Objektivní zapis z jednání zastupitelstva 21.9.2015? Jen část diskuse, jen starosty Martina Malého

08.10.2015 18:35

 

V zápisu z jednání zastupitelstva z 21.9.2015 jsou v bodě Různé uvedeny pouze informace starosty M. Malého.  Mé otevření diskuse nad trasou obchvatu silnice II/141 a následné vystoupení paní Pavly Zelenkové vůbec zaznamenáno nebylo.

 

Co je důvodem?  Záměr nebo opomenutí? Výklad jednacího řádu pro každého jinak? A podle jakého pravidla?

To jsou otázky pro vedení radnice. Věřím, že je objasní nejen mně.

 

Může to vypadat jako malichernost, ale třeba pro pořizovatele zápisů do kroniky města jsou zápisy z jednání důležitým podkladem. V tomto případě však informaci o tom, že proběhla podle mého názoru důležitá diskuse o přeložce města mít nebudou.

 

Robert Zeman, zastupitel