Mgr. Júsuf Traore, DiS.

Datum narození: 30.8.1982

Kontakt: jussuf.traore@gmail.com, 723 565 008

 

Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Pedagogika volného času

Karlova univerzita - Speciální pedagogika

VOŠS Prachatice - Sociální práce

 

Zaměstnání:

2017 – dosud Lektor (téma Sociálně-právní ochrana dětí) Edupol, v.o.s.

2015 – dosud vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany

2013 – 2014 Sociální pracovník (OSPOD) MěÚ Český Krumlov/ MěÚ Písek

2006 – 2013 Manažer a výkonný ředitel Portus Prachatice

V rámci pozice výkonného ředitele jsem postupně, mimo řízení dané organizace, zakládal 6 zařízení, která prakticky zaštiťovala veškerou činnost Portusu Prachatice.. V souběhu s pozicí výkonného ředitele jsem zastával následující pozice.

2011 – 2012 Realizátor a sociální pracovník SASRD Rodinka Portus Prachatice

2009 – 2011 Realizátor a sociální pracovník NZDM COOLna Portus Prachatice

2007 – 2011 Sociální pracovník NZDM Céčko Portus Prachatice

2006 – 2009 Realizátor a lektor Primární prevence Phénix Portus Prachatice

2006 – 2008 Metodik primární prevence Pedagogicko – psychologická poradna Prachatice

2005 – 2007 Streetworker o.s. Prevent

 

Další aktivity

Komise sociální a prevence kriminality města Prachatice - předseda
Pracovní skupina prevence kriminality Jihočeského kraje - člen
Pracovní skupina děti a mládež v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - člen
Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Prachatice – člen řídící skupiny
Tvorba strategického plánu města Prachatice (pracovní skupina: Oblast sociální, zdravotnictví, zdravotně postižení, volný čas) – člen
Pracovní skupina osob v krizi v rámci Komunitního plánování na území ORP Prachatice – vedoucí skupiny 
Kontrolní výbor Města Prachatice - člen
Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany – kompletní realizace
Tvorba strategického plánu města Vodňany (oblast školství) – kompletní realizace
V rámci nadstavbových a fakultativních prorodinných aktivit o.s. Portus Prachatice jsem organizoval pravidelné sportovně zábavní či soutěžní hromadné jednorázové aktivity.
 
Aktuálně
Pracovní skupina děti a mládež v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - člen
Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany – člen řídící skupiny, člen všech pracovních skupin
Místní akční plány vzdělávání na území ORP Vodňany – člen
Tajemník komise pro sociálně-právní ochranu dětí Rady města Vodňany
Tajemník komise sociální a zdravotní Rady města Vodňany
Tajemník komise školství Rady města Vodňany
Komise sociální a prevence kriminality města Prachatice - předseda
Pracovní skupina prevence kriminality Jihočeského kraje - člen
Pracovní skupina děti a mládež v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - člen
Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Prachatice – člen řídící skupiny
Tvorba strategického plánu města Prachatice (pracovní skupina: Oblast sociální, zdravotnictví, zdravotně postižení, volný čas) – člen
Pracovní skupina osob v krizi v rámci Komunitního plánování na území ORP Prachatice – vedoucí skupiny 
Kontrolní výbor Města Prachatice - člen
Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany – kompletní realizace
Tvorba strategického plánu města Vodňany (oblast školství) – kompletní realizace
V rámci nadstavbových a fakultativních prorodinných aktivit o.s. Portus Prachatice jsem organizoval pravidelné sportovně zábavní či soutěžní hromadné jednorázové aktivity.
 
Aktuálně
Pracovní skupina děti a mládež v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje - člen
Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany – člen řídící skupiny, člen všech pracovních skupin
Místní akční plány vzdělávání na území ORP Vodňany – člen
Tajemník komise pro sociálně-právní ochranu dětí Rady města Vodňany
Tajemník komise sociální a zdravotní Rady města Vodňany
Tajemník komise školství Rady města Vodňany