Zastupitel Robert Zeman      

  

Dobrý den dámy a pánové,

níže naleznete mé postřehy z práce na radnici i mimo ni. Věřím, že informace i postřehy budou alespoň občas zajímavé a přínosné...

Můj životopis naleznete zde.

 

Postřehy jsou řazeny od novějších ke starším.

 

Mé červencové teze - snaha o hledání řešení migrační krize, 25.9.2016

V MF jsem se dočetl, že maďarský prezident V. Orbán otevřel téma hotspotů nebo podobných zařízení mimo Evropskou unii, Evropu, kde by mohli byt řešeny azylové otázky. 

Osobně jsem se zamýšlel v začátku července na problematikou v materiálu, který jsem dal k diskusi na různých úrovních orgánů, které se problematikou zabývají. A reakce nebyly negativní, měl jsme možnost je dále diskutovat s odpovědnými lidmi.

Jsem si ale vědom, že od nápadu k realizaci je často velmi dlouhá cesta, zvláště v tomto případě, neboť jde o téma i úroveň řešení velmi složitou a silně politicky ovlivněnou mnoha zájmy nejen států EU, ale i velmocí a mnoha dalších subjektů.

 

Teze naleznete zde.

Proč jsem podal námitku k opakovanému projednání územního plánu? 3. srpna 2016

Dnes jsem podal námitku k územnímu plánu ve věci nesouhlasu s vypuštením plochy K1 pro střelnici, co je v územním plánu zanesená jako místo, kam má být stávající střelnice přemístěna. A to nikoliv z mého přání, ale na základě opakovaných a platných usnesení předchozího zastupitelstva.

Sliby, které padaly před volbami, že se nalezne lepší místo pro přemístění střelnice, zůstaly po dvou letech úřadování tohoto vedení nenaplněny. Není nic, jen o poznání horší vztahy mezi mnohými lidmi.

Přemístění střelnice do lesa za město je nejen dle mého názoru nejméně špatné řešení pro střelce, odbornou veřejnost, ale i nás občany žijící ve městě, lhostejno kde. A pokud k tomu nedojde, budou - mohou být přímo i nepřímo poškození mnozí občané a majitelé nemovitostí ve městě. A možné žaloby na město.

Druhou stranou nechci ani o píď prodlužovat již tak dlouhý proces přípravy tohoto územního plánu. Proto se nebudu nijak odvolávat v případě, že i přes dle mého názoru pádné argumenty zastupitelstvo města vypustí plochu  K1 z územního plánu.

Jsem jen jeden ze zastupitelů a za sebe jsem udělal na naší domácí úrovni vše, co je na jednu stranu nezbytné činit pro naplnění veřejného zájmu, na druhou stranu nechci, aby tato veřejná problematika byla vnímána jako nástroj k  něčemu osobnímu vůči těm, kteří  vedou město, resp. rozhodnou o vypuštění plochy z územního plánu. Nemám to zapotřebí a nebudu se chovat podobně, jak v některých případech jedná a rozhoduje současná rada.

 

Jsme každý (zastupitel) odpovědný se vším všudy a věřím, že i v této optice bude zastupitelstvo - jednotliví členové rozhodovat.

 

Námitku naleznete zde.

Argumentaci pro přesunutí - prezentaci pro veřejné setkání, které jsme v minulosti svolal naleznete zde.

 

 

Malost vedení města je smutná, 11.7.2016

V červnu jsme na jednání komise CIVEX Výboru regionů, kde jsem byl delegován panem Romanem Línkem, jsme vystoupil s příspěvkem k problematice divoké migrace. Slova podpořil i pan Dr. Franz Schausberger, člen Výboru regionů a bývalý guvernér Salcburska.

 

Následně mi osobně pozval na konferenci, která se bude k tématice v září v Salcburku konat.  Pro mě určitě pocta, potažmo pro nás - občany Česka, protože naše postoje jsou vnímány jako vážné a věcné. Viz materiál zde.

 

Požádal jsem proto vedení města o možnost jet na konferenci oficiálně jako zastupitel Prachatic. A v skrytu duše si myslel, že při tak vážných tématech již nechají stranou při výkonu veřejných funkcí své osobní antipatie a další pocity, které vůči mně chovají.

 

Bohužel, starosta a místostarosta ani nenašli odvahu žádost zamítnout, což naopak udělali paní Paulová, Mrázová a pánové Kuneš a Lang.

 

Pořád se mi nechce věřit, že jsou lidé, co nyní spravují Prachatice, tak nekompetentní. Ale potom jsem si uvědomil, že je to možná ještě smutnější a že vlastně zahraniční aktivity znají a posuzují  jen ze své úrovně - hromadných mnohadenních výletů s obrazy namalovanými povětšinou cizími umělci a pokud možno co nejvíce utajovanými výjezdy bez jediné snahy o přidanou hodnotu, veřejnou publicitu, byť je uskutečňují za veřejné prostředky. 

 

 

Jak vidím Evropu v roce 2030? 27.4.2016

V rámci kongresu místních samospráv, který proběhl minulý týden v Nikosii, jsme měli jako osoby, co zde vystupovali v rámci workshopů a přednášek napsat svou představu, jaká bude Evropa v roce 2030...

 

Evropa 2030
 
V  Belgii pobíhá referendum mezi občany, zda zavést povinné zahalování žen na veřejnosti. Výsledky průzkumů ukazují, že valná většina občanů se vysloví pro.
 
V jiné evropské metropoli sebevražední atentátníci opět zmasakrovali nic netušící cestující na peronu metra. Znovu terorismus s náboženským podtextem.
 
Evropa volného pohybu osob, zboží a kapitálu již několik let neexistuje. Bývalé členské státy se opět uzavřely svému okolí, množí se konflikty na diplomatické úrovni mezi zeměmi i mezi obyvateli měst, zvláště tam, kde existují velké skupiny obyvatel s odlišnou vírou než je křesťanská.
 
Evropští státníci plamenně hovoří ke svým národům, avšak problémy divoké imigrace z oblasti mimo Evropu, a nejen je, nedokáží reálně řešit, podobně jako před 14 lety. Miliony lidí, které přišly do Evropy, nenašly práci. Tito lidé jsou hluboce frustrovaní, nemají šanci uspět v tvrdé konkurenci původních obyvatel, kteří mají zázemí, finance, znají realitu každodenní tvrdé práce, která je nezbytná k dobrému životu.
 
Nově příchozí i dospělí, kteří mezitím vyrostli z dětí, co do Evropy přišly v začátku tisíciletí, ale i mnozí starousedlíci nemají šanci na slušnou obživu, jakkoliv by chtěli pracovat, vzhledem k vzrůstající automatizaci a robotizaci ve společnosti a nárokům na kvalifikaci. Společnost se rozpadá, ti kteří nemají co ztratit, se radikalizují co do počtu i do hloubky pocitu společenské nepotřebnosti.
 
Moderátorka popisuje ozbrojené střety na hranicích Itálie a Rakouska, Česka i Německa, kdy je naprosto nejasné, proč k nim dochází.
 
Náš Kryštof, kterému je letos 20 let, bude opět sloužit v armádě a spolu s dalšími mladíky bude bránit se zbraní českou hranici. Byl jsem hrdý na to, že v roce 2004 má země - Česko vstoupila do Evropské unie, dnes jsem hluboce rozerván a cítím prohru i vinu za to, že můj syn možná zemře díky chybám a neschopnosti mé generace.
 
Realitu míru, prosperity a demokracie nám předané předchozími generacemi jsme nedokázali udržet a rozvíjet. Běda těm, kteří jsou slabí ve svých činech...
 
Otevírám oči, probouzím se zbrocený studeným potem. Co je za den? Je to realita nebo jsem měl strašný sen? Bohu dík, jen ošklivý sen...
 
Jsem 63-letý stárnoucí muž, který velkou část svého života věnoval práci pro své občany - komunální politice, pouštím televizi, vařím kávu pro sebe a manželku, syna. Dcera již několik let žije a pracuje v Bruselu. Brzy zůstaneme se ženou opět sami dva, jak nařizuje koloběh života.
 
Po očku sleduji a hlavně poslouchám ranní televizní zpravodajství.
 
Obvyklé hašteření politiků je kolorit, který k demokracii patří. Před lety však dokázaly společně státy Evropské unie zastavit divokou imigraci do Evropy a skutečně pomáhat zlepšovat život tam, odkud k nám mířily miliony lidí za snem, který nebyl reálný. Činy, ne slovy.
 
V evropských městech, městečkách, na venkově našly centrální i lokální vlády sílu opravdu integrovat jedince i rodiny do společnosti. Byla to neskutečně náročná práce pro politiky i občany. Díky tomu je však málo lidí, kteří jen v Evropě žijí a nestali se Evropany. Vůdcové a mluvčí všech církví a náboženství trpělivě a neúnavně vedou své věřící ke snášenlivosti a úctě ke svobodě každého z nás, k toleranci a respektu. Trpělivě učí, že víra pomáhá jednotlivci, nikoliv určuje chod společnosti.
 
Celé evropské společenství se urputně snaží řešit dopady technologických inovací na zaměstnanost i život každého z nás; zkouší různé cesty, jak uchránit společnost před rozpadem. A daří se jí to.
 
Bruselské instituce pochopily, že nelze centralizovat, sjednocovat a nařizovat do nekonečna. Mnohé pravomoci byly předány do regionů.
 
Evropa cílevědomě jde po své cestě míru, svobody jednotlivce i bezpečnosti všech. A dokáže je i společně rázně vojensky hájit, je-li to nezbytné. Je to cesta nelehká, velmi náročná na politiky i prosté občany. Tak jako v dobách poválečných, kdy zárodky Evropské unie vznikly a rozvíjely se.
 
Hluboce oddechnu při vzpomínce na dnešní sen. Mám štěstí podložené činy, tvrdou prací naší generace Evropanů. Mohu klidně stárnout se svými problémy, zdravotními potížemi, ale vím, že mé děti, stejně jako děti mých sousedů mají reálnou šanci prožít mírový a svobodný život ve staré dobré Evropě.
 
A to vůbec není málo, nemyslíte?

 

 

Potěšilo mi, že mou práci oceňuje význámná organizace. Současné vedení Prachatic ji naopak záměrně zničilo, 24.2.2016

 

 

PRO Prachatice nebudou zastoupeny v kontrolním výboru, 4.2.2016

Náš kolega Jusuf Traore rezignuje na členství v kontrolní výboru. Pro někoho možná gesto, pro mě logické vyústění jeho snah normálně pracovat a komunikovat. Neodchází po prvním problému.

Slova, která pronesl na jeho adresu na zastupitelstvu 20. ledna pan radní Lang (hnutí NEZÁVISLÍ) jsou nepravdivá, neslušná a plná neúcty k systému zastupitelské demokracie jako takovému.

 

Jsem rád, že  nebudeme dále účastí našeho kolegy legitimizovat kontroly, které  nejsou spravedlivé.

 

Nevím nakolik si to uvědomujeme, ale prohráváme všichni - ten, kdo se aktivně o dění v našem městě zajímá, stejně jako ten, koho politika nezajímá a nemá ji vůbec rád.

 

Demokracie je o systému, o pravidlech. O systému kontrol, vyvažování moci, o politické kultuře... My nyní přišli o další důležitý prvek - objektivní kontrolu věcí veřejných.

 

 

Tomáši - gratuluji! 10.12.2015

Tomáš Přibyl napsal knihu, která je nyní v knihkupectvích k prodeji. Vydávat knihy, které má na volném trhu kupovat veřejnost, je odvážná věc. Přesto se našel vydavatel, který prvotinu našemu kamarádovi a hlavně občanovi města Prachatice vydal.

Gratuluji, přeji co nejvíce prodejů a nám všem příjemný zážitek při čtení.

Přál bych si, aby nejen v tomto případě věděli spoluobčané prostřednictvím Radničního listu, oficiálního webu města a městem placeného vysílání kabelové televize, že bez ohledu na cokoliv jiného (barvu pleti, politické názory, pohlaví a víru)  jsou mezi námi lidé, co něco dokázali, pomáhají svou prací, zájmem, sportovními výkony  budovat dobré jméno a povědomí o našem městě...

 

 

Malé náměstí - lze řešit věci izolovaně? 10.12.2015

Vládnoucí koalice nechala vytvořit studii revitalizace prostoru Malého náměstí. Hezká věc, která má ale více praktických "ale". Nejde především o naplňování osobních ambicí lidí, kteří si chtějí stavět pomníky? Potřebujeme nutně vydat desítky mil. Kč na něco, co dosud desítky let funguje?

A další asi nejdůležitjší věc, co to udělá s tranzitní dopravou? Průzkumy, které by přinesly objektivní data nejsou k dispozici a přitom by šly tak lehce udělat, jak nám nabízela dopravní fakulta ČVUT a jak velmi dobře o této nabídce, kterou jsme iniciovali, vedení města ví. Přesto se o nic takového nezajímají a nic se nerealizuje.

Politika je řemeslo jako každé jiné. Dělat věci jen na oko, řemeslné není a nikdy nebylo.

 

 

Nenechme se zastrašit, nenechme si vzít svobodu, 14.11.2015

 

Začátkem září jsem napsal, že mám obavy z budoucí fašizace společnosti. Po dvou měsících se domnívám, že se již plíživě radikalizujeme. Viz  výňatek z diskuse (jeden z mnoha podobných názorů) na konci článku, který je reakcí  na příspěvek u článku na Seznamu, kde se píše o včerejším masakru v Paříži.

 

Jako politik i občan nesouhlasím s divokou imigrací, považuji ji za obrovský problém brzké budoucnosti i pro nás v Čechách, protože se nás minimálně nepřímo dotkne ve všech myslitelných oblastech společnosti - od bezpečnosti přes např. ekonomické problémy plynoucí z opětovné regulace pohybu po Evropě, po vážné narušení vztahů v naší společnosti - demokracie a jejích základních principů.

 

Je vůbec cesta ven z této velmi vážné situace ve společnosti? Myslím, že je, ale je náročná na každého z nás občanů  -  nepodlehnout strachu, vábení jednoduchých a černobílých řešení, nenechat si vzít svobodu projevu a hájit jí i u lidí, kteří neříkají, to co my. Je to velmi těžké, náročné na každého z nás, protože se tím můžeme  a často také budeme vydělovat z většinového smýšlení a poukazovat na sebe.

 

Důležitější je role politiků, lidí, kteří tvoří veřejnou správu - ti nesmějí zapomenout na demokracii, ale zároveň se nebát činit nepopulární opatření, o kterých ví, že budou tak či onak pro ně samotné špatná. Ti vrcholní  musí společně  ukončit divokou imigraci, začít plně kontrolovat hranice EU, pomoci těm státům, co ji mají hájit - chrání i nás ve vnitrozemí. Vrátit všechny ilegální příchozí, kteří nesplní status uprchlíka. Začít naplňovat platné zákony, nebát se říci ne pseudohumanitě. Nebát se zákonných razantních řešení, která nebudou populární.

 

Bohužel se obávám, že nakonec nezbude než jít společně bojovat z radikalismem a náboženským fanatismem tam, kde vzkvétá, tedy přímo do Syrie a dalších ohnisek islámského fundametalismu. Bude to stát životy Evropanů, mladých Evropanů, ale zdá se, že jiná cesta není, aby nebyly ještě horší následky současné nedůslednosti a váhavosti. Bohužel podobné té před před druhou světovou válkou.

 

Pokud to rychle demokratičtí politikové a představitelé států neudělají, vymkne se společnost z cesty plurality, demokracie a kromě hrozby islamizace jí bude ničit i fašismus ruku v ruce s nacionalismem a rasismem. Nedopusťme opakování dějin, postavme se každý svým dílem za demokracii, svobodu projevu třeba tím, že my muži  vstoupíme do dobrovolných záloh Armády ČR, nikoliv do samozvaných bojůvek. Zajímejme se o dění okolo nás, chtějme od politiků odvahu, otevřené řešení problémů na všech úrovních veřejné správy, nenechme si vnutit kvóty na uprchlíky, ale ani nenávist k nim.

 

I nekvalitní demokracie má pořád mnohem vyšší hodnotu  než dobře fungující autoritářská či fašistická společnost. Pro nás Čechy, Evropany určitě.

 

Gordana Novakovičová, Brno
Sobota, 14. listopadu 2015, 12:58:56  '  Souhlasím  '
Nesouhlasím  '
+21

od této chvíle je pro mne KAŽDÝ MULTIKULTI SLUNÍČKÁŘ spolupachatelem těchto hnusných vražd. Pokud neumíme oddělit zrno od plev, zravé zrno od toho zkaženého, je nutno vyhodit celou úrodu. A tak je to i s touto zrůdnou partou. Mohou si za to sami - na rozdíl od obilí oni mají mozky a musí se dokázat oddělit od toho svinstva. A jestli to nedělají, znamená to, že nechtějí. Tečka. Zkuste jen vystrčit rohy, vy příznivci "rozmanitosti"!!!! Myslím, že to v Evropě brzo praskne.

 

Drobné zviditelnění našeho města, 18.9.2015

Včera jsem měl tu čest na pozvání pana Michala Kaplana, ředitele České rozvojové agentury se jako VIP host zúčastnit Českého rozvojového dne na pražské Kampě vedle takových představitelů naší společnosti,  jako je ministr zahraničí ČR L. Zaorálek, Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, Šimon Pánek, ředitel a zakladatel  Člověka v tísni , velvyslanců a dalších zajímavých lidí, s kterými jsem mohl často dlouhodobě spolupracovat, či si včera  předávat vizitku se znakem města Prachatice.

 

Byla to pro mě derniéra jedné životní části, čestné práce, kterou jsem dělal rád a myslím byla normálně profesionálně respektována od všech aktérů a klíčových hráčů. Kromě nynější prachatické rady.

 

Naše společné úsilí v podstatě mini týmu s kolegyněmi z kanceláře SMO ČR Gábiny Hůlkové a Šárky Řechkové mělo svůj smysl i výsledky, kterými je možná na první pohled maličkost a to opravdové  poznání se navzájem s dalšími aktéry nejen v oblasti zahraniční rozvojové pomoci, myslím také jasné vnímání obcí a měst České republiky jako vážného partnera a hráče na poli veřejné diplomacie. Jsem hrdý na to, že jsme mohl svým dílem práce k tomuto stavu přispět. Povedlo se nám vytvořit pevné základy pro další práci, činnosti nejen obcí, ale především lidí v nich žijících, pracujících a podnikajících...

 

Slova pana ředitele Kaplana o čtyřúhelníku pronesená v klipu, kde mám tu čest také hovořit a jsou uvedeny i fotografie z naší mateřské školky, jsou mi odměnou, jelikož jsem je pronesl před časem na jednou z pracovních setkání na ministerstvu zahraničních věcí.

 

 Ctihodné dámy zleva Mgr. Gabriela Hůlková a Mgr. Šárka Řechková ze zahraniční kanceláře SMO ČR

 

 

Jaký mám názor na problematiku imigrace do Evropy? 4.9.2015

Migrace, migranti se skloňují v poslední době neustále, v pozitivním i negativním slova smyslu. Vyvolávají emoce zlé i velmi lidské nad proběhlými tragédiemi.
 
Byť jsem jen člen-náhradník české delegace do Výboru regionů - poradního orgánu Evropské unie, dovolím si z této pozice své hodnocení situace z pohledu dlouholetého komunálního politika.
 
Bylo by možné napsat mnohé, ale budu se držet jen několika věcných argumentů, nikoliv pocitů.
 
Stav, kdy nelegální překročení hranic EU je hodnoceno jen z hlediska humanitárního, nepovažuji za správný. Zoufalí lidé z ohnisek válečných konfliktů i nelegální návštěvníci, kteří přicestovali jen s vidinou lepšího života, jsou nyní různě rozptýlení v rámci jejich cílových destinací v Evropě nebo se tam momentálně snaží různě úspěšnými, často tragickými a lidsky nedůstojnými způsoby dostat.
 
Je samozřejmě nutné těmto lidem pomoci, ale v rámci i jiných povinností, které politikům i úřadům plynou vůči obyvatelům členských zemí EU. Jako vše ostatní v našem každodenním životě, tak i nelegální migrace musí být řešena v kontextu, v souvislostech, věcně, neidealisticky, bez falešné naděje. Třeba podporou dočasného, byť možná mnohaletého, bezpečného přežívaní v zemi (nebo její blízkosti) konfliktu v odpovídajících utečeneckých táborech. Záměrně píši přežívání, protože to tak skutečně je, ale se zdravotní péčí, podporou nevládních organizací v oblasti sociální, třeba školské výuky pro děti, hygienické atd. a zajištěním bezpečnosti  a nákladů na tuto nezbytnou péči od nás, od Evropské unie.
 
Nevidím a nečetl jsem nikde, jak plánují odpovědní představitelé EU a členských států  v horizontu měsíců, let, co bude ve městech a obcích Evropy s lidmi bez identity, bez znalosti jejich historie, kde budou standardně bydlet, pracovat. Vědí úřady, kolik lidí má vůbec nějaké vzdělání, jaké pracovní návyky a zkušenosti uplatnitelné v Evropě? Co budou dělat lidé, kteří se nikde neuplatní? Jak chtějí naučit děti efektivně a reálně jazyku a kultuře v zemi, ve které by měly úspěšně studovat, dospívat v Evropany, nikoliv pouze v lidi žijící v Evropě? Jak a kam budou repatriovat lidi, kteří nemají co ztratit v případě, že nezískají možnost legálně dále žít v členské zemi EU?  Myslí si, že takoví lidé beze slov a odporu poslechnou? Jak chtějí funkčně - vyváženě  podporovat integraci ve společnosti, kde musí většina občanů bez ohledu na své vzezření a svou víru tvrdě v konkurenci druhých a vzrůstajícího technologického pokroku zápasit o každé euro, o své bytí i budoucnost svých dětí? Jak chtějí skutečně integrovat lidi do společnosti, když o ně v realitě všedního dne společnost z různých důvodů velmi často dlouhodobě nestojí? Tito lidé tak jako my mají svůj dosavadní život, svůj jazyk, své hodnoty, své vzorce jednání navyklé z původních zemí, kde je realita společenského soužití často velmi odlišná od našeho evropského pojetí, od pojetí občanské společnosti, právního státu a klidného řešení každodenních problémů. Mluvím o statisících lidech, kteří ilegálně, bez víz, bez prověřování jejich minulosti přišli do Evropy. Mluvím o reálných problémech, které jsou a budou bez ohledu na pocity každého z nás. Jsou totiž přirozeně zákonité.
 
Tato nesystémovost, zacílení jen na humanitární aspekt bez souvislostí, vytváří problémy ve společnosti, které by v případě komplexního pohledu na problematiku nevznikly nebo nebyly tak intenzivní, vytváří pocity různě silně oprávněné nespravedlnosti a ve své podstatě rozbíjí pracně budovanou občanskou společnost.
 
Škodí všem občanům bez rozdílu pleti, vyznání, kteří v Evropě již žijí, protože se začnou mezi sebou opět vnímat mnohem více podle pleti, vyznání, nikoliv podle svého občanského jednání. Začíná se paušalizovat, zjednodušovat a mám z toho trendu velké obavy.  Pokud nebudou přiměřeně a vyváženě ve všech aspektech ilegální imigrace konat demokratičtí politikové, vůbec není nemožné, že nás nahradí mnohem vyhraněnější a radikální vůdci. Nedávná historie to pamatuje ( 70. výročí ukončení druhé světové války) a bylo to velmi bolestné poznání nejen pro Evropany.

 

 

Rezignace na účast a funkci předsedy zahraniční komise SMO ČR, 4.9.2015

31.8.2015 jsem rezignoval na práci v poradním orgánu Svazu měst a obcí ČR. Dovolím si jen pár vět beze jmen.

Město Prachatice mělo a mohlo mít nadále zástupce v pozici, kde je možné a žádoucí samotné město pozitivně reprezentovat jako vedlejší legitimní výsledek výkonu funkce. Je to jako podobné aktivity střípek do mozaiky, nic zásadního, ale srovnatelného s jinými pozitivními výsledky třeba v zájmové nebo sportovní činnosti, která je ceněná a respektovaná určitým okruhem odborné i laické veřejnosti na mezinárodní úrovni.

Rozhodnutím rady města toto na 99% končí a Prachatice přišly o jeden střípek do mozaiky.  Pro osobní potěchu prachatických radních jistě pozitivní zpráva, z pohledu obecných zájmů města Prachatice již méně.

 

 

 

Jakou vládu máme vlastně v Prachaticích? 29.8.2015

Ve čtvrtek jsem zúčastnil slavnostního otevření nového odpadového dvoru. Šel jsme se podívat na dílo, dokončený projekt, protože jsem celý projekt v minulém volebním období z titulu funkce místostarosty a koaliční smlouvy řídil. Reálně začínal v podstatě od nuly - změny územního plánu a projekt to byl opravdu velmi složitý. To samozřejmě starosta Martin Malý velmi dobře ví, podobně jako v případech zateplení škol a jiných projektů. Přesto účelově toto nikde nezmínil, stejně jako nikdo z přítomných politiků jeho slova nedoplnil. Tedy jen opakovaně obratně manipuluje se skutečností ve svůj prospěch. Martin Malý tyto hodnoty svým dílem práce pro občany netvořil, tzn. nebyl jim nijak konkrétně prospěšný.
 
Již mi je to jedno, tito lidé zkrátka takoví jsou a když jim stačí se chlubit cizím peřím, tak to jiné nebude.
 
Slavnostní otevření ale otevírá prostor pro obecné zamyšlení nad tím, jakým způsobem nám vládnoucí koalice ve městě vlastně spravuje veřejné záležitosti.
 
Demokracie není jen o tom, že tajně volíte, ale jak k celému systému přistupujete a jak v rámci něj konáte.
 
Např. v  Ázerbajdžánu jsem zažil, že lidé ve volební místonosti svobodně vyjadřovali svou vůli, nikdo jim v tom nebránil. Stejně jako povolební sčítání  v místě, kde jsem s kolegou volby pozoroval, proběhlo standardně.
 
Přesto myslím nelze nazvat (a také nebyl)  proces svobodným a demokratickým. Vládnoucí entita totiž sama nechce politickou soutěž, naopak brání svou pozici, aby zůstala ve funkcích i nadále. Média jim v tom z nařízení nebo vlastního rozhodnutí nemít problémy  pomáhají - pokud nepíší oslavné články, tak nepíšou nic kontroverzního, nehledají pravdu. Opoziční politici nedostanou v médiích adekvátní prostor.  Občané se také  logicky přizpůsobují, zvláště když vidí neblahé konce jednotlivců.  A tak je společnost navenek díky zákonům a pravidlům demokratická, v realitě však podléhá autoritářskému způsobu řízení.
 
Podobně vidím situaci u nás v Prachaticích. Vládnoucí koalice nevnímá naší politickou scénu jako místo pro důstojnou soutěž názorů a řešení, ale jako místo pro udržení svých pozic a využívá podobných nástrojů běžných v autoritářských společnostech. Veřejnosti podsouvá neúplné pravdy nebo jen ty, co jí z hlediska propagandy vyhovují a tak s občany manipuluje; pokud se přímo člověk dotáže a vyzve k polemice, tak často  mlčí (např. nejen můj dotaz na diskusním fóru města na starostu je stále nezodpovězený) nebo odpoví vyhýbavě. Pokud může uškodit svým oponentům, tak tak učiní. Nenaplňuje tím ale veřejný zájem, ale jen své mocenské ambice nebo osobní animozity z titulu práva výkonu veřejné funkce.

 

Média příliš nejdou pod povrch problematiky, nenabízejí různé pohledy na naplňování veřejného života v našem městě. Až na občasné vyjímky, které však nemohou celkový stav nezájmu o složitou problematiku postojů k veřejnému prostoru změnit.  Tisk, pokud se chce veřejnými záležitostmi seriozně zabývat, má nutně mnoho práce s posuzováním argumentů, postojů, protože jsou často  odborné  a je pro ně důležitá podobně široká znalost z mnoha oblastí lidského konání jako u politiků, kteří se snaží vykonávat svůj mandát odpovědně. Demokracie je totiž řízený a udržitelný konflikt názorů a řešení, nikoliv  otevřený  nebo mlčící souhlas jen s některými.
 
Veřejnost je myslím v mnohém apatická a nelze se jí divit. Lidé nejsou hloupí a pokud vidí, jakým způsobem se věci řeší, tak se přizpůsobí.  Klíč k okamžitému řešení je, a vždy byl v elitách - zastupitelích, v médiích, kteří a které mají hájit a podporovat skutečně demokratické a kultivované pluralitní prostředí a nikoliv ve veřenosti.
 
Historie se opakuje v spirále, myslím, že 100% platí, že společnost, která zapomněla na svou historii má  nedobrou budoucnost. Klíč ke stabilnímu a dlouhodobému řešení je, a vždy byl a bude proto naopak v občanech, v uvědomění si své hodnoty, své hrdosti, své odpovědnosti.
 
Jen tak zachováme, obnovíme a budeme po sobě vzájemně vyžadovat hodnoty jako je slušnost, pracovitost, férovost,... protože je potřebujeme v životě osobním i veřejném každý.

 

Bez nich  je demokratický systém změtí pouhých pravidel, která lze různě obejít a zneužít a místo aby společnost posouval dále, tak ji naopak rozkládá a směřuje k v lepším případě k  měkkému autoritářství, v horším stavu k totalitnímu nebo fašistickému způsobu správy společnosti.

 

 

Úspěch, ne můj, ale celé naší republiky, 1.7.2015

Minulý čtvrtek a pátek jsem se jako člen české delegace zúčastnil jednání Politického výboru CEMR v Mnichově

Plénum mi potvrdilo společně s více kolegy do role oficiálního mluvčího Evropského výboru regionů a samospráv - CEMR pro zahraniční záležitosti. Na toto místo mi navrhlo vedení CEMR a velmi si této nominace vážím. Mě zavazuje k velmi vysoké odpovědnosti, celou naší republiku oceňuje. I přes více jak nezájem vedení vlastního města... Smutná realita, která již nemá nic společného s námi jako osobami. Poškozuje nejen město Prachatice.

 

 

 

Příjemné setkání, bohužel jen na soukromé bázi, 12.6.2015

Včera jsem jel do Prahy na pozvání paní Bursíkové, vedoucí nevládní organizace Agora - Central Europe, protože mi informovala, že v delegaci zástupců gruzínských municipalit bude i pan tajemník Giorgi Guraspashvili z Khashuri, gruzínského města, které jsem shodou náhod v roce 2011 navštívil díky Agoře a shodou náhod má za partneské město Rogačev, který je shodou náhod partnerským městem Prachatic.

A již bez náhod, ale díky spolupráci mnoha lidí, opakovaně prachatické děti poslaly své hračky do školek v dalekém Khashuri.

 

Přesto šlo jen a pouze o mou osobní cestu za ním do Prahy s oficiální nepodporou rady města.  Tedy jsem nemohl pana tajemníka ani pozdravit jménem města, ale pouze svým. Ku škodě ne mé, ale obyvatel všech zmíněných měst, neboť tento trojúhelník by mohl být dobrou platformou pro mnoho projektů, které by nejen pomohly třeba občanům v Gruzii a Bělorusku, ale i nám, dalším Prachatičanům se seznámit s lidmi "odtamtud" a kapkou v moři pomáhat  vzájemnému poznání, porozumění a stabilitě - míru pro náš život.

 

P.S. Přesto jsem každému z účastníků dal obrázkovou knížku o Prachaticích a velkou panu tajemníkovi. Za vybavení propagačními materiály děkuji Jiřince Doleškové a za schválení panu tajemníkovi Paškovi. Dopředu jsem je ale upozornil, že je žádám za sebe, jako každý jiný občan Prachatic, který může  pozitivně zviditelnit naše město ve světě,  aby neporušili usnesení rady města.

 

 

 

Proč jsme odmítnul nominaci do poroty  pro výběr Ceny města za rok 2015? 11.6.2015

Včera, 10.6., se na mě obrátil vedoucí kanceláře starosty pan Milan Batysta s dotazem, že je pověřen starostou města se dotázat, zda přijmu nominaci do poroty pro výběr Ceny města za rok 2015.  Odmítnul jsme ne proto, že bych nechtěl přispět k výběru vhodných kandidátů, ale proto, že si v době mé  ostrakizace radou města těžko dovedu představit svou kvalitní účást v této komisi. Pan Batysta tedy oslovil pana zastupitele J. Macharta, který nominaci přijal. Jsem přesvědčen, že bude důstojně reprezentovat naše sdružení.

 

 

Vyšší princip - je pouhou historií? 5.6.2015

V minulém týdnu jsem řešil, jak se postavit - dál stavět  k řešení různých problémů na úrovni našeho města. A to jak těch, co se mě osobně dotýkají ( má práce v orgánech  Svazu měst a obcí ČR), ta i těch, které jsou tak či onak důležité pro spoluobčany (Králova vila versus přeložka silnice II/141).
 
Více jak půl roku, vlastně čtyři a půl roku se snažím argumentovat, předkládat zdroje, formulovat závěry.
 
Určitě nemusím a nejsem všem po chuti jako osobnost, ostatně jako každý jiný člověk, ale u profesionálů, kteří rozhodují o druhých jdou tyto emoce stranou a zůstane podstata problémů k diskusi, řešení, podpoře nebo zamítnutí s argumetací sledující veřejný zájem. Alespoň tak vnímám dlouhodobě naše (zastupitelů) postavení a s ní odpovídající odpovědnost a pravomoce já.
 
Po rozhodnutí rady 20.5.2015 (mé emaily     zde     a zde) jsem došel do bodu, kdy mám čím dál více pocit, že po 26 letech od Sametové revoluce máme mnohem blíže ke způsobu jednání a chování běžnému ve společnosti před Listopadem 1989 než standardním demokratickým postupům.

Tehdy se především rozhodovalo podle stranické příslušnosti a kádrového profilu a nikoliv odbornosti,  věcnosti a spravedlnosti, bylo běžné a normální něco jiného říkat a něco jiného si myslet, nevyčnívat z  davu, být za dobře s mocnými, jen aby člověk měl klid... Proto nakonec myslím lidé cinkali klíči na Letné a Václavském náměstí a chtěli (včetně mě) právě jiný způsob jednání a rozhodování v naší společnosti.

Takové jednání, přístup k řešení problémů a věcí (nejen) veřejných tak či onak poznamenává především mladou generaci. Proč? Zase vidí, že prací a vlastním úsilím se (nejen) rodiče často nikam nedostanou, poznají, že než bránit práva svá či jiných, je lepší vyčkávat co a jak se stane a vyvine; než se o něco brát, snažit se, raději počkat na vhodný okamžik a vychytrale obrat toho, co byl tak "hloupý" a za výsledkem se pachtil.
 
Možná má mnohý čtenář jiné zkušenosti, pomyslí si, co že to píšu za hlouposti. Potom jenom dobře.

 

 

Mohou pěší i stavební firmy do poslední části ulice Javorová? 13.4.2015

Níže naleznete dotaz i odpověď na problematiku zákazu vstupu, který naleznete na zábradlí na konci ulice Javorová.

Odhlédnu-li od zmatečnosti informace na ceduli, protože je bez kontaktních údajů, platí, že komunikace je pro pěší veřejně přístupná a pro firmy, které zde staví  objekty svým zákazníkům taktéž.

