Robert Zeman: Prachatice zůstavají nadále bez pravidel pro výstavbu nové infrastruktury

12.11.2015 10:01

 
Městská rada svým usnesením 815/2015 veřejně dává najevo, že nechce po více jako roce projednávání původního návrhu pravidel pro urbanizaci v Prachaticích žádné psané zásady pro novou urbanizaci území.
 
Přitom taková pravidla vznikla v mnohých českých městech na základě chyb, nedostatků, které města v minulosti z neznalosti dělala při urbanizaci území jako je neřešení a roztříštěnost majetkových vztahů na budoucích veřejných prostranstvích a komunikacích, neexistence chodníků, veřejného osvětlení, kvalitních cest a jejich parametrů...
 
Z těchto důvodů u nich vznikla nutnost mít před stavbou čehokoliv a kýmkoliv jasně dopředu dáno, co, kdo a do kdy je ve veřejném zájmu povinen postavit, prodat, darovat. Proto jsme také taková technická pravidla, která nenahrazují architektonické ztvárnění dotčeného místa v minulém volebním období připravili a rada je schválila a doporučila zastupitelstvu k přijetí. A to hlasy i pana starosty Malého a paní radní Mrázové, kteří nyní  vznik pravidel pro urbanizaci uzemí našeho města společně s dalšími radními odmítli.
 
Jedno je nyní jisté, veřejnost - stavebníci nadále nemají pro svá budoucí rozhodování žádná jasná pravidla, která by platila pro všechny investory stejně. Prodlužuje se praxe individuálních rozhodnutí, která mohou být různá pro různé investory a dodavatele staveb, nesystémovosti v řešení majetkoprávních vztahů a můžeme tak i nadále důvodně očekávat stejně nekvalitní realizace nově vzniklých veřejných prostranství, jako je tomu v lokalitě za Klimou nebo U Studánky, kde díky neřešení majetkoprávní problematiky dopředu s investory před povolením výstavby ZTV,  není možné ani pro pěší užívat páteřní komunikaci Javorová a celá oblast je díky již realizované okolní zástavbě v podstatě neprůchozí, přestože územní plán na papíře hovoří jinak.

 
Robert Zeman, zastupitel

 

Článek byl zaslán k otištění v Radničním listu