Jak jsme na tom s městskými byty v období 2010 - 2017?

21.07.2017 11:08

Vážené čtenářky a čtenáři.

 

Dlouhodobě myslím nejenom naše sdružení PRO Prachatice zajímá, jak jsme na tom s byty, jejich přidělováním, obsazeností atd. Proto jsem požádal o vypracování závěrů z dat, co má městská správa k dispozici a to od roku 2010 na červnovém zastupitelstvu.

Výsledek - dostal jsem od starosty M. Malého jen základní podklady v pdf bez jakéhokoliv profesionálního zájmu o jejich praktické využití - zpracování...

Jenže "voják se stará, voják má", což bys znal, kdybys byl na vojně milý Martine a tak jsem si je díky rychlé spolupráci J. Vejvody včera opatřil v excelové podobě.

 

A zde jsou výsledky několikahodinové práce, která je k dispozici všem včetně vstupních dat, která naleznete zde

 

Data:

četnost přidělení bytů Celkem bytů Celkem počet přidělení Fluktuace nájemníků
1x 2x 3x 4x 5x      
427 164 51 6 2 650 942 55%

 

Shrnutí:

- Od ledna 2010 bylo do června 2017 přiděleno 942 bytů, avšak jde o pouze o 650 bytových jednotek

- většina bytů byla přidělena opakovaně (a to jsou za ty stabilně přidělené považované i ty, co jsou přidělené v tomto roce)

- obecní byty jsou tak zatíženy 55% fluktuací nájemníků a to nijak není hodnoceno hledisko dluhů, které pravděpodobně zůstávají po krátkodobých nájemnících a musí být vymáhány právní cestou

 

 

Můj závěr a vstup do společenské diskuse:

- Městské byty přidělené v letech 2010 - 2017 nejsou stabilním bydlením; změna nájemníků nesvědčí vztahům v domech a snižuje kvalitu života všech nájemníků a odvozeně působí na celé Prachatice.

- Snížení nájemného je stále prvkem, který trend může změnit, stabilizovat nájemníky a znovu pomáhat tvořit dlouhodobější klasické sousedské vztahy tolik nutné pro zdraví a stabilitu společnosti. 

- Snížení nájmu na úroveň, která postačí ke kvalitní a přiměřeně rychlé reprodukci bytového fondu (jako etalon do odborné diskuse lze brát platby do fondu oprav  bytových domů s byty v osobním vlastnictví) a obsazení prázdných bytů (od roku 2011 jde o číslo  cca 80-100 bytů) pomůže naší místní společnosti, ale samozřejmě nejen z ekonomického hlediska každému nájemníkovi, rodině a o to jde - podpořit udržitelný a co nejkvalitnější způsob života našich občanů.

 

Přeji všem hezké léto.

 

Robert Zeman, zastupitel