Sdělení k předání agendy bývalé vedoucí OKŠCR paní Mgr. R. Štemberkové

23.03.2011 20:52

Dobrý den dámy a pánové,

k dotazu, který byl 23.3. učiněný na diskusním fóru stránek města Prachatice sděluji následující:

 

1. Dne 1.2. byly zjištěny skutečnosti uvedené v Prohlášení, viz bod 5

2. Dne 3.2. jsem zjištěné skutečnosti sdělil na 5. jednání rady města a požádal zapisovatelku o uvedení do zápisu, který naleznete zde

3. Dne 4.2. jsem obdržel email s kontakty na partnerská města od paní Dolejškové, který naleznete zde (kontakty jsou raději začerveněné z důvodu možného střetu s legislativou na ochranu os. údajů, i když pravděpodobně zbytečně).

4. Dne 21.2. bez ústního projednání v 6. radě města nechala uvést Mgr. R. Štemberková do zápisu infomace, které nalezne v bodu Různé v zápisu zde

5. V reakci na zápis z 6. rady města z 21.2. jsem vypracoval Prohlášení, které nalezne zde a požádal informatika o písemné vyjádření k smazaným datům, které naleznete zde. Oba dokumenty spolu s vyjádřením právníka města - naleznete zde, byly předány na 7. schůzi rady města, t.j. 7.3. všem radním do materiálů v rámci bodu Různé a tato problematika na tomto jednání nebyla již projednávána.

6. Dne 8.3. jsem obdržel spolu se starostou email, který naleznete zde, který má přílohu - Vyjádření k Prohlášení, kterou naleznete zde. Email spolu s přílohou byl 9.3. přeposlán všem radním.

 

Důvodem, proč jsem řešil tento problém na půdě rady města, bylo dle mého názoru nestandardní  a neúplné předání agendy v rámci ukončení pracovního poměru paní Mgr. Štemberkové - bývalé vedoucí odboru a současné radní města Prachatice.

 

 

Robert Zeman, místostarosta