Bohumil Toms

nar. 15.8.1970 - Prachatice
Ženatý, manželka Jitka, dcery Kateřina /2004/ a Klára /2010/
kontaktní adresa: Staré Prachatice 44
e-mail: toms@nettel.cz

 

Životopis:

1976 - 1984 ZŠ Vodňanská.
1984 - 1988 Střední průmyslová škola Příbram - obor Hornictví a hornická geologie - studijní obor Průzkum ložisek. Studium ukončeno maturitní zkouškou.


1.8. 1988 - 31.3. 1989 - Rudné doly Příbram závod Netolice - dělník v úpravně /flotační úpravna grafitu/
4.4. 1989 - 30.11.1990 - základní vojenská služba /Poprad, Klatovy/
3.12.1990 - 31.12. 1991 - Rudné doly Příbram provoz úpravna Netolice - dělník v úpravně.
1.1.1992 - 31.12.1993 - Rudné doly Příbram provoz úpravna Netolice - mistr úpravny.
1.1.1994 - nyní OSVČ.
Školní rok 1998/1999 - samoplátce - rekvalifikace na Středním odborném učilišti dopravním a technickém České Budějovice - mechanik opravář. Ukončení výučním listem.

 

Mezi mé zájmy a koníčky patří příroda a historie. Na tom  se podepsal pan učitel Záveský, který vedl kroužek mladých ochránců přírody při ZDŠ ve Vodňanské ulici. To co jsem v podstatě studoval na průmyslovce, stalo se mi koníčkem. 

Pro turistickou veřejnost a zájemce o historii jsem se spolupodílel na vybudování Hornické naučné stezky Albrechtovice, která přináší poučení jak pro návštěvníky z prachatických škol, pro které tam pořádám komentované exkurze, tak i pro návštěvníky z jiných částí ČR, o čemž svědčí zápisy v návštěvní knize. 

Na podnět návštěv různých geologických expozic po Čechách jsem zrealizoval vznik Geologické expozice hornin Prachaticka u Fefrovských rybníků. 

A nezahálím ani ve Starých Prachaticích, kde jsem se zapojil do zdejších aktivit v podobě znovuobnovení soutěže O nejlepšího utopence a přikládám ruku k dílu při pořádání akcí pro děti a veřejnost.