 

Od: "Ivana Jeřábková"
Komu: "Robert Zeman"
Kopie: jklimes@mupt.cz
Předmět: Fw[2]: Podnět a žádost o podání informace - využívání komunikace Javorová v režimu veřejně přístupné účelové komunikace
Datum: 13.04.2015 08:58
Velikost: 7,7 MB
Přílohy: es0warkf.png, ZTV Tribase - omezení používání komunikace.jpg, Javorová, Lísková.pdf

Dobrý den,
v návaznosti na níže uvedený dotaz sděluji údaje o vlastnictví stavby
komunikace a pozemku pod touto komunikací, řešení instalovaného
dopravního značení a informace o tom, jak řeší zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích uzavření účelové komunikace. Tyto informace jsme
již dříve poskytli
MUDr. Gálovi na základě jeho dotazu - viz příloha. Následně jsme řešili
s firmou Tribase Arch s.r.o. umístění dopravního značení a silniční
správní úřad vydal souhlas s místní úpravou provozu na komunikaci v
ulici Javorová - viz příloha. Toto značení dle uvedeného zákona
stanovuje vlastník komunikace po předchozím souhlasu silničního
správního úřadu a Policie ČR. Původní dopravní značení bylo odstraněno a
nainstalováno nové, dle vydaného souhlasu s místní úpravou provozu.
Z uvedeného vyplývá, že se jedná v ulici Javorová a Lísková o veřejně
přístupnou účelovou komunikaci, po instalaci stanoveného dopravního
značení je omezen přístup na části komunikace v ulici Javorová, tudíž
tato část komunikace je veřejně nepřístupná. Do této části komunikace
mají přístup všichni, kdo splňují podmínky §15 odst. 3) vyhlášky č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, tj. vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za
značkou a na vozidla s označením č. O1. Vzhledem k tomu, že pozemní
komunikace, kterou je i účelová komunikace, je dopravní cesta určená k
užití silničními a jinými vozidly a chodci, přístup by měl být umožněn i
chodcům
Přiložená fotografie s částí oplocení a cedulí zákaz vstupu neřeší
dopravní značení, které by mohlo omezovat přístup na předmětné části
komunikace. Jedná se zřejmě o označení staveniště jako takového (v
lokalitě probíhá další stavební činnost).
S pozdravem
Jeř.
Bc. Ivana Jeřábková
vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy


Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.prachatice.eu
tel.: +420 388607506
GSM: +420 604918307
fax: +420 388313567


------ Přeposlaná zpráva ------
Od: "Robert Zeman"
Komu: jklimes@mupt.cz
Odesláno: 4.4.2015 8:37:32
Předmět: Podnět a žádost o podání informace - využívání komunikace
Javorová v režimu veřejně přístupné účelové komunikace


Dobrý den pane místostarosto,

prosím o zevrubné prověření a jasné stanovisko, zda je možné bránit,
omezovat, regulovat užívání komunikace Javorová vlastníky přilehlých
nemovitostí, kteří zde mají postavené a zkolaudované domy nebo je nyní
staví a dále omezovat vstup veřejnosti - viz foto.
Podle informací, které jsem obdržel od jednoho ze stavebníků, je od něj
požadováno majitelem komunikace prostřednictvím Ing. Vojtěcha Skřivana,
aby veškeré příjezdy pracovníků na stavbu domu, byly povoleny právě
firmou vlastnící nedokončenou komunikaci na městských pozemcích.

Dále mi prostřednictvím SMS informoval Ing. V. Skřivan, že komunikace
Javorová je z jeho - jejich pohledu neveřejná účelová komunikace.

Žádám o provedení takových opatření, aby byl jednoznačně naplněn obecný
veřejný zájem, právo a aby město jako vlastník pozemků pod komunikacemi
a městský úřad Prachatice samy po nabytých zkušenostech aktivně
kontrolovaly naplňování veřejného zájmu souvisejícího s používáním této
komunikace v režimu veřejné účelové komunikace.

S pozdravem Robert Zeman, zastupitel

 

 

Jsem nečestný? 8.4.2015

Minulý týden mi bylo řečeno kamarádem, že prý slyšel, že jsme si notovali s paní zastupitelkou Štemberkovou na posledním zastupitelstvu. A bylo to řečeno s podtónem, že to není úplně správné.

 

Přemýšlel jsme nad jeho slovy.

 

Byl jsem asi jediný, kdo měl jasný názor - otevřeně kritizoval způsob, jakým zadávala R. Štemberková zakázky v době, kdy byla vedoucí odboru. Vedly se o tom  mnohé diskuse a svůj názor jsem nezměnil.  Avšak společnost jako taková (nejen minulé zastupitelstvo města), ať již z hlediska práva nebo morálky neshledala na jednání paní kolegyně Štemberkové nic špatného, myslím oficiálně a otevřeně.  

 

Paní  Štemberková  byla opět zvolena zastupitelkou, stejně jako já; sedíme ob kolegu Macharta vedle sebe.

 

Dnes jsme oba opoziční zastupitelé a já nenacházím zásadní důvod, proč  nekomunikovat nejen s kolegyní Štemberkovou v rámci projednávání záležitostí zastupitelstva města.

 

Přesto rozumím, že ne každý vidí svět podobně jako já a mé jednání může někdo vnímat jako nečestné. Takový pohled může být opravněný, zvláště pokud je viděn z pevných morálních pozic. V takovém případě odpovědnost  přijímám.

 

Přesto bych si přál, aby se každý, kdo hodnotí druhé, zamyslel i nad sebou, nad svým jednáním a (ne)činy. Mám na mysli ono klasické: "Kdo jsi bez viny, hoď kamenem..."

 

 

Hračky od prachatických a volarských dětí již čeká dlouhá cesta do Gruzie, 26.3.2015

Na základě podnětu pracovnic DDM Volary se po dvou letech opět uskutečnila akce "Hračky pro Gruzii".  Nejprve chci předeslat, že bez opětovného zájmu vedení svitavské firmy Energo Pro, která v Gruzii provozuje elektrárny a eletrickou soustavu, by to bylo jen těžko možné a patří jim oprávněný díky za bezplatný převoz k dětem do Khashuri.

 

Jako minule děti přinesly do školek v Prachaticích a DDM Volary hračky, především plyšáky, které pocestují k dětem do školek ve městě Khashuri.

 

Sběr trval do 15.3. a protože jde tentokrát o čistou občanskou iniciativu bez zapojení města Prachatice, vyrazil jsem dnes s plnou károu plyšáků  v půl páté ráno na cestu s hračkami do Letovic u Svitav do skladu Energo Pro, kde budou naloženy, procleny a za několik dnů pojedou na více jak tři tisíce dlouhou cestu podél tureckého pobřeží Černého moře nejprve do celního skladu Energo pro v Kutaisi, odkud si je později vyzvednou představitelé města Khashuri, které je shodou okolností partnerským městem našeho partnerského města Rogačev z Běloruska.

 

Více se jistě brzy dočtete společně s fotografiemi v tisku.

 

Za sebe opět děkuji rodičům dětí a dětem samotným, paním učitelkám ve školce i DDM Volary za zájem o druhé. A určitě firmě Energo Pro. Je to možná maličkost, ale určitě má místo v té pozitivné straně našeho života.

 

seznam hraček :-)

 


 

 

Ad Co přinesl uplynulý týden v Prachatickém deníku, 15.3.2015

Od: "Robert Zeman"
Komu:
Předmět: Ad Co přinesl uplynulý týden - otevřená odpověď
Datum: 15.03.2015 19:50
Velikost: 2,8 kB

 

Ahoj Míro,
 
dovol mi dvě poznámky.
 
1. K MSDB a systému zveřejňování žádostí a vyřízení oprav. Nejde o žádnou novinku, ale nápad PRO Prachatice z roku 2012, který J. Vejvoda nedopracoval a rezignoval na jeho plnění pod vedením Martina Malého. Možná to vypadá jako malichernost, ale je to pravda. A čtenáři by měli znát objektivní stav věcí.
 
2. K motivačnímu systému třídění odpadů - to, o čem píšeš a komentuješ, je návrh pilotního projektu. Proč - viz důvodová zpráva na našem webu. Snažili jsme se radě města navrhnout cestu, která hned nepřinese jiné než nezbytné náklady -  nenabourá stávající systém neadresného vývozu separovaného odpadu.
 
Pokud by se totiž mělo začít naostro, musí dojít ke změně vozu - nepůjde svážet tříděné pytle s největší pravděpodobností kukavozem, ale bude se muset svážet tak, aby se pytle s čárovými kody neponičily... Proto jsme chtěli tu zkoušku.
 
A jednou za x dnů to odvést lze, myslím, že každý máme auto nebo někoho známého, kdo jej má a dojel by cca 2-3 km by do odpadového dvora. To je náklad v pohonných hmotách cca 6-10 Kč na jednu cestu. Možná jen jednou měsíčně - srovnej to s výdaji v této úrovni, které dennodenně každý činíme.
 
Celý projekt jsme samozřejmě již více jak před rokem konzultovali s TS, odborem životního prostředí.
 
Víš, stačilo se před článkem zeptat, doplnil bych Ti - vám informace - nikdo nevolal, nikdo se neptal na dovysvětlení, upřesnění...
 
Takto to vypadá, že nevíme, co chceme - opak je pravdou, ale čtenáři to tak mohou vnímat.
 
Měj se hezky, ahoj Robert :-)

 

 

Hokejbalový stadion již slouží veřejnosti, ale..., 1.3.2015

Včera byl slavnostně otevřen hokejbalový stadion pro veřejnost. Pan starosta ve své řeči zmínil i mou snahu o zastavení výstavby v této lokalitě a i to, že jsem zůstal s tímto názorem v minulém zastupitelstvu osamocen - to je pravda a jsem rád, že to Martin Malý objektivně zmínil.

V informování o  vývoji přípravy výstavby sportoviště uprostřed funkčního parku v klidové obytné zoně však nezazněly informace ohledně reálné možnosti realizovat hokejbalový stánek na o několik stovek metrů dále se rozpadajícím hřišti DDM, jak jsme původně dlouhodobě plánovali včetně M. Malého, tedy do doby, než jsme obdrželi dotaci z důvodu nevyčerpání finančních prostředků regionálního operačního programu na původně nepodpořený projekt hokejbalového hřiště uprostřed  parku...

 

Pravda, pokud by město nešlo do realizace sportoviště do parku Mládí, přišlo by o  dotaci, hokejbalisté by již dnes neměli moderní hřiště pro svůj sport, na které dlouho čekají a o které se stejně dlouho snaží.

 

Ale všichni bychom výstavbou hřiště  buď na DDM nebo i v jiné lokalitě vhodnější pro provozování sportoviště získali kvalitnější umístění z hlediska urbanizace města. Což je nadčasová hodnota.

 

 

Poděkování panu Jurčovi - Prachatice jsou po páté vítězi krajského kola soutěže Historické město ČR, 22.1.2015

Myslím, že obdobná slova zazněla v článku na PrachatickoNews. Od pana Tomáše Přibyla. Nečetl jsme je ale a ani neslyšel z úst vedení města.

Za sebe si dovoluji panu A. Jurčovi, vedoucímu stavebního odboru MěÚ Prachatice a jeho kolegyním a kolegům poděkovat za jeho - jejich systematickou práci, administraci všech záležitostí. Bez ní by totiž nebylo úspěchu.

Věřím, že vedení města jeho - jejich činnost nejen morálně, ale i finančně ocení. 

Patří to totiž ke slušnosti i profesionalitě, bez ohledu na sympatie a antipatie jednotlivců. Osobně jsem se s panem Jurčem mnohokrát názorově střetnul, kritizoval jej ve věci některé proběhlé urbanizace města, avšak to mi nijak nebrání poděkovat a ocenit práci jeho i ostatních kolegů, kteří se na úspěchu podíleli.

 

 

Ano, dotázal jsem se na MV ČR na názor o poskytování informací, 8.1.2015

Protože jsem zaznamenal informace o tom, že jsem se dotazoval na ministerstvu vnitra na to, za je neposkytování informací v souladu se Zákonem o obcích nebo ne, níže naleznete samotný dotaz - dosud bez stanoviska.

Dotaz na odbor MV CR - podávání informací - leden 2015.pdf (24121)

 

 

První odpověď na dotaz - 25 dnů po lhůtě, 7.1.2015

Strohý výpis ze zápisu beze slova zdůvodnění...

výpis ze zápisu z rady 16.12.2014.pdf (294134)

 

 

Pár obrázků... 6.1.2015

Evropská konference: "Občan v mém městě - občan v Evropě"

 

16.12. jsem měl tu čest reprezentovat naší republiku - SMO ČR na mezinárodní konferenci v Římě. Pan Oldřich Vlasák - bývalý místopředseda Evropského parlamentu, dlouholetý europoslanec a místopředseda Svazu a já jsme měli za naší delegaci vystoupení v rámci programu.

 

Má prezentace byla o práci se seniory v našem městě a byla příkladem dobré praxe z úrovně lokální samosprávy v Evropě.  Vystoupení bylo myslím důstojné, zaujalo auditorium. V rámci příspěvku jsem představil v klipu naše město...

 

V ten samý den prachatická rada města svým usnesením bez jediného slova zdůvodnění rozhodla, že nemohu mít při výkonu funkcí v mezinárodních orgánech sdružujících samosprávy a jejich zastupitele ani vizitky se znakem města ...

 

Myslím, že pokud by takových výsledků dosáhnul   kdokoliv jiný, minimálně by jej město verbálně ocenilo a výsledky prezentovalo.

 

Děkuji paní H. Rabenhauptové ještě touto cestou za poskytnuté fotografie, bez kterých by byla prezentace jistě nudná.

 

 

 

Další fotky z akce zde

Má (naše společná s H. Rabenhauptovou) prezentace: Prachatice Pictures - Pensioners - Rome - December 2014 [Režim kompatibility].pdf (5106783)

 

 

SMS přání ze Štědrého dne..., 25.12.2014

 

 

Ať udělám cokoliv, vždy to bude špatně, aneb demokracie a spravedlnost podle prachatické rady..., 23.12.2014

V roce 2011 jsem jako zastupitel oslovil Svaz měst a obcí ČR s dotazem, zda mohu pracovat v zahraniční komisi a to z důvodu určitých osobních zkušeností z této oblasti.

Sám Svaz reagoval tak, že mi nanominoval do mezinárodních organizací, postupně jsem společně s kolegy pracoval na podpoře obcím a městům v oblasti zahraniční spolupráce, rozvojové spolupráce, twinningu...; myslím, že máme hmatatelné  výsledky práce.

Město Prachatice díky tomu navštívili velvyslanci, proběhnul mezinárodní seminář, bylo pozitivně občas vidět i jinde než v Čechách.

 

Nejde o politickou funkci, ale odbornou práci v komisi nevládní organizace, jejíž je město dlouholetým členem a která není primárně založena na politice a vůli města, nezastupuje město, ale pro možné vykonávání funkcí podle stanov SMO ČR je nutná podpora města.

Možná jsem měl šanci na základě pracovních výsledků, nikoliv politikaření, pracovat ve funkci předsedy i nadále a jako zastupitel města logicky reprezentovat také naše město - občany, nikoliv pár politiků, co momentálně vládnou.

 

O podporu jsem otevřeně požádal - výsledek - totální negace a nominace člena rady, který má při vší úctě k dosavadní práci a vzdělání nulové zkušenosti z práce v samosprávě, zahraniční spolupráci, nulovou kontinuitu.  Tzn. minimum kvalifikace pro tuto odbornou činnost, tzn. minimální šanci v odborné komisi Předsednictva Svazu měst a obcí ČR vůbec působit,  alespoň podle mého pohledu na věc a znalostí reálií.

 

Radě nešlo o nic jiného než mi osobně uškodit proto, že mám na některé jejich postupy a jednání kritický pohled. Potvrdil to v rozhovoru i tajemník města. 

 

Hlasovali všichni jako jeden muž, nemohu mít ani vizitky... Je mi vás opravdu líto paní a pánové radní. Tohle není nic jiného než totalitní způsob politiky - kdo nejde s námi, jde proti nám, že...

 

Je mi jasné, ať udělám(e) cokoliv - vždy to bude špatně. Vivat pluralitní demokracie po Prachaticku.

 

32 - žádost o podporu aktivit SMO ČR - listopad 2014.pdf (38457)

34 - žádost o podporu aktivit SMO ČR - doplnění - prosinec 2014.pdf (42149)

Usnesení rady města 118/2014
 

 

25 let od Sametové revoluce, 17.11.2014

Jako mnoho jiných spoluobčanů přemýšlím o proběhlých 25 letech. Tenkrát jsem byl vojákem základní služby - "špagátem". Sloužil jsem ve vojenské nemocnici v Klatovech - VÚ 1047.

Dodnes si pamatuji, jak jsme poslouchali na cimře Hlas Ameriky a mluvili v sobotu ráno o mrtvém studentovi. Ten den jsem jel poprvé domů - načerno autobusem - "Klatovákem".

Letnou a další revoluční dny jsem prožil  ve službe na deveťárně a dodnes si pamatuji texty dálnopisů, co jsme lepili do příchozí knihy, kdy tam důstojníkům z povolání chodily rady typu - zachovejte podporu KSČ a jejímu vedení.

Major Hošťálek u černobílé televize, co jsme tam měli, zprvu povídal: "Hele, to je vše akce CIA" a myslel stovky tisíc lidí na Letné. Po čase jsem se dozvěděl: "On ten Havel není špatnej chlap".

Velitel útvar - kapitán Klát si nás tenkrát absolventy zavolal k sobě do kanceláře a plynule vyhrožoval, že pokud něco uděláme, resp. nebudeme poslouchat, půjdeme všichni k lopatě, zavřou nás.

Měli jsme jet rozvinout polní nemocnici ke Slanému. Naštěstí nakonec nic nebylo a dodnes si pamatuji, že jsem nevěděl, co dělat, pokud by k tomu došlo...

Podobných vzpomínek má každý jistě mnoho.

 

Máme 25 let něco, co jsme neměli - svobodu slova, projevu, jednání, podnikání, cestování, politickou soutěž - tajné volby, kdy si můžeme volit každý, koho chceme.

Také máme 25 let něco, co jsme asi nechtěli - korupci, nezájem o okolí, strach z mnoha věci okolo nás - že přijdeme o práci, že se někomu nebudeme líbit, že si způsobíme problémy; máme často vyprázdněnou politiku, kdy se díváme na mnohé politiky a stejně jako oni si (o nich) něco jiného si myslíme, něco jiného říkáme. Podobně jako před mnoha lety, před rokem 1989.

 

Proč tomu tak je? Těžko říci, já si myslím, že to je trochu v každém z nás, v naší společnosti - pohodlnost, zbabělost, švejkovství.

 

Švejkovat se dá v nesvobodě, ale co se stane, když tak jednáme v době, kdy tomu tak není?

 

Já každopádně nelituji, jsem šťastný, že jsem zažil - zažívám svobodu, jakkoliv to s sebou nese obdobnou míru odpovědnosti a je to tvrdé a velmi konkurenční.

 

Děti tak vychováváme také - aby si vážily svobody a sebe sama, ale tím pádem i druhých.

 

Aby o opravdových hodnotách nehovořily, jen když je to příjemné, ale aby je naplňovaly i v momentech, které jsou nepříjemné jim.

 

Jen tak přispějí ke změně tak časté blbé nálady a zároveň bez patosu budou obrazně oplácet všem, kteří za jejich svobodné bytí zaplatili nepohodlím i životy, lhostejno, zda v době fašismu nebo totality.  Já se o to alespoň vědomě snažím.

 

 

3.11.2014 -9.11.2014

Poslední den na radnici, poslední shlédnutí náměstí z okna.... Od jedné hodiny volba nového vedení. Jaké bude? Ukáže to čas. Zatím se ukazuje, že Martin Malý pokračuje ve svých kolejích - prezentace příjemných věcí, nekomunikace dotazů. Jak jinak si vysvětlit, že dodnes není odpovězeno na dotaz na diskusním fóru města Prachatice? A nejen můj, ale i Júsufa Traoreho, přestože jsou to obyčejné dotazy. Bohužel si čas - několik minut na odpověď nenašel ani Jan Klimeš, ani nikdo další z rady města...

Připadám si čím dál více docela hloupě, jako někdo, kdo druhé obtěžuje a otravuje, protože ostatní vlastně mlčí. Možná si  mnozí myslí to samé, ale veřejně to neventilují... Možná je bohužel pravdivý rozhovor s Martinem Paloušem, disidentem, který zde byl na slavnostech Jana Nepomuka Neumanna. Smutná pravda je, že slovem disident se  rádi titulují  i lidé, kteří naopak naplňují slova pana Palouše.

 

V úterý jsem slušně zaklepal na dveře sekretariátu a měl schůzku s Janem Klimešem, která ale byla nakonec velmi krátká díky okolnostem, které byly mimo nás. Potom mě již nikdo nekontaktoval a tak se věnuji svému životu běžného Prachatičana.

 

 

27.10.2014 - 2.11.2014

V pondělí jsem se balil.

 

V úterý jsem jel s panem Vlachyňským do Vídně na pozvání české ambasády, které obdržela Jiřinka Dolejšková, avšak se nemohla zúčastnit.

 

Ve středu jsem odjel do Prahy na MZV, kde jsem zastupoval Svaz měst a obcí na kulatém stolu ke Gruzii - možnosti podnikání a podpora české rozvojové agentury, prolínání s prací NNO atd. Bylo to zajímavé jednání.

 

Ve čtvrtek ještě poslední kontrolní den ma kompostárně a opět vyklízení kanceláře.

 

V pátek jsem odjel do Prahy na zajímavý seminář na právnickou fakultu - Právní stát v Evropě. Přednášely opravdu špičky v této oblasti - pan Rychetský, Dienstbier, Svoboda a další. Jen jsem si říkal, jak do toho zapadne nakonec ten vykonavatel práva, který jej aplikuje, když je třeba neohrožený nebo naopak, zbabělý a pohodlný. Lhostejno, zda jde o soudce či referenta státní správy. Jaký je nakonec výsledek celého systému práva nejen v naší zemi.

 

Postřehy budu psát určitě dále, ale logicky méně často. Možná to nebyl úplně dobrý nápad takto čtyři roky psát o náplni práce, možná naopak mé postřehy ukázaly více lidem, o čem práce lokálního představitele samosprávy je. Každopádně děkuji všem, kteří jste mé názory četli.

 

 

20.10.2014 - 26.10.2014

V pondělí poslední rada města. Kdo přišel? Tajanovská, Štěpán, Zeman - (bývalé) PRO Prachatice a Martin Malý. Tedy formát, ve kterém jsme velmi často odsouhlasovali všechny důležité věci města. Jinými slovy - byli jsme to my, kdo většinou zásadně ovlivňoval chod města v radě především v těch strategických oblastech.

 

Tentokrát jsme neodsouhlasili prosté navýšení příspěvku do Sportovního zařízení Prachatice, a to ve výši skoro 400 000 Kč. Proč? Jelikož celý rok (až v podstatě do října) nebyly v provozu kogenerace, které měly od ledna 2014 vyrábět elektrický proud a teplo a uspořit tím cca 600 tisíc ročně. Tím pádem nyní peníze chybí. Kogenerace jsme rozhodli pořídit v červnu roku 2013. Rozpočet roku 2014 již počítal se sníženým příspěvkem pro Sportovní zařízení Prachatice.

 

Další ukázka práce bývalého ředitele Jaroslava Černého, ale  i průběžného zájmu o stav společnosti od M. Malého, který ji stále ještě má na starosti a odpovědnost... Jsem zvědav, jak se nová rada k této problematice - 100% zbytečnému výdaji postaví. Proč? Protože by měla (rada města - resp. zastupitelstvo) schválit sportovnímu zařízení finanční prostředky, které měly být kombinovanou výrobou tepla a elektřiny ušetřeny. Protože se podle prvních indicií  ukazuje, že pan Černý nezařizoval nutná povolení tak rychle - včas, jak měl, aby dostál závazku plánované výroby el. energie a tepla v letošním roce.  A v klidu nechal kogenerace za tři miliony bez užitku stát - většinu administrativních úkonů udělala až paní Nusková od července v době vedení společnosti, resp. paní Princová, bývalá vedoucí kanceláře starosty, která je tam na brigádě.

 

V úterý porada vedoucích a účast na kontrolním dnu výstavby hokejbalového hřiště. To samé ve čtvrtek na stavbě kompostárny. Zbytek času jsem se pomalu balil a  díky tomu, že již není na čem pořádně systematicky pracovat, tak se vlastně i občas nudil. A přemýšlel o sobě, o nás, o těch čtyřech letech, o ironii života, kterou ale zažívá čas od času určitě každý z nás. O tom, co vlastně lid opravdu po svých představitelích chce - co jako voliči většinově ve volbách oceňujeme...

 

Proč o ironii života? Třeba i proto, že v opozici budeme s ODS - Janem Bauerem a KDU-ČSL - Růženou Štemberkovou. Tedy s lidmi, kterým jsem veřejně oponoval - u Jana Bauera způsob zadávání veřejných zakázek, u Růženy Štemberkové v podstatě totéž.

 

 

13.10.2014 - 19.10.2014

V pondělí důležité jednání na SFŽP ve věci čerpání dotací na výstavbu kompostárny a odpadového dvora. Problém je v tom, že SFŽP chce, abychom přesně plnili harmonogram, co byl vypracován někdy v únoru, protože mají problém s objeme čerpání finančních zdrojů. My jej nemůžeme dodržet z více objektivních důvodů a tak nyní hledáme cestu, která povede k oboustranné spokojenosti.

 

V úterý jednání JVS, později setkání  s paní Linhovou a myslím Peřinkovou nad některými žádostmi o kácení stromů na městských pozemcích.  Důvodem je nutnost vše pečlivě promyslet, zvážit. Strom se lehce podřízne, ale již tak jednoduše a hlavně rychle opět nenaroste.

 

Ve středu jsem si příjemně popovídal s paní Stejkozovou, co měla odvahu přihlásit se do soutěže Miss pro plnoštíhlé ženy. Později poradní sbor seniorů - poslední. Povídali jsme si i o problematice hokejbalového hřiště, o střelnici.  K tomu různé vyřizování - dokončování rozdělané práce.

 

Ve čtvrtek kontrolní den na kompostárně, odpadovém dvoru. Později ještě dokončování drobností na úřadu.

 

V pátek jsme čerpal dovolenou.

 

 

6.10.2014 - 12.10.2014

V pondělí nejprve bezpečnostní rada města. Později odpoledne schůzka s ředitelem KIS a vedoucí odboru kultury nad některými úkoly - vylepování bilbordů atd.

 

Úterý začalo poradou vedoucích, později kontrolní den na hokejbalu. Odpoledne schůzka s panem Jilečkem ze Strabagu nad postupem prací na kompostárně a odpadovém dvoru.

 

Večer jsme měl mít schůzku s bikery, ale byl na ní jen M. Piloušek, omluvil jsme se o sobních důvodů. Nicméně přípravy na identifikaci nejlepších tratí  pro ježdění v lese pokračují. 

 

Středa začala v půl osmé krátkým jednáním rady města. Později práce v kanceláři. odpoledne nejprve vyhodnocení soutěže kvetoucí Prachatice, poděkování všem autorům fotografické knihy o Prachaticích a od pěti setkání s občany od Rybníčku ve věci identifikace možných dalších parkovacích míst a organizace provozu v této lokalitě. Nebylo to úplně v klidu, ale bylo setkání otevřené a dělné. A to je to, oč tu běží - otevřeně si říkat své názory, nebát se toho. Ať ze strany veřejnosti, tak představitelů samosprávy. 

 

Ve čtvrtek porady - humanitní odbory, později kontrolní den na kompostárně, kde jsme řešili problematiku napojení na kanalizaci - nesoulad skutečnosti a projektové dokumentace. Ukázka, jak vznikají chyby - když se řádně nekontrolují vstupní data, není křížová kontrola. V letectví dávno pochopili, že je to nezbytnost, protože jinak řetězení drobných pochybení může zavinit tragédii; my na to musíme přijít, nastavit mechanismy kontroly a hlavně je dodržovat, abychom si nepřidělávali práci. Nicméně se věc řádně a hned vyřešila i díky pochopení ředitele GRW pana Brabce. Tedy i touto cestou velmi děkuji za flexibilitu.

 

V pátek běžný pracovní den - poslední v tomto volebním období. Byl i o vnitřním bilancování, byl krásně slunný, potkal jsem bývalého profesora na tělocvik z gymnazia - pana Kvítka a po dlouhé době si popovídali. Vnímal jsme zkrátka vše ostřeli, citlivěji, tak jako myslím každý, kdo ví, že nějaká etapa života je u konce a další začíná...

 

V sobotu dopoledne svatba - taktéž poslední v tomto volebním období...

 

Večer výsledky voleb - pro mě prohra. Ne hořká, smutná, ale naprosto zřetelná.

Přesto ani vteřinu  nelituji práce a úsilí na transparentnosti zakázek, prací na mnoha projektech, jasné stanovisko k nestandardním zadáváním zakázek kolegyní Štemberkovou, ke stavění hokejbalového hřiště uprostřed parku....

 

 

29.9.2014 - 5.10.2014

V pondělí proběhla rada. Později běžná činnost na úřadu.

 

V úterý nejprve porada vedoucích, později kontrolní den na staveništi hokejbalového hřiště. Jsem rád, že volají občané s jejich podněty, můžeme je tak hned řešit. Následně jsem odjel do Brna na strojírenský veletrh a odpoledne na recepci, kam mi pozval velvyslanec Ruské federace. Měl jsem možnost mluvit se zajímavými lidmi. Výsledkem může být návštěva Prachatic firmou, která hledá partnery v oblasti výroby vzduchotechniky do projektů v Rusku. Budu včas samozřejmě informovat všechny firmy, kterých by se to mohlo týkat.

 

Středa byla hektická - nejprve zahájení měsíce neziskových organizací, později dlouhodobě plánovaná porada škol. Potom následoval oběd s architekty, které pozval Jakub Nepustil (Jakube, byl to správný počinek pro město, díky) a kde jsme hovořili o možnostech a šancích Prachatic někdy být na seznamu UNESCO.  Odpoledne jsme odjeli s paní Peřinkovou a Rabenhauptovou  do Národního divadla pro cenu Makropulos. Byl to opravdu nevšední zážitek a pocta pro celé naše město.

 

Čtvrtek již byl klidnější - porady s technickými odbory, běžná práce.

 

V pátek nejprve výběrové řízení na dodavatele varovného systému při povodních či jiných krizových situacích. Později pracovní schůzka lidí, kteří pracují v projektech zdravého města. Odpoledne další výběrové řízení, tentokrát otevírání obálek na místo referenta státní správy na silniční správní úřad.

 

Příští víkend proběhnou volby... Jsem rád, že se tak již stane. Asi nejen já jsem již unaven napětím, kampaní nás všech, kteří se voleb účastníme. Příští týden bude v tuto dobu jasno - píši postřehy v neděli dopoledne, jak jsme uspěli v hodnocení naší čtyřleté práce vámi čtenáři - občany Prachatic.

Každopádně děkuji všem voličům v roce 2010 za možnost pro město pracovat. Konec konců by jinak mé Postřehy z této práce nevznikly :-). A i na základě návštěvnosti této stránky (1567 návštěv v září) věřím, že to nebyly čtyři roky, týden co týden marného psaní.

Děkuji všem čtenářům za zájem - pro každého spisovatele, blogera je to samozřejmě potěšující zjištění a ocenění.

 

Přeji všem pohodový poslední předvolební týden...

 

A předem díky všem, kteří se rozhodnou volit nejlépe celou naší kandidátku č. 7 :-)

 

 

22.9.2014 - 28.9.2014

V pondělí jsem nejprve ráno odjel do Vimperku, kde jsme společně s V. Jandou, vedoucím finančního odboru. Jednali jsme zde s panem Pichlerem, ředitelem i našeho učiliště v Prachaticích ve věci trojstranné smlouvy o prodeji a výměně pozemků s Tribase s.r.o. a Jihočeským krajem.
Odpoledne jsme se sešli s panem Košinou a projednávali problematiku navrženého biocentra na jeho pozemcích, které mohou posloužit rozvoji průmyslového areálu.
 
V úterý dopoledne porady, odpoledne natáčení s J. Voldřichem, večer v šest pracovní setkání s bikery nad možnými tratěmi v Prachaticích.
 
Středa a čtvrtek byly vyplněné běžnou agendou.
 
V pátek jsem se zúčastnil pohřbu pana zastupitele Velicha a večer na pozvání J. Nepustila přišel na slavnostní otevření Galerie Neumannka. Držím palce, každý takový počin, který může přivést návštěvníky do města a je příjemný i nám, je důležitý a hodný ocenění.
 
Volební kampaň běží v plném proudu. Logicky více komunikuji na Facebooku, ptám se, odpovídám, vysvětluji. Bylo mi řečeno (vážím si toho otevřeného názoru od té osoby), že to není taktické, že si tím škodím, když např. odpovídám na výstavbu hokejbalového areálu, namítám na některé odpovědi... Že to mnohé lidi třeba naštve, otráví, že bych měl více myslet na volby, politiku, budoucí možné koalice...

Otázka je, co bude, když to udělám – budu vážit každé slovo, vzdám se vyjádření, které je pravdivé, ale může být netaktické?

Hezky to myslím zpívá Kryštof – Krajčo v písničce Cesta:

...  jít s proudem
na lusknutí prstů se začít
hned smát
mít svůj chodník slávy a před sebou davy
a přes zkroucená záda být součástí stáda

Ale zpívat
a hrát
kotníky líbat
a stát
na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku
přestat se zbytečně ptát ...

 

Myslím, že se dá – má být snaha „hrát i zpívat“, aniž bude člověk jen taktizovat, schován za bukem a čekat, co a jak se vyvine...

Každý si musíme vybrat, co je pro nás důležité,  proč chceme tuto práci dělat a co jsme za ni ochotni "zaplatit"...

 
Zaujal mi PR článek ODS, kde odpovídá kandidátka paní ředitelka Bolková a mimo jiné se zde praví: „Přesto má pocit, že v posledních letech město trochu stagnuje a že ho nikdo aktivně nerozvíjí dál. Pokud se Honza Bauer na radnici vrátí, je zárukou, že město opět ožije“.
Martin Malý byl starosta za ODS myslím 44 měsíců z celkových 48, co budeme v tomto volebním období ve funkci. Pan Zikmund byl (bude) plných 48 měsíců radním za ODS. Pravda je, že mnoho důležitých rozhodnutí hlasem nepodpořil, stejně jako paní radní Štemberková. Jan Bauer byl koaliční zastupitel...
Je myslím úsměvné číst PR článek volební strany, že město "trochu stagnuje a nikdo ho aktivně nerozvíjel", která měla starostu a byla společně s námi nejsilnější koaliční stranou. :-)
Pan starosta Malý – od května či června již není členem ODS, v říjnovém Radničním listu na stránku a půl popisuje mnoho investičních akcí a projektů, které jsme realizovali; většinu těch strategických jsem osobně řídil, či inicioval, dal jim mnoho systematické práce a úsilí...
 
Poznámka nakonec, nemohu např. nevzpomenout naše společné úsilí – paní ředitelky Bolkové a mé o získání rodilých mluvčích jako lektorů anglického jazyka. Když jsem materiál  společně s ní dával k projednání do rady, tak jej podpořili pouze radní za PRO Prachatice, zdržel se starosta M. Malý (ODS) spolu s radní R. Štemberkovou (KDU-ČSL) a radní H. Mrázovou (TOP 09). Pan radní Zikmund tenkrát na radě přítomen nebyl.

Projednávaný bod byl bohužel "shozen pod stůl", jako mnoho jiných projektů, který jsem předkládal. Přesto logicky nemohl být objektivně špatný, když podporu výuky cizích jazyků mají kromě nás nyní v programu i další subjekty a to i včetně ODS....
 

 

15.9.2014 - 21.9.2014

V pondělí rada. Neschválila komunikaci skrze sociální sítě - Twitter, Instagram. Považuji to za škodu města, nikoliv mou - každý komunikační kanál, který město pozitivně zviditelní, je myslím vhodný. Také je tato činnost v souladu se schválenou strategii rozvoje města. Naopak jsme schválili výměnu funkční betonové dlažby před pohřební službou - u opravované zdi naproti SPgŠ za kamenné kostičky -  nákladem za  cca 500 000 Kč. Ano, jistě se sem kamenná dlažba hodí, ale až v momentě, kdy stávající doslouží. To je můj názor. Nyní to považuji za zbytečné a plýtvavé. Pan starosta do zápisu dal poznámku, že  se musí vyměnit neboť ta betonová je ve špatném stavu. Stačí jet - jít okolo a každý si udělá úsudek sám, jak relevantní tento argument je...

Odpoledne slavnostní otevření obchůdku kolegyně H. Vlasákové a spolupracovnic, kam můžeme nosit nepotřebné předměty k prodeji za symbolické částky - Hance gratuluji a podporuji ji v tomto úsilí.

V podvečer zastupitelstvo. V bodě  řešení pozemku manželů Liptákových mi zamrzelo, že paní Liptáková veřejně pronesla, že v podstatě kvůli naší rodině museli stavět chodník, dělat studie atd. Samostatnou odpověď najdete v novinkách.

