Cestovní ruch, kultura, památky, ...

 

Priority

 

Pokračovat v podpoře a propagaci cestovního ruchu a ve spolupráci s provozovateli kulturních zařízení

Proč:

Město má oproti jiným městům v okolí i celé České republice turistický potenciál a hodnotu.  Je možné, že bude zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO - Zlatá stezka. Proto je vhodné a nutné podporu turistickému ruchu rozvíjet a využívat této výhody.

Jak:

Systematickým  zlepšováním a podporou služeb a nabídky v oblasti kultury, cestovního ruchu nám Prachatičanům i  návštěvníkům; upevňováním dobrého jména Prachatic pro turisty a podporou místních podnikatelů v turistickém ruchu např. koordinací činností, akcí, pořádáním regionálních a nadregionálních koncertů různých žánrů - od rokových po vážnou hudbu, podporou různých uměleckých  setkání, podporou sportovních podniků  jako je X Terra, koloshow,  značením stop pro běžkaře a cyklotras pro kolaře, atd.

Dopad na rozpočet města:

V desetitisících až statisících ročně na náklady na propagaci, udržování běžkařských tras, kulturní akce promo charakteru atd.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože podpora turistického ruchu zároveň podporuje udržení a tvorbu nových pracovních míst v oblasti služeb pro turisty i obyvatele města.

 

Hojnější pořádání (podpora) připomínkových akcí důležitých výročí událostí našich dějin

Proč:

Prachatice často chybí na seznamu měst, kde se tyto akce pořádají, jako např. Palachův týden.

Časem pozitivní dopad na občanskou společnost. Lidé budou mít větší snahu se zapojovat do dění ve městě.   

Jak:

Spoluprací s různými nevládními organizacemi. Podpora morální i finanční jejich aktivit.

Dopad na rozpočet města:

Od žádného po statisíce Kč – podle konkrétní akce.

 

Otevřeme diskusi o možnosti vytvoření (podpory) regionálního zábavního parku pro rodiny s dětmi

Proč:

Atrakce regionálního charakteru může pomoci rozvoji turistického ruchu a být vhodným doplňkem nabídky celé Šumavy.

Jak:

Např. nalezením vhodné plochy pro příjemný a unikátní projekt zábavního parku, který bude lákadlem pro rodiny s dětmi z širokého okolí i pro návštěvníky Šumavy jako důvod pro jednodenní výlet.

Dopad na rozpočet města:

V milionech Kč, možnost podpory z dotačních fondů ČR a EU, bude-li vyhlášena.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Pozitivní, protože podpoří cestovní ruch a udržení a tvorbu nových pracovních míst v oblasti služeb pro turisty i obyvatele města.

 

Výstavba „Geologické expozice Fefrovské rybníky“

Proč:

Využití volné plochy u vznikajícího zookoutku, představení neživé přírody Prachaticka – vzorky hornin – pro laickou i odbornou veřejnost. Výukové místo pro školy nejen z Prachatic. Kamenické firmy z Prachatic zde mohou prezentovat výrobky z kamene.

Jak :

Vzorky hornin by byly zajištěny ve spolupráci s Reno Šumava a Kámen a písek, odborné texty od geologů  (Česká geologická služba, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích). Využití osoby pana Nauše – autor knihy Naušův atlas hornin Prachaticka. Expozice by byla jednak venkovní ( tunové vzorky hornin) a vnitřní za využití prostoru uvnitř srubu – expozice hornin a minerálů ve vitríně. Kamenické firmy by zajistily nábrusy hornin.

Dopad na rozpočet města:

Desetitisíce, max. nižší statisíce (odhadem do 150 000 Kč), vzorky hornin budou poskytnuty zdarma, platil by se svoz vzorků, texty, stojany info tabulí, grafika textů.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení turistické atraktivity Prachatic, návaznost lokality na naučnou Zlatou stezku, stezka Okolím Prachatic a na cca 4 km vzdálenou Hornickou naučnou stezku Albrechtovice.

 

Prověříme možnosti výstavby „Archeoparku“ na nevyužívaných obecních pozemcích u Starých Prachatic

Proč:

Návaznost na historii, kdy Zlatá stezka začínala nebo končívala ve Starých Prachaticích. Na základě archeologických poznatků a výzkumů zrekonstruovat raně středověkou tržní osadu – zemnice, kovárna, „celnice“, apod.

Jak:

Pomocí grantů, využít spolupráce se vznikajícím archeoparkem v Netolicích „ Na Jánu“, propojení obou míst naučnou stezkou nebo cyklostezkou, nebo příhraniční spolupráce s podobným archeoparkem v Bavorsku /Keltendorf Ringelai/

Dopad na rozpočet města:

Statisíce – miliony Kč

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení turistické atraktivity regionu, návštěvnost města atd.