PRO spokojenou komunikaci a radnici

 

Občané jsou pro nás partnery, nikoli přihlížejícími nástroji k získání moci.

O strategickém nakládání s majetkem budeme veřejnost informovat včas.

Zveřejníme kalendáře vedení města online, aby každý z Vás kdykoli věděl, kdy jsme tu pro Vás.

Jednací řád, časy a termíny jednání zastupitelstva přizpůsobíme tak, aby byly co nejlépe vyhovovaly účasti občanů na jednání zastupitelstev.

Pravidelné tiskovky s novináři a setkávání s občany pro řešení jejich situace jsou pro nás samozřejmostí.

Pravidelně a včas budeme zveřejňovat materiály do zastupitelstva včetně termínů jednání.

Samozřejmostí je pro nás vyrovnané hospodaření a transparentní zakázky včetně jejich zveřejňování na webových stránkách města včetně sledování efektivity příspěvkových organizací města.