Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Prachatice

19.07.2011 22:45

 

 

    Kandidáti nezávislého sdružení PRO Prachatice se hlásili ve volebním programu v oblasti sociálních služeb a sociální politiky k pomoci spoluobčanům, kteří se z důvodů zdravotního či sociálního znevýhodnění dostali do náročné životní situace. Taktéž nabídli spolupráci zadavateli a poskytovatelům sociálních služeb při zefektivňování sítě poskytovaných sociálních služeb. I proto se čtyři členové kandidátky rozhodli podílet se na realizaci projektu s názvem „Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice", který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

    Komunitní plánování je metoda, která umožňuje plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám občanů, ale i místním specifikům. Je založeno na vzájemné komunikaci všech účastníků systému, tzn. uživatele - to je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny, poskytovatele - může být fyzická osoba, nestátní organizace, organizace zřízená obcí, krajem, státem a zadavatele - ten, kdo je za zajištění sociálních služeb odpovědný, tj. obec nebo kraj. Tito tři účastníci mají v procesu komunitního plánování sociálních služeb rovnoprávné postavení. Využití metody komunitního plánování v rámci projektu umožní další zkvalitnění plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, která pomůže zlepšit kvalitu života osob v nepříznivé sociální situaci a zabrání jejich sociálnímu vyloučení.

     Na území ORP Prachatice není komunitní plánování žádnou novinkou. V letech 2007 - 2008 realizovala místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na území CHANCE IN NATURE - LAG a území správního obvodu obce ORP Prachatice", který byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších v Jihočeském kraji. Od jeho ukončení probíhaly a stále probíhají společné aktivity žadatele, partnera  a spolupracujících organizací v regionu, které navazují na priority plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Město Prachatice jako partner bude i nadále na projektu úzce spolupracovat a zapojí se do všech aktivit.

    V současné době probíhá první, přípravná fáze projektu. Byl ustanoven desetičlenný řídící tým, v jehož řadách se nachází, jak zástupce realizátora, zástupce partnera - města Prachatice, tak i zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb. Ze sdružení nezávislých kandidátů PRO Prachatice jsou členy řídícího výboru Robert Zeman, Andrea Tajanovská, Júsuf Traore a Michaela Veselá, kteří se budou podílet na koordinaci tvorby plánu rozvoje sociálních služeb, spolupráci při zajištění podkladů pro analýzy, při identifikaci potřeb cílových skupin a projednání a schvalování metodických postupů komunitního plánování. Andrea Tajanovská je navíc manažerkou pracovní skupiny pro seniory a Michaela Veselá pro změnu povede pracovní skupinu zaměřenou na sociální služby pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

    Více informací o komunitním plánování sociálních služeb i realizaci projektu je uvedeno na stránkách realizátora projektu www.chanceinnature.cz i na stránkách partnera projektu www.prachatice.eu

 

Andrea Tajanovská, zdroj: www.chanceinnature.cz