Rada města: Pietní síň - prý obnova, ale bez architektonické soutěže a spolupráce s veřejností

12.01.2015 21:36

 

Dnes námi předkládaný bod o rekonstrukci pietní síně na prachatickém hřbitově byl radou  vyhodnocen usnesením rady města  takto:

 

- NE architektonická soutěž

- NE pracovní skupina se zástupci laické a odborné veřejnosti

- 16.12. byl prý dán podnět k projektové přípravě, kterou má provést paní I. Jeřábková

 

Myslím, že to je škoda, protože jde o citlivou věc, která má dopad na všechny občany. Pro rekonstrukci knihovny jsme vůli pro hledání kvalitního architektonického ztvárnění  na místě bývalé hasičárny našli, zde nikoliv.

 

Ku škodě veřejnosti laické i odborné je  myslím i nevůle  k vytvoření pracovní skupiny, která mohla být zapojena do hledání nejvhodnějšího řešení ze všech možných pohledů. 

 

Humorný nádech či spíše argumentace podobná obsahu slavné knihy  Hlava XXII je informace, kterou mi sdělil během jednání pan starosta, že již 16.12. na poradě vedení byl zadán úkol vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci pietní síně. Kdyby mi (dalším zastupitelům, kteří projeví zájem) zasílal zápisy z porad vedení města, o které jsem vedení města 2.12.2014 žádal, tak jak to bylo v minulém volebním období běžné, věděl bych tuto informaci včas a mohl při podání materiálu na ní reagovat.

 

Co, v jakém rozsahu, s jakými parametry, jakým způsobem bude projekt na rekonstrukci pietní síně zadán - soutěžen řečeno nebylo...

 

Robert  Zeman, zastupitel