Proč digitalizovat kino v Prachaticích?

19.08.2011 21:03

 

Na posledním jednání rady města jsem předkládal projekt digitalizace kina. Mnozí by mohli namítnout, že v současné době jsou důležitější věci, než je modernizovat kino.

Proč tedy k tomuto kroku přistoupit?

Prachatice jsou městem kulturním. Snažíme se o to a většinou se to daří. Máme za sebou rozsáhlou rekonstrukci budovy divadla, snažíme se přilákat turisty do města nejen na městské slanosti, ale i v průběhu roku. Domnívám se, že i občané Prachatic si zaslouží, aby kulturní akce byly připravovány nejen pro turisty ale i pro ně. Projekce v kině je součástí kulturního dění ve městě. Pokud bychom v bývalém okresním městě zrušili kino, dostali bychom se, co se kultury týče, na periferii.

Co přinese případná digitalizace kina?

Kvalitu a rozšíření možnosti filmových projekcí. Konečně bychom se dočkali vícekanálového zvuku. V případě kompletní modernizace také projekcí filmů ve 3D formátu. Rozšíření nabídky projekcí i o filmy z oblasti filmového klubu, které jsou dnes již z části distribuovány pouze v digitální formě. Jednou z možnosti, jak rozšířit kulturní nabídku ve městě, jsou také přímé přenosy operních představení ze světových scén. Domnívám se tedy, že je co nabídnout.

Co to bude stát?

Peníze. To je jisté. Současné vybavení kina, byť bylo instalováno před 5 lety, je zařízení, které se používá již několik desítek let. Je provozuschopné, i když se na něm občas vyskytnou závady.  Součástí modernizace je instalace nového digitálního projektoru s příslušenstvím, výměna promítací plochy a zejména instalace nové zvukové aparatury. To vše něco stojí, předběžná cena je spočítána na přibližně 4,2 milionu korun. Zdrojem alespoň části financí je Fond na podporu české kinematografie Ministerstva kultury ČR, kterému se připravuje žádost na příspěvek na tuto digitalizaci. Doufejme, že v tomto případě uspějeme a zařadíme se tak po bok podobným městům v našem okolí, které jsou podobnou technikou, jaká je navrhovaná k nám, vybaveny. Jsou to například Milevsko, Týn nad Vltavou, Strakonice, Velešín a další.

 

Kamil Štěpán, radní města Prachatice