PRO spokojené sousedy

 

Podpoříme zapojování obyvatel do rozhodování o místech, kde žijí.

Obnovíme tradici trhů v Prachaticích pro lokální pěstitele.

Zbudujeme nová parkovací místa potřebných vytížených lokalitách našeho města.

Osady považujeme za plnohodnotnou součást Prachatic, a proto připravíme spolu s osadními výbory smysluplné a systematické investice do osad, kde budeme rovněž pořádat pravidelná setkání.

Zajistíme žádoucí pobídky pro potřebné lékařské profese.

Zahájíme zkvalitnění mnohdy nespolehlivého osvětlení.

Budeme věnovat potřebnou péči opuštěným a toulavým zvířatům.