Bohumil Toms: Pár slov ke geologické výstavce u Fefrovských rybníčků

16.11.2015 07:50

Geologická expozice Fefrovské rybníky

Nedaleko od Prachatic je lokalita, která návštěvníkům města a turistům putující po tzv. tankovce kamsi do přírody na výlet, ještě před několika lety nic neříkala, snad jen, že jsou zde dva rybníky a lesní školka Městských lesů a opodál vyhořelá chatka. A jen díky nadšení vedení a zaměstnanců  Městských lesů, vedení města a elánu místních „ patriotů “, zde vzniklo v poslední době celkem zajímavé místečko, kde se skloubila živá a neživá příroda – geologická expozice hornin z okolí Prachatic. Než to však vzniklo, vraťme se o několik let zpátky. Tak trochu stojím za realizací expozice, dovolím si napsat o tomto počinu pár vět.

 V roce 2010 jsem s tehdy žijícím kolegou promovaným geologem Michalem Šarbachem otevíral Hornickou naučnou stezku pod osadou Albrechtovice v údolí Farského potoka. Od té doby tam pravidelně pořádám v polovině června Den otevřených dveří a několikrát do roka tam provádím exkurze.  Před Vánoci v roce 2012 jsem navštívil pana Nauše, který je autorem „ Naušova atlasu hornin Prachaticka „ na jehož vzniku se podílel RNDr. Petr Rajlich – geolog Jihočeského muzea, a s panem Naušem jsme chvíli povídali i kamenech. A zřejmě tady někam v hlavě zapadlo semínko nápadu o vzniku expozice. Začátkem ledna 2013 jsem se poflakoval na interně zdejší nemocnice, a protože jsem měl moře volného času, přemýšlel jsem, jak vylepšit Hornickou naučnou stezku. Vzpomenul jsem si na setkání s panem Naušem, na navštívené expozice hornin ve Stožci a na Rokytě, a ejhle – geologická expozice hornin, to by mohlo na stezce být. Ovšem potom nastalo řešení otázek – jak velké kusy hornin a jak je dopravit na stezku – bagrem?, traktorem ? , to bych zruinoval rodinný rozpočet. Ještě drobně odbočím – Hornickou naučnou stezku jsem zrealizoval bez jakéhokoliv grantu, jen z peněz „ donátorů „ , kteří jsou vždy u informačního panelu uvedeni a které jsem oslovil s myšlenkou vybudování Hornické naučné stezky a za materiálního přispění Krajského úřadu Jihočeského kraje. Proto jsem ze začátku nějak o grantech ani nepřemýšlel – za prvé jsem v tom neuměl chodit, nevěděl na koho se obrátit, a potom když člověk vidí rozpočty a ví za kolik se co dá pořídit….

Odcházejíc z nemocnice, tak už jsem měl jasnou představu co a jak. Nejprve jsem se pojistil ohledně odborných textů u České geologické služby zda by byly k mání a potom jsem zavolal na radnici tehdejšímu místostarostovi Robertovi Zemanovi s žádostí o schůzku. Myšlence byl nakloněn, zbývalo pouze domluvit se na místě, kde by expozice mohla být. Původní moje myšlenka byla v parčíku nad soudem, nebo někde u „ Vodňanky “ – k této škole mám tak trochu vztah – 8 let jsem se zde snažil něco pochytit a 4 roky chodil do kroužku Mladých ochránců přírody pod vedením pana učitele Záveského, a při té příležitosti se párkrát setkal s panem Naušem při záchraně zákonem chráněných rostlin a podobných akcích. Nakonec Robert přišel s místem u Fefrovských rybníků, kde tehdy začal vznikat zookoutek, a neživá příroda by byla vhodným doplňkem. S expozicí souhlasil i ředitel Městských lesů p. Štěrba. Aby ovšem nebyly rozdělány dvě akce, dohodli jsme se, že nejprve se ukončí zookoutek a potom přijde na řadu expozice.

Mezitím nastaly jiné starosti a expozice se stala jedním z volebních bodů sdružení PROPRACHATICE. Koncem roku 2014 jsem se setkal s panem starostou ing. Malým a s panem místostarostou PaeDr. Klimešem a předložil jsem již konkrétní obraz vzniku expozice – od zajištění vzorků, které jsem si vytelefonoval s majiteli lomů, zajištění  odborných textů, nábrusy, stojany na infopanely a tisk textů. Ovšem jak se u nás v Českém klubu zlatokopů, jehož jsem v současné době již 3 roky předsedou, razí heslo ve smyslu „ Když sis to vymyslel, tak si to udělej“ – takže hurá do práce. Po jednání s vedením radnice mi bylo doporučeno spojit se s ředitelkou ZŠ „Sova“ p. Královou, a zkusit najít společně řešení. I zdařilo se. Krajský úřad vypsal grant, 16.1.2015 proběhlo jednání s p. Královou, do týdne jsme dali dohromady finanční a časovou osu expozice, a 24.4.2015 jsme byli seznámeni, že obdržíme z grantu 40 000 kč + 20% spoluúčast škola. Nic veselého – to bylo akorát tak na odborné texty od České geologické služby. Jenom pro upřesnění – původní myšlenka byla na 5 infopanelů – Všeobecná geologie Prachaticka na jeden panel, Vyvřelé / magmatické/ horniny na dva panely – 6 vzorků, Přeměněné / metamorfované/ horniny na zbývající dva panely – 7 vzorků. Jaké vzorky hornin jsem řešil po telefonu s Mgr. Veronikou Štědrou z České geologické služby, která prováděla mapování v okolí Zbytin a Záblatí. S rozpočtem, který zahrnoval kromě textů ještě svoz hornin, nábrusy, infopanely a tisk, jsme vysoce překročili přidělený grant. Ovšem vedení radnice vyšlo vstříc, a po dohodě s Městskými lesy bylo přislíbeno dofinancování ze strany lesů. Mohlo se tedy přejít z kanceláře do terénu.

