Stanovisko ČEVAK a EKOEKO k diskusím nad studiemi k odkanalizování Libínského Sedla a využívání místních zdrojů pitné vody v Prachaticích

07.10.2011 06:53

Dobrý den vážené dámy a pánové,

 

níže naleznete vyjádření, které jsme obdrželi jako zastupitelé k diskusi o studiích projednávaných na zastupitelstvu dne 12.9.2011.

 

Odpověď na debaty ohledně studie odkanalizování Libínského Sedla naleznete  zde .

 

Odpověď na debaty ohledně studie využívání místních zdrojů pitné vody v Prachaticích naleznete zde.

 

 

 

Hezký den přeje R. Zeman