Kralova vila ožila, ale na jak dlouho vlastně?

12.05.2015 20:40

 

Se zájmem jsem si přečetl článek na   Prachatickonews , ve kterém se popisují aktivity spojené s pronájmem vily paní Pavlou Zelenkovou a jejími přáteli.

Vila je z architektonického hlediska cenná  , otázka je, zda a jak dlouho může na svém místě zůstat stát. Zkusil jsem se více oproti minulosti ponořit do problematiky, kterou tak či onak diskutujeme v našem městě již delší čas. 

 

Přeložka silnice II/141 je letitý projekt, který k dnešnímu dni je ve fázi územního rozhodnutí, tedy povolení stavby podle dokumetace v trase od Těšovic k Nádražní ulici.

Jak je vidět na obrázku níže, končí napojením na Nádražní ulici a veškerý tranzit by svedla do této ulice a na kruhový objezd. Nejde o komplexni řešení.

Další podstatná část, aby vzniknul skutečný obchvat, není dosud nijak  řešena, kromě studií vytvořených před desítkami let.

 

Co z toho plyne?

Pro mě jako laika, zastupitele, který celou problematiku pamatuje a aktivně se jí zabývá již od 90. let,  je v souvislosti s probíhající diskusí na místě určitě opětovné prověření všech teoretických řešení, variant, které mohou případně významný objekt zachovat a zároveň řešit problematiku dopravy.

 

A to včetně možnosti přeložku vůbec nerealizovat, jelikož stávající tranzitní trasy jsou možná dnes (v řádu několika let budou) propustnější než v minulosti - podjezd viaduktu ve Vimperku pro kamiony je již několik let skutečností, buduje se D3 a tak možná již nyní nemusí přes Prachatice v úseku od Těšovic být administrativně povolen průjezd nákladní dopravy. Buď jen tranzitní nebo generelně. Tak to třeba vidí lidé, kteří mají k problematice odborně mnohem blíže než já. Osobně jsem se s tímto řešením setkal nedávno v okolí Vídně, kde je dopravním značením znemožněn vjezd nákladní dopravy do obcí lemujících Vídeň.

 

Je mi sympatické nadšení lidí snažících se vilu zachránit, myslím, že je na místě jim poděkovat ale ještě za jednu věc - za otevření diskuse o bytí a nebytí objektu, potažmo celé přeložky.

 

V té souvislosti se domnívám,  že výroky v reportáži odvysílané v ČT, že se objekt bude brzy bourat, byly předčasné. Co více, nemají racionální podstatu a to proto, že podle informací, co jsem získal na našem stavebním odboru - kromě platného územního rozhodnutí z roku 1997, není nic jiného povoleno, dopracováno. Tedy stavba nemůže s velkou pravděpodobností být v dohledné době Jihočeským krajem realizována.

 

Máme tudíž čas (úřady, samosprávy, veřejnost) prověřit všechny možné varianty odborníky, vést o zjištěních veřejnou diskusi, spolupracovat a komunikovat s aktivními lidmi, kteří chtějí  odbornou a věcnou debatu ve věci zachování či naopak nevyhnutelnosti zbourání Kralovy vily.

 

Pojďme o tom tedy řízeně diskutovat! Pyšníme se titulem Zdravé město Prachatice, co nám brání se setkat na řízené diskusi k tomuto tématu a naplnit tak poslání zdravého města - vážně a systematicky řešit naše záležitosti?

Jako bývalý politik Zdravého města  a zastupitel Prachatic o svolání jednání k problematice požádám (požádal 13.5.2015)  a jsem připraven s organizací setkání a další prací být nápomocen.

 

A sám si dovolím do posuzování přispět návrhem, který může být spíše nereálný, ale moc bych si přál, aby jej odborníci komplexně prověřili, stejně jako další, které mohou padnout.

 

 

Přeji nám všem moudré a věcné jednání a hodnocení všech možných řešení. Jen tak se můžeme dobrat k respektovanému závěru.

 

 

Robert Zeman, zastupitel a lídr PRO Prachatice