Rada města Prachatice projednala materiál o rozšíření parkovacích míst ve městě - na základě podnětu a materiálu PRO Prachatice

08.07.2015 09:54

 

Rada města na svém zasedání 22.6. přijala usnesení 577/2015, ve kterém rozpracovává náš podnět  - materiál předložený radě 16.2.2015

 

Pokud vím, nemá veřejnost o vytipovaných místech dosud žádnou informaci; čekali jsme, že ji vedení města poskytne, ale pravděpodobně v záplavě jiných důležitých akcí, o kterých nalezneme informace na oficiálním webu města, neměla prioritu.

 

Materiál s vytipovanými lokalitami proto najdete  zde. Také je na místě poděkovat všem, kteří vytipovali další lokality k rozšíření parkování v okolí bytových domů. Na druhou stranu je škoda, že nebylo radou města posunuto k realizaci více míst pro parkování uvedených v materiálu.

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice