Členové výborů a komisí 2014 - 2018

 

Jan Stráský - člen finančního výboru od 12/2014 do 12/2016

Robert Zeman - člen finančního výboru od 01/2017 (z důvodu dlouhodobé nemoci Jana Stráského)

Jiří Machart - předseda komise školské, kulturní a volnočasových aktivit od 12/2014