Sport, volnočasové aktivity, odpočinek ...

 

Priority

 

Prověření zřízení sezonního umělého ledového kluziště u plaveckého bazénu

Proč:

Spolupůsobení požadavků na chlazení kluziště a zároveň vytápění bazénu vytváří prostor pro snížení nákladů na obě činnosti. Chlazení ledové plochy zároveň vytápí vodu v bazénu. Tzn. provozní náklady na ledování jsou výrazně snížené.

Jak:

Úpravou plochy před okny bazénu (po levé straně před vchodem) na možnost postavení sezonního kluziště. Zázemí může nabídnout budova bazénu.

Dopad na rozpočet města:

V investiční úrovni mil. Kč, v provozní v desetitisících Kč. Po projektové přípravě se zaměřit na případné získání finančních prostředků z evropských dotací či fondů na realizaci kluziště.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Rozšíření volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, návštěvníky města. Podpora místních zdrojů a podnikatelů, nyní obyvatelé nabídku na bruslení nemají a jezdí do Vimperka.

 

Plnění: Bod byl 8.12.2014 předložen radě města k projednání - bez diskuse byl odmítnut.

 

Zbudování zastřešeného sezení (pergolu) na nejnavštěvovanějších dětských hřištích

Proč:

Dětská hřiště jsou ponejvíce využívána v období pozdních jar, v létě a raných podzimů. Tedy v období častých přeháněk (v prvním a třetím případě) nebo paren (v případě druhém), kdy je nutné hledat přístřeší před sluncem nebo deštěm pro rodiče i děti během hraní na hřišti.
Jak:

Zbudování zastřešeného sezení za využití přírodních materiálů (dřeva) na způsob zahradní pergoly. Toto zastřešení bude zadáno nejlépe  místní dřevozpracující firmě. 

Dopad na rozpočet města:

Maximálně 100 000 Kč +  např. zhodnocení dřeva Městských lesů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Dopad na rozpočet občana toto opatření nebude mít žádný, naopak jej mnoho maminek a tatínků ocení.

 

Dohřívání vody pomocí solárních kolektorů ve veřejném koupališti Hulák

Proč:

Voda v bazénu je pro mnohé uživatele příliš studená, protože dochází k její obměně  velmi často. Zvýšením teploty se zvýší i komfort pro návštěvníky – především děti a starší občany, kteří intenzivně neplavou.

Jak:

Umístěním solárních panelů na dostatečnou plochu – např. na střechu strojovny, nad plot podél Kauflandu a další vhodná místa

Dopad na rozpočet města:

V investiční úrovni statisíců Kč. Provozní minimální vzhledem k využívání solární energie.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní – zvýšení komfortu využívání veřejného koupaliště pro jeho návštěvníky – především Prachatičany.

 

12.1.2015 - rada města částečně odmítla návrh PRO Prachatice

Bod_c._10_-_Hulak.pdf (281794)

 

Prověříme možnost zřízení víceúčelové oddychové stezky v místě „tankovky“

Proč:

Zkvalitnění stávající nabídky sportovního a volnočasového vyžití nejen pro aktivní sportovce (např. in-line bruslaři, cyklisté), ale rovněž rozšíření možností trávení společného času pro rodiny. Tato lokalita je v současné době využívána zejména v rámci pěší turistiky, ale svoji polohou. Tato cesta navíc ideálně propojí ekologickým způsobem 4. a 5. bytový okrsek s nově vznikajícím ZOO koutem.

Jak:

Zhodnocením architektonickou studií, která zreviduje stávající stav a nabídne možnosti zastavení, in-lineové dráhy a dalších prvků, které budou zakomponovány do lesa a umožní multifunkční využití komunikace, jak pro rekreaci, tak k občasným hospodářským účelům.

Dopad na rozpočet města:

V milionech Kč, možnost podpory z dotačních fondů ČR a EU, bude-li vyhlášena.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože podpoří vyžití občanů města.

 

Podpora sportovních a volnočasových aktivit a spolupráce s institucemi a organizacemi realizujícími tyto aktivity

Proč:

Uvědomujeme si důležitost sportovního a volnočasového vyžití občanů Prachatic všech generací, a to nejen v rolích jednotlivců, ale rovněž jako skupin a rodin. Budeme podporovat rozvoj stávajících, občany využívaných aktivit v oblasti sportu či volného času a vznik nových užitečných a žádaných projektů na poli sportovním a volnočasovém.

Zároveň jsme si vědomi, že sportovní a volnočasové aktivity v Prachaticích velmi často úzce souvisejí s realizátory či zprostředkovateli těchto aktivit. Z tohoto důvodu budeme podporovat organizace a instituce podílející se na žádoucích zájmových aktivitách.   

Jak:

Město Prachatice by nadále mělo morálně i finančně podporovat organizace a instituce podílející se na žádoucích zájmových aktivitách a vytvářet podmínky pro jejich udržení a případný rozvoj. Poskytovat snížené nájemné v městských prostorách a podporovat akce těchto realizátorů.

Dopad na rozpočet města:

V rozpočtu města Prachatice vyčlenit částku minimálně 1,5 mil. na grantový titul zaměřený na podporu sportu a volného času.  

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Toto opatření nebude mít s největší pravděpodobností dopad na rozpočet občana, ale bude posilovat individuální rozvoj dovednosti u jednotlivců a mezigenerační kohezi. 

 

Podpoříme aktivity pro rodiny (obdoba Hopsária na Lipně nebo Bez bot v Č. Budějovicích)

Proč:

Na mnoha jednáních, kde se vyjadřuje veřejnost nebo i děti k problémům rodin s dětmi je návrh na zřízení rodinného zábavného parku, kde by byly houpačky, skluzavky, motokáry, prolézačky... prostě prostor, kde by se vyžila celá rodina v nepříznivém počasí, v zimě nebo o víkendech i s občerstvením pro doprovod dětí. Lze doplnit o nějaké venkovní aktivity. Zájem veřejnosti o zřízení takového prostoru byl také deklarován na Fóru zdravého města 2014, Studentské radě města a Komunitní plánování sociálních a doprovodných služeb.

Jak:

Podpora aktivit subjektu-subjektů, které se činnosti budou věnovat. Zkusit využít objekt např. Prázdných pavilonů ZŠ Zl. Stezka či stávající střelnice, pokud bude přestěhována a po přestěhování objekt využít k občanským aktivitám, ke zřízení prachatického „hopsária“

Dopad na rozpočet města:

Dle varianty buď minimální, nebo v úrovni statisíců, mil. Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Podpora místních zdrojů a podnikatelů, nyní obyvatelé jezdí do Č. Budějovic a peníze za cestu i zábavu vynakládají mimo Prachatice.

 

Prověříme možnost zřízení venkovních mini lázní v rámci bazénu

Proč:

Možnost venkovního bazénku s velmi teplou vodou, možná i slanou, za účelem relaxace je vhodným doplněním nabídky stávajícího areálu. Podobně jako je v Bad Füssingu v Německu.

Jak:

Úpravou plochy před okny bazénu v jeho zadní na venkovní relaxační bazén pro teplou vodu společně s chladnou.

Dopad na rozpočet města:

V investiční úrovni statisíců Kč, mil. Kč, v provozní v desetitisících Kč. Po projektové přípravě se zaměřit na případné získání finančních prostředků z evropských dotací či fondů na realizaci.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Rozšíření volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, návštěvníky bazénu. Zatraktivnění celého areálu především v zimních měsících.