Město Prachatice a o.s. Portus Prachatice - společně proti šikaně!

25.08.2011 08:42

 

Město Prachatice a o.s. Portus Prachatice se dali ruku v ruce do boje s kriminalitou. Prostřednictvím finančním prostředků Jihočeského kraje na prevenci kriminality pro rok 2011 podá Město Prachatice, ve spolupráci s o.s. Portus Prachatice, pomocnou ruku školám, které se potýkají se strašákem jménem šikana, zcela zdarma.

Žáci se často ocitají v nelehkých situacích, kdy vztahy v třídním kolektivu nejsou přátelsky nastaveny. Do školy vstupují s obavami, co se bude dít a místo pocitu bezpečí a sounáležitosti zažívají strach a úzkost.

V takových případech potřebují pomoc ze strany pedagogů, kteří situaci začnou řešit a zastaví tak koloběh nepříjemných událostí. Ovšem vyřešit takový problém je časově a psychicky náročné. Díky získané finanční podpoře mohou zkušení a odborně vzdělaní lektoři Primární prevence Phénix nyní nabídnout odbornou pomoc pedagogům při řešení šikany v třídním kolektivu zcela zdarma.

Lektoři Phénixu mají pro každý takový kolektiv připravený dlouhodobý program, jehož cílem je zastavit šikanózní chování v kolektivu a zabezpečit tak žákům klidné prostředí pro jejich vzdělávání.


Bc. Júsuf Traore, DiS.
předseda a výkonný ředitel o.s. Portus Prachatice
722 928 192
 

www.portusprachatice.cz