PRO Prachatice k programovému prohlášení koalice

23.10.2011 21:35

 

Na základě zpráv z různých stran koalice v Prachaticích by se mohlo zdát, že sdružení PRO Prachatice je tím, které brání schvalovacímu procesu programového prohlášení koalice.

 

S tím ovšem zásadně nesouhlasí jak zvolení zástupci sdružení, tak ani jeho další členové. Vraťme se krátce do historie. Dne 15. listopadu roku 2010 byla podepsána koaliční dohoda. Zástupci PRO Prachatice, TOP 09, ODS a Volba pro město podepsali dohodu již dříve, několik minut před zahájením ustavujícího zasedání nového zastupitelstva města přistoupila ke koaliční dohodě bez jakýchkoliv podmínek také KDU-ČSL. Koaliční dohoda obsahuje pevné rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy koalice, na základě kterého došlo k obsazení jednotlivých postů ve vedení města. Zároveň také obsahuje připomínku programového prohlášení koalice. Tolik z historie. Koaliční smlouvu najdete zde.

 

Řízením koaličních jednání byla na základě dohody pověřena ODS a byl připraven základní text programového prohlášení. Konalo se několik jednání o jeho obsahu. Poslední takové jednání bylo ze strany ODS jako koordinátora svoláno na 12. června letošního roku. Krátce před jejím uskutečněním však bylo ze strany ODS zrušeno. Od té doby se již žádné jednání i přes připomínky zástupců PRO Prachatice a TOP 09 neuskutečnily. Tím více je překvapující, jak negativně ODS nese, že programové prohlášení není doposud odsouhlaseno. Není nám také znám důvod nespokojenosti nad tím, že není shoda v základních tezích budoucnosti vývoje ve městě, jak zaznělo ze sněmu ODS, když se žádné jednání ohledně těchto otázek neuskutečnilo.

 

Čas běží a ze strany ODS jako koordinátora programového prohlášení nebylo slyšet nic, kromě kritiky, že není. V takové chvíli není možné čekat na programové prohlášení a teprve potom pracovat ve prospěch města a jeho občanů. Z tohoto důvodu zástupci Pro Prachatice vykonávají práci pro město i bez programového prohlášení, o kterém se stále diskutuje.

 

Minulý týden 20. října obdrželi koaliční partneři od ODS znění programového prohlášení. Se zněním programového prohlášení zastupitelé PRO Prachatice souhlasí a jsou připraveni k jeho podpisu.

 

 

Nezávislí kandidáti a zastupitelé PRO Prachatice