Robert Zeman: Rada města je proti zvýšení transparentnosti výběrových řízení

19.01.2015 16:20

 

V konci minulého volebního období jsem požádal pana Marka Pavlíčka, programátora webového rozhraní veřejných zakázek města, aby připravil graf, ve kterém jsou vidět trendy cen těch zakázek, u kterých je vypracován projekt s projektovými cenami a který je tím pádem  předmětem soutěžního ocenění v rámci výběrového řízení.

 

Jedná se především o větší stavební akce, které jsme takto dlouhodobě stejně sledovali v  tabulce  a šlo jen čísla utřídit do delší časové řady a využít je pro zvýšení transparentnosti v tom, že by odchylky od trendu byly veřejně viditelné a staly se tak předmětem případné diskuse a vysvětlení, proč je cena jiná.

 

Poradou vedoucích odborů návrh prošel, vyzkoušel se a začal realizovat  - viz   scan obrazovky  webu  (brzy nebude aktuální).

 

Požádal jsem tedy o doplnění dat z let minulých, která jsou cenná a pomohly by vytvoření delší řady a tím i vyšší informační hodnotě grafu.

 

Dnes jsem obdržel odpověď - po zákonném termínu a takovou, že nejenže se nepřidají starší data, ale že se celý graf vypustí, tzn. není zájem na zvyšování otevřenosti soutěžního prostředí.

 

Je to myslím reálná ukázka, jak starostovi M. Malému záleží na transparentním soutěžení veřejných zakázek - dokud se  chlubil, bylo soutěžení správné, pokud pro něj něco má udělat, jde proti němu, stejně jako v minulosti, kdy pro něj nehlasoval, byť to slíbil...

 

Je škoda, že podobný přístup má i rada města, přestože sliby byly před volbami úplně jiné...

 

 

Robert Zeman, zastupitel