Ad Prachatický deník: Dva miliony, které by město dalo na skatepark, by chyběly na opravy majetku

11.05.2016 14:36

Vážené čtenářky a čtenáři, níže naleznete reakci na článek paní ředitelky Kutlákové, který uveřejnil Prachatický deník.

 

V prachatickém veřejném životě se pohybuji s přestavkou od roku 1998. Zažil jsme mnohé, jistě i ještě pár let zažiji. To, jak komplexně k řešení úkolů, problémů přistupujeme, ovlivňuje kvalitu našich rozhodování. Politiků i úředníků a pracovníků. A ještě jedna teze, o které si myslím, že je správná i po letech praxe. Ve veřejném životě platí, že nehledáte nejlepší řešení, ale to nejméně špatné.
 
Skate jsme začali řešit díky neutěšenému stavu prvků v areálu Tatranu někdy v roce 2012. Po systematických jednáních s dotčenými sportovními kluby v areálu Tatranu, jsme dospěli k závěru, že je možné na uvažovaném místě postavit moderní skate park, který nahradí stávající prvky. Díky úsilí všech, kteří se na tom podíleli (skejťáku, ostatních sportovních klubů, pana ředitele J. Černého,  kolegů z investic i samozřejmě všech radních zastupitelů, kteří projekt opakovaně schválili), jsme dospěli do stavu, že moderní areál je povolený, připravený k realizaci. Tedy skoro - chybí prováděcí dokumentace pro soutěžení i žádosti o dotace. To jsme si uvědomili  v lednu, když jsem město propojil s firmou, co zpracovává dotace a navrhla podat žádost o dotaci radě města do jimi identifikovaného zdroje. Myslím, že to byl jeden z důvodů, možná hlavní důvod, proč se žádost nakonec nepodala. Ale to je otázka na radu města, mohu se mýlit.
 
Zkrátka štěstí přeje připraveným. Moje aktivita ale má, snad ne nakonec, obrácený efekt. Rada města, paní ředitelka projekt nepodporuje z důvodů, které uvádí ve svém článku.
 
Její pohled nesdílím z více důvodů, ale tím hlavním je, že sleduje v podstatě jen jeden argument - ekonomiku a provoz areálu, sportovišť. Bez dalších souvislostí.
 
Sportovní zařízení bude vždy dotované z rozpočtu města. Ostatně jako mnohá další zařízení a činnosti spojené s naším životem v Prachaticích. Od toho město - samospráva je - starat se tam, kde je to ve veřejném zájmu. To je normální a správné, pokud se zbytečně a nezodpovědně nezadlužujeme. 
 
Argument paní ředitelky, že by užila více peněz na stávající zařízení, nepovažuji za vyvážený. Nikdy se absolutně nepodpoří jedna věc, jeden projekt, jedna činnost. Ano, dva nebo více milionů by bylo vydáno z rozpočtu města účelově na projekt skate parku. Stejně jako každoročně na jiné zastupitelstvem schválené aktivity jakéhokoliv zaměření.
 
Správa sportovního zařízení je jako každá jiná - po částech, po prioritách. Provozní náklady jednotlivých sportovišť - jejich krytí, jsou věcí k jednání s oddíly a myslím, že nikdy nezaznělo, že provoz krytého skate bazénu bude plně hrazen Sportovním zařízením Prachatice.
 
Proto mi trochu mrzí tvrzení o Spojených arabských emirátech. Ostatní organizované sportovní činnosti totiž mají mnohé věci zdarma. Fotbalisté teplou vodu, údržbu trávníku, teplo v kabinách. Tenisté třeba vodu na kropení, atd.  To vše je pro ně placeno z příspěvku sportovnímu zařízení od města, jak píše i paní ředitelka. Granty města jsou na činnost, na další vlastní aktivity především s dětmi a pro děti a mládež.

Pravda je, že venkovní areál by asi byl bezplatně přístupný.  Ostatně jako ovál na in-lineové brusle, ostatně jako všechna hřiště po městě. 

Vybudování bezpečného a kvalitního skate parku pro mládež, která tento sport a životní styl má ráda, je snad proti veřejnému zájmu? V místech, kde je pod dohledem, aby se nestal areál prostředím pro popíjení nebo fetování? V místech, kde nevadí ostatní veřejnosti, protože zde sport historicky zakořenil a rozvíjel se, podobně jako jiná sportoviště, když se postupně areál Tatranu budoval?
 
Jsou tyto děti a mládež součástí naší komunity nebo ne? Jsou horší než jiné? Otázky mohou pokračovat. Vedou k mému závěru - tento areál má objektivně právo být vybudován - ne proto, že to chtějí skejťáci - Bartoš, Zíka, zastupitel Zeman, kolegové zastupitelé, kteří nezměnili názor na své hlasování, a samozřejmě další občané, ale proto, že doplňuje nabídkou areál a navazuje na sportovní aktivity, má historii i výsledky. Protože mít nabídku tohoto sportoviště je ve veřejném zájmu.
 
Závěrem. Nekastujme prosím tímto způsobem sporty na lepší, horší, potřebnější, potažmo naše děti a mládež. Je to cesta, když ne do pekel, tak ke zbytečným svárům v naší již tak dost napjaté společnosti.
 
Věřím, že díky diskusi naopak nakonec brzy napneme síly k vybudování moderního skate parku v rámci areálu Tatranu. Není totiž jediný objektivní a vážný důvod, proč projekt a dosavadní práci zahodit.
 
Tedy pokud nám všem půjde o vyřešení tohoto úkolu tou nejméně špatnou cestou.
 
Robert Zeman, zastupitel