Pro nás nic navíc nedělali, pokud tedy není chodník a zábradlí z hlediska bezpečnosti něco neběžného, co nemá běžný investor dělat v rámci výstavby základní infrastruktury. Resp. dělali navíc, pokud to po investorovi nemá požadovat státní správa i samospráva ve veřejném zájmu.

Jsem si jist, že to paní Liptáková tak prvoplánovitě nemyslela, ale takové výroky u problému neznalé veřejnosti před volbami mě - nás PRO Prachatice logicky poškozují.

Je smutné, že ani Jan Bauer, ani Martin Malý, ani další zastupitelé minulého volebního období a samozřejmě ani Karel Pašek jako tajemník městského úřadu se na zastupitelstvu nepřihlásili o slovo, aby obhájili a vysvětlili svá tehdejší rozhodnutí, neboť jsou to oni, kdo nesou odpovědnost za zvolenou urbanizaci a nastalý stav. Mlčí...

Sám jsem ještě večer po zastupitelstvu napsal email panu Liptákovi,  zde  jej najdete i včetně jeho odpovědi, kterou sám označil jako otevřený podklad pro média.

 

V úterý nejprve rychlá schůzka tři čtvrtě na sedm s M. Pavlíčkem ve věci doplnění grafů do sekce veřejné zakázky - máme docela dlouhou řadu dat, bude zajímavé vidět, jak se výběrová řízení vyvíjejí v časovém kontextu. Později porada vedoucích, kde bylo uloženo povinné hodnocení zakázek zadavatelem. Tedy každý dodavatel bude na webu města ohodnocen hvězdičkami. Rozhodl jsem se požádat o toto  plnění povinně proto, abychom posílili odpovědnost jak u nás, tak u dodavatelů při plnění vysoutěžené zakázky.

 

Odpoledne jsem odjel do Prahy na slavnostní setkání na hradě na vyhlášení akce Nejlepší starosta 2010 -2014, kterou pořádal Svaz měst a obcí  ČR pod záštitou prezidenta. 

 

Ve středu nejprve běžná činnost v kanceláři, později přijela návštěva - paní a pan z Prahy, se kterými komunikuji projekt Léčebného centra. Paní je z Taiwanu, pan z Malajsie. Pravděpodobně se z kontaktu nic dalšího nerozvine, ale za jednání to jistě stojí.

 

Ve čtvrtek jsem odjel do Prahy na jednání zahraniční komise Svazu.

 

V pátek nejprve schůzka k problematice biocentra, které má vzniknout u přeložky na pozemcích pana Košiny a Gajdoše.  Odpoledne setkání s majitele baru Jahoda v Solní ulici. Povídali jsme si nad důvody, naším postupem vyjmutí automatů z této provozovny ze seznamu povolených míst (kdy jsme měli možná předem s ním náš záměr zrušení více komunikovat -  výtka platí i pro mně), o problematice veřejného pořádku v této úzké ulici. Rozumím problémům s podnikáním pana Christla, oceňuji jeho vždy otevřené a korektní jednání, ale je nepřijatelné, aby zde nadále docházelo k tomu, že se zde budou nacházet podnapilí lidé nejen v ranních hodinách, kdy chodí touto úzkou ulicí děti do školy, lidé do práce... Je to místo se zvýšenou možností různých fyzických střetů, které plynou právě ze specifik úzké ulice, nemožnosti se baru vyhnout, restauračního zařízení s nonstop provozem. Přeji panu Christlovi, co nejrychlejší vyřešení problému, přestože logicky za zákazníky, kteří vyjdou z baru, nenese odpovědnost, ale kdy logicky pokud zde tento druh podnikatelské činnosti nebude provozován nebo nebude nepřetržitý, tak nebude docházet k nebezpečným situacím pro pěší.

 

V sobotu jsem měl čest oddávat dva páry vrstevníků - ještě touto cestou jim přeji spokojený manželský život.

 

Poznámka k problematice Liptákových - prý se říká, že jsem ze msty zajistil, že měli povolení na oplocení pouze na tři roky. Jindy bych se takové hlouposti zasmál, nyní 3 týdny do voleb je to lež, která logicky zaseje semínko nedůvěry u některých spoluobčanů, kteří to slyší. Tedy - v době vydávání stavebního povolení jsem NEBYL ve funkci, ani jsem donedávna nevěděl, že to je takto povolené stavebním úřadem, tedy ne samosprávou. Jde čistě o vztah stavebníka stavebního úřadu. Naopak - jsem se ženou, když chtěli investoři (Liptákovi, Babíčkovi a další) urychlit výstavbu ZTV, podepsal veřejnoprávní smlouvu, aby se jim zkrátily lhůty pro povolení...

 

Níže naleznete odpověď pana Bieberleho na Facebooku na dotaz z předminulých postřehů. Děkuji mu za odpověď a přeji hodně úspěchů nejen v nadcházejících komunálních volbách.

 

Pavel Bieberle
 •   Dobrý večer p. Zemane, předem se chci omluvit za pozdní reakci. Jako IT považuji FB za bezpečnostní riziko. Dlouho jsem tedy odkládal jeho založení. Nemám ho tedy ani 3 týdny i přes nabídky manželky, že mi ho vysvětlí a také z pracovního vytížení, jeho funkce teprve objevuji.
  Předem musím zmínit, že mě velice mrzí, jak přistupujete k mé osobní motivaci, viz moje odpověď na FB z 29 srpen v 13:59
  „Pavel Bieberle Dobrý den p. Zemane,
  Moje kritika přehlížení názorů občanů je dlouhodobý problém našeho města (lázně, nájmy, teplo, podpora neziskových organizací, podpora sportovců, atd. A i když vidím za poslední roky zlepšení tohoto stavu, především Vaší zásluhou, nelze říci, že je vše ideální. Já za vedení města považuji celou radnici, proto nemůžu na základě několika pozitivních změn změnit svoje hodnocení. Takových lidí, kteří aktivně komunikují s občany, jako Vy, je tam poskrovnu a z toho také vychází moje představa o otevřené radnici… Také musím vysvětlit formulaci o „elitách“. Je to moje vize o fungování radnice, pokud si to někdo vztahuje na sebe, nebylo to účelem.
  S pozdravem a přáním hezkého dne P. Bieberle“

  Vaší práce na radnici si velice vážím, proto se alespoň pokusím vysvětlit některé mé výroky. I když, z mého pohledu, nešťastně negativně vykládány. Já se nesnažil o hodnocení práce radnice za poslední 4 roky, ale můj pocit z politiky v Prachaticích za posledních cca 16 let. Mnoho přátel mě od mé kandidatury odrazovalo, prý mě politika změní, protože jsou tam všichni stejní. A Ti co nejsou, tak se nakonec pod tlakem taky změní. Především díky Vaší práci na radnici jsem zjistil, že jsou možnosti a vůle zatočit se zavedenou praxí. I díky tomu jsem se rozhodl v těchto volbách kandidovat. Jde mi tedy především o nastavení rovných pravidel ve všech směrech pro všechny občany bez rozdílu. Nikdy jsem nebyl politikem, někdy i tím spíš se člověk dostane k informacím, na které sice nejsou důkazy- bohužel, ale nad výsledkem, nám občanům, zůstával rozum stát. Minulost těžko napravím, a pokud by byly důkazy, už by je Policie dávno vyšetřila. Ostatně stačí se podívat na větší ryby v politických vodách. Vyšetřovaných by mohlo být mnoho, jen není to hlavní a to důkazy. Ono je také naivní si myslet, že je budou dotyční nechávat…

  Záleží na každém z nás, jak budeme přistupovat k naší práci a jistě i Vaši voliči Vaší snahu po zásluze ocení…
  S přáním hezkého večera Pavel B.

Pro Prachatice

 • Vážený pane pavle Bieberle, nebudu dlouze psat, ale Vaše vysvětlení i omluvu rád přijímám a vážím s ji. Proč? Jednak proto, že máte snahu o reflexi, jednak proto, že pro některé pracovníky úřadu znamená, že ne všichni politici - kandidáti jsou lhostejní, jak píšete. Že jsou někteří, kteří dokáží přemýšlet, uvědomit si, že někdy mohou chybovat. Pan vedoucí Janda s lidmi z finančního odboru, kteří majetek spravují, Vaše slova určit ocení a budu jim je tlumočit. Já myslím sám často řekl, napsal něco, co si lidé vykládali jinak, než jak bylo myšlené. Stane se to snadno. Ale málokdo se ozval s otevřeným neanonymním dotazem, abych si buď uvědomil chybu nebo argumentoval. Já Vám pane Bieberle přeji vše dobré, sílu a odhodlání pro výkon případné veřejné funkce, práce pro veřejnost. Mnohdy (většinou) to je nelehké a velmi často obrazně platíte za věci, které neovlivníte... Hezký den Vám i celé rodině přeje Robert Zeman

 

8.9.2014 - 14.9.2014

V pondělí nejprve schůzka k možnosti pořádat taneční v pátek, což je přání pana Fíly z Vimperka, které komunikuje s KIS Prachatice. Nicméně pátky má KIS většinou naplněné plesy a dalšímu událostmi, resp. volné pro jiné akce.  Konečné rozhodnutí je v dikci ředitele KIS.

Později pracovní schůzka ke komunikaci města na sociálních sítích - FB, Twitter, Instagram. Časem bych si přál, abychom měli i účet na ruské síti V kontaktě a dominantních sítích v Číně. V rámci úřadu se našly dvě kolegyně, co mají zájem jménem města sítě samostatně spravovat, nyní půjde formát možné činnosti do projednání do rady města. Protože jsem si v té souvislosti založil konečně také účet na sociální síti - Twitter, Instagram - Rob_Zeman jméno mé, zkouším taktéž za sebe touto cestou komunikovat se světem. A musím říci, že je to zajímavé a baví mi to, zvláště pomocí fotografií. Je to prostor, kdy máme jako město co světu nabídnout, postupně krok po kroku získávat kontakty na sociálních sítích a činit naše město zajímavějším pro potencionální návštěvníky. Věřím, že návrh  v radě schválíme. 

 

V úterý nejprve jednání představenstva JVS, později jednání nad možným přesunem bilbordu v Žernovické ulici, kde byl umístěn pouze dočasně. Chtěli bychom jej přemístit tak, aby i nadále plnil svou funkci informačního místa především o městských událostech. Ale zatím jsme v procesu hledání vhodného místa.

 

Ve středu jsme dopoledne jednali s Tribase nad detaily řešení směny pozemků (pro výstavbu křižovatky na Cvrčkově) s nimi a Jihočeským krajem v této oblasti. Později jednání s panem Ing. Kalousem z Dopravního inspektorátu Policie ČR nad problematikou přemístění bilbordu.

Odpoledne povídání s panem Košinou nad územním plánem - funkčním vymezením jeho pozemku u přeložky, ze kterého má vzniknout biocentrum, přestože to ani on, ani město svým usnesením takto funkčně pozemky využít nechce.

 

Ve čtvrtek standardní porady - odbor kultury, KIS, knihovna, odb. soc. věcí. Později další schůzka k sociálním sítím - již pracovní.

Později (hezká) svatba na zajímavém místě - u kaple Sv. Marie Lurdské v Chrobolech.

Odpoledne setkání na stavbě řádu Boromejek - objekt u hospicu, kde jsme s paní sestrou Bártovou, její kolegyní a zainteresovanými pracovníky stavby  řešili možnost opětovného otevření  průchodu parkem hospicu. Na jednání mi bylo přislíbeno, že obdržím od paní sestry Bártové návrh řešení, které by umožnilo jak stavět, tak pěším využívat tuto zkratku z náměstí v maximální možné míře. 

 

V pátek ráno jsem pracovní den zahájil schůzkou s paní Sedlákovou ve věci lesní školky, kterou by ráda realizovala a kde věřím, že město bude tento projekt podporovat - já určitě a určitě nebudu sám - pro pořádek píši, že podpora vzniku lesní školky je součástí vol. programu ČSSD.

Následovalo VŘ  - otevírání obálek na koupi auta na bioodpad. Po obědě další účast v komisi pro otevírání obálek - tentokrát na TS na novou vysokozdvižnou plošinu.

Od půl druhé do myslím půl čtvrté jednání společně pracovníky odboru investic, panem kolegou Langem, naším stavebním dozorem P. Koubou a krátce i panem starostou,  s firmou Metrostav nad oceněním víceprací, které se objevily v souvislosti se založením stavby hokejbalového hřiště. Přestože jsem byl proti výstavbě areálu, logicky bohužel toto navýšení podpořím, protože bez něj se nedá stavba realizovat. Proč, není to náhodou změna pohledu na věc?

Jak jsem již psal, byl jsem proti výstavbě v tomto místě - proti myšlence umístit sportovní areál uprostřed funkčního parku  v těsné blízkosti bytových domů, když byla možnost jej umístit jinde - DDM, vhodnější místo ve městě. Zastupitelstvo demokraticky naprosto většinově rozhodlo, že chce stavět v parku Mládí. Logicky respektuji tuto skutečnost a nyní jde o posuzování vícenákladů vzhledem k jejich potřebnosti pro stavbu samotnou. To bohužel jsou, byť o více jak 1 300 000 Kč zvýší podíl výdajů z městské pokladny na výstavbu hokejbalového hřiště v této lokalitě. Pravděpodobně by k tomu nedošlo v při rekonstrukci hřiště na DDM, ale na jiném místě výstavby na "zelené louce" k tomu dojít může také.

 

V sobotu podzimní Městské slavnosti - bohužel poznamenané deštivým počasím. Přesto si myslím, že mají své opodstatnění. Jako fanda bigbítu jsem se potěšil z vystoupení prachatických kapel Lucky Brew a Hera Rock a také je ihned zaznamenal a přiblížil světu sociálních sítí přes Twitter a Instagram, respektive náš Facebook - Pro Prachatice. Stejně jako vystoupení pěveckého souboru Radostné přátelství.

 

Dnes v neděli večer jsem se  v podvečer sešel s cyklisty a řešili jsme sjezdové dráhy z Libína, Černé Hory. Děkuji panu Tučkovi za zájem a domluvení schůzky se sportovci; je fajn, že sami "sjezdaři" mají zájem hledat formát, který bude funkční pro všechny možné zájmy. V práci ještě do voleb budeme pokračovat, aby bylo pro další rozhodování co nejvíce podkladů.

 

Zde naleznete odpověď prachatického ANO na mé postřehy z minulého týdne.

 

 

1.9.2014 - 7.9.2014

V pondělí nejprve slavností přivítání prvňáčku na ZŠ Národka. Později jsem odjel na Svaz měst a obcí, kde jsme měli pracovní schůzku ve věci často zmiňované podpory zahraničních aktivit obcí naší země.

 

V úterý standardní porady a práce na úřadu. Odpoledne jsem se účastnil jako občan a lídr našeho volebního uskupení PRO Prachatice losování čísel - máme opět číslo 7. 

 

Středa opět pracovní, na úřadu - vyřizoval jsem korespondenci, dotahoval společně s kolegyní Jindrákovou poslední korektury na obrázkové knížce o městě, která vznikla na základě poslaných fotografií veřejností a mám z ní velkou radost. Hlavně proto, že se lidé o ni sami zasloužili.

 

Ve čtvrtek hned od 7 hodiny setkání s panem Košinou a diskuse nad problematikou územního plánu, dále  porady s technickými odbory, účast na kontrolním dnu na výstavbě nového odpadového dvora a kompostárny - zatím se naproti lomu Berkop příliš neděje - začíná se skrývkou ornice.

V pátek ráno jsem společně s pracovnicemi našeho úřadu paní Bryxovou a Kindlmanovou a mou manželkou odjel na pracovní cestu do Zvolena, kde jsme na pozvání města Zvolen zastupovali naše město v rámci  XXII. Výstupu na Pustý hrad . Kromě nás dorazila do Zvolenu i prachatická kapela Lucky Brew, která snad svou původní big bítovou tvorbou zaujala většinu návštěvníků krásného přírodního amfiteátru. Viz foto. Jen poznámka - manželka, která mi doprovázela jako oficiální člen delegace schválený usnesením rady města, nečerpala jakékoliv stravné...

 

Po přečtení některých výroků kandidátů ANO se nemohu nezeptat kandidátky na místo zastupitelky Prachatic paní Lenky Pražákové, příslušnice Policie České republiky, na její tvrzení: "Schvaluji dostatečně dlouhé lhůty k podání nabídek u vyhlášených veřejných zakázek, aby nabídky mohly zpracovat i firmy, které o zakázce nevědí “předem“jasná pravidla pro všechny!" Zdroj: www.https://prachatice.anobudelip.cz/

Paní Pražáková, můžete prosím nejenom mě, ale i úředníkům města, kteří zadávají veřejné zakázky napsat kdo, kdy  a u jaké konkrétní otevřené zakázky zadal tuto v nepřiměřeně krátké lhůtě? Můžete prosím sdělit veřejnosti nebo ještě lépe orgánům činným v trestním řízení, což předpokládám je u Vás jako policistky z platné legislativy ještě jasnější povinnost než pro ostatní veřejnost, indicii, proč si myslíte, že některé firmy věděly u konkrétní zakázky předem o jejím vypsání a lhůta pro podání nabídky byla vědomě diskriminační? Resp. že nejsou stejná pravidla pro všechny?

Založil jsem systém, který je na webu města veřejný, najdete všechny zakázky nad 40 tisíc, co se zadávaly, jsou zde nabídkové ceny, termíny i lhůty u vyhlášení - tyto zakázky  se každoročně komisionálně kontrolují - naplnění směrnice, výsledek kontroly je předkládán radě města - je veřejný... Nic nezkrýváme! Druhou stranou jej rádi zdokonalíme, doplníme o zkušenosti z provozu...

Myslím, že jde o vážná tvrzení, se kterými má být vážně zacházeno, jinak mohou být jen lacinými deklaracemi a to si rozhodně po tom všem konkrétním úsilí a práci nejen pracovníci odboru investic nezaslouží resp. je to může vážně poškozovat na dobré pověsti.

 

Obdobné tvrzení, které mi zaujalo a kde věřím, že bude doloženo konkrétními příklady, jsou slova pana Pavla Bieberleho, který píše:" V Prachaticích se mi líbí péče o historické centrum. Naopak se mi nelíbí: bytová politika, přístup k sociálním bytům, netransparentnost financování- každý občan by měl mít možnost on-line přístupu k financování města a jeho odborů. Lidé by měli vědět o chystaných výdajích města a projektech už ve fázi přípravy, aby se k němu mohli vyjádřit. Součástí takových projektů by měla být i návratnost investovaných financí nebo možnost alternativního řešení. A co mě nejvíc trápí, rozprodané a z velké části „rozdané“ pozemky v a kolem Prachatic. O prodeji těchto pozemků věděl v minulosti jen málokdo, takže padli do rukou jen vyvoleným… Takovým praktikám chci zabránit a být v těchto i jiných ohledech 100% transparentní." Zdroj: www.https://prachatice.anobudelip.cz/

Pane Bieberle, prosím, můžete veřejně uvést konkrétní případy? V opačném případě se jedná o tvrzení, které nemusí být pravdivé a může být naopak v úrovni docela vážné pomluvy mnoha pracovníků úřadu i zastupitelů...

 

Možná se ptáte, proč reaguji? Taktičtější by bylo asi mlčet, nevyvolávat zbytečně diskuse před volbami, ale mlčení je souhlas. Proto se otevřeně ptám na důkazy, protože jsem celé období pracoval na konkrétní otevřenosti a transparentnosti, ne o tom hovořil. Proto se mi taková tvrzení osobně dotýkají. A logicky nejenom mě.

 

Komunikujme otevřeně, náročně, ale korektně a pravdivě...

 

 

25.8.2014 - 31.8.2014

V pondělí dovolená.
 
V úterý porada vedoucích, později již standardní porada k investičním záměrům, které se dotýkají veřejného prostoru.
Po obědě jednání s jedním ze stavebníků infrastruktury o problematice budování komunikace – smluvních ujednáních, která v budoucnosti umožní napojení dalších komunikací.
Také jsem po dlouhé době natáčel rozhovor s panem Voldřichem. Nezměnil jsem názor na problematiku, ale na druhou stranu jsem upřednostnil možnost, aby občané měli šanci znát mé názory v předvolební době i v tomto mediu. Po natáčení jsme si dlouho povídali a vyměňovali názory.
 
Ve středu nejprve hned ráno v půl osmé rozhovor s Radkem Štěpánkem pro Mladou frontu, dopoledne oficiální setkání s firmou Mane, která uspěla v opakovaných VŘ na zateplení škol Národní i Zl. Stezky.
 Odpoledne jsem odjel do Prahy, kde jsem měl několik schůzek; nejprve k problematice Svazu měst a obcí, později ve věci Resortu sv. Markéty – možnosti zahraničních investorů – zatím jen základní schůzka o možnostech a případném zájmu investorů z Číny a večer účast na rozloučení pana Turova – obchodního rady Ruské federace v ČR. Panu Turovovi končila diplomatická mise v naší zemi a odchází zastupovat svou zem do Paříže. Pana Turova si vážím a vůbec to nevylučuje myslím nejen můj jasný postoj k dění na Ukrajině. Je pro mě nepřijatelné řešit politické a  národnostní problémy silovou cestou, zde na Ukrajině  vojenskou intervencí Ruska na území jiného státu. Konflikt je velmi nebezpečný a snadno se může rozhořet ve válku, kde bude účastna nejen naše zem. Zbytečně zemřelo mnoho lidí, bylo zničeno mnoho domovů, vesnic a měst... Je v podstatě absurdní, jak konflikt sledujeme všichni on line ve zprávách na internetu jako nějakou počítačovou hru...
 
Ve čtvrtek standardní porady – humanitní odbory, později dovoz společně s pracovníky městských lesů a Fr. Šterbou nějaké seno, co jsem nasušil a věnoval zvěři do obůrky. Jsem rád, že si jej vzali, jinak bych ho nechal pro divokou zvěř v lese...
 
V pátek běžná agenda.

 

 

18.8.2014 - 24.8.2014

Postřehy začnu již v průběhu týdne - netradičně. Slyšel jsem - po městě se vypráví, že prý Jan Stráský, bude-li zvolen, složí mandát. Tato informace se nezakládá na pravdě. Osobně jsem s ním o tom hovořil.

 

Od pondělí do čtvrtka jsem čerpal dovolenou.

 

V pátek zasedala rada města a kromě jiných bodů schválila výběr nového ředitele Sportovního zařízení Prachatice. Jméno bude brzy známo prostřednictvím oficiálních informačních kanálů města.

 

 

11.8.2014 - 17.8.2014

V pondělí zastupitelstvo - byl schválen hokejbal, nebyly schváleny pravidla pro urbanizace - viz samostatný článek v Novinkách.

Od úterý do čtvrtka jsem čerpal dovolenou.

 

V pátek nejprve výběrové řízení na nového ředitele Sportovního zařízení, později jednání se zástupcem firmy Eurovia nad předáním a nedostatky na novém asfaltu v ulici Jánská.

Odpoledne - večer potom účast na "před" Mezi brány - bezplatné části, kde se představily místní, částečně místní kapely. Škoda, že byť jsou např. Lucky Brew v podstatě studentská kapela, přišlo málo jejich vrstevníků podpořit jejich snažení. Je to zkrátka škoda, naše škoda.

 

V sobotu od odpoledne kapely na Mezi brány Memfis Soumarrock 2014 a opět to bylo bezva - velké poděkování a uznání M. Pilouškovi se spolupracovníky za tento hudební počin pro všechny generace.

 

 

4.8.2014 - 10.8.2014

V pondělí rada města, odpoledne jednání ke studii zastavění pozemků na Cvrčkově.
 
Úterý bylo klidné, pracovní, stejně jako středa, kdy jsem odpoledne šel na veřejné projednání návrhu územního plánu. Bylo zde jen několik občanů, kteří se přišli zajímat o to, jak bude město v budoucnu řešeno v územním plánu. Odpovídal jsem na některé dotazy a snažil se vysvětlit, co a proč územní plán řeší - především spojení osobních a veřejných zájmů v ideálním případě  ve výsledek, který je akceptovatelný pro všechny a nezaloží špatný směr rozvoje území.
 
Čtvrtek jsem měl dovolenou a v pátek jsme měli nejprve otevírání obálek od uchazečů na místo ředitele Sportovního zařízeni. Později jsem se byl podívat do obůrky, jak jim jde práce od ruky a také sledoval, jak se náměstí připravuje na zahájení letošního závodu Xterry.
 
Myslím, že je plně na místě vyjádřit poděkování Michalovi Pilouškovi ml. a jeho kolegům, kamarádům, co mu pomáhali za to, jak dokázal(i) akci zorganizovat a ve svém volnu zrealizovat. Byť jde o soukromou akci, kde je město partnerem, je to velká možnost prezentace Prachatic a regionu po celém světě...
 
V pondělí je zastupitelstvo, těším se, že se tam objeví pan Černý a veřejně mi sdělí výhrady k odvolání s funkce. Stále jen dostávám (nejenom já) čas od času nějakou SMS zprávu, tak věřím, že se konečně pochlapí a z očí do čí mi řekne, co jsem mu nespravedlivého učinil...

Stejně jako pán či paní, co nalepila pravděpodobně v noci ze soboty na neděli na plakát, co máme na autě, které je zaparkované u kruhového objezdu u Lidlu, k mé fotografii srp a kladivo a text: syn komunistického podvodníka...  Mě taková jednání neoslabují, naopak, jen utvrzují, že se nevzdáme společně s kolegy normální slušné práce a jednání.

 

 

28.7.2013 - 3.8.2014

Pondělí bylo běžně pracovní, kdy jsem část dne na úřadu nebyl z osobních důvodů.

 

V úterý dopoledne porada, později odjezd do Prahy, kde jsme měli s kolegy ze Svazu jednání na MZV ve věci financování měst obcí v oblasti zahraničních vztahů. Je to takový běh na dlouhou trať a věřím, že kromě částečných řešení nakonec nalezneme i systémové - zdroj na financování zahr. aktivit. V našem případě směrem k partnerskému město Rogačev v Bělorusku.

 

Středa i čtvrtek běžně pracovní. Jen ve čtvrtek se mi stala nemilá věc - zapomněl jsem přijít na jedno jednání. Bylo to proto, že jsem před ním měl důležité a velmi otevřené povídání o fungování a spolupráci mezi odborem kultury a KIS, ale to mi neomlouvá. Naštěstí jednání nad poslední fází povolení skate areálu bylo bez problému, pouze s připomínkami, které jistě půjdou v době realizace řešit. Tím se, pokud se žádný z účastníků neodvolá proti vydanému usnesení, dostáváme do další fáze - projekt je vyprojektovaný, bude povolený, tedy nyní půjde o financování a realizaci.

Odpoledne - ve čtvrtek zasedl krizový štáb ORP kvůli lokání povodni na Blanici a povodí Zlatého potoka a dalších v oblasti Knížecího stolce. Napršelo zde za krátkou dobu velké množství srážek - naštěstí povodňový stav brzy odezněl.

 

V pátek práce na úřadu, v poledne svatba v areálu parku Hospice, kde je to myslím velmi důstojné pro podobné události.

 

V sobotu jsme také oddával, tentokrát v naší obřadní síni.

 

Tedy týden byl letní, spíše klidný. Možná krátká poznámka.  Povídá se o mě - někteří lidé, vím, kdo to je, že prý jsem poloviční blázen. V minulosti jsem dle něho - nich byl magor. Tedy jsem zaznamenal úspěšný posun :-)

Ale vážněji - přemýšlel jsem, proč to říkají, proč mi tak vnímají? Je pravda, že jsem asi paličatý a když něco chci realizovat, snažím se toho dosáhnout a nevzdávám se po prvním nezdaru. Druhou stranou, pokud bych takový nebyl, neměli bychom ve městě myslím pozitivní posun v mnoha věcech - od transparentnosti zakázek, po komunikaci s veřejností a dalších obrazných sto a jedna drobností, které ani nevnímáme, ale nebyly samozřejmostí. 

Nejsem rozhodně ideál, ale snažím se dělat tuto práci podobně jako pracovníci v Hospici JNN - sloužit druhým, v jejich případě umírajícím a být maximálně profesionální. Pro ně je člověk - pacient  středobodem jejich konání a myslím, že naprostou většinu z nich práce naplňuje - ne hmotně, ale duchovně. 

Tak jako mojí maminku, která sama, ač již v pokročilém věku a nemocná, stále chodí do hospice pracovat a pomáhat umírajícím.

 

Pro mnohé je to nepochopitelné, pro mě je - jsou takoví lidé vzorem: nemluví, nepředvádějí se, ale konají ve prospěch druhých, ve prospěch společnosti, ne primárně svůj, ne jen ve prospěch některých...

 

Omlouvám se za osobnější úvahu, ale více momentů, které se udály tento týden, zavdalo k jejímu napsání...

 

 

21.7.2014 - 27.7.2014

V pondělí jsem odjel do Prahy na jednání na MZV, kde jsem na kulatém stole svoleném panem náměstkem Tlapou k problematice propojení rozvojové pomoci a podnikatelských aktivit českých firem zastupoval Svaz měst a obcí. Akce byla zajímavá a měl jsem možnost zde hovořit i o našich aktivitách.

 

Úterý a středa byly běžně pracovní - v letním období klidnějším tempem. Přesto jsme připravili anketu k interpretům na další ročník Slavností - viz samostatný článek.

 

Čtvrtek a pátek jsem čerpal dovolenou.

 

Brzy nalezne postupně videopředstavování našeho programu. Věřím, že budete s nadhledem hodnotit kvalitu záznamu,  prostředí natáčení, atd.  Naprostá většina klipů bude točená mobilními telefony s minimální možností následné úpravy. Účelem je především informovat a vysvětlovat důležité body našeho programu i touto pro nás všechny zajímavou cestou, byť vytvářenou amaterskými prostředky. 

 

Velmi nás také těší zájem o naše stránky. Má jeden dopad. Systém Webnode při současné uhrazené úrovni využití prostoru po přenosu 3 GB dat neumožní editaci stránek. Proto píši postřehy dříve a také možná pár dnů nepřibyde na stránky žádný příspěvek. Děkujeme za pochopení, hned 1. srpna vše napravíme a přidáme další novinky.

 

 

14.7.2014 - 20.7.2014

V pondělí proběhla rada města. O důležitém bodu ohledně střelnice jsem psal v samostatném článku. Kromě jiných bodů jsme také hlasovali o uzavření smlouvy na výstavbu hokejbalového hřiště. Hlasoval jsem pro, jelikož jsme byli pouze čtyři členové rady, a protože o rozhodnutí stavět se většinově hlasovalo v zastupitelstvu. Potvrzení smlouvy se zhotovitelem je potvrzení výběrového řízení, nikoliv schválení rozhodnutí stavět hřiště. Avšak požádal jsem pana starostu o svolání jednání zastupitelstva, kde bychom měli možnost ještě jednou o výstavbě hlasovat; zatím je má písemná žádost bez odpovědi.
 
Zbytek týdne kromě středy jsem čerpal dovolenou. Ve středu jsem běžně pracoval a odpoledne jel do Prahy, kde jsem měl přednášku s besedou pro studenty z čínských prestižních univerzit v rámci jejich letního studia na Prague Summer School, kam mi za Svaz měst a obcí pozval organizátor.  Využil jsem klipu o městě - představil naše město posluchačům i zkušeností z práce v samosprávě v cca 12 letech. Snad jsme si neudělal ostudu, nebylo to lehké anglicky hovořit cca hodinu a půl o roli samospráv v ČR v rozhodování zahraničních investorů tu či jinde umístit své investice...

 

 

7.7.2014 - 13.7.2014

Na pondělní radě jsme odsouhlasili zrušení VŘ na zateplení ZŠ Zl. stezka a zadali jeho opětovné vyhlášení. Pevně věřím, že všechny firmy, co se přihlásily do zrušeného neudělají stejné chyby a my bez komplikací jak pro město, tak firmy uzavřeme ještě v tomto volebním období smlouvu s vítězným uchazečem - kvalifikovanou firmou, která dá nejnižší nabídkovou cenu, která bude odpovídat možnosti realizace. Podrobněji jsem k problematice odpovídal na dotaz, který je uveřejněn v sekci Vaše otázky - naše odpovědi.

Odpoledne jsme měli pracovní schůzku nad problematikou bytů pro děti, které odchází z dětských domovů; probrali jsme záležitost  ze všech stran a nakonec dospěli k závěru, že vše budeme ve spolupráci s místními dětskými domovy řešit případ od případu - mít v případných žádostech o pronájem bytu tento fakt zanesený a my co rozhodujeme jej mít na zřeteli při rozhodování.

 

Úterý až pátek byly spíše klidné a věnoval jsem se práci v kanceláři, vyřizování emailové korespondence, prohlídkám stavenišť... zkrátka rutinní činnosti.

 

Chci poděkovat Policii České republiky, prachatickému dopravnímu  inspektorátu  za zvýšený dohled nad průjezdem přeložky na Volary, kdy zintenzivnila kontrolní činnost, měření rychlosti u přechodu pro chodce na Lázně. O této činnosti by měla vyjít samostná zpráva Policie ČR a veřejnost bude detailněji seznámena se závěry.

V  pátek jsem byl několika lidmi a také prostřednictvím facebookové stránky pana Davida Černého, kandidáta ODS do městského zastupitelstva informován o skutečnosti, že prý v rozporu s dopravními předpisy parkuje kolega Šikl v Zahradní ulici se svým autem, na kterém je polep s kandidáty našeho sdružení. Podle informací od více lidí také parkování M. Šikla  v pátek zadokumentovali příslušníci Policie ČR.

V sobotu jsem sám šel a změřil vzdálenost k přechodu v Družstevní ulici a naměřil místo 5 m pouze vzdálenost 4,2 m od svislé roviny hrany přechodu po svislou rovinu přední části vozidla.

Tedy, pokud jde o přestupek založený na porušení této povinnosti, pokutu dostane pan M. Šikl po právu a my mu ji jako sdružení samozřejmě uhradíme z našich finančních prostředků, které jsme si mezi sebou vybrali na předvolební kampaň. Financování PRO Prachatice zveřejníme, až bude kampaň u konce a my dostaneme všechny faktury za polepy, rekl. předměty, atd.

 

 

Protože vím, že Policie ČR  je přísně apolitická a posuzuje přestupky obdobného charakteru pro všechny účastníky dopravního provozu stejně - obrazně řečeno "měří všem stejným metrem", dovozuji, že v následujících dnech budou další parkování ve městě, která jsou v rozporu s pravidly silničního provozu, vyhodnoceny stejně jako parkování pana Šikla - jeho dodávky s polepem nezávislých kandidátů PRO Prachatice. Proto doporučuji každému čtenáři těchto řádek zvážit a ověřit si, zda parkujete správně a přesně podle předpisů, abyste se vyhnuli možné pokutě a zbytečným nepříjemnostem.

 

Ještě se s Vámi dovolím podělit s myšlenkou, o které pár dnů přemýšlím. Často se polemizuje o hlavních hostech - zpěvacích, interpretech  Slavností nebo plesu města. Co kdybychom zkusili pro příští rok formou časově omezené ankety (nejde o novinku, již zde podobné ankety byly) dát prostor všem, které tato problematika natolik zajímá, že navrhnou a zároveň v hlasování podpoří toho či onoho interpreta, hudební skupinu. Pracovníci odboru kultury, KIS a zastupitelé budou mít potom podklad pro rozhodnutí, které bude - může být odrazem zájmu Prachatičanů, kteří se do podobného průzkumu zapojí.

 

Přeji hezké letní dny...

 

 

30.6.2014 - 6.7.2014

Pondělí bylo dopoledne běžně pracovní, odpoledne jsme jel do Prahy na setkání se studenty  a představiteli čínských investorů z Prague Summer School, kde jsem zastupoval paní ředitelku Vildumetzovou ze Svazu.
 
V úterý porada vedoucích, později kontrolní den na Kasárenské ulici, kde vše probíhá dle plánu. Odpoledne jsem se účastnil jednání se zástupci Kauflandu ve věci převedu veřejných částí, chodníků atd. do majetku města.
 
