Projekt Krumlovská 39

24.07.2011 20:56

 

Dalším závazkem kandidátů sdružení PRO Prachatice v oblasti sociálních služeb a sociální politiky byla a je podpora takových sociálních služeb na území města, které plní i funkci preventivní a podílejí se na snižování sociálně nežádoucích jevů na území města Prachatic.

 

Za jeden z nejpalčivějších současných problémů města lze bez pochyby považovat situaci kolem takzvaného "cikánského domu" v Krumlovské ulici. Proto zastupitelé města společně s dalšími kandidáty sdružení PRO Prachatice vyvolali diskusi zaměřenou na aktivní, konkrétní a především dlouhodobé řešení nežádoucí situace v tomto domě.

 

Navrhli jsme zpracování a předložení grantového projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který bude zaměřen na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit s cílem začlenit je do společnosti, na trh práce, zajistit dostupnost, kvalitu a kontrolu sociálních služeb, odstranit bariéry v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání.

 

Ve své podstatě půjde o realizaci projektu, respektive takových projektových aktivit, které se zaměří na řešení palčivé situace v Krumlovské ulici. Rozhodně nám nejde o takové služby, které by byly kontraproduktivní stávajícím okolnostem. Přestože romskou otázku se v řadě měst nedaří řešit, chceme se o to pokusit. Proto jsme ke spolupráci vyzvali nejen město Prachatice, ale i Úřad práce, pracoviště Prachatice, Městskou policii, Komisi sociální a prevence kriminality, poskytovatele sociálních služeb, romské sdružení, probační a mediační službu a celou řadu odborníků. Všechny tyto organizace a odborníci by se měli pokusit přimět příslušníky romské komunity aktivně řešit jejich situaci, nezneužívat sociální politiku a spolupracovat s nimi na utvoření takových nástrojů, které budou dlouhodobě funkční. Zní to velkolepě, čeká nás mnoho práce a úsilí.

 

V případě, že budou Prachatice při žádosti o finanční prostředky úspěšní, budou podporovány především tyto činnosti:

A.    

Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v oblasti sociální integrace příslušníků romských lokalit

B.   

Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit/lokalit

C.   

Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni

 

Andrea Tajanovská