Dočkáme se důstojné pietní síně na hřbitově? Bohužel ne...

15.06.2015 08:19

 

Rada města ústy pana starosty M. Malého na oficiálních webových stránkách Prachatic informovala, že budeme mít upravenou pietní síň.

Jistě pozitivní informace, alespoň na první pohled. Jak je patrné z textu i nákresů, co jsou k dispozici u zprávy, bude v podstatě pouze doplněno zdivo mezi pilíře překrytí před vstupem do pietní síně.

Samotná síň zůstane v podstatě nezměněná ve své podobě, která ji byla přiřknuta v dobách docela dávných. Zasloužila by si logicky mnohem komplexnější přístup a to pro svou důležitost pro každého z nás. I proto jsme bod předkládali k radě k takovému rozhodnutí - bezúspěšně.

A to je ta podstata, proč nejenom já osobně považuji takové rozhodnutí za nesprávné a nepochopitelné.

Neproběhne žádná architektonická soutěž, žádné zapojení veřejnosti, žádná možnost využít talentu nadaných architektů zakomponovat do výrazně esteticky hodnotné lokality prvek, stavbu, která ji ještě více zkvalitní z pohledového i praktického hlediska.

 

Argumentace o limitaci finančními prostředky města, která je uváděna v článku není na místě. V jiných případech se na ně nehledí (výměna povrchů funkčních chodníků, hokejbalový stadion, nákup nadstandardního automobilu pro městskou knihovnu, statisíce uvolněné na studie nových sjezdovek, příprava odhlučnění střelnice uprostřed rezidenční zóny za miliony korun z městského rozpočtu, byť existovalo řešení v podstatě bez nároku na veřejný rozpočet, ...)

Všichni Prachatičané přišli tímto přístupem k rekonstrukci pietní síně na dlouhou dobu o šanci mít moderní,  důstojnější a také estetičtější místo pro poslední rozloučení se svými blízkými. 

 

Robert Zeman, zastupitel města