PRO spokojené rodiny, mladé dospělé a seniory

 

Zasadíme se o systematickou podporu prorodinných aktivit pro občany Prachatic prostřednictvím programových dotací.

Zrealizujeme revitalizaci skateparku.

Budeme nadále dbát na priority na poli bezbariérnosti.

Budeme spolupracovat s potravinovou bankou pro občany v hmotné nouzi.

Zastřešíme dle možností dětská hřiště – altánky proti slunci a dešti.

Zasadíme se o důkladnou péči o dětská hřiště.

Aktivně vypomůžeme realizaci míst přátelských rodině a dětem.

Jasně vyčleníme část bytového fondu města na startovací byty pro mladé.

Podpoříme nabídku práce pro mladé prostřednictvím spolupráce s firmami, stáží a nabídkou firmám ze strany samotného města.

Zasadíme se o dostatečnou kapacitu pečovatelských služeb a osobní asistence pro seniory.

Po vzoru Vodňan zavedeme předvánoční večeři pro seniory nad 70 let.

Prostřednictvím pověřeného radního pro seniory budeme aktivně naslouchat Vašim potřebám.