Pilotní projekt třídění odpadů neschválen, navržená parkovací místa také ne. Koncepční kroky rada podpořila.

17.02.2015 07:18


 Rada města v pondělí projednala materiály PRO Prachatice.
 
Pilotní projekt pro motivaci občanů k třídění bez sdělení důvodů nepodpořila, ale uložila paní Peřinkové, vedoucí odboru životního prostředí a panu Eichnerovi, řediteli TS Prachatice pracovat na hledání podpory pro motivaci tříd, avšak bez deklarace zapojení odborné i laické veřejnosti.
 
Obdobně vyšlo projednání materiálu o možném rozšíření parkovacích míst. Všechny možné plochy, co byly uvedené v materiálu odmítla, ale uložila dále rozpracovat hledání možných míst.
 
Výsledek - jsme rádi, že rada města podpořila koncepční kroky, ale považujeme za nemoudré plošné odmítnutí našich konkrétních návrhů bez snahy o jejich hlubší prověření, protože jak pilotní projekt motivace třídění odpadů, tak např. místa uvedená v ulici Národní  považujeme za vhodná k okamžitému rozpracování.
 
 
Kateřina Wagnerová, Marie Bednárová, Robert Zeman, nositelé myšlenek a zpracovatelé podkladů pro jednání zastupitelstva.

 

K. Wagnerová - sdělení na jednání RM 16.2.2015.doc (36864)