Přehled výběrových řízení uskutečněných Odborem investic města Prachatice 09/2010 - 05/2011

09.06.2011 22:27

Přehled výběrových řízení, které zajišťoval Odbor investic MěÚ Prachatice naleznete zde (zdroj: www.prachatice.cz).

Od listopadu 2010 do května 2011 se vysoutěžily konečné ceny o cca 22 milionů nižší oproti projektovým cenám. Většina výběrových řízení byla zadávaná na internet v duchu přijaté směrnice č.5/2011 (zdroj: www.prachatice.cz), tzn. mohly se přihlásit všechny firmy splňující podmínky VŘ.

 

Směrnici připravilo a předložilo ke schválení radě města sdružení PRO Prachatice.

 

Robert Zeman