Zklidnění dopravy v úseku Vodňanská ulice - Těšovice. Návrh k odborné i laické diskusi

17.09.2015 07:35

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

v poslední době se opět v tisku rozebírá přeložka silnice II/141 vzhledem ke zklidnění dopravy  v části Vodňanské ulice až po Těšovice.  Jsou petice pro podporu výstavby nebo nevýstavby, ale co třeba se zamyslet nad variantou, kterou jsem již i také v rozhovoru sdělil panu Tomanovi?

Zhruba před měsícem mi o něj požádal, což velmi oceňuji a kde jsem mu i tento pohled nastínil a snad nahlodal někým uměle budovaný konstrukt, že jsem proti přeložce. Nejsem.

Proti čemu však jsem, je dogmatické uvažovaní, které nevidí problematiku v souvislostech a nehledá řešení, která  by byla průmětová a umožnila by třeba uspokojit více oprávněných zájmů.

 

Zde je jeden návrh k diskusi - odborné i naší občanské.

 

 

Výhoda trasy přes Vitějovice

- využití stávající kapacitní komunikace míjící město, v podstatě i samotné Vitějovice, která tak či onak bude zachovaná v rámci tranzitu ze směru od Netolic, tzn. bude nadále využívaná osobní i nákladní dopravou.

- nízké náklady na stavební úpravy, rozhodně nižší než při výstavbě přeložky

- možnost v podstatě okamžité realizace dopravním značením, tedy zklidnění dopravy, o které jde petentům podporující výstavbu přeložky

- zamezení průjezdu tranzitní osobní a nákladní dopravy z křižovatky u Těšovic - tzn. značení průjezd zakázán všem vozidlům a zákaz vjezdu nákladním automobilům, které nejedou do Prachatic a značením tranzitu směrem na Vitějovice

- zamezení průjezdu tranzitní nákladní i osobní dopravy z Prachatic  do Těšovic - průjezd zakázán směr Těšovice - Vodňany - Praha  umístěný v Nebahovské ulici za křižovatkou na Vitějovice (do Žernovické ulice) a  zákaz vjezdu nákladním automobilům v  místě u Vodňanské školy. Doplnění dálkového návěští, které by tranzit od Volar již na přeložce směrovalo na Vitějovice.

- nebude nutné zastavit údolí a nivu Živného potoka

- nepřibyde nový hluk domkům ležícím ve Starých Prachaticích a Ostrově na úbočí přiléhajím k údolí

- areál ZD Prachatice bude možné rozvíjet pravděpodobně kvalitněji než v případě protnutí silnicí

- nebudou muset lidé z vlakového nádraží přecházet rušnou kapacitní komunikaci (budoucí přeložku), po které mohou kamiony i osobní automobily jet nepřiměřenou rychlostí - viz dopravní nehody nyní na křižovatce u Těšovic.  Jde o děti přijíždějící do škol, lidi dojíždějící vlakem do práce, doprava ze ZD, atd., kteří půjdou nebo pojedou  z/od vlakového nádraží dále do města - do škol, do práce, k lékaři, ...

- dojde k zachování Kralovy vily

 

Nevýhoda trasy přes Vitějovice

- prodloužení cesty pro tranzit osobní a nákladní dopravy o 7,4 km, tedy prodloužení doby jízdy o cca 10 min. od křižovatky z Těšovic ke křižovatce u bývalého Šumavanu. Tento fakt ale nakonec může být pozitivní, protože může více odradit používat jako tranzit trasu Vodňany - Volary.

- zvýšení počtu vozidel na této komunikaci o vozidla ze/do směru od/na Těšovice - Vodňany. To znamená v případě Prachatic komplikaci pro rodinné domy postavené nad SÚS. Jako opatření by zde v tomto případě  bylo na místě udělat řádně chodníky a nadchod nad kolejištěm nádraží, které by umožnilo bezpečně chodcům docházku do města. Toto opatření, které bude dříve či později stejně nutné, by šlo třeba financovat v rámci úprav této trasy.

- Vodňanská ulice bude stále zatížena osobními auty přijíždějícími pouze do Prachatic a osobními auty z Prachatic. Tranzit by však měl být tímto dopravním opatřením vyloučen. Tzn. velmi se sníží dopravní zatížení a bude pouze na úrovni místní průjezdní komunikace.

- nebude postaveno cca 5 km kapacitní komunikace z Těšovic do Prachatic, tzn. neurychlí se v tomto úseku příjezd do města a také tranzit. Ale v kontextu celé trasy silnice II/141 nejde o zásadní úpravu, neboť zbývající část trasy Vodňany - Volary, cca 39 km zůstane (je dlouhodobě plánována) nezměněna.

 

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že úsek Vodňany - Volary není Jihočeským krajem plánovaný jako tranzitní a proto se neuvažuje se zvýšením kapacity, není v podstatě nutné kus kapacitní cesty stavět, když bude jiná možnost , jak zklidnit dopravu v části Prachatice - Těšovice.

 

Nově vybudovaná přeložka by byla určitě pohodlná, urychlila by o minuty příjezd a průjezd kolem Prachatic,  ale byla by v podstatě osamoceným dílem v trase - podobně jako příjezd od Jindřichova Hradce do Třebově. Proto dle mého názoru neplatí, že výstavbou přeložky  dojde k zatraktivnění života ve městě.  Myslím, že to nemá oporu v logice. Bude jen autostrádou odnikud nikam.

 

Desítky, stovky milionů Kč je možné použít na důležitější díla v našem okolí - obchvat Husince, úpravy komunikace u Vitějovic, vybudování kruhových objezdů u Stopařky, na křižovatce u Těšovic, další dílčí úpravy na trase II/141...

 

Závěr

Dovolil jsme si jako zastupitel, který není odborník v dané oblasti, ale obecně se o problematika zajímá v souvislostech, nastínit možné řešení. Je to nápad do diskuse, ale je to návrh možného řešení, které by mohlo rychle, efektivně řešit více oprávněných zájmů win - win způsobem.

 

Předem děkuji za názory, ale především odborné zhodnocení návrhu.

 

Robert Zeman, zastupitel Prachatic