Přehled výběrových řízení zajišťovaným odborem investic MÚ Prachatice do října 2011

21.10.2011 08:02

Přehled výběrových řízení, které zajišťoval Odbor investic MěÚ Prachatice naleznete zde (zdroj: www.prachatice.cz).

Od září 2010 do října 2011 se vysoutěžily konečné ceny o cca 46 milionů nižší oproti projektovým cenám. Většina výběrových řízení byla zadávaná otevřeně na internet v duchu přijaté směrnice č.5/2011 (zdroj: www.prachatice.cz), tzn. mohly se přihlásit všechny firmy splňující podmínky VŘ.

 

Směrnici připravilo a předložilo ke schválení radě města sdružení PRO Prachatice.

 

Robert Zeman