Budeme mít možnost jednoduše zhlédnout či uslyšet jednání zastupitelstev? 19. září předkládáme materiál do zastupitelstva města

12.09.2016 08:27

Z P R Á V A

 

pro zasedání Zastupitelstva města Prachatice, které se koná dne 19. září 2016

 

K bodu: Úprava jednacího řádu zastupitelstva města – zveřejňování audiovizuálního či zvukového záznamu jednání zastupitelstva

 

 

Zprávu zpracoval: Kateřina Wagnerová, Robert Zeman,občan města, zastupitel

Zprávu předkládá: Robert Zeman, zastupitel

___________________________________________________________________________

 

 

Návrh na usnesení:

 

Zastupitelstvo města po projednání a hlasování

- schvaluje – neschvaluje úpravu jednacího řádu dle varianty:

a) zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva města

b) zveřejňování audio záznamu ze zasedání zastupitelstva města

 

- ukládá – neukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit úpravu jednacího řádu zastupitelstva města a uvedení změny do praxe

 

Důvodová zpráva:

 

V současné době je z každého zasedání zastupitelstva města Prachatice pořizován audiovizuální záznam, který je uveřejněn pouze jedenkrát prostřednictvím místní kabelové televize.

Audiovizuální záznam ze zasedání zastupitelstva města si mohou občané také vypůjčit v kanceláři starosty města.

 

Současný systém považujeme za krajně nedostatečný a to především vzhledem k vytíženosti pracujících občanů města, kteří se z časových důvodů nemohou zasedání zastupitelstva města zúčastnit osobně nebo je pro ně příliš komplikované půjčovat si videozáznam v kanceláři starosty města.

Kabelovou televizi vlastní pouze omezený počet občanů města.

 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme zveřejňování audiovizuálních záznamů či zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva města na internetu ať už prostřednictvím kanálu YouTube či uveřejněním na stránkách města Prachatice.

 

Zveřejňování audiovizuálních či zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva města přispívá k transparentnosti rozhodování zvolených zastupitelů a proto to považujeme za naprostou samozřejmost a nutnost. Zastupitelé města Prachatice pracují pro občany města a na zasedání zastupitelstva města veřejně vystupují v záležitosti veřejného zájmu. Proto by záznam jejich vystoupení měl být volně přístupný i lidem, kteří jsou časově zaneprázdněni a nemají čas účastnit se zasedání zastupitelstva města či pravidelně chodit do kanceláře starosty města a půjčovat si tento záznam zde.

 

Mnohá města záznamy ze zasedání zastupitelstva města již zveřejňují.

Zvukový záznam: Vodňany, Volyně, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou

Audiovizuální záznam: Český Krumlov