Vzorky a vstup do lomů jsem si zajistil po jednání s firmou Kámen a písek Český Krumlov a Reno Šumava. Od 27.6.2015 do 12.9.2015 – lítání po lomech, výběr vzorků, domluvení dopravy a nakládání – buď mechanizací v lomech nebo bagrem co jsem si domluvil za své, dovoz infostojanů mojím vozem z Vimperka a jiné drobnosti. Mezitím dovolené v lomech, moje rodinné, pracovní záležitosti, záležitosti Českého klubu zlatokopů neboť jsme pořádali za klub několik ukázek rýžování zlata a soutěž v rýžování zlata. V jednom lomu než jsem stihl vzorky odvézt tak skončily v drtiči, měl jsem ovšem nějakou intuici a den před odvozem jsem se zajel do lomu podívat jestli vzorky jsou, no nebyly, takže narychlo označit jiné, pak občas teploty kolem 40 st, no někdy to stálo za to.

Bez osobního nasazení za své by nebyly 4 vzorky v expozici, ale to nebudu rozebírat, když se někdo bude chtít optat, rád odpovím…. Vše se vozilo na kopici k Fefrovským rybníkům, 17.9.2015  proběhla ukázková souhra – rozmanipulování vzorků dle druhů -  pan Štěrba sladil počasí, auto s rukou, pomocníky na usazení bloků, beton na podbetonování, já sladil sebe a paní Štědrou, která vzorky viděla poprvé / myslím jako do expozice, ne že v terénu/ - zde nastal menší problém – paní Veronika : „ Bohouši, ještě ti tu chybí metagabro od Zbytin, to tu musí být“ , název jsem slyšel poprvé, no nicméně jsem úkol ve spolupráci s lesní technikou z Městských lesů splnil, a jen jsem si přál, aby ten šutr, co jsme přitáhli, bylo opravdu tím metagabrem, no, ve finále bylo – takže celkem Vyvřelé 7 vzorků. Koncem září telefon z krajského úřadu, že ještě v truhlárně u Tábora jsou dva stojany, ale musí se poopravit, tak jsem si pro ně sjel, a protože jsem měl dva panely navíc, tak jsem si ještě vymyslel rozšíření expozice alespoň o texty Usazené / sedimentární/ horniny a text o vltavínech – to je nad rámec původní myšlenky – po dlouhých nocích se to podařilo a po korekcích trvajících skoro pět týdnů bylo všech sedm panelů vytištěno. Mezitím pracovníci Městských lesů připravili vše na osazení stojanů a panelů.  Peklo bylo, že se v tiskárně něco stalo s tzv. fontama /slyšel jsem to poprvé, že něco takové existuje/, výsledkem bylo, že ve třech panelech bylo v textu i uprostřed slova písmenko „ž“ vytištěno jako velké – takže reklamace – to se stalo 30.10.2015 a 10.11. se má otvírat, no paráda…. Nábrusy – kapitola sama pro sebe – nejdřív dovolené, pak zdravotní problémy brusičů, potom po ránu zamrzala voda, do toho „dušičky“, pak zas nešel smejt sprej z označených bloků, ale 9.112015 bylo vše připraveno. Dopoledne před otevřením nalepit popisky na horniny a vše je hotovo.

Suchá statistika : v expozici je kolem 12 tun vzorků, proplaceno 54 hodin, takové ty půlhoďky a podobné ztráty času nepočítám, najeto cca 450 km soukromým vozem / objetí lomů, dovoz tabulí, reklamace textů/, na  manipulaci třech vzorků přizván bagr /cca 4500kč/, na sváču vrtařům (vrtalo se cca 7 hodin – 15 vývrtů, vrtání jako takové bylo gratis, cevamit byl v mojí režii, stejně tak i sváča – uvažte, 7 hodin vrtat) a dva kyblíky cevamitu kvůli jednomu vzorku – 3500 kč – to jsou ty 4 vzorky/ osobní nasazení ( jak tomu říkám ).

A 10.10.2015 ve 13 hodin moje zrealizovaná myšlenka byla předána k užívání.

Poděkování patří Kámen a písek Český Krumlov a Reno Šumava za poskytnutí vzorků zdarma, Technické služby zdarma vzorky svezly, Městské lesy Prachatice poskytly snad vše co mohli, ZŠ Zlatá stezka za skvělou spolupráci, České geologické službě za texty a komentovanou prohlídku, nábrusy kamenictví Váňa, Krajský úřad Jihočeského kraje, CB Destrukce za pomoc při získání vzorku, DOT studio České Budějovice – tisk a grafika textů.

A mojí rodině za trpělivost a snášení mé netrpělivosti, náladovosti, zapšklosti, nerudnosti a nepřítomnosti po večerech a v noci když jsem tvořil…

 

Bohuslav Toms