Robert Zeman: Čím se provinil Michal Piloušek? Svobodou projevu...

15.09.2015 08:48

 

V zápisu z rady města č. 22 je uvedeno v bode 14., že rada vzala na vědomí informaci starosty M. Malého o

- doručených písemných stížnostech na Michala Pilouška...

- rada vyzývá M. Pilouška, aby jednal v souladu s Etickým kodexem pracovníků veřejné správy (mimochodem myslím zmatečný konstrukt, jelikož je to tvrzení bez  řádného usnesení)

- podané výpovědi M. Pilouška z funkce ředitele KIS k 31.10.2015

 

O co ale ve skutečnosti jde?

Podle mých informací (věřím, že vedení města zveřejní obsah stížností) základem pro tato slova i podanou výpověď M. Pilouška je jeho vyjádření na svém osobním profilu Facebooku k míře informování o proběhlém festivalu piva a zároveň hodnocení hudební produkce pana Mattioliho a M. Davida.

 

Osobně nepovažuji příspěvek za vhodný, já jako posluchač mám rád písně M. Davida a pana Mattioliho produkce mi nijak nevadí. Pracovně jsem se setkal v minulosti s paní Mattioliovou a bylo to k její cti - zajímala se o problémy druhých. Za nevhodnou považuji i dikci článku (úprava článku v 18:36).

 

ALE. Já nejsem hudebník, je to můj názor běžného konzumenta muziky. Jen projevuji svůj názor. Stejně jako projevil svobodně názor M. Piloušek na svém Facebooku, který není veřejný, ale kam mohou jen Michalem označení "přátelé".  Zkrátka Michal sdělil svým kamarádům ve svobodné společnosti, co si myslí.

 

Nicméně toto rozjelo sérii jednání, které vyústily ve výše uvedené - M. Piloušek dal výpověď - o své vůli. Podle mě je to v celkovém pohledu škoda. Město přišlo o osobu, která v součtu svých nedostatků a kladů podle mého hodnocení přinášela jednoznačně nemalý pozitivní výsledek. Tedy byl Michal svou prací a činy veřejnosti prospěšný.

 

Výzva k Michalovi, aby se držel kodexu, je na místě, pokud však budeme takové činy hodnotit velmi striktně, puritánsky u VŠECH.

Jenže v kontextu s realitou s ostatními poklesky a nedostaky nás politiků i pracovníků veřejné správy ve městě Prachatice,  jde o obyčejné pokrytectví současných prachatických radních.

 

Pokud by to totiž mysleli takto vážně, bude v kolizi s Kodexem mnohem více pracovníků radnice a to z podstatně vážnějších důvodů než je vyjádření svého názoru na muziku zpěváků. A stejně tak by tomu bylo i nás politiků, kdybychom měli stejně  strikně aplikovat výzvu rady na sebe samé.  Třeba já bych neuspěl, neboť si myslím, že naposledy o letošních Podzimních slavnostech jsem se bavil pod vlivem alkoholu na náměstí hlučněji a nepřiměřeně k vážnosti mandátu zastupitele.

 

Případ je jen dalším kamínkem do mozaiky, jak se v Prachaticích v praxi naplňují principy demokracie. Rozhodně ne stejně pro všechny a rozhodně se i na tomto případě ukazuje, že jsou rovní a rovnější, jak moc má stávající vedení města v sobě zakotvený smysl pro spravedlnost a férovost.

 

R. Zeman, zastupitel