Město PRO občany, ne občané pro město - 21 priorit PRO Prachatice pro Prachatice

 

Vážení občané města Prachatice,

 

kandidáti sdružení nezávislých kandidátů PRO Prachatice pro komunální volby 2014 - 2018 se shodli na volebním programu, na níže uvedených 21 prioritách.

 

Nejen tyto priority, ale desítky dalších bodů, vycházejí ze základní úvahy - město šetří významné finanční prostředky v řádu milionů Kč ročně díky transparentnímu systému výběrových řízení, které ve volebním období 2010 -2014 zavedlo právě PRO Prachatice.

 

Proto se chceme s vámi částečně podělit o úspory a to především formou motivačních programů třídění domovních odpadů a progresivní slevou na nájemném v městských domech u větších bytů.

 

Zkrátka - město je zde pro nás občany a ne my občané pro město.

 

 

Kandidáti PRO Prachatice, 7. dubna 2014

 

 

 1.   Vyrovnané hospodaření města a transparentní veřejné zakázky

 2. Zlepšení třídění recyklovatelných odpadů - Projekt "Třídím, tedy šetřím"

 3. Snížení nájemného obecních bytů – Projekt „od 40 o 40“

 4. Rekonstrukce pietní síně na hřbitově

 5. Podpora cestovního ruchu v Prachaticích

 6. Podpora vzpomínkových akci o historii národa a společnosti

 7. Výstavba hřišť a sportovišť v osadách

 8. Rozvoj infrastruktury a zřízení fondu pro neinvestiční provozní výdaje v osadách

 9. Podpora péče o děti od 2 do 3 let 

 10. Transparentní spolufinancování sociálních projektů městem

 11. Výstavba umělého ledového kluziště u krytého bazénu

 12. Zastřešení u dětských hřišť

 13. Dohřívání vody v Huláku

 14. Zachování tří základních škol

 15. Zřízení fondu na podporu talentovaných studentů

 16. Podpora školských zařízení - DDM, ZUŠ, CEV Dřípatka 

 17. Posílení vnitřní kontroly na úřadu

 18. Chatové okénko

 19. Podpora elektronické komunikace úřadu

 20. Dostavba a provoz odpadového dvora a kompostárny

 21. Revitalizace Štěpánčina parku a okolí

 

Další body volebního programu naleznete v jednotlivých sekcích!