Možnost neuhradit dva nájmy (bytové a nebytové prostory) do konce roku 2020 - materiál do ZM

12.05.2020 15:36

Vážené dámy a pánové, Prachatičané.

Níže sdílíme náš návrh, který chceme jako zastupitelé PRO Prachatice (Robert Zeman a Jusuf Traore) předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města, t.j. pravděpodobně 3. června 2020

 

Odpuštění platby dvou nájmů v bytových (kromě bytů postavených se statní podporou) i nebytových prostorách ve vlastnictví města Prachatice

Předkladatel: Robert Zeman

Zpracovatel: Robert Zeman

Návrh na usnesení:

ZM odpouští úhradu nájemného do výše dvou měsíčních předepsaných nájmů v bytových i nebytových prostorách (kromě bytů postavených se státní podporou) v období 07-12/2020 každému nájemci, který se rozhodne odpuštění využít.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k  situaci ve společnosti, kterou bezprecedentně nastolila pandemie COVID-19, navrhujeme z důvodu veřejného zájmu přiměřeně snížit náklady nájemcům v tomto roce o 1/6 jejich roční finanční povinnosti, to je 2 měsíční nájmy.

Mnoho podnikatelských subjektů a občanů se bude potýkat s těžkostmi a u některých nájemců v bytových domech i nebytových prostorách může vést až k neschopnosti uhradit své závazky, skončit svou podnikatelskou činnost, resp. stát se neplatičem nájemného v bytě, přestože před krizí dokázali nájemné a služby spojené platit.

Návrh je plošný z důvodu administrativní náročnosti v případě podávání jednotlivých žádostí o odpuštění a také složitosti v prokazování potřebnosti pro slevy u každého žadatele zvlášť.

Tak jak je návrh na usnesení formulovaný – jde o možnost nehradit, nikoliv příkaz neplatit, zároveň umožňuje pokračovat v placení svých povinností všem, kteří tuto úlevu nechtějí nebo nemusí využít.

Rozhodnutí je plně na nájemcích, jak vyhodnotí svou situaci a nutnost neplatit v souvislosti s dopady na jejich podnikání a  příjem nájemníků bytových prostor. Město Prachatice prostřednictvím MSDB si vyhrazuje právo  po skončení lhůty pro neplacení zveřejnit seznam nájemníků bytových i nebytových prostor, kteří odpuštění využili s informací, v jaké míře jej využili.

Dopad do rozpočtu města - příjmu z pronájmů se odhaduje v případě plného využití na cca 10 mil. Kč za rok 2020. Proto je nutné tento výpadek ve financování pokrýt buď odložením plánovaných výdajů – oprav, investic do bytového a nebytového fondu města v této výši nebo použitím prostředků z rezervy města či kontokorentního úvěru. V případě nemožnosti  zastavení již letos v rozpočtu plánovaných oprav, tyto adekvátně snížit v roce 2021 a přebytkem z vybraného nájemného pokrýt letošní výpadek způsobený odpuštěním nájmu a krytý z jiných zdrojů (rezerva města, úvěr).


Proč tento návrh?

1. Město to nepoloží, ale jako celku prospěje, pokud část občanů nevydá cca 10 mio Kč v této socio ekonomické turbulentní době.

2. Město nemá mandatorní výdaje  v oblasti bydlení - úvěr atd. Může plánované výdaje odložit bez vážných problémů.

3. Tímto opatřením můžeme v mnoha ohledech zabránit, aby se z určitě skupiny nájemníků stali případně lidé bez domova. Jde o ty, co pracují třeba v šedé zóně a zkrátka na další kompenzace nedosáhnou. Tímto předejdeme nejem jednotlivým lidským pádům, ale také  problémům, které by společnosti se zbytečnými neplatiči, často matkami - samoživitelkami s dětmi vznikly.

 

Za PRO Prachatice zastupitel - předkladatel návrhu Robert Zeman