Ve středu ráno jsem odletěl na jednání Platformy do Paříže, což je zájmová organizace pro rozvojovou spolupráci několika regionů, měst a evropské i celosvětové organizace. Zde zastupuji jako schválený člen Politického výboru Platformy na žádost – doporučení Svazu měst a obcí ČR CEMR, což je evropská organizace sdružující národní svazy měst a obcí z více jak 40 zemí Evropy. Já si této práce – možnosti zastupovat CEMR velmi vážím, protože ji vnímám jako ocenění práce a  přístupu k ní, nikoliv nějaké stranické příslušnosti. Ona nominace má také podtext větší aktivity v této oblasti směrem na východ Evropy, což je priorita Svazu, resp. naší země.  Náklady na let i pobyt nejsou hrazeny z prostředků města Prachatice. A opět, jak uvádím, všude jsem uveden jako místostarosta města Prachatice, tedy reprezentuji nepřímo naše město.
 
Ve čtvrtek po příletu jsem měl jednání od půl páté odpoledne na Svazu s představitelkou Svazu obchodu průmyslu ČR ve věci možné spolupráce na poli zahraničních záležitostí Svazu.
 
V pátek především vyhodnocení průběhu Slavností s jejich hlavními organizátory, kdy nešlo o děkování, to jsem již rád provedl včetně odsouhlasení odměn pro aktivní účastníky na organizaci a průběhu, ale vyhodnocení různých připomínek a námětů. Odpoledne běžná práce na úřadu.
 
V sobotu odpoledne velmi hezká svatba, kdy jsme byli na žádost snoubenců s paní matrikářkou, jakož i další svatebčané oblečení v historických oblecích. Oba jsme si, nebo lépe řečeno všichni takový vyjímečný svatební obřad užili.
 
V samostatném článku reaguji ještě jednou - konkrétně na odvolání z funkce pana J. Černého. Netěší mi trávit volný čas takovou činností. Vyhodnocení je na čtenářích.

Snad opět zdůrazním - reaguji na útoky, nikoliv útočím a právě kvůli panu Černému, určité úrovni našich jednání vůči veřejnosti jsme nechtěl k těmto krokům přistoupit. Nicméně pokud mi napadá on prostřednictvím oficiální emailové adresy organizace, nezbývá mi než se bránit osobně, byť by to mělo být spíše věc organizace jako takové - města, městského úřadu...

 

 

23.6.2014 - 29.6.2014

V pondělí rada města, kde bylo více bodů. Zrušili jsme výběrové řízení na ZŠ Národní a vzápětí bude vypsáno znovu. Snad nyní vše bude bez nedostatků a prachatické firmy se pustí do tvrdé soutěže. Zateplení na ZŠ Zl. stezka bylo radou posunuto dále, schválen uchazeč, který neměl formální chyby. Byl jsme proti, stejně jako J. Markytán jsem doporučoval také zrušit, důvody jsme objektivní měli a máme, a vypsat znovu. Podle posledních informací k tomu stejně nakonec s největšípravděpodobností dojde...

Odpoledne různá jednání.

 

V úterý porady, později návštěva zubaře a odpoledne společně s H. Rabenhauptovou poděkování studentské radě.

 

Středa začala prac. schůzkou se střelci, po ní další kolo přípravy podmínek pro urbanizaci v Prachaticích. Chýlí se ke konci a půjdou k projednání do rady a zastupitelstva. Je na místě poděkovat panu Jurčovi za kompilaci všech pohledů do kvalitního materiálu, který má právní i věcně odborný rámec. 

 

Později schůzka ke školám, jejich zateplení, tentokrát v oblasti financování. Po nich s panem Pancerem jednání s dodavatelem prací v Jánské ulici - nový povrch, kdy jsme řešili některé nedostatky - ne úplně ideální osazení vík kanálů a některých krytů šoupat na vodu atd.

Odpoledne vyřizování mailů a agenda na úřadu.

 

Ve čtvrtek běžné porady a odpoledne schůzka s bankéřem právě ve věci financování škol - zateplení společně s V. Jandou. 

 

V pátek ráno schůzka s provozním ředitelem ČEVAK panem Tomancem, F. Tomčánym a Z. Rubešem nad tématikou matematického modelu sítě, což je pomůcka, která zkvalitní její správu a nám v konečném důsledku i sníží náklady - měla by pomáhat snižovat ztráty vody v naší vodovodní síti. 

 

Po obědě vypukly slavnosti. Byly myslím fajn a je na místě poděkovat všem pracovníkům úřadu i KISky, kteří svou prací zajistili pro nás ostatní vše tak, že jsme se jen bavili. Představili jsme v miném týdnu zmiňovaný oficiální klip o Prachaticích, který je určen všem a je na webových stránkách města. I na You Tube, kde řešíme ještě autorská práva k Vltavě.  Poděkování platí i všem těm, co se starají o delegace představitelů a hlavně účinkující. Věřte, že to je náročná práce na čas a soustředění i fyzické síly. Ke slavnostem, jejich zajištění mám několik poznámek a tak jako každý rok svolám sezení  všech zaangažovaných, abychom je prošli, vyhodnotili i jejich pohled a názory a příští ročník zase úřad - město posunul akci o kousek dál v kvalitě a nabídce. Mé přání je se zamyslet na tím, zda jsme schopni pozvat R. Krajča - kapelu Kryštof nebo někoho podobného z jedniček na scéně pop music. Ano, je to o financích, ale druhou stranou - slavnosti si děláme hlavně o sebe - myšleno nás Prachatičany. Tedy, zase jako mnoho jiných věcí - je to je na nás, jak se rozhodneme. Finanční prostředky myslím máme a ne na úkor jiných důležitých věcí.

Píši postřehy v neděli - to, jak uklízejí lidé od technických v čele s R. Eichnerem a M. Chlumeckých a od pana Laciho si zaslouží poděkování i úctu. Jistě, jsou za to placení, ale to, jak dlouhodobě se zájmem práci provádí lidé od pana Laciho není o penězích, ale přístupu k  řemeslu. A toho je myslím si potřeba opravdu vážit, lhostejno, zda jde o metaře či lékaře, protože bez srdce, bez vložení kusu já jde vždy jen o plnění zakázky, nikoliv o plnohodnotné řemeslo...

 

Asi je dobré také napsat, že se mi - nám s J. Bauerem povedlo v pátek večer si pro okolí jistě nepěkně vyměňovat názory způsobem, který je špatný pro nás i veřejnost, jakkoliv to byl soukromý rozhovor dvou chlapů. Dám si pozor, aby se to neopakovalo a myslím, že mohu to samé napsat i o Honzovi, který mi - nás na to druhý den upozornil, resp.  jeho paní. Politická rivalita má své meze a myslím, že druhou stranou bylo naše "povídání" dobré v tom, že jsme si to uvědomili.

Občas zkrátka každý uděláme něco, co až tak dělat nechceme a budiž nám to všem připomenutím jako jméno Forrest pro F. Gumpa.

 

 

16.6.2014 - 22.6.2014

V tomto týdnu jsem čerpal dovolenou.

 

Přestože jsme byli s dětmi se školkou v Chorvatsku, tak se díky internetu a mobilům může vlastně pracovat jako doma. Kromě drobností - mailů, několika telefonátů,  jsem také na dálku dopracoval finální verzi společně s A. Zikou (resp. on se mnou) reklamního spotu o našem městě. Tím se dokončila více jak rok stará myšlenka, kdy jsem chtěl, abychom měli možnost profesionální prezentace našeho města pro různé použití a nejen městem samým. Ale především občany, firmami, které z toho či onohu důvodu potřebují - chtějí představit naše město kdekoliv na světě.

 

Spot bude oficiálně představen na velkoplošné obrazovce během blízkých slavností Zlaté stezky. Věřím, že se bude nám Prachatičanům líbit a bude používán co nejvíce k důstojnému i hrdému představení našeho města.

 

9.6.2014 - 15.6.2014

V pondělí rada a zastupitelstvo. O obou jednáních bych mohl napsat více, ale snad jen tři poznámky. Nedokázali jsme na radě města najít shodu na ukončení výběrových řízení na zateplení škol, přestože objektivní důvody jsou známy, chceme-li je vidět. Výsledkem je pokračování nejistoty pro všechny a zbytečná ztráta času pro nové vypsání, abychom vše zvládli s co nejméně komplikacemi.

Na zastupitelstvu zase padala slova o metodě „pokus – omyl“ v případě řešení problematiky přemístění střelnice. Bral bych tyto jako věcné, pokud by objektivně neproběhly myslím desítky jednání, měření hluku s protokoly, dotazování orgánů statní správy – vše podložené zápisy s prezenčními archy a naprosté zveřejňování výsledků a stavu. Kolegové, co jsou kritičtí, nenavrhují věcné alternativy. Tedy myslím jediný racionální důvod kritiky je potom především se vymezit vůči mně, využít téma k dle mého názoru levné předvolební kampani. Co na tom, že pokud se nepovede problém vyřešit, nebude se v Prachaticích stavět... Ale určitě za to budu moci zase já :-) ... Ono to platí i o zlehčování úsilí o systematické kroky ve věci urbanizace lokality Pod Cvrčkovem. Jak snadno se pronášejí slova o „hraní“ na investory atd, o tom, že lidé nebudou moci zde stavět, protože na to nebudou mít - právě otázka cen budoucích parcel byla mnohokrát diskutována a studie s ní  počítá.... Opět nejde o hledání lepšího výsledku, ale umenšování stavu projektu za každou cenu.

 

V úterý nejprve jednání představenstva JVS, později poradní sbor zdravotně postižených a seniorů a studentská rada.

 

Ve středu od osmi hodin pracovní setkání k pravidlům urbanizace, které připravuje stavební odbor a jejichž přípravu jsem inicioval. Později jednání hodnotící komise na zateplení škol. Ve tři hodiny odpoledne začalo na Svazu měst a obcí ČR jednání s náměstky ministrů MZV, MMR, MPO ve věci hledání formátu financování aktivit obcí v zahraničních vztazích. Je to další krůček snad k nalezení externích zdrojů mimo rozpočty obcí pro udržování a rozvoj vztahů s obcemi v prioritních zemích zahr. politiky ČR.

 

Ve čtvrtek práce v kanceláři, později odjezd do Prahy na jednání rady pro rozvojovou pomoc, které předsedá pan náměstek Tlapa z MZV a kde jsme zastupovali s kolegyní Řechkovou Svaz.

 

V pátek ráno opět do Prahy, tentokrát na jednání komise pro zahr. spolupráci SMO ČR, kam přijal naše pozvání pan velvyslanec Moldavska a obchodní rada ambasády Ukrajiny.

Vím, že tyto mé aktivity někteří lidé považují za zbytečné, bez přímého přínosu Prachaticím. Myslím, že kromě nezanedbatelné prestiže pro město – všude dávám vizitky místostarosty města, budou mít v budoucnu, snad ne vzdáleném, možnost více rozvíjet zahr. vztahy např. s naším družebním městem Rogačev a to díky finančním zdrojům od státu. A pevně věřím, že takový rozvoj vztahů mezi obcemi pomůže následně i spolupráci v oblasti ekonomické a tím i v oblasti zaměstnanosti našich spoluobčanů, lidí z regionu...

 

 

2.6.2014 - 8.6.2014

V pondělí jsem odjel do Prahy na zajímavou konferenci o romské problematice. Viz článek  zde . Snad jednou větou – myslím, že se u nás nemusíme stydět za řešení této problematiky a že jsme se docela shodovali v rámci diskusí o přestávkách, že je nutné zkusit změnit formát podpory – než dávky jen tak, tak raději práci pro každého, byť by byla třeba samoúčelná, aby až za činnost dostal každý prostředky na základní obživu.

 

V úterý porady, potom bezpečnostní rada a práce v kanceláři. Také jsem se alespoň na chvíli účastnil kontrolního dne na stavbě – rekonstrukci ulice Kasárenská.

 

Ve středu nejprve schůzka s F. Kottem, majitelem pozemku, který byl nabídnut jako alternativa pro střelnici střeleckému klubu. Povídali jsme si o variantách řešení, které by byly přiměřené pro všechny účastníky problematiky. Později přijel pan Antonín Princ, ředitel JVS, kterého jsem pozval na oběd a zároveň jsem podepisoval protokoly o výběrovém řízení jako člen představenstva Jihočeského vodárenského svazu za město Prachatice.

 

Čtvrtek ráno začal poradou s panem Skřivanem, na které jsem nakonec skoro nebyl, a to ve věci přípravy smlouvy na prodej – výměna trojúhelníčku v komunikaci u Tribase na konci ulice Slunečná. Později pravidelné porady a opět pracovní oběd, tentokrát s panem jednatelem Linzerem Energie AG, která prostřednictvím ČEVAKu provozuje naší vodovodní a kanalizační soustavu.

 

Pátek byl opět běžně pracovní.

 

V sobotu od dvanácti hodin jedna svatba.

 

Dovolím si dva postřehy. První je o nepoctivém hlasování v naší anketě. Sama anketa je ukázka soutěže, kdy záleží jen na hráčích - hlasujících, jakou formu zvolí. Zda poctivou nebo účelovou. Někdo zvolil tu druhou. Tedy ne se snažit najít skupinu lidí, kteří se zapojí jak jedinci do hlasování, ale formou využití technických fines během chvilky zvrátit hlasování. Výsledkem je sice najednou jiná "vůle" hlasujících, ale která je naprosto bez obsahu.... Stejně jako dát gól ve fotbalu rukou....

Další se týká voleb do evropského parlamentu. Prý ve volební místnosti ve školce na IV. bytovém okrsku ležel někde (prý na zemi) petiční arch našeho sdružení. Jen chci všem, kteří o tom hovoří říci, že nešlo o naší vůli a buď jej tam někdo ztratil nebo naopak, podobně jako anketu, záměrně pohodil, aby nás poškodil. Jediný argument zde uvedu – nikdo z nás není tak hloupý, aby žádal voliče o podporu naší kandidatury během volebního aktu.

 

 

26.5.2014 - 1.6.2014

V pondělí rada a později práce v kanceláři.

 

V úterý jsem odjel s J. Markytánem na jednání na Státní fond životního prostředí do Prahy ve věci dotací na zateplení škol. Jednání nejsou jednoduchá vzhledem k určitým nejasnostem v podaných nabídkách a především krátkému časovému období - létu, kdy by mělo k realizaci dojít. Proto pečlivě zvažujeme každý krok. Jednou z reálných variant je skutečnost, že dojde ke zrušení výběrových řízení a k jejich opětovnému vypsání. Pokud k tomu na základě zákonných důvodů dojde, otevře se protor pro realizaci v roce následujícím,  avšak nikoliv pod časovým presem a v rámci nových nabídek. Cílem není stavět za každou cenu, ale kvalitně a za nejnižší možnou cenu zateplit Stezku a Národku. Pokud k tomu dojde o rok déle, myslím není zásadní problém. Samozřejmě za předpokladu využití poskytnuté dotace.

Také jsme se sešel s pracovníkem České rozvojové agentury a diskutovali jsme problematiku možných projektů této organizace a Svazu měst a obcí ČR.

 

Středa byla ve znamení běžné agendy na úřadu.

 

Čtvrtek jsem zahájil jednáním se střelci, kteří přišli s další možnou variantou umístění střelnice na soukromém pozemku mimo Prachatice směrem na Těšovice. Myslím, že nejde o výsledek mé výzvy, ale každopádně je to místo, které prověříme podobně jako jiné lokality. Jinak v termínu výzvy se nepřihlásil nikdo s návrhem na jiné umístění střelnice... Podrobné info bude zveřejněno brzy na městských webových stránkách. 

 

V pátek jsem se účastnil diskuse o dětských domovech, kdy téma vyplynulo z jednání fór Zdravého města.  V rámci diskuse jsem navrhnul otevření debaty nad možným využitím některého z dlouhodobě volných bytů pro děti z dětských domovů, které začínají svou životní dráhu a to ideálně ve spolupráci s místními podniky, úřadem práce. Vše detailně rozebereme a v případě nalezení vhodného formátu realizace standardně projednáme v radě města.  Později opět běžná práce na úřadu.

 

 

13.5.2014 - 25.5.2014

Pondělí a úterý jsem neměl sjednané žádné schůzky, pracoval jsem na úřadu. Vyjma cesty na na ČIŽPu do Č. Budějovic, kde jsem se dotazoval na některé postupy inspekce, pokud zjistí nějaké nedostatky.

 

Středa začala krátkou poradou s paní Jeřábkovou nad informacemi, které sesbírala o hřbitovu zvířátek, které jsme sesbírali na základě podnětu. Nyní je chceme s tazatelem osobně probrat, až se zastaví na radnici. Nejde vůbec o jednoduchou problematiku z hlediska zákonných požadavků.

Později jednání s paní Vincikovou o podpoře - zakoupení DVD s nazpívanými lidovými písněmi z Prachaticka.

Také jsme jednali o problematice rekonstrukce vody tepelných rozvodů na škole Národní s paní ředitelkou a projektantem, co připravuje studii, jenž bude podkladem pro zadání projektové dokumentace.

 

Ve čtvrtek ráno cesta do Č. Budějovic, kde jsme jednali na pracovišti ministerstva životního prostředí společně s paní kolegyní Peřinkovou o problematice ukládání trávy a dalších dočasných materiálů - betonové suti, která se předrtí na recyklát, na místě bývalé skládky na Leptáči.  Později práce na úřadu.

Také intenzivně řešíme problematiku zateplení škol ZŠ Zl. stezka a Národní, vyhodnocujeme nabídky vzešlé z VŘ a to podle požadavků zákona o zadávání veř. zakázek. Není to v mnoha ohledech jednoduchá problematika.

 

V pátek opět cesta do Č. Budějovic, tentokrát na jednání představenstva Resortu sv. Markéty - žádná změna - projekt se bohužel nikam dále neposouvá.

Večer jsem byl "natáčet" na Žíchovci film - pokud to pan režisér nevystřihne (a vůbec bych se nezlobil), zahraji si v několika sekundách jawaře, co přijíždí na motorkářský straz mezi tvrdé motorkáře... Myslím, že to bude (výsledná scéna) minimálně pro mě komické :-) Ale fakt je, že většina pravověrných motorkářů starou jawku ctí a to je hezké...

 

 

12.5.2014 - 18.5.2014

V pondělí jednání rady města, které proběhlo rychle. Po oběde setkání s paní poslankyní Bohdalovou, kdy jsme hovořili o problematice školek, jeslí. Povídání jsem se účastnil společně s panem starostou.

Později krátká schůzka k podmínkám k novostavbě jednoho z žadatelů o výstavbu v nyní nezastavěném území. Snažíme se nabídnout takový návrh, který bude vyvážený, jak z hlediska veřejného zájmu, tak soukromého žadatele a i faktoru času urbanizace celého dotčeného území. Jde o stavbu v osadě a má zahájit celý blok, který je v územním plánu určený k zastavění, proto jsme navrhli finanční příspěvek na budoucí infrastrukturu, který byl vypočten z návrhu ploch územního plánu, budoucích nezbytných technických sítí a komunikací a stávajících cen výstavby takové infrastruktury. Uvidíme, jak celá v podstatě pilotní věc dopadne. 

 

U úterý jednání představenstva JVS a později práce na úřadu.

 

Ve středu jsem dopoledne pracoval na úřadě a potom odjel do Prahy na prac. schůzku na Svaz měst a obcí ČR, kde jsme diskutovali konkrétní kroky v oblasti vysílání expertů z řad samospráv na možné různé mise organizované Českou rozvojovou agenturou, případně jinými organizacemi. Jsme o další konkrétní krůček dále v této problematice. Za experty nepovažujeme pouze komunální politiky, ale i úředníky z obcí a měst ze všech poptávaných oblastí - územního plánování, nakládání s komunálním odpadem, vytváření systému výběru poplatků atd.

 

Ve čtvrtek standardně porady, mezi tím řešení problematiky zateplení škol a také porada s ředitelkami škol.

 

V pátek nejprve běžná činnost na úřadu a později od 10 hod. koordinační schůzka k filmu Burácení   , který bude v Prachaticích - na Prachaticku točit Prachatičan A. Zika. Jde o mimořádnou možnost prezentace našeho města i regionu a může opravdu napomoci zájmu diváků vidět in natura takové krásně město a okolí. Proto bereme naší roli velmi vážně a snažíme se pomoci - především organizacemi uzavírek a další koordinační činností, jak můžeme - tedy hlavně paní Blažíčková, I. Jeřábková, I. Novotný, představitelé DI Policie ČR a SUS Prachatice - M. Grožaj. A já, jako pravověrný motorokář, si prý zahraji epizodní roli postaršího jawaře, což je nadnesené synonymum lépe vystihujícího slova štěk,  jestli si to pan režisér nerozmyslí, k čemuž jej budu nabádat :-) Nicméně vážně, každý, kdo známe film Bobule a krásné záběry na okolí Mikulova si dovede představit, že obdobné promo budou mít Prachatice - Prachaticko. Ádovi patří velký dík za to, že se rozhodl část filmu natočit u nás - v našich Prachaticích.

 

 

5.5.2014 - 11.5.2014

V pondělí jsem den zahájil poradou s F. Štěrbou a R. Eichnerem nad problematikou výkonu funkce jednatele v kontextu nového občanského zákoníku a dalších souvisejících právních norem. Později práce v kanceláři a odpoledne jsem odjel do Prahy, protože jsem odletěl do Haagu, kam jsem jel zastupovat paní ředitelku Svazu na poradu ředitelů a gen. sekretářů národních organizací a svazů měst a obcí z Evropy. Jednání bylo dvoudenní a přiletěl jsme ve středu odpoledne. Město náklady na pobyt a cestu nehradí, jde o bezplatnou práci pro Svaz, které si vážím. Díky moderním komunikačním technologiím ale zůstávám v kontaktu s úřadem a pracuji na dálku – vyřizuji maily, komunikuji se sekretariátem skypem, takže se pracovní cesta nijak negativně neprojevuje na řešení úkolů, které mám doma.

 

V pátek jsem původně chtěl čerpat dovolenou, ale protože pan starosta svolal poradu k územnímu plánu, nakonec jsme zůstal v práci a opět čas využil vyřizováním běžné agendy.

 

Také mi přišel nabídnout prostor v TV vysílání p. Voldřich. Odmítnul jsem jeho nabídku. Mnozí mi říkají, že bych v TV měl vystupovat, že je to špatné rozhodnutí. Myslím, že z hlediska mediální prezentace mají pravdu. Proč tedy nevystupuji? Stále si nedovedu vystoupení v této TV představit po tom všem, po tom, když dodavatel města – vlastník média oficiálně radě města napíše o místostarostovi, že je i pro něj lidsky i politicky nepřijatelný a to v podstatě jenom proto, že jsem opakovaně vyjádřil názor (na neveřejném jednání rady města!) v rámci přípravy rozpočtu na letošní rok - zrušení financování infokanálu v rámci vysílání kabelové TV, protože jde o zastaralý informační kanál a považuji výdaj za zbytečný.

 

Možná se ten důvod zdá mnohým malicherný, ale já jej vnímám opačně. Důkazem pro mě je i minule zmíněné vysílání rozhovoru s R. Štemberkovou. A jsem si jist, že s předvolebním časem budou podobná vyvážená a objektivní zpravodajství a politologické rozbory dotýkající se mé osoby a sdružení PRO Prachatice přibývat.

 

Pokud vím, rozhovory se zastupiteli, ale ani jiné reportáže nejsou objednávány dle platné smlouvy, tzn. jde o původní a svobodnou tvorbu pana Voldřicha.

 

Musím říci, že mi nijak takové psaní neuspokojuje, naopak. Ale nic jiného než se sám bránit mi nezbývá. Bráním sebe, ale také obecné právo na názor, na svobodný názor zastupitele, nota bene představitele města. V tomto případě na (ne)účelnost vydání městských finančních prostředků na přežitý a nevyužívaný infokanál na kabelové televizi. To je totiž základ problematiky.

 

 

28.4.2014 - 4.5.2014

V pondělí rada města, odpoledne jednání k problematice přípravy tvorby pravidel urbanizace ve městě. Večer prac. setkání na L. Sedle k připravované kanalizaci, kdy jsem tam byl jen chvíli, protože pan Rubeš a Jiraň šli ještě do terénu, na což já nebyl připraven.

 

V úterý dopoledne porady, odpoledne odjezd do Prahy na pracovní setkání za Svaz měst a obcí v rámci rady pro rozvojovou spolupráci.

 

Ve středu jsem byl celý den v Praze, kde jsem se účastnil a měl čest zahajovat seminář Rozvojová spolupráce měst a obcí, který pořádal Svaz.  

 

Ve čtvrtek byl svátek a v pátek jsem čerpal dovolenou.

 

Také jsem si dovolil požádat veřejnost o sdělení názoru, kam by mohla podle nich případně být střelnice přemístěna, pokud nesouhlasí se stávajícím místem. Těším se na návrhy nejen od občanů, ale i kolegů zastupitelů, které zevrubně prověříme a s výsledky seznámíme veřejnost.

 

Shlédnul jsem vystoupení radní Štemberkové na kabelovce.  Musím říci, že jde  v určitém slova smyslu o fascinující zážitek.  Člověk, který  přes třetí firmu tajně přihrával nadhodnocené zakázky svému manželovi, káže o morálce s lehkostí vánku. Bez špetky odpovědnosti a uzardění  (dlouhodobě) kritizuje a manipuluje vědomě nebo z neznalosti s mnoha fakty, byť by měla radit a pomáhat, jak věci udělat lépe, když je radní.... A to vše za podpory Jana Voldřicha, který  podle mého názoru v rozporu již ani ne s morálkou, ale zákony všechny tyto věci jednostranně natáčí  a zveřejňuje.

 

R. Štemberková se dovolává starých pořádků. Kterých? Kdy byla privilegovanou vedoucí, co mohla mnohé? Dob, kdy některé firmy možná dávaly vyšší sponzorské příspěvky městu, protože byly mezi těmi nemnoha, co stavěly za ceny, které jim to pohodlně umožňovaly? Stačí se podívat třeba jen na fragment minulých investičních  výdajů      a především způsob zadávání veřejných zakázek v  letech 2009, 2010.  Já v tom měl - mám velmi jasno, a proto jsme chtěli průhledně  soutěžit - soutěžíme a výsledky to povrzují. Rozumím, že se to určité skupině lidí nelíbí včetně R. Štemberkové a vzpomínají na nedávnou minulost.

 

Demokracie je velmi křehká a nezájem o ni a nečinnost jednotlivých složek, aktérů ji velmi lehce pokřiví, třeba do podoby té naší prachatické....

 

Osobně jsem velmi unaven ze všech těch urážek, politikaření bez hodnot, veřejného mlčení zastupitelského sboru ke všem těmto kauzám. Ano, netýkají se kolegyň a kolegů osobně, ano mohou jim být prospěšné ve volbách, ale v konečném důsledku je tento marasmus dožene také.  Kdo se zlu neprotiví, sám zlo činí. Toto přísloví platí pro každého z nás.

 

 

21.4.2014 -27.4.2014

Úterý začalo pravidelnými poradami s vedoucími odborů. Odpoledne na radnici dopodepsali někteří účastnici smlouvu o předání infrastruktury městu v ulici Duhová a Slunečná. Večer setkání s delegecí z Rogačeva, co přijela na kopanou a volejbal. 

 

Ve středu jsme ráno odjeli do Prahy, kde jsem byl na semináři za Svaz obcí o podnikání v rozvojových zemích. Až najdu chvilku čas, naskenuji podklady podělím se o ně s veřejností na městském webu. Odpoledne seminář o společenském chování, kde jsme byli společně s paní Dolejškovou. 

 

Ve čtvrtek práce v kanceláři, která byla hned 7 hod. ráno zahájena krátkou poradou s panem archeologem Parkmanem ve věci průzkumu v lokalitě přesunu střelnice, později porady s odbory, mezitím účast v komisích na VŘ na zhotovitele rekonstrukce ulice Krumlovská a na Škvárovém hřišti. V poledne předávání cen dětem, co měly okresní kolo v atletice. Odpoledne setkání s delegací ze Zvolena a večer se všemi na přátelském posezení, odkud jsem po deváté odešel. 

 

V pátek, nejprve v půl deváté jednání s panem Hrubcem ve věci cen odkupovaných pozemků okolo Strachotínského dvoru, o hodinu později sezení s architekty, co vyhráli soutěž na Cvrčkově a nyní budou připravovat studii podrobnější. Později do odpoledne práce v kanceláři a od 14 hodin zahájení kopané.  Večer společenské setkání v Národním domě a v sobotu pokračování. Takže jsem ani nestihnul farmářský trh, co byl v Poštovní ulici. Věřím, že se povedl.

 

 

14.4.2014 - 20.4.2014

V pondělí jsme zahájil den jednáním s R. Eichnerem a M. Peřinkovou ve věci problematiky s nakládáním staré biomasy ze sekání městských trávníků.

Později jsme si vzal půl dne dovolené a odpoledne pracoval na běžné agendě v kanceláři.

 

Úterý nejprve řádná porada vedoucích, později od 10 hodin krátké jednání s A. Zikou a dalšími účastníky nad připravovaným točením filmu na Prachaticku, já posléze odešel si popovídat s dětmi ze ZŠ Vodňanská, které přišly na besedu.

Na pracovní oběd jsme odjel do Vimperka, kam mi pozvala paní kolegyně místostarostka Martanová.

 

Středa byla zahájena dohodnutým jednáním se střelci nad přesunem střelnice, kdy jsme spíše rozebírali současné dění okolo této problematiky, protože nic zásadního z jednání nevzešlo. Pro mě vlastní úkol stále komunikovat o této problematice a vysvětlovat. O to jsme se pokusil i v reakci na R. Rypáčka zde.

Později jednání s Ing. Kaplanem a dalšími účastníky na postupu výkupu pozemku v komunikaci u Tribase. Odpoledne práce v kanceláři.

 

Čtvrtek byl běžný den porad - pracoval jsem v kanceláři.

 

Pátek byl také pracovní, nejprve dopoledne jednání s projektnaty a Ing. Haisem nad problematikou povolení rekonstrukce skate areálu, odpoledne nad problematikou zakládání infrastruktury u nově urbanizovaných území. Nad systémem možných ocenění podílů na budoucí infrastruktuře a možností je dopředu uhradit a následně by je realizovalo za občana město, například.

 

Na doporučení jsme shlédnul vystoupení pana zastupitele M. Roháčka. Možná několik upřesnění, která se dotykají jeho slov o PRO Prachatice.

PRO Prachatice byly po volbách pro širokou koalici, ten kdo ji nechtěl, byl někdo jiný.

Ano, provozování vodního hospodářství prostřednictví TS jsme měli v programu, ale po posouzení - zevrubném, jsme podpořili koncesní projekt, který byl pro občany po soutěži o něco cenově výhodnější. Vše již bylo napsáno podrobně  v minulosti a my se tím netajíme - nejsme v zajetí dogmat a snažíme se přemýšlet a hledat řešení nejvýhodnější pro město - občany v dánem čase, období. 

Možná by bylo lepší se více zajímat o plnění svého volebního  programu než o plnění našeho. Byla to ČSSD, která ujišťovala občany ve svém volebním programu v roce 2010, že nepodpoří výstavbu hokejbalového hřiště v parku Mládí a přesto se tak aktivně a přes protesty těch, kterým jste to v minulosti slíbili, stalo. Co Vy na to Michale? :-)

 

Těch několik řádků nahoře je ukázka cesty, která je podle mě málo efektivní pro občany - politici využívají svůj potenciál především pro tyto nic nepřinášející diskuse - obvinění i obhajoby.

Michale, považuji Vás slušného kolegu zastupitele. Pojďme se dívat dopředu, starat se o sebe a nabízet voličům konkrétní řešení, jak udržet a zlepšit životní úroveň občanů v našem městě. To je to, oč tu myslím běží především. Tak veďme kampaň, držme se nějaké úrovně běžné mezilidské komunikace.

Oni si občané stejně vyberou podle svého úsudku a přání  a myslím, že obecně o negativní přístupy nikdo nestojí, naopak jsme toho jako lidé plni až po okraj, obrazně řečeno.

Proto nejen Vám, vážený pane kolego Roháčku :-) a vaší rodině přeji krásné a pohodové Velikonoce a těším se na pozitivní soutěžení předvolbami a spolupráci po volbách, ať již bude v jakémkoliv formátu.

 

 

7.4.2014 - 13.4.2014

V pondělí rada města, později setkání s občany nad přesunem střelnice. Koho zajímá shrnutí, nalezne jej zde.

 

V úterý nejprve porada, později zahájení Dne Romů v zimní zahradě. Odpoledne jsem odjel do Prahy na seminář o zaměstnání v OSN, na který jsme dostal pozvánku. Byl zajímavý a podělím se o informace s občany na webu města někdy příští týden, až budou zveřejněny i prezentace pracovníků z UNDP, UN.

 

Ve středu ráno jednání v Českých Budějovicích s panem ředitelem krajského úřadu Kučerou nad problematikou řešení křižovatky u Tribase, s.r.o., protože zde dojde k trojčlenné smlouvě o prodeji majetku. 

Odpoledne jednání - krátké ve věci možného sjezdu z Libína u M. Pilouška a občany města, kteří chtějí stavět nad možnými řešeními, které naplní veřejný zájem s tím související - komunikace, chodníky, VO. 

 

Ve čtvrtek jsme byl s J. Markytánem a M. Peřinkovou na konferenci o zadávání veřejných zakázek odpovědným způsobem. Bylo zajímavé sledovat přednášky zadavatelů z Velké Británie. Myslím, že to je trochu jiný svět především přístupem k pravidlům. Méně hledají způsoby, jak věci obejít a spíše jak se s nimi vypořádat. 

 

V pátek jsem měl tu čest býti účasten ma Pražském hradě na konferenci k 10. výročí vstupu do EU a poslouchat názory prezidenta Zemana, premiéra Sobotky, ministra zahraničních věcí Zaorálka a mnoha jiných zajímavých řečníků včetně O. Vlasáka, místopředsedy Evropského parlamentu, kterému bych přál, aby byl znovu zvolen. A to proto, že jej osobně znám jako pracovitého a přemýšlivého politika.

 

Nevím, zda jsem udělal dobře, ale po dlouhé úvaze jsem se v týdnu obrátil na představitele a zastupitele Jihočeského kraje, Města Hluboká nad Vltavou, poslance a senátory jižních Čech ve věci parkování u ZOO Ohrada. Důvodem je skutečnost, že si nejen myslím, ale jsem i v minulosti zažil, jak je nebezpečné přecházení silnice z nově vybudovaného privátního parkoviště za cestou a přitom prostor před zámkem, kde se léta parkovalo, je nyní prázný, resp. jej nemohou využívat návštěvníci zoo a třeba tak minimalizovat nebezpečí úrazu svých dětí. Děkuji zatím za odpovědi panu hejtmanovi Zimolovi, starostovi a senátorovi  Jirsovi, poslanci V. Filipovi a senátoru Krejčovi. Pevně věřím, že se zde situace zlepší.

 

 

31.3.2014 - 6.4.2014

Týden lze nazvat pražským. Kromě úterý jsem tam byl každý den.

Nejprve v pondělí, když jsem s J. Markytánem byli jednat na SFŽP – státním fondu životního prostředí ve věci správné administrace schválených dotací na zateplení škol. Bude to náročné zvládnout, ale myslím, že pro nás oba je to výzva vše zvládnout, aby bylo možné pásky střihat nejlépe na konci srpna a my tak obě důležité akce provozně zvládli. Nerad chválím, ale J. Markytán, J. Plánek, P. Rácová a v neposlední řadě M. Kukačka odvádí velké množství práce, samostatnosti a vůle úkoly zvládnout, kterou by jim mnozí mohli závidět nebo lépe řečené se od nich učit.

 

V úterý nejprve porada, později různé schůzky a práce na úřadu.

 

Ve středu jsme jeli na MMR s panem Jurčem a Lukáškem ve věci sporů s ministerstvem kultury v oblasti územního plánu ve Starých Prachaticích. Uvidíme, jak o nás rozhodne MMR. Podle průběhu jednání by verdikt snad neměl být úplně proti usnesení zastupitelstva města, ale pocity nerozhodují, pouze realita – rozhodnutí této instituce. Jednání bylo ale velmi profesionální, měl jsme z něj (nejen já) dobrý pocit.

