Sociální služby mají v Prachaticích své (nové) místo

07.10.2011 08:06

 

Komise sociální a prevence kriminality rady Města Prachatice si jako jeden ze svých cílů, již na počátku svého fungování, vytyčila bližší seznámení veřejnosti města Prachatice se sociálními službami,  které jsou jim v našem městě nabízeny.

 

Jedním z kroků k tomuto cíli bylo rovněž umístění informačního „panelu“ v prostorách pro veřejnost běžně dostupných. Tento informační „panel“ (formou ppt prezentace) se nám podařilo umístit ve výloze firmy NEMO Reality (které tímto děkujeme za poskytnutí prostoru).

 

Přestože zde nenaleznete informace o všech poskytovaných službách (byť byly všechny osloveny), můžete se dozvědět více o službách Centra pro zdravotně postižené o.s. – pracoviště Prachatice, o.s. Krebul, o.s. Portus Prachatice, o.s. Prevent a Stroomu Dub o.p.s.

 

Rádi přijmeme veškeré nápady pro vylepšení prezentace, jinou formu předávání informací o sociálních službách nebo jakékoli další podněty týkající se sociální oblasti či prevence kriminality na mailové adrese pomoclidem@prachatice.cz.

 

Júsuf Traore, předseda Komise sociální a prevence kriminality Rady města Prachatice