Radniční list v novém

19.08.2011 21:05

       

Zpravodajství z radnice se kromě jiného dostává do domácností ve městě formou Radničního listu. Tento zpravodaj je nedílnou součástí komunikace radnice s občany a naopak. Posledních několik týdnů se konalo několik schůzek na téma, jak tuto tiskovinu aktualizovat a přiblížit ji tak čtenářům.  Těchto jednání jsem se jako člen rady zúčastnil a podal i své připomínky. Výsledkem jsou změny, které by měly přispět ke kvalitě i čtivosti Radničního listu, a které je možné realizovat v poměrně krátké době.

Čtenářům by se tak měl dostávat do ruky Radniční list, u kterého již nebude zapotřebí luštit malé písmo, neboť by mělo dojít k zvětšení jeho velikosti. Kulturní a společenský kalendář dostane mnohem větší prostor, aby bylo možné publikovat pozvánky na jednotlivá kulturní představení a společenské akce v planém rozsahu. Modernizací by měla projít i hlavička radničního listu. Větší pozornost bude věnována fotografiím, které by měli být technicky kvalitnější, větší a také s popiskem a další změny.

Rozsáhlá diskuze se objevila u problematiky inzerce, kterou nakonec všichni přítomní zavrhli. Prachatický Radniční list je jedním z mála podobných periodik, které dávají prostor pouze informacím a psanému slovu a nezatěžují čtenáře rozsáhlou inzercí. Debata se také rozvinula u zpravodajství z jednání rady a zastupitelstva. Nakonec převážil názor, že tyto zápisy již nebudou v této formě publikovány. S tímto návrhem naprosto souhlasím. V současné době jsou tyto zápisy k dispozici na webových stránkách města, jsou vyvěšeny na úředních deskách města a je možné do nich nahlédnout na radnici. Publikovat zápisy nekompletní, seškrtané do minima, aby se vešlo co nejvíce záznamů, nedává smysl.

Těšme se tedy na chvíli, kdy budeme mít ve schránce novou podobu Radničního listu, která se, doufám, bude čtenářům líbit.

 

Kamil Štěpán