Data - nájemné/m2 u uzavřených smluv dle bytů od 2015

01.12.2019 20:37

Vážené dámy a pánové,

 

možná Vás bude také zajímat, jak se pohybují ceny nájemného v městských bytech. V tabulce níže naleznete jejich třídění dle bytů.

 

Je vidět, že se nabídky a tím i výše nájemného zvyšují, což nemusí být nutné.

 

A bohužel je čím dále více realitou, kdy lidé co pracují a mají prachatický plat, nemohou dát vyšší nabídku a tak díky tomu, že mají příjmy a nedostanou dávky (to samo osobě považuji za špatné - chtít, aby lidé brali dávky na bydlení, aby dali vyšší nabídkovou cenu), nemají mnoho šancí v tomto modelu obstát.

 

Rada města v čele s M. Malým dlouhodobě tento způsob obsazovaní městských bytů podporuje bez ohledu na dopad na nájemníky staré i nové, sociologickou strukturu města (často děti starousedlíků nemají takto šanci byt získat), kupní sílu a pohodu nájemníků, kteří platí vysoké nájemné, zakládání nedobrých mezilidských vztahů (lidé, co bydlí dlouho, platí základní nájemné za stejnou službu - bydlení, jako ti, co přijdou jako noví nájemníci, ale platí o desítky, brzy i stovky procent více), ...

 

Zdraví a klidný předvánoční čas přeje Robert Zeman, zastupitel

 

 

Zdroj: Odbor KSD MěÚ Prachatice

rok Kč/m2/přidělený byt  
1+0 1+1 2+1 3+1 4+1 ostatní byty poznámka
2015         53,49 Kč    
        54,00 Kč    
      58,00 Kč      
      57,90 Kč      
    60,00 Kč        
      57,00 Kč      
        60,00 Kč    
      56,00 Kč      
    53,50 Kč        
      54,00 Kč      
    62,00 Kč        
    54,49 Kč        
    58,00 Kč        
  53,60 Kč          
        55,00 Kč    
      16,49 Kč     dotace
  53,49 Kč          
      60,00 Kč      
        54,50 Kč    
      54,00 Kč      
      54,55 Kč      
        53,49 Kč    
  56,00 Kč          
      55,50 Kč      
        55,00 Kč    
      59,00 Kč      
    55,00 Kč        
      54,00 Kč      
    55,00 Kč        
    60,00 Kč        
  61,70 Kč          
  65,00 Kč          
80,00 Kč            
        53,49 Kč    
      56,00 Kč      
72,00 Kč            
  60,00 Kč          
      65,00 Kč     dotace
    57,49 Kč        
  55,00 Kč          
  60,00 Kč          
      55,00 Kč      
        54,00 Kč    
      55,00 Kč      
      57,00 Kč      
      55,00 Kč      
  74,00 Kč          
      56,00 Kč      
    70,91 Kč        
      60,00 Kč      
  55,00 Kč          
  55,00 Kč          
  16,49 Kč         dotace
  55,00 Kč          
        53,50 Kč    
        55,00 Kč    
      57,00 Kč      
      57,00 Kč      
      70,00 Kč      
    56,00 Kč        
    60,00 Kč        
    60,50 Kč        
      59,00 Kč      
      56,50 Kč      
  80,00 Kč          
        55,10 Kč    
      53,49 Kč      
    53,50 Kč        
    56,00 Kč        
    56,00 Kč        
        54,00 Kč    
    60,00 Kč        
      59,00 Kč      
60,00 Kč            
    54,10 Kč        
        55,00 Kč    
    68,10 Kč        
  56,00 Kč          
        53,50 Kč    
      57,00 Kč      
      54,00 Kč      
      53,50 Kč      
      55,00 Kč      
        54,00 Kč    
  60,10 Kč          
    58,00 Kč        
    55,00 Kč        
    54,00 Kč        
        53,50 Kč    
    63,00 Kč        
    54,00 Kč        
        60,00 Kč    
      54,00 Kč      
  57,00 Kč          
      54,00 Kč      
        55,00 Kč    
      57,00 Kč      
  60,00 Kč          
    55,00 Kč        
      57,00 Kč      
      55,00 Kč      
    53,70 Kč        
      56,00 Kč      
    54,00 Kč        
    62,00 Kč        
Průměr 70,67 Kč 57,41 Kč 57,83 Kč 55,67 Kč 54,82 Kč    
               