 

Ve čtvrtek zase Praha, tentokrát byla jednání vedena pro Svaz měst a obcí. Nejprve setkání s gruzínskými mladými politiky, později odpoledne s panem velvyslancem v Íránu Štěpánkem, kdy jsme na MZV diskutovali o předání – zprostředkování zájmu íránských měst v oblasti historických památek vhodným českým protějškům.

 

V pátek nejprve práce na úřadu, v deset hodin setkání s Adolfem Zikou v rámci porady s odborem kultury. A. Zika vybíral také fotografie do naší knížky, bude točit klip o městě a zvažuje i jiné aktivity v Prachaticích, na Prachaticku, o kterých myslím brzy všichni uslyšíme, budeme číst.

Ve dvě odpoledne v Praze jednání s náměstkem ministra obchodu a průmyslu ve věci financování zahr. aktivit obcí a měst ČR.

 

Jeden pracovník měst. úřadu se mi nedávno ptal, proč to dělám (práci pro Svaz měst a obcí), co z toho bude město mít? Dobrá otázka, proto zde píši i svou odpověď a nevím, zda jsme jej přesvědčil, ale věřím, že si ji v postřezích ještě jednou přečte a zamyslí se nad ní.

Začnu od sebe: mně tato činnost přináší uspokojení, baví mi, vážím si jí jako prestižní možnosti být součástí týmu vážené nepolitické organizace. Poznávám lidi a prostředí, které bych jinak neměl šanci osobně vnímat. Jsem platný člen týmu – dobrovolného a myslím profesionálního týmu (nejde o honorovanou činnost), jinak bych neměl oprávnění za Svaz v těchto otázkách jednat a to je myslím pro každého normálního člověka příjemný i zavazující pocit.

S tím logicky souvisí i to, jaké město reprezentuji, odkud jsme vzešel, kde jsem. Tedy automaticky i Prachatice pozná – ví o nich lidé, se kterými jednám a setkávám se. Věřím, že v naprosté většině pozitivně. A pozitivní reklama, osobně zprostředkovaný pocit je vždy cenný.

Pro celou společnost - naší zem se snažím o určitou systematickou činnost – vytvořit dotační titul na úrovni ČR, do kterého by města mohla žádat o finanční podporu na zahraniční aktivity především směrem na východ a další prioritní země české zahraniční politiky spojené s ekonomickými kroky – místními ekonomickými fóry, budováním vazeb českých regionálních podnikatelů v oblastech partnerských měst na východě, kterých je bohužel jak šafránu. A zde se dostávám k jádru věci – reálnému přínosu pro Prachatičany – třeba. Díky těmto zdrojům bychom možná mohli intenzivněji tvořit kontakty a vazby např. v Rogačevě a naši podnikatelé třeba vytvořit dceřinnou firmu na výrobu oken, prodávat své výroby - mít zde zastoupení pro Bělorusko, atd. Tedy jde v konečném důsledku o pomoc lokální a regionální ekonomice  - i prachatické - stabilizaci pracovních míst, případnému rozvoji a vzniku dalších...

Je to zatím spíše sen než skutečnost, ale mnoho na první pohled nemožných projektů skončilo vítězstvím, ale také prohrou. Ale o to jde také – vyzkoušet cestu, poznat úskalí a ty buď překonat nebo zjistit, že nejdou...

Zkrátka snažím se být jako správný sedlák, který připravuje půdu, aby byla pro setbu co nejkvalitnější, i když ví, že je mnoho faktorů, které neovlivní a že vůbec úrodu mít nemusí a když bude, že ji bude třeba bude sklízet úplně někdo jiný...

 

V nejbližších dnech proto také představíme všem zájemcům volební program na léta 2014 – 2018 a tým, který jej chce realizovat. A těšíme se na případné dotazy, připomínky, diskuse při sběru podpisů na petici, která nás oprávní vůbec kandidovat... Tato petice je povinná jen pro nezávislé, i když si myslím, že by podpisy spoluobčanů měly nashromáždit i ostatní politické subjekty, aby vůbec mohly jít do voleb. Ale taková jsou pravidla a my se naopak na sběr podpisů těšíme, bereme to jako možnost povídat si s lidmi osobně, jasně, konkrétně. Tak je ostatně připravený i volební program a jeho priority.

 

 

24.3.2013 - 30.3.2013

V pondělí nejprve rada, později zastupitelstvo. Schválila se také nkonec rekonstrukce Kasárenské ulice. Myslím, že je to škoda. Připravili jsme se o možnost komplexní revize trasy od kruháče po křižovatku u Kůtů. Také lípy, které zde pravděpodobně při zvolení citlivého přístupu k nim při revizi projektové dokumentace,mohly růst ještě desítky let a lemovat komunikaci. Takto mají své dny pomalu naplněné... O mé dovolené jsem psal samostatně. Více k tomu nebudu psát, protože se opravdu nechci snížit na tento druh politického boje, který je bezobsažný a občanům reálně žádné pozitivní duchovní i materiální nepřináší, ale naopak zasévá svár, různé animozity, závist, zlobu... Jak jsem psal –podle mého názoru správná odpověď je brzké zveřejnění volebního programu, který nabídne konkrétní činy, hodnoty, úspory a měřitelné přínosy každému občanovi, rodinám. Ať si občané sami vyberou, co preferují – zda práci nebo prázdné fráze a útoky. V té souvislosti jsem slyšel informaci, že se na mě připravuje trestní oznámení za zveřejnění protokolu Policie ČR o zastavení stíhání paní Štemberkové, prý někdy před volbami....

 

Úterý bylo pracovní. Nejprve porady, později děti ze ZŠ Vodňanská, se kterými jsem si povídal o práci zastupitele.

Odpoledne správní řízení o převodu komunikace Na Sadech – části do režimu místní komunikace. Zde jsem požádal správní orgán o pozastavení do srpna z důvodu probíhajících jednání o majetkovém vypořádání.

 

Ve středu ráno nejprve jednání v Madetě s panem Teplým mladším ve věci podpory závodu Xterry v Prachaticích. Navštívil jsem jej společně s M. Pilouškem a jednání bylo pozitivní.

V poledne pracovní oběd s panem Neuwirthem a panem J. Marouškem ze Seven.

Od patnácti hodin setkání v divadle u příležitosti výročí 5 let Zdravého města. Předali jsme zde diplomy a poděkovali občanům,kteří se účastnili různých soutěží a anket.

 

Čtvrtek byl pracovní bez význačných schůzek – proběhly porady a později běžná práce na úřadu.

 

Pátek byl obdobný, jen v poledne proběhlo VŘ na sekání trávy a údržbu prostranství ve městě, kde jsem byl členem výběrové komise.

 

 

17.3.2014 - 23.3.2014

Pondělí bylo ve znamení práce v kanceláři. Kamarád z Vodňan se tomu směje, ale když nemám naplánované schůzky, tak den využívám, jak píši – vyřizováním pošty, hovory, dílčími schůzkami na úřadu. V poledne jsme s panem starostou a pracovníky územního plánování diskutovali dílčí problematiku územního plánu. Schůzku svolal pan starosta.

 

V úterý nejprve porada vedoucích odborů, později jednání představenstva JVS. Po návratu z Českých Budějovic jsem zbytek pracovního dne opět strávil kancelářskou činností.

 

Středa začala schůzkou se střelci, kde jsme se vzájemně informovali o postupu prací. Rozumím, že to je všem nepříjemné, jak se záležitosti táhnou, ale bohužel taková je realita, když je člověk závislý na rozhodnutí mnoha jiných orgánů.

Později jsem měl tu čest zahájit školu Zdravého města. Stejně jako navečer se na chvíli zúčastnit slavnostního večera spolu se synem.

 

Ve čtvrtek ráno jsem si užil opravdu pohodovou atmosféru otevírání naučné stezky okolo ZŠ Zlatá stezka. Později jsem odjel na návštěvu Vrchlabí, kam mi pozval pan starosta Sobotka a kde jsme se sešli i s dalšími účastníky cesty do Gruzie v roce 2011. Tedy panem starostou Heroutem z Milevska, panem starostou Pačiskem z Bystřice nad Perštejnem, panem exředitelem Svazu měst a obcí ČR J. Jechem a paní Bursíkovou,která nás na tehdejší cestu pozvala. Je to několikáté setkání a velmi příjemné. Jednak proto, že je každý normální osobností a také proto, že si povídáme, vyměňujeme zkušenosti. Chyběl pan starosta z Kyjova – F. Lukl, díky kterému došlo k zahájení převodu DDM na kraj.

 

V pátek dopoledne jsme si prohlédli výrobu převodovek v závodu Škody auto. Je to opravdu zážitek vidět tak sofistikovanou činnost a technologie, které jsou na špičce. Jen si člověk uvědomuje, jak již  neplatí ony doslovné  „zlaté české ručičky“, protože vše je otázka robotů, polouatomatů... Lidé jen hlídají stroje a to dokáže i technický antitalent...

Odpoledne jsme měl tu čest být členem delegace k ministrovi obchodu a průmyslu panu Mládkovi. Vedle agendy, kterou přednesl pan předesda Jiránek, místopředseda Svazu pan Mareš a členové komor obcí pan primátor Mostu Vozka a pan starosta Lízner obce Příšovice, jsem otevřel otázku pilotního projektu financování zahraničních aktivit obcí a měst ČR ve spolupráci s MPO. Rámcově jsme se shodli s panem náměstkem ministra Novotným, že další ryze pracovní schůzka je možná.

 

 

10.3.2014 - 16.3.2014

V pondělí rada, na které jsme probrali několi bodů, bohužel neschválili partnerství k požádání trhů. Věřím, že bod, který jsem předkládal já a to z důvodu, že byla paní Jeřábková na dovolené, předloží někdo jiný příště a bude schválen. Já budu jako v pondělí hlasovat pro i v následující radě. 

Odpoledné výběrové řízení u Ing. Jurči na opravu fasád domů ve městě.

 

V úterý nejprve porady, odpoledne jse se zúčastnil jednání finančního výboru na TS Prachatice.

 

Středu jsem naplnil prací v kanceláři, schůzkami na úřadu a v podvečer se zúčastnil pracovního jednání zastupitelstva, kde se probíraly některé body řádného zastupitelstva.

 

Ve čtvrtek porady - s humanitními odbory a živ. prostředím a v 10 hodin VŘ na výtahy. Navečer jsme se sešel se zástupci skateu a představil stav rozpracovanosti projektů na skateový areál včetně dílčích problémů, které se řeší.

 

V pátek jsme opět pracoval v kanceláři, odpoledne se zástupci povodí, které pozval M. Vincík, prošel kousek koryta Živného potoku. Tento úsek přislíbili upravit. jde o část před Šrámků a jde o úsek, kde je dobré, aby byl vyčištěn, protože jim může způsobit škody.

 

S obavami jako mnozí další občané sleduji krizi na Ukrajině a nemyslím si - hluboce nesouhlasím, že je možné řešit vnitrostátní problémy jednoho státu vojenskou anexí území sousedním státem. Sami jsme to zažili několikrát ve své historii a třeba okupaci ČSR v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy, Ruskem uváděli při jedné z návštěv v Gruzii jako varující memento sami Gruzíni. Pevně věřím, že eskalace napětí opadne, skoro nikdo z nás neví co válka in natura je, ale to neznamená, že nemůže nastat i v našich končinách. Stačí se podívat do historie, jak se světové konflikty rodily... Z maličkostí, kousek po kousku... nakonec smutné výročí obsazení Československa Německem připadlo na sobotu 15.3. a bylo dalším krokem po částečných a naplněných územních ambicích sousedního hitlerovského Německa, které evropské vůdčí státy legitimizovaly Mnichovskou dohodou jen necelý půlrok před anšlusem Československa, resp. Čech a Moravy.

 

 

3.3.2014 - 9.3.2014

Pondělí až středa bylo vyplněno prací na úřadu.

 

Ve čtvrtek jsem jel do Prahy na jednání na Svaz měst a obcí ČR ohledně přípravy pozic k možným dotačním titulům, které by umožnily větší zapojení obcí do zahr. spolupráce především směrem k prioritním zemím české zahraniční politiky a probrání spolupráce s paní ředitelkou Vildumetzovou ve věci zastupování Svazu - výkonné ředitelky na některých zahraničních jednáních. Její nabídky a důvěry si velmi vážím.

 

V pátek jsme vyrazili na krátkou exkurzi na ČOV do Českých Žlebů, kterou domluvil M. Vincík, protože obdobná by měla vyrůst na Libínském Sedle a v rámci projektové přípravy se hledá nejoptimálnější řešení.

 

 

24.2.2014 - 2.3.2014

V pondělí rada, později jednání s panem Ing. Kalousem ve věci některých dopravních řešení ve městě. Jinak práce na úřadu.

 

V úterý standardní porada vedoucích odborů a později odjezd do Waldkirchenu, kde jsem jednal s panem starostou ohledně podpory fotografické knihy o Prachaticích.

 

Ve středu jednání o střelnici, kdy jsme si rekapitulovali stav. Zbytek pracovního dne jsem strávil prací a dílčímu schůzkami na úřadu.

 

Ve čtvrtek porady s odbory a organizacemi kulturními, později plánovaná porada s ředitelkami škol a školky.

 

V pátek běžná práce na úřadu.

 

Týden utekl rychle a byl u mě ve znamení informace od kolegů – Andrey Tajanovské, Kamila Štěpána a Miro Gros, že nebudou v dalších volbách kandidovat za PRO Prachatice. Pro mě je to z mnoha důvodů také momentem k zamyšlení nad sebou samým. Všem kolegům přeji  vše dobré a věřím, že zbytek volebního období důstojně dokončíme.

 

 

17.2.2014 - 23.2.2014

V pondělí jsem s M. Pilouškem vyrazil na krajský úřad na odbor ochrany přírody ve věci sjezdu kol z Libína. Pokud vše dobře půjde, nápad pana Hanuše, jeho Katky se povede dotáhnout snad do léta.

Po poledni technická rada k projektové dokumentaci na kanalizaci na L. Sedle. Později jednání s F. Tomčánym a pracovníkem ČEVAKu nad problematikou pevných plateb pro vodoměry. Některé paušální platby jsou opravdu velmi vysoké a neodpovídají realitě odběrů.

 

V úterý jednání představenstva JVS v Č. Budějovicích. Odpoledne práce na úřadu.

 

Ve středu ráno zasedání komise k výběrovému řízení na zhotovitele odpadového dvora a kompostárny. Později odjezd do Říčan s pracovníky stavebního úřadu a kolegyní Jeřábkovou, vedoucí KSD. Setkali jsme se s pracovníky, kteří mají na starosti naplňování územního plánu, urbanizaci. V kostce – v Říčanech mají aktivní zájem jak vedení města, tak pracovníci samosprávy, tak státní správy. A to je klíčové proto, aby nevznikaly neřešitelné nebo obtížně řešitelné nově urbanizované lokality.

 

Ve čtvrtek schůzka s paní architektkou Hamouzovou na ministerstvu kultury a to ve věci přesunu střelnice. Osobně jsme se poznali a vysvětlovali důvody mého stanoviska k problematice vyjádření NPÚ k původní lokalitě střelnice. Později návštěva veletrhu Holiday World, kde Prachatice měly stánek. Jel jsem společně s pracovnicemi odboru kultury a paní asistentkou Horálkovou.

 

V pátek opět do Prahy, tentokrát na jednání komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR. Pozval jsem pana velvyslance Gruzie na setkání s námi členy. J. E. pan Zaal Gogsadze byl příjemně překvapený naším zájmem o spolupráci na úrovni měst a vyjádřil přesvědčení podporovat konkrétní projekty.

 

V sobotu jsem ráno navštívil vepřové hody a zakoupil dobroty jak od Franty Zíky – Poláků, tak Zefy. Pochutnal jsem si.

 

 

10.2.2014 - 16.2.2014

V pondělí rada města. Byla rychlá, ale dovolím si dvě poznámky. První k materiálu o směně pozemků s Tribase, s.r.o. Pan kolega Zikmund navrhl, abych, když je vše již dopracováno, již nadále nevedl jednání já, ale pan Janda nebo pan starosta. Těžko se na něco takového reaguje. Pro mě je to mimo sféru racionálního a slušného uvažování. Snad jen, ať si každý sám udělá obrázek, pro co jsme kdo hlasovali, co podpořili a za kým za tři roky zůstává práce, za kým bourání snah druhých, intrikaření. Nakonec jsem důvěru jednat v této věci dále dostal a mohu (pevně v to věřím) společně s panem Skřivanem dovést všechna jednání a dílčí kroky do zdárného konce ještě před koncem funkčního období.

Také jsem požádal radu o proplacení dovolené, která mi zbyla z let minulých. Je to 29 dnů, které jsem bohužel nestihl vyčerpat kvůli práci. Důvodem byl fakt, že bych jinak byl ve zbytku volebního období více jak dva měsíce doma a rád bych mnohé důležité projekty dokončil. Nakonec si zde každý může přečíst, co dělám a nedělám celé tři roky. Opět byli proti kolegové Zikmund a Štemberková....

Odpoledne jednání se zástupci škol a panem Štěrbou nad možnostmi prohloubení spolupráce v rámci obůrky a environmentální výchovy ve školách. Bylo příjemné normálně pracovat s lidmi, kteří něčemu chtějí pomoci, něco pozitivního vykonat.

Večer účast na předávání cen sportovce roku.

 

V úterý práce na úřadu – ráno porada vedení, vyřizování emailů, dílčí schůzky atd.

 

Ve středu nejprve podobně jako v úterý práce v kanceláři, odpoledne technická rada k možné rekonstrukci Kasárenské.

Později dílčí jednání s panem projektantem Kaplanem, panem Skřivanem  a dalšími kolegy nad výše zmíněným projektem směn pozemků.

Od čtyř hodin setkání s občany nad projektovou dokumentací k rekonstrukci komunikace Za Zastávkou. Funguje to - je to efektivní si vše  říci, slyšet postřehy lidí, kteří zde bydlí.

 

Ve čtvrtek nejprve účast na správním jednání nad povolením rekonstrukce skate areálu. Od devíti ráno studentské fórum. Byť skoro padesátník mám v prioritách podobný pohled jako mládež – rockové koncerty a majáles :-)

Odpoledne slavnostní křest knihy - zpěvníku V Prachaticích za branou. Bylo to hezké, měl jsem čest být kmotrem knihy a proto jsem poděkoval veřejně panu zastupiteli Klimešovi. Proč? Protože to byl on, který mi kontaktoval a požádal o aktivní podporu vydání knihy. Vlastní detailní práci – hledání formátu knížky, jednání s tiskárnou atd. provedly paní Jindráková a Blažíčková a informace předaly paní Vincikové; následně jsme na základě  výsledků jejich práce my zastupitelé uvolnili z rezervy prostředky na zakoupení knih a paní Vinciková vše pečlivě dopracovala s autory do zdárného konce. Je správné uchovávat kulturu, písně a říkadla pro budoucnost.

Večer fórum zdravého města. Je trochu hořkým zadostiučiněním, že lidé chtějí dokrytí TV signálu, což již bude složité, neboť kmitočet na dokrytí komerčních stanic, tak jak se počítalo, již není volný. Výsledky setkání budou brzy zveřejněny na webu města.

 

V pátek jednání představenstva Resortu sv. Markéty. Žádný posun, investor stále není. Naopak se vážně zvažují všechny možné alternativy bytí či nebytí společnosti a projektu.

 

Dovolím si ještě poznámku. Mnozí se jistě ptají, proč zůstávám ve funkci, nerezignuji, když máme takové vztahy v radě.

Samozřejmě jsme o tom mnohokrát přemýšlel, ale vždy došel k závěru – proč bych měl vlastně rezignovat – odcházet – utíkat já? Proto, že se snažím pracovat a hledat řešení, abychom měli výsledky, aby město prosperovalo a my Prachatičané co nejlépe žili? Nebo proto, že se někteří kolegové chovají tak, jak se lidé v mém osobním okolí nechovají? Vždy si říkám, že ačkoliv je to často pro mě ponižující, vyčerpávající i pro mou rodinu, protože ať chci nebo ne, často si napětí přinesu domů, tak práci a úsilí nevzdám. Ze všech legitimních důvodů.

 

 

3.2.2014 - 9.2.2014

V pondělí jsem jel do Č. Krumlova společně se zástupci střelců a panem Lukáškem za panem architektem Rampasem, který připravuje změnu územního plánu na přesun střelnice. Povídali jsme si o všech pohledech na tuto změnu. Odpoledne práce v kanceláři, na úřadu.

 

V úterý porada vedení, po ní další schůzka s vedoucími odborů, kteří mají co do činění se stanovisky k umísťování staveb ve správních řízeních, kde je město účastníkem. Jsem rád, že jsme začali takové koordinační porady vést, abychom se vyvarovali chybám plynoucích z možného formálního vyjadřování za samosprávu bez syntézy všech pohledů na daný případ.

Později pracovní skupina MAS 21 a setkání se seniory, kteří mi pozvali na přednášku o mých postřezích z cest do Číny a Ázerbájžánu.

 

Ve středu jsem jel do Prahy, kde jsem měl schůzku v poslanecké sněmovně s paní poslankyní Janou Fišerovou nad tématem financování zahr. cest pro samosprávy - hledání externích zdrojů mimo rozpočty obcí. Plánoval jsem také pracovní schůzku na Svazu měst a obcí ČR k přípravě jednání komise, ale ta se nakonec neuskutečnila, protože jsme vyřešili telefonicky v době, kdy jsme zde (v Praze) již byl.

 

Ve čtvrtek jsem začal poradami s odbory - technickými - také jsme otevírali obálky na rekonstrukci altánu. Od devíti hodin účast na ústním jednání ve správním řízení k odstranění nepovolené stavby. Od půl jedenácté důležité jednání o umístění střelnice s odbornou komisí NPÚ, archeology, střelci a pracovníky našeho stavebního úřadu na místě přesunu střelnice, resp. nového umístění. Výsledkem korektního jednání byla dohoda, že prověříme novou lokalitu z hlediska archeologie co nejdříve a pokud se zde nic mimořádného nenajde, tak by měla být z jejich pohledu přijatelná a další bádánání bude mít charakter archeologického záchranného výzkumu, který by neměl stavbu znemožnit.

 

V pátek práce v kanceláři, na úřadu, vyřizovaní emailů...

 

V sobotu jsem byl pozvaný  na schůzi zdravotně postižených do Albatrosu - úplně jsem na ni zapomněl, odjel hned ráno do našeho kousku lesa skládat polena a až dnes, v sobotu večer, kdy skládám dohromady postřehy a otevřel jsem diář, jsem si uvědomil chybu. I tímto se jim omlouvám za neúčast, moje chyba a neslušnost. 

 

Snad jen ještě krátká replika k poznámce jednoho kolegy z úřadu, za kterou mu děkuji, protože byla upřímná. Prý jsem někdy příliš emotivní. Přemýšlel jsem o tom. Má pravdu, někdy  ano. Ale je to proto, že mi některé věci nejsou lhostejné, záleží mi na nich a proto možná pro své okolí nepůsobím nevzrušeně. Ne že by mi to nějak těšilo a liboval si v emocích - naopak, snažím se na sobě pracovat.

Ostatně i to je důvod, proč jsem v petici na internetu podpořil trenéra hokejistů pana Jägera, jakkoliv mluví vulgárně ke svým svěřencům. Ale jde mu o ně, o výsledek, o hokej, není lhostejný, bojuje, nechápe nezájem o hru od svých hokejistů. Rozumím mu a nejsem dle reakcí lidí sám...

 

 

27.1.2014 - 2.2.2014

V pondělí rada a zastupitelstvo. Názory na Kasárenskou jsou myslím známé z tisku, jen zde naleznete argumenty, které jsem zaslal zastupitelům a jsou součástí zápisu z jeho jednání. Byl na zastupitelstvu také pan Janoušek, opět na nás apeloval, abychom jako zastupitelstvo změnili názor na umístění hokejbalového hřiště v parku. Jeho apel byl bez odezvy. Nechává se dělat znovu nová prováděcí dokumentace, která bude opět posouzena ROPem, na co konkrétně dají 85% dotaci, na co ne... Protože nejen já vím, že i mnozí zastupitelé postupem času vidí své rozhodnutí umístit hokejbalové hřiště v parku jako ne úplně šťastné, když nyní lze s šancí, která hraničí s jistotou využít hřiště DDM k umístění hokejbalu, věřím, že tento posun ve vidění realizace projektu brzy jako těleso přetavíme v ukončení příprav stavět hřiště v parku. Já samozřejmě budu hlasovat pro takovou změnu a všem kolegům, kteří podpoří takový názor poděkuji a myslím, že většina občanů také.

 

V úterý běžný pracovní den.

 

Ve středu provozní porada ke střelnici - změně územního plánu. Vyplynuly z ní dílčí úkoly, mimo jiných jsme požádal o místní jednání na místě samém pracovníky NPÚ, které se má uskutečnit příští týden.

 

Čtvrtek standardní porady, odpoledne jsme společně s kolegyní A. Tajanovskou zahájil výstavu v Zimní zahradě o Holocaustu Romů a jejich kořenech v České republice,  Prachaticích.

Odpoledne jsem ještě zašel za archeologem M. Parkmanem, kdy jsme si některé momenty, které vedly k stávající pozici Ministerstva kultury ČR k výstavbě střelnice, vysvětlili. Po diskusi, kdy jsme se také panu Parkmanovi omluvil za některé výroky, které jsem myslel obrazně, ale mohly se ho osobně dotknout,  si myslím, že určitým způsobem byli prachatičtí archeologové "použiti" v této "hře památkářů", která rozhodně korektní není. I proto, že samo ministerstvo obdrželo návrh nového územního plánu 30.10.2012, kde je přesun střelnice jasně zanesen a vyjádřilo souhlas se všemi změnami bez jediné připomínky! Jak? Tím, že vůbec na podklady nereagovalo. Takže jejich nový postoj je velmi diskutabilní a jak píši a do minimálně profesionálního jednání má daleko.

 

V pátek v půl osmé koordianční schůzka k letošním farářským trhům, později otevírání obálek na zhotovitele odpadového dvora a kompostárny. Cena nevyšla špatná a měla by korespondovat s částkou, o kterou jsme žádali na dotaci. V jedenáct hodin jsem oddával příjemný pár ve středních letech.

Odpoledne jsme se sešli s panem Vincíkem, Jiráňem, Rubešem a Turkem nad daty, které získal M. Vincík a hovořili jsme o výstavbě poldru na Fefrovském potoce. Výsledkem bude již konkrétní materiál, který se předloží do rady města k rozhodnutí - zda za daných podmínek pokračovat v přípravě nebo ne. Informace pro toto rozhodnutí máme dostatečné a postup, který jsme zvolili považuji za vhodný - za minimum nákladů jsme schopni odborně rozhodnout a argumentovat, proč se nakonec rozhodneme nebo ne pro výstavbu poldru jak odborné veřejnosti, tak běžné.

Navečer jsem se vypravil ještě k místu budoucí střelnice podívat, zda by nešlo místo opravdu poposunout jinam.

 

V sobotu ráno s panem Amortem a Vlachyňským zkusili naslechnout pocitově výstřel, pokud by byla střelnice posunuta blíže k městu a dále od zříceniny úvozů Zlaté stezky. Schůzku jsme zopakovali ještě v neděli. Podklady budou předmětem diskuse na pondělním setkání se zhotoviteli změny ÚP.

 

 

20.1.2014 - 26.1.2014

Pondělí bylo běžně pracovní.

 

V úterý jednání na Jihočeském vodárenském svazu, odpoledne poradní sbor zdravotně postižených a seniorů, studenstká rada, kde vyjádřili studenti zájem o majáles. Pokud si jej zorganizují, dohodnou, rádi myslím pomůžeme s logistikou atd.

 

Ve středu jsem jel s paní Dolejškovou a M. Pilouškem do Prahy - jednali jsme s A. Zíkou o možnosti natočení klipu o Prachaticích a snad není žádné tajemství, že to tak i dopadne. Ze strany Ády Zíky je to mnohem více pomoc městu než zakázka, za což mu patří velký dík a uznání. Ne každý je schopen a ochoten udělat něco navíc pro druhé, pro své město...

 

Odpoledne po příjezdu z Prahy jednání s panem Wimberským  z Klubu českých turistů nad projektem sjezdu na kolech z Libína.

 

Čtvrtek standardní porady.

 

Pátek nebylo třináctého, ale vnímám jej jako "černý pátek". Den, kdy se něco výrazně nepovedlo. Co? Po dvou letech, jak jsem anoncoval v minulých postřezích, změnil Národní památkový ústav z Č. Budějovic zásadně pohled na budování střelnice - viz zde a zde. Jednali jsme s archeology prachatického muzea pány Zavřelem, Kubů a Parkmanem, kteří změnu pohledu svými postoji významně podpořili. Z mé strany to bylo hodně vypjaté jednání, protože vidíte, jak jde mnohaletá práce do obrazné stoupy. Jenom proto, že se po cca dvou letech po ukončení jednání někdo "rozhlédnul a uviděl", že střelnice má být přesunuta na místo, kde mohla procházet Zlatá stezka a kde ji, tak jako na mnoha jiných místech, může "narušit". Težko dokážete racionálně odpovědět na tvrzení, že jsme jim to měli říci před dvěma roky... Co jsme měli říci? To, že jsme vše veřejně projednávali, psalo se o přesunu v tisku? Že jsem neoficiálně panu Parkmanovi říkal, že měříme hluk u jejich novostavby na L. Sedle, protože u Feferských rybníčků bude střelnice?  Podle diskuse jsem měl asi ještě zvednout telefon a místním archeologům zavolat. Právě tito archeologové ale zajišťují odborné práce pro Národní památkový ústav. Ten samý  úřad s nimi však nekomunikoval náš dotaz na stavbu střelnice, který od nás obdržel, kdy jsme s ním otevřeně a jasně písemně oficiálně prostřednictvím odborného pracovníka městského úřadu Ing. Arch. Dany Markové komunikovali my. "Krásná" ukázka interní komunikace...

 Ještě "lepší" je tvrzení, že stanovisko, které jsme měli od NPÚ neplatí, protože nebylo na hlavičkovém papíře, na kterém je nyní...  Zde , zde a zde. To je již úplně mimo mé vnímání. Zvláště pikantní je, že jeden a ten samý pracovník NPÚ, státní organizace, která má pravomoc, ale i odpovědnost za svá stanoviska bez jediného uzardění před dvěma lety napíše, že stavba může být za podmínky provedení archeologického průzkumu realizovaná, resp. nenapsal ani slovo o tom, že s ní nesouhlasí, ale nyní je zásadně proti... Přitom z hlediska vyjadřování orgánů státní moci platí, že co není zakázano, je dovoleno. A zákaz a omezení práv a uložení povinností musí být jen v rámci zákonů, v souladu s veřejným zájmem a kvalitně zdůvodněno... Smutné zjištění pro mě také bylo, že tuto argumentaci v podstatě akceptovali na jednání i dva pracovníci našeho úřadu, kteří jsou od začátku aktivně na procesu jednání o přesunu střelnice účastni.

Nejde o to, že střelnice tady musela a musí být (byť jiné místo vždy bude více nepříjemné pro okolní obyvatele než toto), že někdo uplatňuje námitky, ale o to, že je takové jednání vysoce neprofesionální a amorální, protože námitky přicházejí po dvou letech od stejného orgánu státní správy po kladném projednání! Přesně takové praktiky vedou k tomu, že v naší společnosti je pokračující eroze státní moci, politického systému a mezilidských vztahů... Kdybychom něco tajili, zastírali, ale mám - máme v celém procesu naprosto čisté svědomí. Ptali jsme na názor na problematiku se všech, kteří se budu jako dotčené orgány nyní k oficiálním pořizování územního plánu vyjadřovat, vše zná veřejnost i odborná veřejnost, tedy pokud čte noviny, sleduje i jiná média, zajímá se o okolí... A přesto stačí obyčejná profesní i lidská sobeckost pár lidí, kteří mají "razítko", veškerou práci a úsilí mnoha lidí po koncensuálním řešení problematiky v mžiku zničit, tedy pokud se dáme. Je smutné, že zapomněli, že k razítku mají také odpovědnost za své rozhodnutí, že i pro ně platí zákony a jejich provázanost. 

Pro mě platí, že rozhodně nevzdám snahu o vyřešení problému střelnice a o vidění problému přesunu střelnice v komplexu, nikoliv v jednotlivostech, protože nejde o střelce, o úzkou zájmovou skupinku, ale o veřejný zájem dotýkající se v podstatě celého města.

Později jsme pobírali s panem starostou, tajemníkem i vedoucím stavebního odboru naplňování územního plánu u nás v Prachaticích. V mnohém to má podobné aspekty jako v případě předchozím - malá, resp. různě velká syntéza různých vlivů a zájmů - veřejného i osobního, technokratismus nepředvídání možného vývoje a úzké profesní nazírání na problematiku, alespoň to je mé osobní hodnocení problematiky naplňování územního plánování konkrétními skutky v případech realizace nového veřejného prostranství a infrastruktury.

Večer ples města, který jsem si se ženou užil snad jako všichni ostaní účastníci.

 

V sobotu jsem na požádání pana Václava Korouse zahájil v jednu odpoledne turnaj v mariáši u Bručouna; myslím, že by většina politiků i úředníků měla hrát v hospodě karty, aby věděla, že co se řekne, tak platí a že vyhrávají vždy Ti, kteří jsou nejchytřejší a mající také štěstí; to platí pro ty, kterým vadí, že by se výhry domohli švindlem nebo si přivlastňovali hru druhých. Nakonec každá normální hospodská komunita takové lidi mezi sebou nechce a dá jim to jasně najevo....

 

 

13.1.2014 - 19.1.2014

Pondělní rada proběhla rychle. Kromě jiných jsem předkládal i bod, který se týkal úpravy systému vyjadřování do správních řízení za město, kde je město účastníkem. Tedy vyjadřování ke stavbám. Proč? Protože  dle mého názoru se k některým nevyjadřujeme tak, jak bychom měli, resp. jak by si zasloužil veřejný zájem a to především s ohledem na doprovodnou infrastrukturu - parkoviště, komunikace atd. Viz stav okolo nové lekárny pana MUDr. Keczkeméthyho, kdy vedle rekonstruované budovy je "parkoviště", na které se jezdilo přes přechod pro chodce z Vodňanské ulice a díky laskavosti pana doktora byl vyslyšena má žádost o instalaci zábrany alespoň toto zmemožňující - kmen smrku... Nebo nově vznikající dům na konci Javorové ulice, kde opět nebude komunikace (neřešila a nepožadovala se její výstavba), která by naplnila veřejný zájem - územní plán, který zde  dlouhodobě  páteřní komunikaci předurčuje...
Rada materiál odmítla, pro jsme hlasovali pouze já a K. Štěpán. Myslím si, že tedy opět budeme (budu) objevovat  nestandardní prvky urbanizace  pozdě, kdy již proběhlo správní řízení a v podstatě se nedá nic dělat.

Celé snažení není namířené proti stavebníkům, ale v jejich prospěch, protože to budou oni, kdo bezprostředně budou potom žít se silnicemi na hlíně, které jsou neprůchodné, bez veřejného osvětlení atd. A veřejnost samozřejmě také a my všichni budeme mít vskutku kvalitně urbanizované město. Mně to zkrátka hodně vadí, proto o tom často píši. Skutečností je, že mé obavy potvrzují i někteří odborníci a v pátek večer jsem zjistil, že to jinde jde řešit - viz např. v Hradci Králové. Komunikuji totiž na toto téma v rámci úřadu s vedoucím  stavebního úřadu, referenty. Věřím, že je nalezené dokumenty přesvědčí a nejen je, že děláme zásadní chyby v posuzování umístění staveb v kontextu s veřejným zájmem. Nebo mi přesvědčí, že jinde to dělají nezákonně. 

 

V úterý  vstupní jednání s Ing. Skřivanem na majetkovém vyrovnání, jednatelem Tribase, s.r.o. v části komunikace Na Sadech. Později jednání s Ing. Janem Bauerem, který je novým předsedou největšího koaličního partnera.

