Robert Zeman - doplnění odpovědi J. Hagarovi

16.03.2015 13:13

 

Vážené čtenářky a čtenáři,

 

doplňuji odpověď panu  Jiřímu Hagarovi - nesprávně jsem uvedl cenu GJ tepla, za kterou bude doúčtováva spotřeba tepla odběratelům z CZT.

Nebude uváděných 739 kč c DPH, ale 772 Kč s DPH. Děkuji panu Jiřímu Hagarovi za upozornění.

 

Původně uváděná cena 739 Kč je průměr za všechny zdroje tepla, tedy i lokální kotelny, které TH PT provozuje.

 

772 Kč za 1 GJ je cena tepla, které je dodáváno a účtováno na prahu bytového domu, odběratele ze sekundárního okruhu.

 

V roce 2013 byla tato cena 767 Kč tzn. Došlo k navýšení jednotkové ceny o 5 Kč , tedy pouze o 0,65%.

 

Jinými slovy - přínos kogenerací je nesporný a kdyby jich nebylo, nezůstatala by cena za GJ v podstatě stejná, i když se ze soustavy odebralo meziročně o 19% méně tepla!

 

Plnění strategického investičního plánu Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. je otázkou na společnost, která jistě objasní aktuální stav řešení jednotlivých kroků a důvody, proč v roce 2014 byla cena tepla 772 Kč ve srovnání s cílem, který byl definován v roce 2013 a odpovídal tehdejší ceně zemního plynu, předpokládané výrobě a kurzu Kč a EUR.

 

Osobně jsme přesvědčen, že základní faktory, které cenu jednice v roce 2014 ovlivnily, jsou cena zemního plynu, kurz eura ke koruně, množství vyrobeného, resp. prodaného tepla. Tedy parametry stojící mimo možnost přímého ovlivnění jakoukoliv teplárnou.

 

Závěrem si opět dovolím připomenout skutečnost, že pokud by došlo k dalšímu neplánovanému odpojování stávajících odběratelů od soustavy a tím k dalšímu zdražování dodávek tepla zbývajícím zákazníkům - občanům a firmám působícím v Prachaticích, může nakonec dojít k  rozpadu dálkového zásobování teplem, čímž by vznikly pro mnoho stávajícíh odběratelů velmi složité podmínky pro zajištění tepla vůbec a za nákladů nakonec výrazně vyšších než jsou ze stávajícího systému.

 

Robert Zeman, zastupitel