2016         60,00 Kč    
      57,00 Kč      
    57,00 Kč        
  85,00 Kč          
      60,00 Kč      
      56,00 Kč      
      55,00 Kč      
        55,00 Kč    
    60,00 Kč        
  55,00 Kč          
    70,00 Kč        
    70,00 Kč        
        57,00 Kč    
      57,00 Kč      
      65,00 Kč      
        55,00 Kč    
    55,00 Kč        
        54,50 Kč    
      67,00 Kč      
  54,00 Kč          
  22,60 Kč         dotace
        53,49 Kč    
  55,00 Kč          
85,00 Kč            
75,00 Kč            
        62,00 Kč    
    57,00 Kč        
      63,00 Kč      
      55,00 Kč      
  75,00 Kč          
  16,42 Kč         dotace
      54,00 Kč      
83,00 Kč            
      59,00 Kč      
      55,00 Kč      
      58,00 Kč      
        55,00 Kč    
      54,49 Kč      
65,00 Kč            
  65,00 Kč         dotace
  56,00 Kč          
70,00 Kč            
56,00 Kč            
  75,00 Kč          
  62,00 Kč          
    57,00 Kč        
    57,00 Kč        
60,00 Kč            
      60,10 Kč      
    56,00 Kč        
    55,00 Kč        
  57,00 Kč          
  58,00 Kč          
    65,00 Kč        
        53,49 Kč    
    62,45 Kč        
    57,00 Kč        
      57,00 Kč      
60,00 Kč            
    55,00 Kč        
  74,00 Kč          
      65,00 Kč      
      56,00 Kč      
      53,49 Kč      
      60,00 Kč      
  55,00 Kč          
      59,00 Kč      
      54,00 Kč      
    65,00 Kč        
      53,49 Kč      
65,00 Kč            
      61,50 Kč      
      62,00 Kč      
      55,00 Kč      
      55,00 Kč      
    65,00 Kč        
      63,10 Kč      
      56,00 Kč      
    85,00 Kč        
    22,60 Kč       dotace
Průměr 68,78 Kč 57,67 Kč 59,50 Kč 58,14 Kč 56,16 Kč    
               
2017       57,00 Kč      
        55,00 Kč    
  56,00 Kč          
      56,00 Kč      
      57,00 Kč      
    58,00 Kč        
      60,00 Kč      
      54,00 Kč      
55,00 Kč            
      57,00 Kč      
59,00 Kč            
      58,00 Kč      
58,49 Kč            
  57,00 Kč          
    65,00 Kč        
    75,00 Kč        
    53,49 Kč        
  53,49 Kč          
      56,00 Kč      
      58,76 Kč      
        65,00 Kč    
  65,00 Kč          
      53,55 Kč      
      60,50 Kč      
  60,00 Kč          
      55,00 Kč      
      56,00 Kč      
        54,00 Kč    
  54,00 Kč          
      69,30 Kč      
    65,00 Kč        
  58,00 Kč          
      60,00 Kč      
        58,00 Kč    
  65,00 Kč          
        54,00 Kč    
    55,00 Kč        
60,00 Kč            
    53,50 Kč        
  54,00 Kč          
        55,00 Kč    
      58,00 Kč      
      61,00 Kč      
    57,00 Kč        
    66,00 Kč        
  80,00 Kč          
      58,50 Kč      
  57,00 Kč          
  53,49 Kč          
      56,00 Kč      
        60,00 Kč    
        56,00 Kč    
      60,00 Kč      
        55,00 Kč    
    57,00 Kč        
    54,50 Kč        
      55,00 Kč      
      56,50 Kč      
        53,50 Kč    
      61,61 Kč      
      57,50 Kč      
      59,50 Kč      
      56,00 Kč      
      59,00 Kč      
    61,00 Kč        
      56,00 Kč      
    60,00 Kč        
    65,00 Kč        
    22,60 Kč       dotace
        56,00 Kč    
        55,00 Kč    
        60,11 Kč    
        59,00 Kč    
70,00 Kč            
  56,00 Kč          
    65,50 Kč        
Průměr 60,50 Kč 59,15 Kč 58,35 Kč 57,95 Kč 56,83 Kč    
               
2018         62,00 Kč    
      64,00 Kč      
      63,00 Kč      
      64,00 Kč      
    71,00 Kč        
    72,00 Kč        
  55,00 Kč          
  53,49 Kč          
  53,49 Kč          
  65,51 Kč          
  67,00 Kč          
        60,00 Kč    
      65,00 Kč      
    71,10 Kč        
      70,00 Kč      
      60,00 Kč      
60,00 Kč            
      77,00 Kč      
    66,00 Kč        
79,00 Kč            
    56,00 Kč        
    72,00 Kč        
    54,00 Kč        
  68,20 Kč          
    56,10 Kč        
        72,00 Kč    
        57,00 Kč    
      62,00 Kč      
      59,60 Kč      
        53,53 Kč    
      60,00 Kč      
  68,00 Kč          
      57,00 Kč      
        82,10 Kč    
    67,00 Kč        
      56,00 Kč      
    65,00 Kč        
    57,50 Kč        
    65,00 Kč        
      71,00 Kč      
  65,00 Kč         dotace
  65,00 Kč         dotace
  80,00 Kč          
  75,00 Kč          
      65,00 Kč      
        79,00 Kč    
      65,00 Kč      
      75,00 Kč      
    54,00 Kč        
  54,00 Kč          
  54,00 Kč          
  70,00 Kč          
        70,00 Kč    
      82,00 Kč      
        72,00 Kč    
      75,00 Kč      
    76,00 Kč        
66,50 Kč            
    87,00 Kč        
      71,00 Kč      
        76,50 Kč    
Průměr 68,50 Kč 63,84 Kč 65,98 Kč 66,40 Kč 68,41 Kč    
               
2019     106,00 Kč        
    98,00 Kč        
    16,42 Kč       dotace
      85,50 Kč      
  120,00 Kč          
        92,00 Kč    
    80,00 Kč        
      95,00 Kč      
        57,00 Kč    
100,00 Kč            
    101,00 Kč        
    81,00 Kč        
      72,00 Kč      
      57,00 Kč      
  95,00 Kč          
    58,00 Kč        
90,00 Kč            
    75,00 Kč        
      60,00 Kč      
  82,00 Kč          
      91,50 Kč      
      110,00 Kč      
  85,00 Kč          
  111,00 Kč   115,00 Kč      
  72,74 Kč          
    16,42 Kč       dotace
      69,00 Kč      
60,00 Kč            
60,00 Kč            
  75,00 Kč          
  54,00 Kč          
    72,00 Kč        
    122,00 Kč        
      89,50 Kč      
    80,00 Kč        
      100,00 Kč      
    75,00 Kč        
        120,00 Kč    
80,00 Kč            
    75,00 Kč        
75,00 Kč            
    102,40 Kč        
  16,42 Kč         dotace
    87,00 Kč        
      82,00 Kč      
      62,00 Kč      
    62,00 Kč        
      80,00 Kč      
      72,00 Kč      
58,00 Kč            
Průměr 74,71 Kč 79,02 Kč 76,90 Kč 82,70 Kč 89,67 Kč