Je řešením zastřešení střelnice uprostřed rezidenční zóny?

30.03.2015 17:08

 

V sobotním Prachatickém deníku jsme se dočetli, že vedení města nalezlo řešení problematiky střelnice.

 

Odhlédnu-li od opět nesplněných předvolebních slibů Nezávislých i ČSSD a zpátečnictví navrhovaného řešení, které sami střelci i město Prachatice odmítlo již v roce 2012 a opětovně se k němu nesouhlasně vyjádřili i samotní střelci v loňském roce v rámci výzvy k občanům pro hledání místa pro střelnici mimo zastavěnou část  města Prachatice, uvidím několik obecných konstatování.

 

Střelnice mohla být legálně v lese nebo polích a plnit plnohodnotně svou funkci.

Navrhované řešení neumožní stávající rozsah střelby  a bude výrazně nákladnější na provoz.

 

Legální hluk by se v případě výstavby střelnice v lese nebo poli nesl stovky metrů k nejbližším obydlí.

Navrhované řešení naopak ponechává legální hluk po zastřešení ve vzdálenosti desítek metrů od obydlí, většinou individuální zástavby.

 

Vystěhování střelnice mimo zastavěnou část města by bylo plně funkční a koncepční řešení s nulovým dopadem na majetek města (pouze by město vlastnilo místo cca 7 mil. Kč pozemky v hodnotě 7 mil. Kč).

Navrhované řešení bude také funkční, byť omezeně oproti původním požadavkům střeleckého klubu, je méně koncepční - střelnice zůstane uprotřed rezidenční zóny a bude stát všechny obyvatele města miliony korun z veřejného rozpočtu na vybudování v podstatě obecní střelnice.

 

Závěr je jednoduchý.

 

Návrh řešení současného vedení města zastřešit stávající střelnici je možný, avšak zbytečně nákladný a s významně nižší kvalitou jak z hlediska požadavků na střelbu, tak urbanizaci města Prachatice.

 

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice