Komise města Prachatice

08.07.2011 09:20

Dobrý den dámy a pánové, níže naleznete seznam výborů, komisí a členů v nich pracujících. Žlutě vybarvení jsou zástupci PRO Prachatice.

 

 

Výbory a komise Města Prachatice

 

V souladu se zákonem o obcích zřizuje zastupitelstvo města výbory a rada města komise jako své iniciativní a poradní orgány.

Ve volebním období 2010 – 2014 budou uvedené orgány pracovat v následujícím složení:

 

Kontrolní výbor

Mgr.Michal Roháček – předseda

Ing.Petr Babíček, Ing.Jitka Burešová, Ing.Josef Fidler, Ing.Tomáš Novák, Ing.Vojtěch Toman, Ladislav Velich

Ing.Karel Pašek – garant za MěÚ

 

Finanční výbor

Paeddr..Jan Klimeš – předseda

Ing.Jan Bauer, Karel Dvořák, Ing.Jana Holá, Zdeněk Kollar, Ing.Jiří Paleček, Ing.Bc.Petr Vojta

Ing.Václav Janda – garant za MěÚ

 

Komise životního prostředí:

Ing.Josef Pudivítr – předseda

Ing.Miroslav Bojanovský, MUDr.Juljo Hasík, Ing.Vladimír Klouda, Bc.Jitka Poshlová, Jan Sláma,

Jan Šrámek

MVDr.Marie Peřinková – garant za MěÚ

 

Komise bytová

Petr Kneifl – předseda

Josef Hora, Ing.Vladimír Klouda, Miloš Křivka, Mgr.Švamberová Zuzana, Ing.Jan Toncar

Jana Pořádková – garant za MěÚ

 

Komise školská, sportovní a volnočasových aktivit

Mgr.Lenka Králová – předseda

Mgr.Marie Horová, Mgr.Jiří Machart, Mgr.Michal Roháček, Mgr.Sandanyová Petra, Mgr.Alexandr Zikmund

Jíří Šobr – garant za MěÚ

 

Komise kulturní

Mgr.Martina Pivoňková

Mgr.Pavel Fencl, PaedDr.Jan Klimeš, MUDr.Jan Antonín Mager, Mgr.Hana Mrázová, Kamil Štěpán

Jiřina Dolejšová – garant za MěÚ

 

Komise sociální a prevence kriminality

Bc.Júsuf Traore, DiS. – předseda

MUDr.Milan Bolek, JUDr.David Černý, Mgr.Jan Dudek, Zdena Hrůzová, Mgr.Petra Pilátová, Milada Široká

Hana Rabenhauptová – garant za MěÚ

 

Komise dopravy

Zdeněk Kollar – předseda

Miroslav Chlumecký, Kouba Ivan, Ing.Petr Koritenský, RNDr.Jana Krejsová, Ing. Luděk Kůta, Npor.BC. Martin Grožaj

Zdeněk Rubeš – garant za MěÚ

 

Komise povodňová

Ing.Martin Malý – předseda

Ing.Rostislav Eichner, Tomáš Hron, Ing.Jindřich Jileček, Ing.Ivo Novotný, Ing.František Novotný, Ing.Jiří Růžička, Ing.Jan Šertler, Ing. Robert Zeman

Zdeněk Rubeš – garant za MěÚ