 

Ve středu jednání k přesunu střelnice. Mělo být spíše o detailech, ale také jsme řešili vyjádření místních arecheologů, kteří považují přesun do této lokality za nevhodný kvůli možným fragmentům Zlaté stezky v místě výstavby. Smutné je, že se ozvali po cca 2 letech, kdy se záměr veřejně probíral, schválil zastupitelstvem a silně medializoval. Tzn. není to pět minut po dvanácté, ale v podstatě večer... Relevantní státní orgán - Národní památkový ústav České Budějovice (odborná organizace ministerstva kultury) se v době sběru stanovisek k záměru nevyjádřil k projektu zamítavě a následně oficiálně Ministerstvo kultury ČR ani oficiálně do projednávaného územního plánu; tedy by nemělo negativně  formulovat své stanovisko ani do změny, která v podstatě jen urychluje tuto část k vyřešení a to ve veřejném zájmu, nikoliv primárně kvůli střelcům.

 

Později porada s KISem a odborem kultury, kdy jsme si dohodli jasnější předávání informací a odpovědnosti na akcích, které jsou z různých důvodů společné - formulářem. Tedy takové jednoduché, nicméně účinné řízení kvality. 

V půl desáté jednání nad možnou bikeovou sjezdovou tratí z Libína s dotčenými subjekty - naše lesy, KČT, sportovci. Výsledkem je příprava materiálu do rady k projednání a věřím i schválení tohoto záměru.

Odpoledne porada s knihovnou na obdobná témata jako dopoledne s KISem a OKCR.

 

Ve čtvrtek jsme jel s pracovnicemi odboru kultury a paní asistentkou do Brna na veletrh Go. Myslím, že bylo zajímavé pro všechny z nás vidět, jak se staví k propagaci jednotlivá města i regiony, jaké mají v nabídce propagační předměty, které u nás zajišťuje kancelář starosty.

 

V pátek otevření obálek na technologickou část odpadového dvora - ceny i přes zdražení Eura odpovídají odhadům; později účast na stavebním dohledu na stavbě na pozemku města naproti Tribase. Později porada s pracovnicemi odboru kultury nad realizací obrázkové knížky o Prachaticích a okolí, kdy chci abychom vyhlásili soutěž a mohl své fotky nabídnout každý, kdo si myslí že kvalitou i nápadem uspěje u odborné poroty - brzy se podrobnější podmínky objeví na webu města i jinde.

 

 

6.1. 2014 - 12.1.2014

Pondělí začalo prohlídkou bytu, kde je plíseň, kam jsme dorazili společně s J. Vejvodou. V devět jednání s představitelem Autoklubu Klatovy o podmínách a možnostech pořádat závody do vrchu. Šlo o vstupní jednání, podrobnosti pošlou a my je následně projednáme v radě. V deset dopoledne účast, byť krátká, na místě, kde bude nový odpadový dvůr. Byla prohlídka staveniště s firmami, které mají zájem o soutěž. Ve dvanáct přijel Filip Benešovský, kdy bohužel výsledkem jednání bylo zrušení koncertu. Tedy ani Harry Waters, ani Ian Ritchie nenavštíví naše město. I  proto, že nejprve přislíbené financování na záříjovém pracovním jednání zastupitelstva bylo nakonec z finálního návrhu rozpočtu do zastupitelstva vyškrtnuto, byť v radě města bylo schváleno... Tzn. nejde dále blokovat oba pány i pana Benešovského, když vypadnul základ financování. Podporu koncertu, kterou přislíbil Plzeňský prazdroj zkusím přesměrovat tak, aby byla zachovaná i pro možný projekt v Žatci, na který dostal Filip Benešovský nabídku, pokud nebude právě koncert v Prachaticích... Odpoledne práce v kanceláři.

V úterý porada vedoucích odborů, v devět jednání o problematice provozu sjezdovky na Libínském Sedle i za účasti Jana Bauera. V deset hodin jednání s Ing. Králem z Českých drah nad možnostmi protlaku kanalizace z části města Za Tratí. S poděkováním konstatuji, že České dráhy pomohly svým kladným stanoviskem k dalšímu krůčku - dokončení projektové dokumentace v této části. Až bude hotova, seznámíme s ní obyvatele této části města.

Ve středu mi navštívili architekti, kteří se účastnili soutěže a získali druhou cenu - první nebyla udělena. Bylo to zajímavé setkání, kdy jsme mluvili o urbanismu, konkrétních realizací. Mělo by mi být příjemné, že s mými argumenty a pohledy na způsob povolování nových staveb bez doprovodné infrastruktury souhlasili. Respektive mé nahlížení se neliší od názorů profesionálů. Ale opak je pravdou - netěší mi, to. Raději bych prezentoval dobré příklady než si povídal o naší realitě.

Odpoledne provozní porada s Michalem Pilouškem a J. Dolejškovou ve věci kompetencí a spolupráce odboru a této příspěvkové organizace. Myslím, že šlo o jednání velmi otevřené, avšak korektní od všech účastníků.  Výsledkem je dohoda, že společně nastavíme - zlepšíme komunikaci tak, aby byla jasná a sloužila ke zkvalitnění výsledků práce, nikoliv aby byla příčinou různých nedorozumění.

Čtvrtek běžné porady - technických subjektů.

V pátek jsme projednali s panem Ing. Kaplanem projektovou přípravu realizace komunikace Za Zastávkou - viz úterní schůzka s panem Ing. Králem.

Později schůzka s M. Pilouškem nad nápadem M. Hanuše (dále se účastní projektu J. Markytán, Jan Plánek,  bikeři...)  - rozpracovat možnost sjezdu na kolech od rozhledny na Libíně na Lázně. Osobně nevidím žádné zásadní důvody, proč by to nešlo. Takže cílem je vše realizovat do léta. Nyní postupně připravit materiál k projednání v orgánech města - identifikovat trasu - návrh Michal a pánové k dalšímu projednání již mají, kvantifikovat a kvalifikovat úpravy terénu a další nutná opatření k rozhodnutí a dopracovaní, abychom mohli nabízet tuto atrakci zájemcům.

 

30.12.2013 - 5.1.2014

V pondělí i úterý jsem čerpal dovolenou, takže v práci jsem byl pouze čtvrtek a pátek.

První letošní pracovní den začal ve čtvrtek standardně poradami a zbytek obou dnů jsem vyplnil prací na úřadu - přípravami na další jednání, psaním emailů, atd.

 

Nedávno mi kamarád povídal, že píši v poslední době stroze. Má pravdu, nicméně samozřejmě budu i nadále sdílet své názory - důležité s čtenáři. Možná je i na místě zopakovat důvod, proč každý týden sednu a píši postřehy. Hlavní a v podstatě jediný důvod je ten, že si myslím, že jako veřejný činitel, nota bene který je ve výkonné funkci, bych měl občanům říkat, co jsem dělal, jak pracoval. Vysvětlovat své důležité postoje, informovat, polemizovat.  Pro změnu kamarádka mi říkala, že někteří čtenáři to prý považují za  zbytečně otevřené, spařují v tom nějaký pomyslný boj, soupeření s dalšími zastupiteli, starostou... Z logiky věci se dá ale takto vyhodnotit (negativně hodnotit) jakékoliv jednání, nakonec i nečinnost.

A ještě jeden argument, který občas pokladám - takto může (měl by) komunikovat s veřejností i kdokoliv další, kdo se účastní  veřejného života. Pomáhá to orientovat občanům v nás politicích, když detailněji a průběžně ví, co dělají, jak uvažují, jak proměňují slova (nejen předvolební) v činy, jak se naopak mýlí, jak mění názory a proč, jak jsou prospěšní a užiteční ve své funkci...

Protože, jak se mají lidé dozvědět, co si jejich politik,  zastupitel - místostarosta myslí, co dělá, když ne takto a prostřednictvím komunikačního kanálu, který není veřejný, nevyužívá (nezneužívá) oficiální  informační prostředky města?

Proto budu psát své postřehy tak dlouho, jak budu vykonávat tuto veřejnou funkci, budu zastupitel - budu se účastnit veřejného života v Prachaticích. Se skončením angažmá ve veřejném životě  také skončím své postřehy a věřte, že bez jakékoliv lítosti - svého soukromí si cením stejně jako většina lidí nejen v našem městě.

 

 

23.12.2013 - 29.12.2013

Pondělí bylo pracovní, nicméně bez zásadních schůzek, protože den před Štědrým dnem to ani nelze u nikoho očekávat. Zbytek  týdne jsem čerpal dovolenou.

 

 

16.12.2013 - 22.12.2013

V pondělí rada a zastupitelstvo. Obě zasedání měla na programu důležité věci. V radě jsme schválili navýšení počtu pracovníků na odboru kultury o jednoho, tedy na stav, který tam býval. Důvodem, proč jsem materiál předložil, je stabilizace pracovníků a jejich výkonu. Na tento krok máme naprosto rozdílný názor s panem starostou a lze jej najít v zápise z rady města. Snad jen poznámka, ano, neinformoval jsem pana starostu dopředu o tomto úmyslu. Ale bohužel jsem se jen přizpůsobil komunikačnímu formátu pana starosty, kdy v podstatě od začátku  naší spolupráce nemáme pravidelné porady, po kterých jsem opakovaně volal, kdy jsem podpořil mnohé jeho požadované akce, byť jsem s nimi vnitřně nesouhlasil - jako např. podání opakované žádosti na ROP na výstavbu hokejbalového hřiště, kdy např. důležité věci rozpočtu jsou projednány mimo mě,  nás - zastupitelů PRO Prachatice... Jednak mi to lidsky mrzí, protože jsem se celou dobu snažil najít nějaké normální komunikační řešení, jednak to škodí mně, nám, panu starostovi, celému městu, jelikož neukazujeme lidem spolupráci, ale svárlivost...

V radě jsme schválili také úpravu smlouvy panu Voldřichovi, kdy dochází k navýšení tržeb za jeho činnost. Nesouhlasil jsem s tím a také vzhledem k tomu, že jednání - výroky pana Voldřicha na mou osobu vnímám jako zaujaté (pokud o Vás někdo napíše, že jste pro něj lidsky i politicky nepřijatelný), zvážím jakoukoliv další účast v jeho televizním vysílání.

Je mi líto, že projekt hokejbalového hřiště nebyl již zastaven, nyní když dochází k reálným krokům předání majetku Jihočeskému kraji, není jediný racionální důvod, proč hřiště postavit v parku. Tedy pokud jím není ta skutečnost, že dostaneme dotaci na něco, co nakonec nebude ku prospěchu města z hlediska urbanismu i sportu jako takovému. Ale věřím, že nakonec k tomu dojde, byť to bude stát další náklady v podobě další prováděcí dokumentace na stavbu, protože tu nově vypracovanou odmítnul ROP financovat, byť jasně věděl, že se dělá a upravuje na požadavky roku 2013.

 

V úterý práce na úřadu.

 

Ve středu jsem pozval na slavnostní oběd paní ředitelky základních škol a mateřské školy, odpoledne příprava na správní jednání na čtvrtek ohledne zařazení části cesty do místních komunikací.

 

Ve čtvrtek běžné porady, později oběd s panem Linzerem, jednatelem Energie AG, který přijal mé pozvání. Odpoledne již zmíněné ústní jednání ve věci převodu ulice na Sadech do místní komunikace, protože původní rozhodnutí prachatického silničního úřadu bylo vráceno krajským úřadem zpět k projednání.

 

V pátek práce na úřadu.

 

V sobotu jsem oddával dvě svatby, bylo to hezké předvánoční dopoledne.

 

V neděli zapálení čtvrté adventní svíce u stromu na náměstí... Vánoce jsou za dveřmi. :-)

 

 

9.12.2013 - 15.12.2013

V pondělí dopoledne nejprve běžná práce v kanceláři, odpoledne přednáška paní Markové o možnostech zaměstnání v EU a dalších mezinárodních organizacích. Text přednášky naleznete zde.

 

V úterý představenstvo JVS, kde jsme kromě posledního letošního setkání probírali i problematiku kvality vody dopravované do Prachatic.

 

Středa opět vyplněná prací na úřadu. Když píši tyto řádky, mám vždy na mysli psaní emailů, odpovědi na ně, různé schůzky s pracovníky úřadu k probíhajícím projektům a záležitostem, zkrátka taková všehochuť.

Navečer jednání s vlastníky pozemků v lokalitě nad Cvrčkovem za účelem odkupu jejich pozemků (luk a polí), které se nacházejí v trase dlouhodobě plánovaných komunikací. Důvodem je fakt, že brzké zaplocení pozemků okolo nové výstavby podél ulice U Studánky neumožní pěším, kteří vždy chodili např. ze sídliště na své zahrádky, využívat stávající nebo podobnou trasu. To platí ale i pro nové obyvatele ZTV Tribase, např. jejich děti - budou chodit až ke Kůtům, aby mohly do školy na ZŠ Zlatá stezka. Proč? Pokud se nepovede vykoupit pozemky a otevřít veřejné prostranství pro pěší, tak nebudou – nebude ulice Javorová v křížení s ulicí U Studánky fyzicky prostupná, protože v jednom případě zde je trasa komunikace zaplocená jako zahrada u novostavby... Tato jednání jsou ve své podstatě vedena po pomyslné dvanácté hodině, protože měla být vedena v době, kdy město rozhodovalo a povolovalo zastavění novými domy v této části Prachatic. Ale nestalo se tak ani z popudu samosprávy, vedení města v roce myslím 2009, ani ze zájmu úředníků, kteří mají na starosti územní a stavební rozvoj v oblasti samosprávné působnosti. V té době by byly jednání podstatně jednodušší, protože stavebníci potřebovali souhlas města - zastupitelstva  se stavěním – změnou územního plánu, tzn. určitě by k dohodě došlo. Dnes je to jen na vůli vlastníků dotčených pozemků vyjít městu vstříc, uvědomění si reálné situace a nutnosti problém objektivně řešit. Dlužno dodat, že většina z oslovených se k záměru odkupu hned na prvním jednání postavila velmi slušně a za to jim patří dík nejen můj, ale především široké veřejnosti - všech, kteří chodí a chodili nad zástavbou rodinnými domky s pejsky, na procházky, na zahrádky...

 

Ve čtvrtek standardní porady – tentokrát humanitních odborů a organizací, později návštěva diplomatů z Gruzínské ambasády, kteří se zúčastnili slavnostního balení hraček. Pány jsem pozval na oběd a povídali jsem si o možnostech rozvoje vztahů mezi nejen zeměmi, ale i městy a obcemi v rámci Svazu měst a obcí ČR, ale i mimo něj.

 

V pátek jsem byl na pozvání Ladislava Marka, majoritního akcionáře Léčebného centra sv. Markéty v Praze na minigolfu; při hře jsme diskutovali blízkou budoucnost projektu, která bohužel není nijak pozitivní. Hlavní investor stále není, tzn. v současné době projekt nemá budoucnost.

 

 

2.12.2013 - 8.12.2013

V pondělí rada, které jsem se zúčastnil jen krátce, protože jsem odjel na jednání Politického výboru CEMR, který zasedal až do úterního odpoledne v Praze. Na tomto jednání jsem byl zvolen jako ostatní nominovaní účastníci za plnoprávného člena tohoto orgánu za Českou republiku, který zastřešuje samosprávy ze 47 z celé Evropy. Považuji to za čest nejen pro mě, ale pro naše město, protože dalšími členy delegace je pan místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, starosta města Kyjov a stávající ministr pro místní rozvoj v demisi František Lukl a další zástupci z řad zastupitelů českých obcí a měst.

 

Ve středu jsem normálně pracoval na úřadu, vyřizoval schůzky k střelnici, odpovídal na dotazy k aukci elektrické energie a další agendu.

 

Ve čtvrtek běžné porady, později odpoledne schůzka k poldrům v rámci úřadu, abychom postoupili o kousek dále v přípravě na realizaci buď obou nebo jen jednoho – Feferského.

 

V pátek jsme se účastnil předání stavby rekonstrukce ulice U Stadionu, později jsem přijal zdvořilostní návštěvu pana Heřmana a Tomance z ČEVAKu.

 

V neděli jsem byl společně s Jiřinou Dolejškovou rozsvěcet druhou adventní svíci u vánočního stromu na náměstí. Přestože bylo méně spoluobčanů, kteří se zúčstnili aktu, myslím, že komorní protředí mělo své kouzlo pro každého z nás...

 

 

25.11.2013 - 1.12.2013

Týden byl pracovní, naplněný drobnými schůzkami a jednáními na úřadu a bez cestování. 

V pondělí jednání společně s J. Vejvodou nad problematikou jednoho z nájemců. Později jsem jel soukromě na slavnostní oběd  do Vodňan, protože odchází do důchodu můj šéf z firmy, kde jsem pracoval před výkonem funkce. Alan White patří mezi šéfy, kteří jsou pracovně nároční, přitom však lidsky nezáludní. Stali jsme se blízcí přátelé…

Odpoledne jsme se zúčastnil otevření informačního centra pro mládež, resp. opravených částí domu, který mají pronajatý. Panům Krejsovi a Kučerovi gratuluji. Povedlo se jim dovést slova k činům.

 

V úterý byl běžný pracovní den na úřadu.

 

Ve středu plánovaná porada se ředitelkami škol a školky, jinak práce v kanceláři.

 

Čtvrtek započal jednáním bezpečnostní rady ORP Prachatice, později běžné porady a odpoledne slavnostní předávání ocenění dobrovolným dárcům krve. Letos podruhé a je to pro mě vždy vyjímečný okamžik, protože si těchto lidí vážím za jejich dobrovolnost.

 

Pátek byl opět vyplněný prací na úřadu, byť v poklidném tempu.

 

V sobotu jsem se díval na doporučení přátel na film Ve stínu. Prý jsem podobný - možná blázen, snílek, idealista…,  jako kriminalista ztvárněný Ivanem Trojanem, kterému nebylo jedno, že byli z vražd neprávem obviněni Židé, které Stb využila ve špinavé politické hře. Za svůj postoj ve filmu zaplatil životem a mašinérie té doby  jej nemilosrdně odstranila ze své cesty.

Ano, jde mi o spravedlnost, kvalitní práci, soulad mezi slovy a činy, protože v opačném případě je vše pokřivené a nefunkční. K čemu je kriminalista, který nehledá důkazy pro vinu a nevinu a zneužívá svého postavení k páchání nespravedlnosti pro své pohodlí? K čemu je politik, který dělá to samé? Tedy, nehledá spravedlnost, obecný zájem, nechce kvalitní práci od sebe i druhých, ale podlehne vábení snadného života nejen nehledání spravedlnosti a veřejného zájmu, ale záměrně takové hodnoty nevidí? Podle mě k ničemu.

Oproti Ivanovi Trojanovi mám zásadní výhodu –  za své snažení, postoje a názory na dění v našem městě, které neskrývám, nemusím platit tím nejcennějším – vlastním životem. O to smutnější je, že v době, kdy nejde o život při hledání spravedlivých řešení, postojů, veřejného zájmu, kvalitní práce, mám často pocit, že jsem v tom sám.

Ale samozřejmě se mohu mýlit a chyba je naopak ve mně. O tom také často přemýšlím.

 

Přeji všem klidný předvánoční čas…

 

 

18.11.2013 - 24.11.2013

V pondělí rada, kde jsme probírali více bodů. Kromě jiných i cenu vody na rok následující. Ta je díky nízké inflaci v podstatě stejná jako letos, protože jediná úprava ceny se děje dle statistických údajů. Bude vyšší o 5 hal., resp. 54 hal. To proto, že máme dvousožkovou strukturu ceny - platbu pevnou za vodoměry a ta bude příští rok o něco nižší u některých typů, proto bude cena vodného a stočného nakonec vyšší o 54 hal. Pro domácnost odebírající 100 m3 vody ročně to znamená zvýšený výdaj v průměru o 50 Kč. Tam, kde bude nižší pevná platba za vodoměr (tzn. spíše u bytových domů, které mají větší vodoměry) bude nakonec také celkový nárůst výdajů za vodné a stočné nižší než oněch 50 Kč.

 

V úterý práce na úřadu.

 

Středu jsem zahájil schůzkou s panem Šmídem, novým ředitelem Portusu a posléze s F. Pekárkem, kdy jsme si povídali o možnost zvýšení turistické atraktivity Prachatic – třeba právě pomocí nějakého zábavního místa pro rodiny s dětmi. Zbytek dne jsem se věnoval vyřizování korespondence a jednáním v rámci úřadu.

 

Čtvrtek i pátek byly běžné pracovní dny – porady, práce v rámci úřadu. V pátek ještě účast na předání stavební akce revitalizace Tatranu. Obě hřiště budou jistě sloužit dobře veřejnosti. Jen některé prvky mohly být udělány lépe a  s větším zájmem o řemeslné zpracování detailů.

 

 

11.11.2013 - 17.11.2013

Pondělí bylo pracovní - v 11 hod. dopoledne pietní akt na hřbitově k mezinárodnímu dni veteránů. Odpoledne Pracovní schůzka MA21, později pracovní schůzka k projektové dokumentaci na odpadový dvůr.

 

V úterý jednání představenstva JVS v Českých Budějovicích a v poledne oficiální přání J. Peškové - dlouholeté pracovnici městského úřadu k významnému životnímu jubileu. Odpoledne nejprve plánovaná schůzka v CB k zateplení škol, která se nakonec nekonala a řešila telefonicky.

 

Ve středu pracovní schůzka s P. Vincencem k problémům bytového domu ve Vilémově ulici, kdy mnoho podkrovních bytů má problémy s nekvalitní izolací.

Později práce v kanceláři a odpoledne odjezd do Prahy, kde jsem měl v 16 hodin pracovní schůzku s panem náměstkem ministra MPO M. Hovorkou ve věci projektů Svazu měst a obcí ČR. Později koncert F. Benešovského v Divadle Hybernia, který by se v podobném aranžmá měl uskutečnit u nás na náměstí, seženeme-li finanční prostředky na jeho realizaci.

 

Čtvrtek byl pracovní - standardní porady a práce na úřadu.

 

V pátek nejprve v Čceských Budějovicích představenstvo Léčebného centra sv. Markéty, kdy se nic nemění, - stále není nalezen investor. Později několik schůzek s občany na úřadu.

 

 

4.11.2013 - 10.11.2013

V pondělí jsem odcestoval do Bruselu, kde jsem zastupoval výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí ČR na poradě výkonných ředitelů a generálních tajemníků národních svazů EU sdružených v organizaci CEMR. Zpět domů jsem dorazil v úterý v noci.

 

Středu jsem zahájil v osm hodin jednáním JŘBU o vícepracích na rekonstrukci ulice U Stadionu. Později vyřizovaní agendy, kterou nejsem schopen vyřídit po emailu a telefonech, když jsem mimo úřad. Nepříjemná návštěva Jana Voldřicha, o které píši v Novinkách. Ještě dnes (v neděli), kdy píši postřehy si říkám, kam jsme se dostali...

Odpoledne pohřeb Julka Hasíka... Později pracovní jednání k projektové dokumentaci na odpadový dvůr. V půl čtvrté odpoledne odjezd do Prahy na vyhlášení soutěže pořádané Czechinvestem a sdružením Afi Investor roku 2012, která proběhla v sále České národní banky.

 

Čtvrtek byl ve znamení porad a práce na úřadu.

 

V pátek jsem odjel do Kutné Hory, kde zasedala komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva SMO ČR, které předsedám. Navštívil nás pan Oldřich Vlasák, místopředseda evropského parlamentu a místopředseda Svazu, takže jednání bylo nejen pracovní, ale zajímavé z pohledu tříbení pohledu na některé činnosti Svazu na domácí i evropské půdě.

 

Upravil jsem vzhled šablony webu, mnozí namítali, že vypadá pochmurně a špatně se čte, tak snad tato podoba bude na delší dobu konečná.

 

 

29.10.2013 - 3.11.2013

V úterý jsem jel do Prahy, kde jsem kromě krátké schůzky na MZV měl jednání společně s paní Blažíčkovou na Czechtourismu k detailům využití prostoru jejich webových portálů pro Prachatice. Proto v mé nepřítomnosti  proběhla schůzka pana ředitele městské policie Novotného a paní Jeřábkové, na které projednali nápad společně s paní Hrůzovou a Bednárovou, kdy by senoři mohli pomáhat ráno u přechodů pro chodce u škol. Všichni se dohodli, že se tato činnost vyzkouší. A to je dobře, vždy je lepší hledat důvody, proč nápady podpořit než opačné pohledy na řešení.

Středa byla pracovní na úřadu, večer vyhodnocení kvetoucího města.

Čtvrtek nejprve běžná jednání - porady, v devět hodin předávání ocenění dobrovolníků. Později další běžná jednání.
Večer zemřel náš kolega Julek Hasík. Byl dlouhodobě těžce nemocný a my přišli o kamaráda, kterých není mnoho - člověka přímého, čestného, morálně silného. Protože Julek bude mít poslední rozloučení příští středu, tedy 6.11. na hřbitově, uvědomil jsem si, že naše obřadní síň je již možná co do velikosti i kvality prostředí pro pietní akty nevyhovující, možná je na místě přemýšlet o celkové rekonstrukci, o stejně systémovém řešení včetně architektonické stránky jako postupujeme u pozemků na Cvrčkově. Jde o výhled, který bude mít své místo v konkrétnějších úvahách v příštím volebním období.


Pátek byl pracovní. Nejprve  s odborem kultury nad podobou obrázkové knížky o Prachaticích, kdy bychom rádi v příštím roce vydali knížku s fotografiemi Prachatic, abychom měli důstojný dárek a zajímavý propagační materiál pro turisty a naše hosty. Uvažujeme nad menším formátem a nad otevřenou soutěží, kdy by odborná porota vybrala fotografie od každého, kdo splní technickou kvalitu, fotografii nabídne do knížky a bude stejně jako my považovat za čest, že patří do skupiny fotografů, kterým se této výsady dostane.
Později jednání k připravované projektové dokumentaci odpadového dvoru a kompostárny, kdy dořešujeme různéproblémy plynoucí z přípravy stavby, která není jednoduchá, jakkoliv se tak na první pohled nezdá.

 

 

21.10.2013 - 28.10.2013

V pondělí jsem odletěl do Moldavska. Zastupoval jsem zde Svaz měst a obcí ČR na konferenci, kterou pořádala v Kišiněvě organizace IDEP. Vystoupil jsem s příspěvkem o možné spolupráci a zapojení moldavských samospráv do pilotního projektu, který v rámci Svazu plánujeme a pevně věřím významné místo zaujme naše město.

 

Ve středu odpoledne jsem se vrátil a vyřizoval agendu, kterou nejsem schopen vyřídit po mailu, skype, když jsem mimo Prachatice.

Večer koncert Romana Dragouna a jeho Andělů – bohužel nás bylo pouze asi dvacet, kteří si přišli vychutnat jejich příjemnou muziku.

 

Ve čtvrtek běžné porady, později jednání s jedním z kolerčních subjektů o možném partnerství v připravovaném koncertu Filipa Benešovského. Odpoledne účast na zasedání baráčníků, byť jen krátká.

 

V pátek jsem jel do Prahy, kde jsem měl několik jednání – na svazu měst, ministerstvu zahraničních věcí a později odpoledne měla proběhnout schůzka s panem náměstkem ministra průmyslu M. Hovorkou, která byla bohužel odvolaná.

Radost mi udělal přístup Centrály cestovního ruchu ČR, která vyslyšela mou prosbu a zařadila Prachatice mezi prezentovaná historická města – viz samostatný článek v Novinkách.

Večer jsem ze slušnosti k členům volebních komisí  a profesionálního zájmu navštívil volební místnosti. Vše probíhalo tak, jak mělo dle zákona.

 

V sobotu ráno jsem udělal několik fotografií podzimních Prachatic, abych je zpracované do požadované velikosti nabídl k umístění do hlavičky městského webu - některé tam Milan Batysta již umístil, snad pomohou návštěvníkům webových stránek více načerpat podzimní krásu Prachatic.

 

V neděli ráno jsem trochu změnil vzhled našich stránek – PRO Prachatice. Věřím, že to není ke škodě a i nadále budou čtenáři sledovat a číst naše postřehy, brzy volební program, názory na dění v Prachaticích...

 

 

14.10.2013 - 20.10.2013

Pondělní rada byla rychlá. Nebylo mnoho bodů, za zmínku stojí schválení přípravy na realizaci druhého poldru v místě naproti lomu Berkop, kde by mělbýt v údolí pod budoucím odpadovým dvorem.
Odpoledne sezení nad problematikou úniku topné vody a teplé užitkové vody v budově školy Národka. Dnes, v sobotu večer, již mohu konstatovat, že díky profesionalitě pana Kamila Sedleckého a jeho kolegů se jedna závada nalezla - ta závažnější. Nyní se udělají co nejdříve okamžité opravy, nás ledně školu čeká systémová výměna rozvodů topení a teplé vody.

 

V úterý jednání představenstva Jihočeského vodárenského svazu v Českých Budějovicích. Odpoledne práce na úřadu.

 

Ve středu dopoledne běžná jednání v kanceláři; odpoledne jsem jel na recepci do Prahy, kam jsem byl pozvám velvyslancem Moldávie J.E. Stefanem Gordou. Setkal jsem se s lidmi z diplomatického sboru, které již znám, ale také s diplomaty, kteří u nás nebyli a jejichž návštěva může třeba pomoci více rozhýbat turistický ruch v Prachaticích - na Prachaticku.

 

Ve čtvrtek standardní porady, jejich součástí bylo i jednání s vítězem VŘ na projekční práce nové knihovny. Odpoledne jednání s panem Zárubou ve věci již dříve zmiňovaného TV dokrývače na ČT.

 

V pátek nejprve otevření obálek VŘ na projekt krytého jezdeckého bazénu skate areálu, později hodnocení výsledků architektonické soutěže. Jeden návrh zaujal mnohé z nás, byť nebyl hodnocen kvůli formálnímu pochybení. Brzy bude se všemi návrhy seznámena veřejnost. Soutěž byla přínosem, jakkoliv nebyla levná. Ale v běhu časů se myslím Prachticím vyplatí.

Odpoledne pohřeb - smuteční mše v kostele sv. Jakuba za zemřelého pana děkana Havrdu. Čest jeho památce.

 

 

30.09.2013 - 13.10.2013

Pondělí – nejprve rada města, později různé schůzky.

 

V úterý běžná porada vedoucích odborů, později schůzka s panem Zárubou ve věci výstavby dokrývače TV signálu pro ČT. Jelikož se v této věci město nakonec neangažovalo, bude postaven dokrývač pouze pro ČT. Stavbu bude vlastnit pan Záruba, resp. jeho firma a myslím, že to je škoda jak z věcného, tak strategického pohledu, jelikož stožár je na důležitém místě a tímto mimo jakoukoliv vůli města. Pozitivní je, že by alespoň signál ČT měl být v Prachaticích silnější a kvalitnější než dosud. Předpoklad je ještě do konce roku zahájit vysílání.

Odpoledne jsem zahájil výstavu k akci „měsíc pro neziskový sektor“. Později se účastnil vyhodnocení VŘ na tepelném hospodářství. Jde o akci zapadající do skupiny opatření vedoucí ke snížení ceny tepla.

 

Středa začala schůzkou s Petrem Ludačkou, představitelem organizace Libín 1096 ve věci podpory jejich snah o provozování sjezdovky, která svou podstatou nabízí možnost lyžování každému, kdo o to projeví zájem, tzn. nejde o uzavřenou komunitu.

Navečer účast na seniorském plese. Bylo to příjemné pro mě i naší Aničku, která byla se mnou a kterou také příjemně zabavily a myslím i nějakou prací pověřily spoluorganizátorky akce Hanka Vlasáková se Sítou. Vše zastřešovala Hanka Rabenhauptová a jako v mnoha jiných případech byla organizace ne-li bezchybná, tak velmi dobrá.

 

Ve čtvrtek proběhly standardní porady s netechnickými odbory, které mám na starosti. Následovala běžná práce na úřadu.

Odpoledne setkání s Františkem Bicanem nad jeho studií možného zábavního parku pro rodiny s dětmi, pro děti, který by mohl být součástí projektu lázní. Projekt je na samém začátku úvah, ale třeba nakonec dojde do úspěšného konce, kterým by mělo být navýšení počtu turistů v Prachaticích a s tím spojené útraty v našem městě.

 

V pátek jsem odjel do Prahy na dvě schůzky – svaz měst a obcí a ministerstvo pro místní rozvoj. Obě byly pracovní a setkání s panem náměstkem ministra J. Nováčkem bylo i o osobním poděkování za podporu a práci, kdy nám pomohl s případem DDM – bezplatným převodem na kraj.

 

Postřehy píši z Baku, kam jsem v sobotu přicestoval jako člen české delegace ministerstva zahraničních věcí  do mezinárodní pozorovací volební mise OBSE pro prezidentské volby, které zde v Ázerbáijdžánu proběhnou ve středu 9.10. Proto od 7.10. do konce týdne čerpám dovolenou, protože jde o mé osobní aktivity nesouvisející s městem Prachatice či organizací SMO ČR, které jsou Prachatice dlouhodobým členem.

 

 

23.9.2013 - 29.9.2013

Pondělí bylo zahájeno prac. schůzkou k problematice standardizace materiálů v oblasti silnic, vodního hospodářství, veřejného osvětlení. Důvodem je snaha o založení určitého systému, který povede k tomu, že nebudeme mít v zemi např. vodovodní šoupata různých technologických řešení, mnoha výrobců.

Později schůzka k přípravě koncertu F. Benešovského.

 

Úterý začalo poradou, v 10:00 hodin pracovní schůzka s ředitelkami škol, kde jsme vyhodnotli zájem o kroužky angličtiny na školkách. Paní ředitelce H. Turkové - Kubátové i všem "malým"  děkuji za profesionální zájem o řešení organizace kroužků i věc jako takovou. Jsem rád, že tato má snaha nemusela být podrobena hlasování v radě, kde by pravděpodobně jako u rodilého mluvčího do škol nebyla podpořena (pro jsme hlasovali pouze radní za PRO Prachatice), přestože u rodilého mluvčího byl zájem od mnoha rodičů ze všech základních škol, stejně jako ze školek, kde nyní nabízený kroužek angličtiny bude navštěvovat skoro 90 dětí a mohly by i další, pokud by tomu v této fázi nebránily organizační faktory. Doufám, že rodiče, děti i vyučující budou spokojeni.

Věřím, že zájem o angličtinu ve školkách bude příkladem i pro ZŠ Zlatá stezka, která, byť jsem několikrát o to paní ředitelku Královou žádal, jako jediná základní škola nenabízí dětem od první třídy kroužek angličtiny. V tomto ohledu je Národka i Vodňanka vůči svým žáčkům – naší budoucnosti mnohem moudřejší a prozíravější.

Nakonec volební hesla mnohých stran, která čteme nyní před parlamentními volbami, podporují tuto naší dlouhodobou snahu.  Asi  se opakuji, ale bez znalosti angličtiny je konkurenceschopnost na  trhu práce o dost snížena u většiny profesí. Netvrdím, že angličtina ve školce a první řídě základní školy vše spasí, ale určitě mnohým může pomoci snadněji a lépe si tento jazyk osvojit. Zvláště v případě našeho města, když jsou zde erudovaní učitelé, kteří malé děti dokážou zaujmout.

 

Ve středu jsem byl v Praze na pozvání na jednání v Kanceláři prezidenta republiky u pana H. Kmoníčka. Společně s generálním ředitelem Czechinvestu M. Piechem, ředitelem divize regiony M. Babuškou této organizace zřizované ministerstvem průmyslu a obchodu jsme probírali projekty, které se z pověření Svazu měst a obcí ČR snažím uvést v život. Pan Hynek Kmoníček společně s panem velvyslancem Lorencem naše společné aktivity podporují.

V praxi to znamená, že jsme zase o krůček dále od nápadu k realizaci nejprve pilotních projektů, kde věřím, že naše město bude účastno a později se dopracujeme k obecnému grantovému schématu, kde by města a obce mohly rovně žádat o podporu jejich zahraničních aktivit, které zároveň povedou k podpoře ekonomických zájmů českých firem v jejich regionu v zemích na východ od nás, resp. v prioritních zemích zahraniční politiky naší vlasti. Prakticky to znamená i možnost podpory firmám z našeho okolí, které mají co nabídnout, zaměstnávají prachatické občany a jejich rozvoj může minimálně tato místa více stabilizovat. To je ten hlavní důvod, proč se tak intenzivně této činnosti věnuji, jakkoliv je tato práce prestižní a příjemná, protože je spojena s možností setkávat se zajímavými lidmi, vidět jiné země a poznávat místa, která bych stejně jako většina čtenářů nikdy nepoznal.

