Pane Langu, PRO Prachatice jsou sdružení nezávislých kandidátů, nikoliv platforma Roberta Zemana

31.12.2015 18:09

 

Po poslechnutí záznamu z jednání zastupitelstva, které projednávalo i mou námitku k zápisu , která v kostce  je o tom, že tři řečníci, přestože mluvili v jeden čas v bodě Různé, tak zaznamenané v zápise byly jen informace jednoho z nich, jsem se  dozvěděl:

1.

Starosta města dle svých slov v bodě Různé  "pozval" případně informoval o akcích, které  mají "formální charakter", tudíž je zapisovatelky zaznamenaly, aby formální informace byly zaznamenané na věčnost.

2.

Zastupitel, podle sdělení pana radního Langa a materiálu pana tajemníka Paška měl však již požádat o jejich zaznamenání a to proto, že neměly formální charakter. Vskutku zajímavá konstrukce.

3.

Dle této logiky však úplně vypadává občan, který nikde právo na záznam svého vystoupení dle jednacího řádu nemá - není zastupitel, tudíž je odkázán jen na úsudek pořizovatele zápisu a protože nemá speciální výklad jednacího řádu při stejné skutové podstatě jako starosta Malý, má "smůlu" a jeho informace nikde zaznamenány nebudou. Co na tom, že diskuse na veřejném jednání zastupitelstva patří k základům pluralitní demokracie.

4.

Paní Pavla Zelenková může být dle slov radního Langa "vlastně ráda", že jí bylo povoleno mluvit. Zde pan radní Lang mylně argumetuje tím, že do rozpravy se mohou příhlásit "pouze" občané města dle § 16 a 17 Zákona o obcích. V zákoně je ale uvedeno, že tito lidé mají právo vystoupit. Z logiky věci tedy mohou vystoupit na zastupitelstvu i lidé, kteří toto právo nemají. A to je příklad paní Zelenkové - slovo dostala od řídícího schůze a nikdo jej nerozporoval. Potom byla naprosto relevantním účastníkem diskuse, ostatně jako stovky jiných lidí, kteří na veřejném jednání zastupitelstva města v minulosti vystupovali.

5.

Pan radní Lang také neví, že sdružení nezávislých kandidátů PRO Prachatice není nějaká platforma, ale regulérní volební strana a jediná v zastupitelstvu, která naplňuje kritéria nezávislosti z hlediska zákona o obcích. Naopak NEZÁVISLÍ jsou součástí Hnutí Nezávislí, což je hnutí (stejně jako je hnutí např. ANO 2011), které umožňuje kandidovat lidem bez tvrdé a náročné procedury sběru podpisů od 7% občanů starších 18 let našeho města, které skutečně nezávislí kandidáti musí získat, aby mohli vůbec podat kandidátku.

NEZÁVISLÍ svým označením tak mohou v neznalých lidech vyvolávat dojem nezávislosti, kterou však jako  součást hnutí, které má sídlo v Mohelnici na Moravě, právně nemají.

6.

Svou námitkou a emailem panu tajemníkovi jsem jej "nechutně napadnul" (pana tajemníka) - úsudek si udělejte sami - text je zde.

Mé jednání - názor na materiál pana tajemníka se radnímu Langovi přímo "hnusí".

Pan radní Lang posunul rétoriku jednání zastupitelstva města Prachatice docela hluboko do minulosti. Myslím, že taková padesátá leta byla při označování třídních nepřátel podobná.

 

Smutné na tom vše je, že naprostá většina zastupitelů bez jediného slova takové jednání i argumetaci hlasováním podpořila. Jen kolegyně Štemberková a kolega Bauer vystoupili a podobně argumentovali k této problematice různého zápisu třemi lidmi řečených informací ve stejný čas a ve stejné části jednání zastupitelstva - v bodě Různé. A myslím, že namítali kvůli podstatě problému, ne aby bránili mou osobu.

 

Robert Zeman, zastupitel