Farmářské trhy opět v sobotu 14. května

11.05.2011 08:06

Již podruhé proběhnou v sobotu 14.5. farmářské trhy v režii občanského sdružení Pod Povrchem za spolupráce města Prachatice.

Tentokrát v menší sestavě.

 

Po prvních letošních trzích jsem psal na diskusní fórum města Prachatice dotaz na možné připomínky, podněty. Protože se nikdo neobrátil, dovolím si na jeden ústní dotaz přímo z minulých trhů, který byl ale pravděpodobně četnější, zareagovat.

 

Trhy se konají v Poštovní ulici z více důvodů. Prvním je, že s koncepcí trhů město začíná a provozovovatel - o.s. Pod Povrchem, má v Čajovně u Hrušky zázemí. Proto jsme po společné dohodě zvolili pro letošní roku právě ulici Poštovní. Dalším důvodem je skutečnost, že v některých dalších termínech bude náměstí obsazené jinými akcemi.

 

Výhodou takového uspořádání je skutečnost, že nemusí být náměstí uzavřené pro dopravu. Negativem tohoto formátu je méně prostoru v Poštovní ulici. Čas a zájem trhovců i nás občanů Prachatic ukáže, zdali pro příští rok prostor Poštovní ulice zůstane vyhrazený pro trhy nebo budou přesunuty např. na náměstí nebo do Křišťanovy ulice.

 

Robert Zeman