 

Ve čtvrtek jsme byli s paní kolegyní Jindrákovou v Mauthausenu a dojednali partnerskou podporu k projektům, které město podává k žádosti na finanční podporu – mezinárodní turnaj v kopané, prázdninový pas pro děti, uvažovaný koncert Filipa Benešovského – vystoupení našich a mauthasenských dětí v rámci této akce.

 

V pátek nejprve porada s jednateli Šterbou a Eichnerem k projektu, který jsem navrhnul k ověření a věřím i následně pevnému zakotvení v portfoliu služeb, které město nám prachatičanům nabízí. Jde o výrobu palivového dřeva z našich lesů našimi technickými službami. Více o projektu budu informovat samostatně. Oběma pánům děkuji za zájem a chuť se podílet na dobré věci a hledání důvodů, jak přínosné věci podpořit. Vážím si toho.

Jen pisatele anonymních pomluv, který myslím před rokem posílal na všechny možné strany mail o tom, jak vyrábím palivové dřevo městským lesům a horentně vydělávám, zklamu. Rozhodně se nebudu žádné soutěže na štípaní dřeva účastnit. A to proto, že nemám na to vybavení, čas a hlavně vůli se podílet jako zastupitel na zakázkách města. Jakkoliv to mnozí dělali v minulosti dávné i nedávné.

Později porada k projektu seniorského pošťáka, kdy nápad paní Hrůzové – manželů Hrůzů a a paní Bednárové vyzkoušíme v praxi. Tzn. budou nosit městskou poštu, kterou je možné takto doručit senioři. Já nápad vysoce oceňuji ne pro ekonomickou úsporu na poštovném, ale kvůli chuti a vůli něco udělat pro druhé, pomoci městu.

 

 

16.9.2013 - 22.9.2013

Pondělí bylo spíše nehezké než příjemné. Rada, později pohřeb I. Alešové – Krbečkové – spolužačky a sekretářky vedení Města Volary. Rakovina... Smutné... Večer dlouhé zastupitelstvo. Požádal jsem o odložení rozpočtové změny - semafor na Volarské, protože stále chci hledat konsensus, aby byl nakonec realizován. Pokud dopracování pomůže pro rozhodnutí některých kolegů bod podpořit, bude to stát za to, jakkoliv nejen já  mám v tomto případě delší dobu jasno – určitě by pomohl ke zklidnění dopravy a ochránil chodce...

Později územní plán. Osobně nevidím jako ideální stav, že jsme jako zastupitelstvo podpořili mnoho nových  lokalit k možnosti stavět, jakkoliv jsem sám pro dvě z nich také hlasoval, byť se obávám, že u obou - především  u lokality za Jitonou a  možná u Feferského potoka, budou proti některé z dotčených orgánů státní správy.  V místech schválených změn s velkou pravděpodobností vzniknou podobné problémy s infrastrukturou – neexistence chodníků, osvětlení či komunikace vůbec, jako jsou nyní v oblasti Za Klimou, u nás U Studánky a nebude lehké následně hledat řešení, především z hlediska financování takové infrastruktury.

 

V úterý ráno porada vedoucích odborů, potom odjezd na schůzku s ministrem pro místní rozvoj v demisi, ministrem školství v demisi a jeho náměstkem a náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje. Výsledkem bylo sdělení, že areál DDM bude bezplatně předám kraji co nejdříve. Pro nás to znamená kromě jistoty, že nebude tento majetek prodán někomu třetímu, také možnost odstoupit od projektu výstavby hokejbalového hřiště v parku Mládí a realizovat jej zde. Všem upřímně děkuji za jejich rozhodnutí a ministrovi pro místní rozvoj F. Luklovi obzvláště, neboť vyslyšel mou prosbu o pomoc s řešením této problematiky a především díky jeho iniciativám na úrovni vlády mohlo k následujícím jednáním dojít.

Od šesti večer jednání k problematice neexistence komunikací, chodníků a dalších částí infrastruktury s majiteli nemovitostí v oblasti  za Klimou. Nabízel jsem spolu s pracovníky MěÚ k jednání možnost zajištění inženýrské činnosti a realizaci staveb, pokud je společně ze svých prostředků zainvestují. K základní dohodě zatím nedošlo. Zde děkuji M. Ženíškovi za pomoc se svoláním této schůzky, protože věřím, že nakonec řešení přijatelné jak pro občany zde žijící, tak zbytek města nalezneme.

 

Středa – bezpečnostní rada ORP Prachatice, později porada s ředitelkami škol. Odpoledne jednání s majiteli pozemků v místě údolí Feferského potoku, kde by měl být případně poldr.

 

Čtvrtek porady – netechnické organizace.

 

V pátek jednání s paní Hrůzovou a Bednárovou nad jejich nápadem doručování některé pošty seniory. Nápad rozpracujeme a vyzkoušíme. Děkuji jim za zájem o dění ve městě. Jsou to možná drobnosti, ale pro mě je toto právě prvek občanské společnosti – normálního soužití.

Později návštěva RRA Šumava ve věci konzultací k projektům, které chceme podat.

Po obědě otevírání obálek na výrobu přístřešku na nádoby na recyklovaný odpad. Nabídku podal jen jeden z pěti oslovených prachatických subjektů. Co více dodat...

 

 

10.9.2013 - 15.9.2013

Z pracovní cesty organizované Svazem měst a obcí ČR jsem se vrátil ve čtvrtek večer.

 

V pátek jsem zahajoval na náměstí výstavu o prevenci předcházení rakovině, později jsme se zúčastnik knihovnické konference v Národním domě. Zbytek dne jsem pracoval - doháněl drobnosti, které nešly vyřídit emailem, připravoval na svatbu na sobotu.

 

V sobotu po desáté hodině jsem oddal v rámci diamantové svatby manžele Štěpánkovi, později navštívil Podzimní slavnosti, které byly hezké, jen myslím poznamenané menším zájmem veřejnosti.

 

 

2.91012 - 8.9.2012

Pondělí bylo běžně pracovní, odpoledne jednání pracovního zastupitelstva.

 

Úterý bylo podobné.

 

Ve středu jsem odletěl do Číny na "dovolenou". Na dovolenou proto, že jsem si na pracovní cestu, na kterou jsem byl vyslán Svazem měst a obcí ČR, vzal dovolenou. Mám ji celkem skoro tři měsíce, takže ji alespoň částečně umazávám.

Protože se cesta přím dotýká práce na radnici, dovolím si pár poznámek. Byl jsem vyslán jako jediný zástupce ČR na Forum China International Frienship Cities Conference do Changuchunu, který leží cca 1500 km od Pekingu. Měl jsem dva příspěvky, jeden, kde jsem představil náš Svaz a zároveň měl i příležitost i říci několiv slov o našem městě. Druhý, který jsem si připravil ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu o možnostech investiční činnosti v ČR. Oba myslím přiměřeně zaujaly auditorium, které se skládalo z účastníků, jak z řad starostů a místostarostů čínských měst, tak dalších 19 zemí světa, pominuli nás. Více o pořádající organizaci naleznete zde

Několik vět o dosavadních dojmech? Vše je velké a moderní, tedy nové. Zde v Changchunu z památek vlastně mají, alespoň co jsem viděl, pouze velitelství japonských okupačních sil z dob 30. a 40. minulého století. S krásou a kompaktností našeho města to vlastně  nejde srovnat. Je to zkrátka moderní svět, široké bulváry, nadzemní trať uprostřed zástavby, samý v podstatě mrakodrap - myšleno stovky nových bytových domů, které mají tuším okolo 4O pater... Připomíná mi to spíše zástavbu podobnou americkým městům, které znám z filmů...

 

 

16.8.2013 - 1.9.2013

Pondělí bylo zasedání rady města. Kromě jiných bodů jsme schválili i otevření procesu komunikace s majiteli pozemků v oblasti Feferského potoka za účelem přípravy  nejprve projektové dokumentace a posléze i realizace poldru na zmírnění povodňových stavů. V té souvislosti jsem v úterý požádal V. Lukáška a T. Turka o přípravu obdobného materiálu pro Živný potok, kde by byl poldr také na místě. Rozpracují vhodné lokality od možnosti využít nádrž "Kavaňáku" po poldr pod bývalou skládkou na Leptáči.

Více z rady k tomuto tématu i dalším naleznete v zápise z této rady města, který by se měl brzy objevit na webu.  Odpoledne jsme čekali na dotazy ohledně architektonické soutěže, vyzvedlo si podklady více zájemců, ale nežádali doprovodné informace.


V úterý porada, později jednání ve věci nabídky angličtiny pro děti ve školce, kdy jsem oslovil firmu, která připravila podmínky a nabídku, která po poradě s ředitelkami školek bude distribuována rodičům. Půjde o formu kroužku a neměl by být nijak drahý. Tzn. měl by být dostupný v podstatě pro všechny rodiny a umožnit seznámit se angličtinou co nejvíce dětí. Bez jazyku nemají šanci v budoucnu na trhu práce na lepší pozice. Tohle je sice kamínek do mozaiky, ale důležitý a my určitě našeho syna dáme do tohoto kroužku.


Ve středu nejprve v osm ráno porada nad přípravou projektové dokumentace na skate areál, později sezení nad výsledky odběrů vody před výměníky a následně teplé užitkové vody, abychom zjistili důvody častějšího zakalení teplé vody v oblasti ulice Slámova. Ukázalo se, že problém není v nekvalitě vody z řádu, ale nejspíše je zaviněný naší investiční činností, která vody v potrubí logicky více rozkolísá a dochází k vyplavování kalů dál k odběratelům.

Odpoledne porada nad dílčími úkoly - příprava PD atd. v působnosti KSD.


Čtvrtek byl ve znamení porad - technických a odpoledne jsem jel na Zemi živitelku, kde jsem se na pozvání pana Turova, obchodního rady velvyslanectví Ruské federace v ČR účastnil zahájení semináře, který byl zaměřen na spolupráci českých firem - investiční činnost atd. v Rusku a moderní technologie. Pozvánku na seminář přijali zástupci prachatického Agrokombinátu Šumava a vimperské firmy Agromont.


V pátek jsme připravovali dopisy vlastníkům nemovitostí v lokalitě Za Klimou, které si dovoluji pozvat na pracovní schůzku, která by měla otevřít debatu a posléze i určení řešení neutěšeného stavu infrastruktury - komunikací, chodníků, věřejného osvětlení atd. Děkuji M. Ženíškovi za prvotní prověření zájmu o tiuto schůzku mezi dotčenými majiteli nemovitostí.

Později jsem oddával.

 
V sobotu večer jsem se zúčastnil noční hasičské soutěže o pohár starosty města Prachatice, kterého jsem zastupoval a omluvil z aneúčast, protože je - byl na služební cestě v zahraničí. Bylo to zajímavé a je myslím dobře, že dobrovolní hasiči jsou a kromě pomoci při požárech pomáhají zachovávat obyčejnou lidskou sounáležitost.

19.8.2013 - 25.8.2013

Pondělí bylo klidné. Dopoledne jednání v Praze na Svazu měst a obcí ČR ohledně postupu jednání o možnostech spolupráce Svazu s ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Úterý bylo běžně pracovní. Vyřizoval jsem emaily, měl schůzky k různé agendě – od probíhajících staveb, po přípravu kulturních akcí.

 

Středa byla podobná, odpoledne se svatbou.

 

Čtvrtek standardní porady – tentokrát netechnických odborů a společností. Navečer jsem obdržel důležitou informaci od náměstka ministra pro místní rozvoj – pana Nováčka – areál DDM ministerstvo školství bezplatně nepřevede na Jihočeský kraj či naše město, ale nabízí bezplatnou zápůjčku na 20 let s možností investic. Otevírá to možnost opustit realizaci projektu hokejbalového hřiště uprostřed parku a vybudovat jej z peněz, které bychom stejně dali jako podíl k dotaci právě na DDM. Tak uvidíme, jak se věc vyvine....

 

V pátek přijetí paní R. Vincikové, která dala dohromady původní lidové písně z Prachatic a okolí. Povídali jsme si o možnostech podpory této bohulibé činnosti – možná formou zakoupení části nákladu sborníků.

 

V sobotu dopoledne jsem oddával 4 svatby, z toho jedna byla venku v přírodě.

 

 

12.8.2013 - 18.8.2013

V pondělí nejprve VŘ na rekonstrukci školky na Krumlovské, kdy je cena okolo 3 mil. Kč. Odpoledne pracovní jednání s projektanty nad projektovou dokumentací na odpadový dvůr. TS a úřad přednesl připomínky, které jsme řešili.

 

Úterý bylo klidné bez zásadních pracovních schůzek a jednání.

 

Ve středu hned ráno jednání s ČEVAK a TH Prachatice ve věci zakalené TUV. Dohodli jsme se, že se odebere serie vzorků, která se zanalizuje a výsledek projdeme na dalším jednání. Také přijel do Prachatic na návštěvu pan vrchní ředitel Cýsař z MMR (jméno je správně :-)). Pomáhá nám rozhýbat možnost převodu areálu DDM do majektu města, kraje.

 

Ve čtvrtek porady, potom jednání s F. Benešovským a M. Pilouškem nad možností koncertu F. Benešovského v Prachaticích. Takové Rockové renesenanční Prachatice... Věřím, že se to KISu povede a my u nás přivítáme příští léto fandy Pink Floyd z celé republiky, protože Filip Benešovský je extra třída revivalu. Pár informací o projektu, který realizoval v O2 Aréně, naleznete zde.

 

Pátek byl normálně pracovní na úřadu.

 

V sobotu jsem byl na Mezibrány - byl to bezva hudební zážitek - prostředí parkánu je fakt krásné, zvláště když je teplá jasná noc... Chválím organizátory a děkuji za akci. Jen lidí bylo málo, zvláště mladých. Je to škoda...

 

 

5.8.2013 - 11.8.2013

Pondělí bylo opět letní - bez mnoha naplánovaných schůzek. Přijel pan Babuška, ředitel Czechinvest, divize regiony, abychom prošli možná témata pro užší spolupráci SMO ČR a MPO.

 

V uterý proběhla krátce rada města, kde jsme schválili body nepřijaté minule.

 

Středa opět  klidná, jednali jsme jen o projektu hokejbalu - podkladech pro ROP pro odsouhlasení změn současné projektové dokumentace oproti původní. Navečer jsem odjel soukromě do Prahy na Koncert R. Waterse, abych se těsně před koncertem dozvěděl o bouři, která u nás řádila.

 

Čtvrteční ráno jsem zahájil obhlídkou škod a řešení okamžitých náprav.

 

V pátek ráno nejprve VŘ  na pracovníka na soc. odbor, později pracovní schůzka ke škodám k bouři ze středy, tentokrát koncepčního charakteru. připravíme soubor opatření na různá místa, aby se příště některé škody zmenšily.

 

 

29.7.2013 - 4.8.2013

Pondělní rada byla krátká. Ale přesto jsme neodsouhlasili některé důležité body. Viz diskusní fórum města. Odpoledne jsme seděli nad přípravou některých ulic k rekonstrukci.

 

V úterý standardně porada, později setkání s paní zelenkvou ve věci vily - bývalých jeslí v Nádražní ulici. Odpoledne pracovní schůzka k projektové dokumentaci, která je již dopracovaná k výstavbě odpadového dvoru. Výsledkem je nutnost oponentury - přípravy dotazů pro projektanty k další hodnotící schůzce od hlavních budoucích uživatelů - technických služeb, odboru živ. prostředí, investic, které projekt v další fázi převezmou k soutěži a realizaci.

 

Střeba byla letní - drobné práce, komunikace a příprava na následující den.

 

Ve čtvrtek brzy ráno jsem se sešel s 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj a krátce i ministrem. Pan ministr Lukl je tak laskav, že vyslyšel mou žádost o pomoc a společně s pracovníky ministerstva nám pomáhá v komunikaci, která by měla být ideálně korunovaná bezplatným převodem areálu DDM na kraj, případně město Prachatice. Konečný subjekt není primárně důležitý, jako samo řešení. Tím by jednak došlo k z odstarnění hrozby prodeje funkčního hřiště komukoliv jinému, jakkoliv to není plně aktuální v tyto dny.  Dále by se otevřel prostor pro možnou revizi rozhodnutí o výstavbě hokejbalového areálu v parku Mládí tím, že by se hřiště vybudovalo v tomto areálu, jak jsme v minulosti všichni uvažovali.

Odpoledne pracovní schůzka skupiny ke komunitnímu plánování.

Večer vernisáž výtvarného workshopu Salve 2013.

 

Pátek byl pracovní, klidný bez zásadních prac. schůzek.

 

 

22.7.2013 - 28.7.2013

Pondělí bylo klidné. V osm ráno jsme se sešli s panem Roučkou,  Viktorou a panem Novotným - ředitelem MP. Jednali jsme o problematice veřejného pořádku ve vztahu k některým restauračním zařízením ve městě.

Odpoledne jsme se sešli s tvůrci územního plánu a probírali jsme společně s panem starostou některé detaily.

 

Úterý bylo podobné. Odpoledne jsme si sedli s pracovníky, kteří zajišťovali Zl. Stezku z kultury a KISu a probírali jsme letošní slavnosti. Co bude dobré pro příští rok zlepšit. Zkrátka klasické vyhodnocení akce.

 

Středa byla opět klidnější a zaplněná prací v úřadu. Jen hned ráno jsme společně s J. Markytánem jednali s Ing. Ingedultem z firmy Swietelsky ve věci průběhu rekonstrukce ulice U Stadionu. Vážím si samostatné prace J. Markytána, Honzy Plánka, ale i Pavly Rácové. To je totiž celý odbor investic, který administruje akce, dotace, kolaudace, ale průběžně práci na většině akcí, které letos děláme. Podobně dobrou práci odvedl Zdeněk Rubeš a pan Pancer na akci rekonstrukce ulice U Studánky.

 

Ve čtvrtek jsme měl dovolenou. Dovolím si pár slov – byli jsme s dětmi v Zoo Ohrada. Delší dobu jsem zde nebyl a zjistil, že parkoviště před zámkem je zavřené a přes silnici je zbudované nové - soukromé s parkovacím automatem. Myslím, že to jednak velmi nebezpečné a také nevýhodné pro kraj i stát nemít příjem z provozu parkoviště, jak tomu bylo v minulosti.

Odpoeldne přijel do Prachatic pan Babuška, ředitel  divize regiony Czechinvestu. Diskutovali jsme nad možnostmi našich průmyslových zón oslovit další možné investory.

 

V pátek bylo nejprve proběhlo jednání k vícepracím na zateplení Nebahovská, později jsme jednali s odborem ochrany přírody a stavebním o detailech územního plánu – biocentrech. Později se sl. Lorencovou o možnostech výuky angličtiny ve školce, na prvním stupni základních škol v úrovni zájmové činnosti.

Před polednem mi navštívila novinářka z Běloruska a povídali jsme si o práci na radnici, životě v Čechách, demokracii a jejích reálných podobách v Česku.

 

 

15.7.2013 - 21.7.2013

Pondělí bylo pracovní. Nejprve jednání o možnostech oprav a nájmu prostor v Čajovně. Později schůzka k připravovanému územnímu plánu. Dále jsem se setkal s paní Konečnou, organizátorkou letní školy staré hudby v Prachaticích. Večer jsem ještě na žádost pana ing. Anderleho prohlédnul stav prací na zateplování bytového domu v Ševčíkově ulici.

 

V úterý dopoledne představenstvo JVS, od jedné hodiny proběhlo jednání k převodu části ulice Na Sadech do místních komunikací.

 

Ve středu ráno se uskutečnilo VŘ na poskytovatele úvěru tepelnému hospodářství na výstavbu kogeneračních jednotek. Později jsem absolvoval jednání ve věci předání a kolaudace stavby - rekonstrukce Chelčického ulice. Odpoledne proběhlo jednání k problematice hokejbalového stadionu – financování z ROPu. Večer jsem si užil koncert v kostele, kde v rámci zmiňované školy staré hudby hráli vyučující.

 

Čtvrtek byly běžné porady, účast na kontrolním dnu na ulici U Stadionu. Potom běžná agenda.

 

V pátek rada města, kde jsme především odsouhlasili přijetí úvěru. Později jsem pozval na oběd paní Konečnou a pana Kvapila, zakladatele a pokračovatelku zmiňované školy staré hudby. Jde o akci, která je možná trochu nedoceněná, byť přivádí každoročně do města více jak sto zájemců o výuku z mnoha zemí světa.

 

Život je plný ironie, někdy, kruté, jindy úsměvné či hořce úsměvné. V té poslední kategorii se nachází drb, který jsem slyšel v týdnu. Prý společně s panem starostou kryji a zametám pod koberec nestandardní zadávání zakázek bývalou vedoucí odboru kultury paní Štemberkovou... Co dodat? Raději nic. Co si tom myslím, jsem otevřeně řekl a napsal...

 

 

8.8.2013 - 14.7.2013

Pondělní rada byla rychlá. Bohužel neprošel anglicky mluvící lektor pro děti. Hlasovali jsme jen my PRO Prachatice pro uvolnění peněz na pokrytí mzdy jednoho lektora pro školní rok 2013/2014. Považuji to za nemoudré rozhodnutí, protože nejen investicemi do majetku města plníme roli správných hospodářů. Investicemi do vzdělání, vzdělanostního růstu dětí můžeme pomoci našim občanům, jejich potomkům v konkurenci, která je čeká.
 
Nefotím se s dětmi ze školek a škol při různých příležitostech, protože tím jim moc užitečný nejsem, naopak pro ně chci s kolegy něco udělat. A možnost hovořit s rodilým Angličanem či Američanem může těm dětem, které se chtějí učit pomoci. Angličtina - její dobrá znalost, je základ pro růst v jakékoliv profesi a proto jsme podporovali možnost zkvalitnit výuku. Škoda, ne každý může individuálně řešit konverzace s rodilým mluvčím. Zde patří dík paní ředitelce H. Bolkové ze ZŠ Národka, protože to byla ona, která nakonec sehnala konkrétní lektory, kteří u nás chtěli a mohli působit.
 
Úterý a středa byly standardní bez podstatných událostí.
Snad jen poznámka k otevření Rumpálovy ulice. Byla to jedna z těch investičních akcí, které nejsou jednoduché. Snažil jsem se pomáhat kolegům z investic J. Markytánovi a J. Plánkovi při řešení různých detailů, rozhodování v momentě, jak se věci dle skutečných parametrů na stavbě udělají. Pro nás všechny, kteří jsem na stavbu pravidelně chodili, bylo ukončení akce příjemným oddechem. Říká se konec dobrý, vše dobré. Trochu mi ale mrzelo, že pan starosta ve své řeči kromě výčtu technických parametrů stavby a poděkování lidem, kteří se na stavbě tak či onak podíleli, zapomněl zmínit hodiny práce a problémy, které jsem za vedení řešil, aby nakonec mohl slavnostně stříhat pásku....
 
Ve čtvrtek jsem byl na jednání s panem náměstkem ministra MPO Milanem Hovorkou. Probírali jsme za Svaz měst a obcí ČR možnosti spolupráce v oblasti alokaci kapitálu a investičních příležitostí jak v ČR, tak obráceně podporu investičních příležitostí v zahraničí, v prioritních zemích zahraniční politiky ČR.
 
Pátek byl opět pracovní jako často v jiné dny, kdy se  časně ráno zdravím s dámami, které nám uklízejí úřad a odcházím většinou poslední, často společně s panem tajemníkem.
 

 

1.7.2013 - 7.7.2013

Pondělí bylo klidnější, takže jsem v klidu vyřizoval emaily a běžnou agendu.

 

V úterý přijely na pracovní návštěvu zaměstnankyně kanceláře SMO ČR. Prošli jsme společně přípravu na zářijové setkání norských a českých měst na konferenci, která se právě uskuteční u nás.

Obě dámy byly spokojené a nejen naše prostory, kde se bude jednat, se jim líbily.

 

Středa byla podobná jako pondělí. Večer jsem se účastnil zahájení seriálu Gasshuku 2013, kdy u nás v Prachaticích cvičí karate nadšenci z celé Evropy a trénují je špičky tohoto sportu z Japonska.

 

Ve čtvrtek jsem jel do Prahy, kde jsem měl jednání nejprve na SFŽP, později zdvořilostní schůzku s panem Linzerem, jednatelem Energie AG. Podstatné z tohoto dne je, že s velkou pravděpodobností nejen na SFŽP, ale i na MŽP vyslyší naší žádost na úpravu požadavku dotace na zateplení školky MŠ Krumlovská směrem dolů, aby nám mohla být dotace přiznaná a my přece jen v tomto roce školku zateplili. Za to patří velký dík pracovníkům obou institucí, protože dovedli v tomto případě rozlišit podstatné od úředního šimla.

 

 

24.6.2013 - 30.6.2013

Pondělí bylo po dovolené o různých schůzkách a jednáních v rámci úřadu.

 

V úterý byla agenda podobná jako předchozí den. S tím rozdílem, že jsme si našli s pracovnicemi odboru kultury chvíli a popovídali společně o možném projektu na příští rok s panem Melicharem. Jde o myšlenku uspořádat větší akci a připomenout setkání pěti armád u Vitějovic. Téma mi napadlo, když jsme se potkali během oslav v květnu. Rozešli jsme se závěrem, že se opět potkáme a popovídáme nad jasnějšími rysy případné akce někdy v červenci.

 

Odpoledne proběhlo setkání s lidmi Za Zastávkou, kde jsme si povídali o opravě komunikace a možném odkupu části pozemku od Klimy, abychom udělali chodník alespoň někde.

 

Středa začala jednáním o vícepracích a méněpracích ulice U Studánky, později hodnocení VŘ na zateplení školky Zahradní.

 

Následovala schůzka s panem Duškem z Klimy, kdy jsme se bavili o možnostech chodníku v již zmiňované části Klimy a také o problematice tepelné soustavy města.

 

Od jedné hodiny schůzka u pana starosty s panem Frnochem a později Černým za účasti J. Markytána, na téma pronájem hřiště dorostu Sparty, resp. Albatrosu Relax.

 

Přestože jsme se na jednání 22.3., které proběhlo u mě v kanceláři dohodli s vedením hotelu Albatros Relax, že Sportovní zařízení udělá vše tak, aby byla jak regenerace trávníku, nové zavlažování, tak i soustředění Sparty, které jsem velmi podporoval, protože mohlo přinést tržby firmě v našem městě, nedošlo ze strany Sportovního zařízení města Prachatice k naplnění dohody a vzhledem k tomu, že jsem nenašli konsensus ani pro možné částečné využití trávníku v kombinaci s výjezdy účastníků soustředění do Husince, bylo soustředění – všechny turnusy, klientem zrušeno. Považuji to za naše fatální selhání, protože klient nerozlišuje kdo je kdo, kde se stala chyba. Zkrátka Prachatice příště neosloví. K naší škodě, bohužel.

 

Čtvrtek byl standardní – porady, jednání v rámci úřadu.

 

V pátek ráno jednání o dokončení Rumpálovy ulice, později již začaly slavnosti Zlaté stezky a povinnosti s tím spojené. Myslím, že nebyly špatné, jen chladné počasí možná odradilo více návštěvníků. V neděli jsem se ráno společně s paní kolegyní Dolejškovou rozloučil s hosty, kteří odjížděli domů – delegací ze Zvolena, Rogačeva a Imprunety

 

 

 

17.6.2013 - 23.6.2013   

Tento týden jsem čerpal dovolenou.

 

10.6.2013 - 16.6.2013

Jsem mimo Prachatice, nemám diář, proto postřehy budou kratší.

 

V pondělí jsme zahájili činnost architektonické komise, večer jsem byl na recepci v Praze, kterou pořádala gruzínská ambasáda ke Dni nezávislosti.

 

V úterý byl běžný den, absolvoval jsem více schůzek, kdy nejprve proběhla v Č. Budějovicích valná hromada Resortu sv. Markéty, na které jsme probírali uplynulý rok a budoucnost projektu. Stále není financování. Hledají se varianty využití, např. využití části pozemků pro zábavní park pro děti – rodiny. Vše je ve fázi úvah, které s větší pravděpodobností nebudou realizovány.

 

Středa – porada s ředitelkami škol, později odjezd do Prahy, kde jsem na půdě Svazu měst a obcí přijal delegaci z kosovských samospráv. Pracovního setkání se účastnil se i Júsuf Traore, který prezentoval nevládní sektor – pozitiva i negativa spolupráce s naší radnicí.

Od pěti hodin jsme se účastnili s panem starostou recepce na velvyslanectví Ruské federace ke Dni Ruska.

 

Čtvrtek byl pracovní – porady, setkání se stavbyvedoucím firmy Swietelsky, odpoledne předání čtenářských glejtů malým čtenářům ze školy Národní.

 

V pátek běžná agenda, po desáté hodině otevření obálek soutěže na překlady knihy o Prachaticích do aj a nj. Výsledek je takový, že normostrana bude za cca 250 Kč vč. DPH. Výběrové řízení bylo otevřené – vypsané na webových stránkách města. Z Prachatic se přihlásil jen jeden uchazeč na aj a byl nejlevnější. Německý vysoutěžila za obdobnou cenu překladatelka z Bruntálska. Nebyl zde žádný uchazeč o zakázku z Prachatic a okolí. Vše se standardně objeví na webu města po podepsání smluv s vítěznými uchazeči.

 

 

3.6.2013 - 9.6.2013

Pondělní rada byla rychlá. Odsouhlasili jsme spolupráci na soutěžení el. energie a plynu pro domácnosti s firmou E Centre. Tedy každý z nás bude mít možnost se přihlásit a zkusit získat nižší cenu za el. energii a plyn formou společné soutěže těchto komodit. Naopak jsme bohužel neodsouhlasili umístění dynamického zpomalovacího semaforu na Volarské na příjezdu do Prachatic.

Radě města předcházela valná hromada Tepelného hospodářství, s.r.o. Zde jsme přijali vícekrát zmiňovaný materiál, kdy by mělo dojít během několika let, nejdéle do roku 2016 ke snížení průměrové ceny tepla na úroveň cca 650 Kč včetně 15% DPH při prodeji ze soustavy cca 105 tisíc GJ a ceně plynu jako na konci roku 2012. Materiál obsahuje jasné termíny a odpovědnosti konkrétních pracovníků.

Jsem rád, že pracovníci TH vyslyšeli mé naléhání na tvorbu takového materiálu, že jsem se mohl následně účastnit na jeho přípravě. Děkuji panu Kamilovi Sedleckému a Petrovi Kolínovi za jejich aktivitu při práci na strategii a uspořádání jednotlivých kroků. Tímto materiálem jsme naplnili úvahy z loňského roku – stejně jako u vody porovnat konkrétní nabídky. Zde je TH cenově nižší než nabídka ČEZu. Proto jsem na základě racionálního rozhodnutí podpořil spolu s kolegy A. Tajanovskou a K. Štěpánem stávající model provozování. Platí, že naplňování strategie budu bedlivě sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat jednotlivé akce.

 

V úterý byl běžný pracovní den.

 

Ve středu jsme jednali s vlastníky pozemků naproti domu V. Trojana z důvodu projednání možného výkupu části pozemků na budoucí veřejnou komunikaci. Jednání jsem inicioval z důvodu předcházení podobných situací, které řešíme např. u ZTV Cvrčkov, kdy má vést komunikace a veřejné prostranství po pozemcích, které nejsou majetkem města a majitelé z různých důvodů nevnímají veřejný zájem mít na území města kvalitní komunikace jako my.

Navečer proběhlo pracovní jednání zastupitelstva k problematice tepla a územnímu plánu. Čeká nás ještě mnoho práce především u problematiky územního plánu, abychom našli konsensus mezi legitimními zájmy vlastníků jednotlivých pozemků a veřejným zájmem zajistit  kvalitně urbanizované město.


Čtvrtek byl běžný – porady s vedoucími odboru, odpoledne natáčení s panem Voldřichem.

 

Pátek byl pracovní – proběhly jednání k problematice víceprací a méněprací u některých akcí. Dále jsem řešil spíše věci politiky než pracovní – vyjádření paní Štemberkové ke mně a její tvrzení, že ji pomlouvám, jestliže se domnívám, že nestandardně zadala překlady knih o JNN. Ale o tom píši v samostatném článku.

 

 

27.5.2013 - 2.6.2013

Postřehy napíši později - nebyl o víkendu čas vzhledem k povodním a účasti v povodňových komisích.

 

Je pondělí 3.6. večer, povodně v PT zažehnané, alespoň prozatím, tedy píši.

 

V pondělí nejprve běžný pracovní den, odpoledne s chůzka s projektantem skate areálu k technickým podkladům.

 

V úterý porada vedoucích, později kontrolní den v Rumpálově ulici. V 11:00 setkání v obřadní síni s guvernérem ČNB a členy bankovní rady u příležitosti vydání zlaté mince s motivem rechlí v Lenoře.

Později schůzka s F. Bicanem nad problematikou případného zábavního parku pro děti v Prachaticích.

 

Ve středu jsme byli s radou tělesně postižených, seniorů a studentskou na návštěvě Prahy - jízda na parníku s přednáškou diplomata Petra Kašičky o radostech a strastech práce v diplomatických službách naší republiky. Později návštěva Vyšehradu a domova seniorů Sue Ryder.

 

Čtvrtek byl pracovní. V 7 ráno schůzka s paní ředitelkou Bolkovou ve věci anglických lektorů pro naše školy. Později prohlídka bytů na Krumlovské, kde dochází k falšování odběru vody.

V jedenáct schůzka s panem Hagarou a Harantem, kde jsme si opětovně vyměnili názory na a pohledy na tepelné hospodářství i jejich dodávky tepla v kontextu proběhlých debat.

Odpoledne účast na valné hromadě ROS, a.s. ve Strakonicích. Jde o firmu, která nakládá s odpady, kde má město podíl.

 

V pátek ráno jednání komise na SMO ČR, později s náměstkem SFŽP o našich školkách, resp. našich žádostech, které jsme podali a nakonec jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR panem Hovorkou ve věci podpory obcí a měst v jejich zahraničních aktivitách směrem na Východ.

 

V sobotu navečer jsem společně s panem Rubešem začal kontrolovat stav potoků za asistence městské policie, abychom aktivovali městskou povodňovou komisi, která následně v neděli standardně řešila dílčí problémy.

Protipovoďňová opatření - jak již zhotovená po roce 2002 - odlehčení Feferského potoka pod viadukt na Krumlovské, česle a zábrana u stadionu zabraňující odtoku vody na Primátorskou, tak ta nedávná a letošní - zídka u veteriny na Suezu, opatření u Šrámků a v Nádražní ulici jsou funkční a stávající nápor vody zvládly a v Prachaticích bylo vše bez zásadních problémů.

Zároveň v sobotu ve spolupráci se sl. Mikešovou a M. Peřinkovou došlo k aktivaci povodňové komise ORP, kdy v neděli nakonec komise podala žádost hejtmanovi o vyhlášení stavu nebezpečí pro obce ležící pod přehradou a Ktiš, resp. celé Prachaticko v  obvodu obce s rozšířenou pravomocí. práce kolegyně Peřinkové, Miroslava Vincíka, Martina Kubičky, Petra Fidlera, Věry Mikešové byla systematická a profesionální. Stejně jako dalších členů povodňové komise ORP Prachatice z řad Policie ČR a HZS ČR panů Ulma a Raby, pana Rathovského a hrázného Husinecké přehrady pana Křivánka s kolegy.

 

 

20.5.2013 - 26.5.2013

V pondělí zasedala rada města, kterou jsem opustil dříve, protože jsem měl jednání s kolegyní ze SMO ČR na MZV. Jednali jsme o možnostech užší spolupráce a větší podpory městům a obcím pro navazování a udržení kontaktů na úrovni samospráv v prioritních zemích České republiky.

