Osady a život v nich...

 

Priority

 

Vícegenerační sportoviště a hřiště ve Starých Prachaticích

Proč:

Neexistence regulérního dětského hřiště s herními prvky (houpačky, prolézačky apod.) pro dospělé a seniory umístění cvičebních prvků – setkávání generací při sportování a odpočinku, místo pro pořádání venkovních akcí pro širší veřejnost včetně výstavby zastřešeného sezení…

Jak:

Využitím prostoru okolo sávající požární nádrže, zhotovením projektu, který zahrne zájmové území.

Dopad na rozpočet města:

Statisíce, miliony Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení životní úrovně na vesnici, zlepšení sousedských vztahů, kontakt generací, zlepšení pohybové aktivity dětí i seniorů.

 

Zřízení fondu na financování drobných akcí pořádaných osadní výbory

Proč:

Osadní výbory během roku pořádají poměrně dost akcí, z nichž některé vyžadují finanční „injekci“ – pronájem sálu, zajištění hudby. Málokdo z členů osadních výborů má však dostatek času na sledování grantů, psaní žádostí, jejich vyúčtování apod.

Jak:

Vyčleněním z rozpočtu města přiměřené částky v úrovni desetitisíců Kč ve prospěch jednotlivých osadních výborů, které by z těchto peněz hradily pronájmy sálů – např. maškarní ve Starých Prachaticích, postavení stanů pro venkovní slavnosti jako Fefer cup atd.

Dopad na rozpočet města:

Desetitisíce Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení životní úrovně na vesnici, zlepšení sousedských vztahů.

 

Instalace kamerového systému do centra osad  (Libínské Sedlo, Oseky, Staré Prachatice) nebo do významných průjezdních míst

Proč:

Zvýšit bezpečnost obyvatel přilehlých osad při docházce do zaměstnání, majitelů nemovitostí a provozoven. Většina kriminálních deliktů se děje pomocí motorových vozidel, kamerový systém by mohl zachytit průjezdy vozidel, ulehčení práce Policie.

Jak:

Montáž kamerového systému s napojením na pult centralizované ochrany  nebo s časovou smyčkou, který by v případě potřeby bylo možno vyhodnotit záznam.

Dopad na rozpočet města:

V úrovni desetitisíců, statisíců  Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení bezpečnosti občanů, snížení nevyřešených kriminálních deliktů.

 

Osvětlení autobusové zastávky  v Ostrově

Proč:

Zvýšit bezpečnost občanů, kteří zastávku využívají.

Jak:

Zřízením veřejného osvětlení místa se zastávkou.

Dopad na rozpočet města:

V úrovni desetitisíců, statisíců Kč.

Dopad na rozpočet a životní úroveň občanů:

Zvýšení bezpečnosti občanů.