Robert Zeman: Nové trasy sjezdovek - zlo nebo spása Prachatic?

06.04.2015 18:22

 

Na zastupitelstvu 31.3.2015 jsme se dozvěděli, že současné vedení města chce prověřit a zprojektovat možná místa nových sjezdovek.

 

Pokud bych byl aktivista, vyjádřím již nyní svůj názor, že uvedené projekty buď nepodporuji, nebo naopak podporuji na základě svých pocitů; pokud bych měl být (opoziční - koaliční) politik současnosti, principiálně odmítnu (tak jako stávající koalice odmítla bez jediného argumentu prověřit náš návrh umělého ledového kluziště u plaveckého bazénu) projekt sjezdovek nebo naopak jej bez argumentů v hlasování podpořím.

 

Chci si však, nejen v tomto případě, dát práci a zájem, abych co nejobjektivněji a v souvislostech posuzoval tyto i jiné projekty a záležitosti dotýkající se široké veřejnosti.

 

Nejenom já, ale i další kolegové, co jsme za PRO Prachatice zastupitelé  a co jsme společně kandidovali do zastupitelstva, jsme se shodli na tom, aby dříve než začnou výdaje na různé studie (kolik jich v minulosti za statisíce přišlo nakonec vniveč) atd., došlo ke kontaktu dotčených orgánů státní správy, aby se předběžně vyjádřily k záměru, jelikož jejich postoj bude limitní pro to, aby projekty mohly být dále rozpracovávány nebo ne.  Stačí v podstatě mapka s rozsahem dotčeného území a představa, jaké je zhruba limitní využití - zátěž území. Zda půjde o tisíce návštěvníků denně, desetitisíce, zda o celoroční využívání dotčeného území atd. Tak, jak jsme činili i v jiných případech, kdy šlo o hledání možnosti nového využití území.

 

Na základě těchto informací potom pracovat s parametry, které budou z hlediska orgánů státní správy nepodkročitelné, resp. za kterých případně projekt nezamítnou a bude moci být teoreticky vtělen, v případě odsouhlasení zastupitelstvem města, do platného územního plánu.

A souběžně s těmito aktivitami vést otevřenou diskusi s veřejností, s aktivními lidmi, kteří mají na projekt již nyní legitimně svůj vlastní názor - ať již pozitivní nebo negativní.

 

Tak jsme formulovali i návrh usnesení, které nebylo zastupitelstvem přijato...

 

Proč to vše? Protože jde o tak závažné projekty, které si zaslouží systematický a opatrný přístup, veřejnou debatu zakončenou případně místním referendem.  Jenom tak totiž může dojít k stabilnímu výsledku procesu rozhodování, který možná nebude zakončen koncensem, ale bude mít za sebou všechny standardní kroky obvyklé v reálně fungující demokratické společnosti.

 

Bohužel, zatím to vypadá, že jde hlavně o cíl, bez ohledu na to, co přinese občanům Prachatic a  jakým způsobem je - bude  dosažen.

 

 

Více zde: https://www.proprachatice.cz/news/robert-zeman-nove-trasy-sjezdovek-zlo-nebo-spasa-prachatic/

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice