Júsuf Traore: (Ne)bezpečné sluchátko

02.03.2016 21:11
Každý z nás již jistě nejednou zažil situaci, kdy se po přijetí hovoru neznámého čísla ozval na druhé straně libý hlas se slovy: „Dovolte mi, abych Vám pogratulovala… právě Vy máte totiž to štěstí a můžete využít naší neuvěřitelné nabídky, která se již zřejmě nebude opakovat“. Tato a jim podobná slova mnohé příjemce hovoru přinutí věnovat libému hlasu svoji pozornost. Libý hlas Vám dále bezplatně nabídne zaslání určité drobnosti a čeká na Váš souhlas. Aniž byste si to uvědomovali, uzavřeli jste právě DISTANČNÍ SMLOUVU. 
 
Za několik málo dní můžete obdržet nerozměrný balíček s velmi rozměrnou smlouvou, která bude obsahovat přehršel informací, které mnozí vyhodnotí jako nepodstatné a nevěnují jim více pozornosti. Obvykle následuje několik klidných dní užívání si darované drobnosti, po nichž obdržíte od libého hlasu další psaní, v němž Vás vyzve, abyste neprodleně uhradili dlužnou částku, a to na základě DISTANČNÍ SMLOUVY, jež Vám byla zaslána v písemné podobě. 
 
Marně zapátráte v paměti a zkusíte zavolat na uvedené telefonní číslo, kde Vám jistě libý hlas poradí, co dělat, popř. stále ještě doufáte, že to je omyl. Místo libého hlasu však na druhé straně uslyšíte strohý a nekompromisní hlas požadující plnění závazku a Vy ze strachu ze sankcí, exekutorů a soudů raději zaplatíte, a jelikož si nechcete přivodit ostudu, raději nikomu nic neřeknete…
 
Toto byl samozřejmě pouze jeden z možných scénářů uzavření DISTANČNÍ SMLOUVY a mnozí by si bez problémů věděli rady a s libým hlasem již na počátku zatočili. Tyto firmy však využívají důvěřivosti a leckdy nepozornosti seniorů, pro které je tvrdá obrana proti podvodníkům mnohem složitější. Buďme ale pozorní a upozorněte i své blízké o tomto nebezpečí...
 
Júsuf Traore