 

V úterý jsme měli jednání představenstva Léčebného centra sv. Markéty. Finance stále nejsou. Odpoledne jsme měli poradu k vyhlášení VŘ na zhotovitele odpadového dvoru. Později poradu vedení města.

 

Středa byla plná schůzek.

Nejprve pan Anderle a jeho konstruktivní připomínky k zateplování jejich domu v Ševčíkově ulici. Později jednání se zástupkyní E-Centre, a.s., firmy, která, pokud na další radě schválíme materiál, by měla zajistit aukci el. energie a zemního plynu pro domácnosti z Prachaticka. Následovalo jednání s paní Zíkovou o problematice miniškoličky na Národní ulici. Odpoledne pracovní jednání k problematice ZTV Cvrčkov a potom vstupní jednání k zahájení projektových prací na skate areálu.

 

Ve čtvrtek měl být seminář o obchodování s Gruzií, který jsem domluvil s Gruzínskou ambasádou a byl by podobný jako ten v lednu s RF. Tedy město a Jihočeská hospodářská komora by jej realizovala u nás v Prachaticích pro zájemmce z jižních Čech. Bohužel se přihlásil pouze jeden účastník, takže byla  akce zrušena. Škoda, protože tato země myslím může mít zajímavý obchodní potenciál pro mnoho činností firem z Jihočeského kraje.

Namísto semináře jsem natáčel s JVP studiem reakci na rozhovor pana Voldřicha s paní kolegyní Štemberkovou. Při té příležitosti musím říci, že ohrazení pana Voldřicha na konci reportáže na má slova o přímé zakázce asi bylo nepochopením. Slova nebyla myšlena jinak, než že přímé zadání je technické označení zakázky, která nebyla z různých důvodů soutěžena. A tyto důvody jsou uvedeny na webových stránkách města Prachatice zde. Odpoledne krátké jednání s ředitelem nemocnice ve věci přípravy možné stáže lékařů a středního zdravotnického personálu z partnerského města Rogačev v prachatické nemocnici.

 

Pátek jsem zahájil JŘBU ohledně méněprací a víceprací v Chelčického. Později schůzka u starosty k problematice možné výstavby sjezdovky na Libínském Sedle. Od deseti hodin další pracovní schůzka se subjekty působícími v cestovním ruchu.

 

V sobotu jsem shlédnul na internetu vyjádření pana M. Haranta, který mi označuje za lháře, protože se domnívám, že topení pomocí TČ v panelových domech oproti těm, které vytápí Tepelné hospodářství Prachatice, s.r.o. není výhodnější. Viz samostatná reakce v Novinkách.

 

 

13.5.2013 - 19.5.2013

Pondělí jsem zahájil krátkou návštěvou Romů, kteří začali pracovat u technických služeb. Zbytek dne byl vyplněný různou činností na úřadu.

 

V úterý jednání představenstva JVS, odpoledne porada s pracovníky TH nad materiálem, který jim pomáhám připravit k projednání ve všech strukturách města. Ostatně o těchto pracovních schůzkách informuji již delší čas.

 

Středu jsem strávil prací v úřadu. Měla se uskutečnit schůzka se zástupkyní firmy E-centre, se kterou chceme projednat možnosti nákupu el. energie a plynu na burze pro občany. Tzn. prověřit, jak složité by bylo, aby každý z nás mohl levněji nakoupit silovou elektrickou energii a plyn. Zatím vše nasvědčuje z poskytnutých podkladů, že to není organizačně až tak složité. Setkání bylo přesunuto na další týden, potom budu informovat o výsledku jednání.

 

Čtvrtek byl pracovní – běžné provozní porady a odpoledne jsem popřál ještě jednou panu Vlachyňskému - řidiči našeho úřadu k šedesátinám.

 

V pátek jsem měl dovolenou. Avšak to nebránilo Jirkovi Hagarovi, aby mi po telefonu nepočastoval slovy, že jsem lhář, když se domnívám, že instalace tepelných čerpadel do některých bytových domů není způsobem, který vyřeší problémy tepelné soustavy v Prachaticích.

 

Věnuji tomuto tématu hodně prostoru v mých Postřezích proto, že jej považuji za mimořádně důležité. Důvod je jednoduchý. Pokud by se nepovedlo soustavu udržet a produkovat teplo za přijatelnějších cenových podmínek, bude nutné hledat velké finanční prostředky na indidviduání řešení každého objektu a to považuji za nejméně vhodný scénář řešení. I proto, že může významně ovlivnit naší místní ekonomiku a snížit i tak malou spotřebu a vrhnout město ještě do větší ekonomické i společenské stagnace.

 

 

6.5.2013 - 12.5.2013

Omlouvám se, ale technika zahaprovala, proto děkuji čtenáři za upozornění, že se Postřehy nezobrazily hned v pondělí.

 

Pondělí proběhlo zastupitelstvo a dopoledne rada. Body, které jsem předkládal – dokrytí signálu a kogenerace do bazénu, zastupitelstvo odložilo. Ale pevně věřím, že obě věci důležité pro Prachatice z ekonomických důvodů, dotýkají se jak přímo peněženek občanů - dokrytí TV signálu, tak rozpočtu města – kogenerace do bazénu, nakonec v zastupitelstvu schválíme.

 

Úterý ráno porada vedoucích, později pracovní jednání na TH, kde jsme probíraly materiál, který je připravován k projednání na valnou hromadu a později v zastupitelstvu. Později natáčení s panem Voldřichem. Odpoledne krátká porada s paní Jeřábkovou a Novotným nad semaforem, který by mohl být na Volarské na příjezdu od Libínského Sedla.

Ve dvě hodiny přivítání s americkými veterány. Byli mezi nimi i čtyři účastníci tehdejšího osvobození. S panem Melicharem jsme povídali o možné větší akci u příležitosti vitějovického setkání více armád na konci války.

Ve čtvrtek jsem se zúčastnil na pozvání pana velvyslance J. E. S. Kiseleva slavnostní recepce Ruské federace, která proběhla na jejich ambasádě. Připadal jsem si tam, jako když se poddaní z podhradí dostali na zámek. Prezident Zeman pronesl projev v ruštině, který exprezident Klaus poslouchal a nebylo na něm vůbec znát, co si myslí. Vůkol samý člen vlády a VIP.

Pátek byl pracovní. V deset hodin jsme se sešli s panem Skřivanem a diskutovali nad možnostmi majetkových řešení pozemků, které leží v komunikaci a které Tribase vlastní. Další pozvaný, pan Ing. Vilímek, bohužel na jednání nedorazil.

 

 

29.4.2013 - 5.5.2013

 

22.4.2013 - 28.4.2013

V pondělí proběhla rada města. Kromě jiných položek jsme odsouhlasili také žádost o převod komunikace před Kůtů Na Sadech z účelové na místní komunikaci. A to především  z důvodu, že již léta neslouží k připojení osamělého domu, ale celého nového sídliště.

 

V úterý jsem byl v Č. Budějovicích na jednání představenstva JVS a odpoledne jsme diskutovali problematiku možných variant připojení výše zmíněné komunikace na silnici v kasárnách a nahoře u Kůtů napojení na pozemky města.

Navečer jsme se sešli s panem starostou s delegací z Rogačeva, která přijela na fotbalová utkání partnerských měst a organizací.

 

Ve středu jsme byli s panem Pavlem Berezovskym, který vedl běloruskou delegaci v nemocnici u pana ředitele. Na schůzce jsme probírali možnosti návštěvy lékařů z Rogačeva na zkušenou nejen v nemocnici, ale i  v hospici.

Od deseti hodin jsme probírali s paní ředitelkou Bolkovou způsob, jak získat a prakticky řešit možné lektory angličtiny pro naše základní školy i mateřinky.

Na pracovní oběd přijel paní Neuwirthová, se kterou jsme probírali možnosti a způsoby, jak se co nejlépe připravit na budoucí výzvu k zateplování, kam bychom chtěli případně přihlásit naše zbývající dvě školy – Stezku a Národku. Byl jsem příjemně překvapen profesionálním a prozákaznickým přístupem.

Odpoledne proběhlo několik dalších  krátkých jednání.

 

Čtvrtek ráno jsem začal pracovní den krátkým jednáním se stavbyvedoucím firmy Swietelsky, která rekonstruuje ulici U Studánky. Společně s panem Koubou a Pancerem jsme si povídali o našich představách průběhu prací, kdy vše musí být jen a pouze profesionální. Rozhodně nechceme nikoho šikanovat, ale také očekáváme zájem o dílo, pořádek na staveništi a především pozitivní přístup k řešení problémů jak s námi jako investorem, tak obyvateli, kteří zde bydlí a rekonstrukce se jich přímo dotýká.

Při obědě jsme diskutovali s panem Cikrtem, bývalým mluvčím ministra zdravotnictví T. Julínka a jeho kolegy problematiku zdravotnictví a farmacie na malých městech, vůbec stav zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto složitou oblast.

Navečer bylo krátké oficiální přijetí fotbalových týmů Zvolena a Rogačeva v obřadní síni.

 

Pátek ráno jsem měl poradu s pracovníky tepelného hospodářství a panem Jandou. Diskutovali jsme jejich již konkrétní s spočítané představy o zefektivnění chodu společnosti. Věřím, že brzy dojdeme k jasným závěrům, které bude možné projednat ve valné hromadě společnosti – radě města a ve strukturách zastupitelstva.

V deset hodin začala pracovní schůzka s provozovateli restaurací a ubytovacích zařízení, kterou po dohodě zorganizoval Michal Piloušek a jeho pracovníci.  Z osmdesáti pozvaných přišlo pět zástupců. Ale dohodli jsme se, že budeme v práci pokračovat. Více o této akci najdete brzy na webu města.

Odpoledne začal turnaj ve fotbale a volejbale, které město tradičně pořádá. Pokračoval i v sobotu a skončil drtivým vítězstvím družstva Rogačeva v obou sportech, kterému také touto formou blahopřeji. Měli vůli po vítězství, dřeli a zvítězili umem a prací. Klobouk dolů. Kéž by podobná soutěž práce, snahy a myšlenek byla standardem i v naší práci…

 

 

15.4.2013 - 21.4.2013

Pondělí bylo o poradách. Nejprve s pracovníky Tepelného hospodářství, s.r.o., kdy jsem se sešel společně s V. Jandou, vedoucím finančního odboru, nejen s jednatelem, ale i techniky a diskutovali jsme různé varianty zefektivnění chodu firmy. Úkolem je, aby připravili kroky, jak firmu případně maximálně zefektivnit. Jejich řešení budou potom předmětem oponentury a srovnání s řešením externí firmy.

Po této poradě byla porada s ředitelkami škol a školky. Odpoledne s ředitelem KISu a manažerem Albatrosu panem Pitroněm o společných zájmech na rozvoji turistického ruchu v Prachaticích.

 

V úterý kontrolní den na dokončení Rumpálovy ulice. Někdy mám pocit, jako bych omládnul, protože i drobné problémy je pro dodavatele i další účastníky složité řešit, podobně jako v dobách před rokem 89, kdy zákazník nebyl zrovna středobodem zájmu těch, kteří mu něco prodávali, stavěli...

 

Ve středu ráno jednaní se zástupcem klimy a Čevaku ve věci vedení kanalizace v kolonii Za Zastávkou. Pan Rubeš připravil společně s pracovníky Čevaku technické návrhy řešení, neboť část veřejné kanalizace  běží přes Klimu. Odpoledne jsem odcestoval do Maďarska na avizovanou konferenci. Zpět domů do Prachatic jsem se vrátil v pátek večer.

 

 

8.4.2013 14.4.2013

V pondělí zasedala rada města.
 
V úterý po poradě vedoucích jsme diskutovali nad problematikou komunikací před Kůtů na Cvrčkově. Proběhlo otevírání obálek pro rekonstrukci ulice U Stadionu.
 
Odpoledne proběhla porada vedení, kde jsme diskutovali různé body. Také to, zda je v pořádku, když se dozvídám o tom, že ředitelka ZŠ Na Zlaté stezce na hodinu propustila učitelku v obchodě od občana, který se mi dotazoval, zda to je pravda. Bohužel, přestože mám v gesci školství, nepovažovala paní ředitelka a ani starosta informovat o této mimořádné události nejen mě, ale i ostatní členy rady města. Jen pro doplnění, nehodnotím, zda učinila dobře nebo ne. Kromě jiných důvodů také proto, že nemám dodnes žádné informace přímo od ředitelky školy.
 
Ve středu jsme probírali územní plán a vyjádření dotčených orgánů, která jsou negativní v některých případech posuzovaných lokalit. Také jsme projednali s ředitelkou knihovny a odborem investic přípravu projektové dokumentace nové knihovny.
 
Večer jsem přijal pozvání na večeři účastníků setkání členů výborů pro evropské záležitosti parlamentů Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky.
 
Ve čtvrtek jsme hned ráno v půl osmé ještě projednávali územní plán a od devíti hodin jsem se účastnil jednání výše zmiňovaných hostů.
 
Pátek byl klidný, přestože jsme opět jednali o problematice případné rekonstrukce komunikace před Kůtů na Cvrčkově. Připravoval jsem se také na služební cestu do Maďarska do města Gödöllö, kam jedu příští týden a kde budu na konferenci  národních svazů měst obcí Visegrádské čtyřky zastupovat náš Svaz měst a obcí České republiky a vystoupím s prezentací této organizace sdružující většinu českých měst a obcí již od roku 1907.
 
V sobotu jsem měl čest oddávat dva páry snoubenců.
 

 

2.4.2013 - 7.4.2013

Týden uběhnul rychle. Úterý bylo po Velikonocích klidné s běžnými poradami. Navštívil mi František Bican a povídali jsme o možném zábavním parku, kdy on sám s touto myšlenkou koketuje nějaký čas, jak vyplynulo z rozhovoru.
 
Středa byla po delší době bez předem naplánovaných schůzek. Takže jsem čas vyplnil kancelářskou prací - psaním emailů, přípravou na pondělní radu a dalšími různými drobnostmi.
 
Ve čtvrtek jsme s Josefem Starým jeli do Českých Budějvic na další koordinační schůzku s dodvatelem podrobné projektové dokumentace. Probírali jsme různé drobnosti - umístění případné dotřiďovací linky v objektu, rozvod el. energie po areálu atd.
Odpoledne bylo jednání pracovní skupiny k vyhlášení VŘ na kogenerace do Tepelného hospodářství.
 
V pátek dopoledne jsme opět jednali o možných úsporách a zefektivnění provozu tepelného hospodářství. O vizi, kterou by měla sama společnost mít, pokud sama chce řešit konkurenční boj technickými a ekonomickými způsoby, vymyslet, jak levněji zásobovat tepelnou energií stávající odběratele. Představa o tom, co chci dělat, kdy a proč je nezbytná nejen v tomto případě.
Za sebe vím, že pokud nemám jasnou představu o svých nejbližších, ale i strategických krocích, pokud  se nechám takříkajíc unášet událostmi jako ono peříčko z Forresta Gumpa, tak mám velkou šanci, která hraničí s jistotou, že neuspěji.

 

25.3.2013 - 1.4.2013

V pondělí jsem měl tu čest zastupovat Svaz měst a obcí ČR na jednání s představiteli Čínské asociace pro spolupráci se zahraničím. Při této příležitosti jsme také s paní Hůlkovou, pracovnicí SMO ČR, probírali detaily možné konference norských a českých měst v Prachaticích, která by měla proběhnout v září.

Odpoledne jsem absolvoval krátkou pracovní schůzku s prvním tajemníkem gruzínské ambasády, kdy jsme se dohodli na zorganizovaní semináře pro podnikatele u nás v Prachaticích. Půjde o obdobnou akci, jakou jsme zrealizovali  v lednu s Ruskou federací.

Proto jsem nebyl na radě města a na zastupitelstvo města jsem dorazil se zpožděním.

Podporuji nápad Martina Malého a Jana Bauera o zapsání města či Zlaté stezky do UNESCO. Již sama snaha je přínosem pro publicitu města a regionu.

Na zastupitelstvu občané vyjádřili své nesouhlasné postoje ke stavbě hokejbalového hřiště. Myslím, že bychom měli znovu zvážit převod majetku DDM do majetku města. Pořád je zde prostor a jsem přesvědčen (a nejen já), že společným úsilím všech zastupitelů, resp. všech, kteří máme možnosti vysvětlit na příslušných  ministerstvech, v parlamentu i případně ve vládě důležitost a vhodnost převodu majetku do majetku města, který vždy majetkem ve městě byl.

Občané také vyjádřili podporu dokrytí TV signálu. Jak jsem řekl na zastupitelstvu, připravím znovu materiál do zastupitelstva k projednání.

 

V úterý jsme měli na úřadu poradu k problematice přípravě budování ZTV Cvrčkov – jeho napojení na stávající komunikační síť.

 

Středa byla plná pracovních schůzek. Hned ráno jsme seděli s odborem kultury nad rozpočtem na zmiňovanou možnou konferenci norských a českých měst. Rozpočet připravujeme pro SMO ČR. Úplně jsem zapomněl, že původně byla schůzka k jiným materiálům – tématům pro Czechtourism, který nám na prezentaci na pro AČCKA nabídnul možnost prezentace zajímavých témat na webu společně s Českým Krumlovem. Na schůzce měla paní Blažíčková prezentovat již odladěný text s fotografiemi. Bohužel díky mému výpadku paměti to bylo o den později. Kolegyně Blažíčková je také autorem našich emailových materiálů, které rozesíláme, abychom přiblížili Prachatice jako místo vhodné pro kongresovou turistiku. Pokud byste je chtěli také šířit internetovým prostorem a podporovat tak naše město, najdete je zde v českém jazyce a zde v angličtině.

Po této schůzce jsme řešili s odborem stavebním – panem Jurčem, paní Markovou a Lukáškem, podklady pro možnou architektonickou ideovou soutěž právě na rozvoj pozemků  ZTV Cvrčkov. V jednání jsme  pokračovali také odpoledne. Pro mě bylo opravdu příjemné sledovat zájem  kolegů o tuto přípravu. Je základem pro kvalitní přípravu jakékoliv stavební realizace a měla by zabránit nevratným špatným řešením v území – od úzkých cest po špatně vymyšlený veřejný prostor a celkově nevhodné ZTV.

Odpoledne také proběhlo také hodnocení soutěží vyhlášených KSD na projektovou dokumentaci. Myslím, že otevřenost nám přináší úspory a není to na úkor kvality. Jakkoliv na druhou stranu  je na místě potom náš intenzivní zájem o práci dodavatele. Vše je pro mnohé dodavatele hodně tvrdé, ale pracujeme s veřejnými prostředky a proto si myslím, že je to plně na místě a nejméně špatná cesta, jak nakládat s veřejnými financemi.

 

Čtvrtek byl klasický – pravidelné porady a potom příprava podkladů pro zmiňovaný seminář. Beru to jako výzvu a vážně. Pokud to vše zvládneme na jedničku, můžeme se více profilovat pro podobné akce, které mohou trochu pomoci naší místní ekonomice v oblasti služeb restauračních i hotelových zařízení.

 

V pátek ráno jsme si opět sedli nad podklady na seminář; Michal Piloušek, paní Jindráková i Blažíčková doplnili detaily nabídky. Ještě čekáme na podklady k simultánnímu tlumočení a příští týden budeme moci materiál předat organizátorovi k vyjádření.

Po této schůzce jsem pozval vedení Tepelného hospodářství – pana jednatele a všechny techniky na pracovní schůzku, kde jsme společně s panem V. Jandou velmi otevřeně diskutovali nad kroky, které by společnost měla udělat, resp. přípravou materiálu jednotlivých kroků, které by měly zvýšit konkurenceschopnost společnosti oproti jiným dodavatelům tepla efektinějším řešením dodávky teplé vody a tepla. Šlo již o druhou schůzku a rozhodně ne poslední. Cíl je stejný, jako ten, co jsem navrhoval s kolegy z PRO Prachatice již loni. Tak jako u vodního hospodářství porovnat všechny možné varianty řešení této problematiky a potom na základě věcných argumentů vybrat nejvhodnější způsob provozování soustavy s ohledem na cenu pro spotřebitele a investiční nutnost veřejných prostředků a míru jistoty jejich navrácení.

Po schůzce proběhlo VŘ na chodník v Krumlovské ulici. První i druhé pořadí má prachatický dodavatel. Více se brzy  každý dozví na našich webových stránkách v části Veřejné zakázky.

Před polednem jsem se sešel jsme s panem Kašťákem a více jak hodinu jsme si povídali o řešení našich dětských hřišť a souvisejících tématech. Dovolil jsem si mu nastínit nápad, který nějakou dobu nosím v hlavě – vybudování (teď nemyslím nutně za městské peníze) dětského zábavního centra, které by přitáhlo zájem o Prachatice ze širokého okolí. Inspirací k této myšlence mi bylo tento projekt. Areál by mohl být tím, co přitáhne rodiny s dětmi k jednodenní turistice do Prachatic a zároveň umožní více využívat stávající kapacity restaurací atd.

Odpoledne VŘ na sekání trávy, kdy sekání na příští rok bude provádět v podstatě je dna firma – je z Prachatic. Dala nejnižší nabídku na více lokalit. Výběrové řízení bylo otevřené. Po uzavření smlouvy se vše společně s cenami objeví na webových stránkách.

Odpoledne ještě pracovní schůzka s panem Pitroňem – ředitelem Albatros  Resorts, kdy jsme hovořili o konkrétní podpoře cestovního ruchu a zvýšení atraktivity Prachatic  pro turistický ruch.

 

 

18.3.2013 - 24.3.2013

Pondělí bylo hned od rána pracovní. Kromě jiných úkolů jsme diskutovali nad chodem hřbitova - organizací využití chladících prostor a pietní síně. Odpoledne proběhla pracovní skupina k odkanalizování Libínského Sedla, kdy jsme probrali zadávací podmínky pro projektovou dokumentaci. nyní půjde o rozhodnutí rady, případně zastupitelstva, zda výběrové řízení zadáme.

 

V úterý bylo ráno jednání Jihočeského vodárenského svazu, odpoledne jsem se zúčastnil besedy Prim. MUDr. Touška z kardiocentra v Českých Budějovicích, který si povídal se seniory.

 

Středa začala jednáním o kanalizaci, pro změnu v lokalitě u Kilmy. Zde stále více dopadá na město nekoncepční rozvoj této lokality, který s sebou přínáší řadu technických problémů a omezení. Odpoledne jsem s Ing. Kalousem, dopravním inženýrem Polici ČR, procházel lokalitu Pod Cvrčkovem a probírali jsme  různé možnosti oprav a napojení stávajících i nových komunikací v této lokalitě.

Následující schůzka s odborem kultury řešila podklady pro Czechtourism, kteří nám nabídli možnost prezentace města v rámci Českého Krumlova.  Od sedmnácti hodin proběhlo pracovní jednání zastupitelstva.

 

Ve čtvrtek proběhly běžné porady, odpoledne jsme měl jednání s projektantem, se kterým probíráme možnosti právě různých variant řešení komunikace před Kůtů v lokalitě Pod Cvrčkovem.

 

V pátek proběhla pracovní schůzka s jednatelem TH Prachatice k problematice koncepčního rozvoje firmy, resp. tepelného hospodářství ve městě. Odpoledne jsme se sešel s panem Černým, ředitelem Sportovního zařízení  a panem Konečným, majitelem sítě hotelů Albatros a jeho kolegy nad využitím sportovního areálu v letních měsících.

 

V sobotu jsem měl tu čest oddávat,v tomto případě Františka Kasla; takže Fando, ještě jednou přeji, ať jste šťasní manželé.

 

 

11.3.2013 - 17.3.2013

V pondělí proběhla rada města.
Odpoledne jsme společně s paní Dolejškovou, Pilouškem, Blažíčkovou a Jindrákovou zkoušeli přednes naší prezentaci o městě, ke které se vrátím dále.

V úterý jsem byl s panem Starým na pracovní poradě k tvorbě prováděcí dokumentace pro výstavbu naší kompostárny a odpadového dvoru u vítězné firmy v Českých Budějovicích. Byla to inciační schůzka na velmi dobré pracovní úrovni – věcná a odborná.
Od jedné hodiny proběhla tradiční pracovní schůzka s poradním sborem seniorů. Kromě jiných podnětů padaly dotazy na problematiku špatného TV signálu. Tázajícím jsem doporučil, aby své názory řekli případně na zastupitelstvu či svým zastupitelům. Prostor pro revizi usnesení zde z hlediska technického stále je a myslím, že stojí za to se problematikou ještě zabývat. Ne kvůli mě jako předkladateli, ale vzhledem k zájmu mnoha občanů.

Středa byla plná pracovních schůzek. Začala v osm hodin setkáním se zástupci střelců, kdy jsme se vzájemně informovali i stavu věcí, kdy podstatné je, že nikdo z orgánů státní správy nezaujal negativní stanovisko v rámci projednávání územního plánu k tomuto projektu - přesunu střelnice do lesa u Feferského rybníčku.
Následovala pracovní schůzka se zástupci ROPu, dále technická rada k připravované výstavbě hokejbalového hřiště v parku Mládí.
Odpoledne pracovní schůzka s Ing. Tolarem nad silničními záležitostmi v lokalitě Cvrčkova.
Od 17 hodin nás poctil svou návštěvou pan docent Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT Praha. Přednášku zajistil Arch. Jakub Nepustil společně s naší paní architektkou Danou Markovou a byla zajímavá. Škoda jen, že zastupitelé jsme tam byly jen dva - Jan Toncar a já. Také veřejnost byla v podstatě nezastoupená, čestnou vyjímkou byli manželé Mühlsteinovi.

Ve čtvrtek proběhly ráno a dopoledne standardní porady. V jedenáct hodin jsme vyrazili ve složení, jak jsem uvedl v pondělí, do Prahy na prezentaci města na pracovním setkání sekce incomingových cestovních kanceláří Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Proběhlo na lodi na Vltavě a věřím, že jej přetavíme v konkrétní přínos pro Prachatice – ideálně zařazení města do fakultativních výletů cestovek, které třeba jezdí do Českého Krumlova. Cílem je nabídnout i prohlídku Prachatic, nejlépe s možností stravování v našich restauracích.

Pohled z lodi na Vltavě na okolní Prahu je opravdu zajímavý a nevšední. Domluvili jsme se tedy s majitelem společnosti na tom, že zkusíme připravit nějaký cenově zajímavý model pro naše školy a seniory, aby se i oni mohli kochat historickými krásami Prahy.

V pátek jsem měl jednání na Jihočeském vodárenském svazu, kde jsme společně se zástupcem firmy Profi Invest, která má realizovat posílení signálu pro ČT, jednali o možnostech umístění zařízení.

V sobotu jsem se zúčastnil výroční schůze svazu tělesně postižených. Byl jsem zde dotázán na výstavbu hřiště na hokejbal v parku Mládí, resp. vyslechl výhrady k této stavbě. Tak jako v případě dokrytí TV signálu jsem doporučil tazatelům kontaktovat své zastupitele nebo navštívit přímo jednání zastupitelstva, které považuji za vhodné místo pro sdělení přání či výhrad občanů  nám zastupitelům.
Odpoledne jsem měl tu čest oddával jednu svatbu.

 

 

4.3.2013 - 10.3.2013

Pondělí bylo pracovní. Jednal jsem mimo jiné s panem Peroutkou o vybavení našeho odpadového dvoru. Odpoledne jsem se zúčastnil přednášky Jana Bauera o EU, která byla zajímavá nejen informacemi, ale fotografiemi z míst a institucí, které pracovně navštívil.

 

V úterý ráno v osm hodin jsme společně s panem Srchem navštívil ROP v Českých Budějovicích, kde jsme měli vstupní jednání k výstavbě hřiště na hokejbal, k řešení detailů a případných změn oproti původnímu projektu. Odpoledne jsem se sešel s panem Zárubou, který má i přes náš nesouhlas stavět pro ČT dokrývač a hledal jiné technické řešení umístění antény, když jsme odmítli se finančně podílet na technologii na další televizní stanice.

 

Ve středu jsme se sešli opět k hokejbalu a řešili na základě informací z úterka přípravu zadávací dokumentace a dalších detailů. Potom jsem den až do večera vyplnil běžnou agendou.

 

Ve čtvrtek jsem byl v Praze, kde jsme získali materiály svazu historických měst a také jsme měli jednání s panem Pilouškem o možnostech koncertů v Prachaticích, které by přitáhly návštěvníky z širokého okolí, celých Čech. Něco jako Rockové renesanční Prachatice, protože tak krásný prostor – renesanční náměstí, který máme my, není jen tak někde a vybízí k využití. Určitě by šlo o náročné akce na organizaci, ale to vše u nás umíme a máme mnoho zkušeností s organizováním Slavností Zlaté stezky. Určitě by takový koncert nejen potěšil fanoušky rocku, ale také by byl velmi dobrou reklamou našeho města.

 

V pátek ráno hned od půl osmé jsme se sešli s panem Mrzenou, abychom probrali detaily řešení výstavby Kauflandu včetně případného vytápění bazénu - Huláku odpadním teplem z klimatizace a chladírenských provozů supermarketu. Vše je v začátku zjišťování, takže tento nápad se nakonec můžeukázat nereálným.

Zbytek dne byl vyplněn provozními poradami a pracovními schůzkami.

 

 

25.2.2013 - 3.3.2013

 

18.2.2013 - 24.2.2013

Pondělí jsem zahájil jednáním ve věci převodu technických sítí v oblasti ulic Slunečná.

Na desátou hodinu přijela – byla přivezena panem Vlachyňským, řidičem úřadu, paní Lieblová, která se uvolila potřetí předat své niterné osobní zkušenosti s koncentračními tábory Terezín, Osvětim, Bergen - Belzen. Odpoledne ji zase pan řidič bezpečně společně s jejím manželem domů do Prahy.

Večer proběhlo zastupitelstvo, které rozhodlo, že přijmeme dotaci na výstavbu hokejbalového hřiště. Hlasoval jsem jediný proti a to z důvodů, které jsem uvedl v minulém týdnu.

 

Úterý a středa byly vyplněny prací na úřadu, kdy středa byla snad poprvé za dva roky dnem, kdy byl klid a já měl volno na přemýšlení, úvahy a vyřizování emailů.

 

Ve čtvrtek jsme prováděli kontrolu plnění směrnice u našich společností. Šlo o standardní kontrolní proces, kdy jednotliví jednatelé byli seznámeni dopředu s kontrolou. Výsledky budou zpracovány do protokolu, ke kterému se kontrolované subjekty vyjádří.

 

V pátek jsem byl s panem Markytánem a Pilouškem v Bystřici nad Perštejnem, kde jsme se seznámili s jejich záměrem výstavby zimního stadionu formou spolupráce se soukromým sektorem. Zjednodušeně lze říci, že by zde měl privátní subjekt postavit na základě koncesního řízení zimní stadion, který budu provozovat za předem definovaných podmínek. Obec splatí výstavbu objektu během dohodnuté lhůty, přičemž po postavení bude objekt převeden do vlastnictví města. Také jsme si prohlédli některé objekty. Kromě jiného mají kotelnu na štěpky postavenou v minulosti myslím za dotační peníze a k tomu provozuje ČEZ kogenerace v letním období. Oproti nám mají výhodu, že neleží v kotlině. Cenu tepla do 500 Kč/GJ, která je zajímavá jak pro výrobce, tak spotřebitele. Nájemné cca 40 Kč/ m2 u obecních bytů, kterých mají zhruba 1800 také nezakládá k nespokojenosti nájemníků.

 

 

11.2.2013 - 17.2.2013

V pondělí proběhla rada. Kromě jiných bodů  jsme  rozhodovali o výběrových řízeních na ředitelky ZŠ Vodňanská i ZŠ Na Zlaté stezce. U obou jsme hlasoval pro vypsání výběrového řízení, protože se domnívám, že si obě školy i ředitelky samotné zaslouží otevřít možnost buď potvrzení svého mandátu vykonávat ředitelku nebo vybrat nového nástupce, který bude mít představu a schopnosti vést školu případně lépe. A to především ve vztahu k dětem a jejich rodičům, učitelům, kdy tyto tři faktory považuji za základní důvod pro tyto úvahy.
 
Hlasováním výběrová řízení nebyla založena, takže obě ředitelky pokračují v dalším 6 letém období nadále a já jim přeji pro další funkční období především moudrost při rozhodování  a empatii vůči svým žákům, jejich rodičům a také učitelskému sboru.
 
Úterý proběhlo standardně.
 
Ve středu jem byl společně s paní Peřinkovou v Praze na pracovní skupině k dobrovolnictví, kterou řídí  Síť zdravých měst České republiky. Odpoledne jsem jednal s majitelem Hotelu Park a diskutoval s ním možnosti řešení neutěšeného stavu objektu i problémů, které nám působí.
 
Ve čtvrtek proběhlo Fórum Zdravého města Prachatice. Účastnil jsme se jak dopoledního studentského jednání, tak večerního setkání s občany města. Také jsem při pracovním obědě jednal s panem Linzerem, jednatelem Energie AG o možnostech jejich sponzoringu červnových Slavností Zlaté stezky.
 
V pátek nám předal pan projektant Maroušek projekt, který řeší případné urbanizování - komunikaci s chodníkem v konci Rumpálovy ulice. Projekt vypracoval zdarma a za jeho aktivitu mu děkuji. Zachoval  slušně, neboť jde o kompenzaci za početní chyby v projektu na rekonstrukci Rumpálovy ulice.
 
V sobotu byly vepřové hody. Zakoupil jsem výrobky od obou prodejců, byly výborné. Jen jsem měl pocit, že zákazníků bylo méně než loni. Ale odcházel jsem okolo  desáté hodiny, třeba potom přišlo kupujících více.
 
Protože jsem se již vyjádřil do tisku - Prachatického deníku názor na přijetí dotace na hokejbal - nesouhlas, doplňuji jej níže argumenty proč jsem se tak rozhodnul.
 
Proč nepřijmout dotaci na hokejbalové hřiště?

 
- možnost realizace hřiště v areálu DDM - dlouhodobě zamýšlené řešení vedení města za souhlasu Jihočeského kraje a ředitele DDM, dle slov Mgr. Ivany Stráské uzavře v nejbližší době kraj výpůjčku na  8 let pro Jihočeský kraj

- nesouhlas občanů v této lokalitě se změnou využití parku na sportoviště - v minulosti byly peticeproti výstavbě  a podobně jsme postupovali i v případě možného přesunu střelnice na L. Sedlo, kde se názor občanů bral významně v potaz

- nátlak administrátora dotace, firmy G - projekt, na Město Prachatice, která striktně požaduje na základě smlouvy z roku 2009 úhradu prostředků ve výši  cca 1 500 000 Kč, i když dotaci  nepřijmeme a žádnou práci neprovedou. Považuji to za nepřijatelné a tak jsem to i osobně JUDr. Šmidmayerovi, jednateli a majiteli této poradenské firmy, sdělil.

- problematická možnost ledování plochy - pouze přírodní kluziště, tzn. teoretická možnost bruslení pokud bude mrznout, v lokalitě není dostatečný příkon elektrické energie pro případné umělé ledování.

- vzrostou mandatorní náklady - nová stavba = nové náklady na údržbu a provoz; v případě umístění na DDM nedojde k takovému zvýšení provozních nákladů. Mimochodem, tyto argumenty padaly v případě nepodpory dokrytí TV signálu - přitom zde cílová skupinou bylo v podstatě celé město a náklady v úrovni desetitisíců. Dle J. Černého, jednatele Sportovního zařízení města Prachatice, se mohou  náklady vyšplhat až k cca 250 tisíc ročně na správcovství a údržbu.
 
Jak řešit problematiku neexistence hřiště na hokejbal a bruslení v Prachaticích?
 
- ve spolupráci Jihočeského kraje a Města Prachatice podpořit převod majetku ze státu na kraj a finančně podpořit jakoukoliv vhodnou formou (dar, smlouva o spoluinvestici, atd.) úpravu hřiště DDM na hokejbalové hřiště standardních rozměrů do úrovně finančního podílu, který musíme vydat v případě výstavby hřiště v Parku Mládí. Nevýhodou je určité omezení v užívání prostor - nutnost koordinovat s jinými zájemci o hřiště. Nicméně pořád zůstává k využití  hřiště v Žernovicích.

- bruslení řešit s rozmyslem a ohledem na náklady a možnosti předvídatelného využití. Jde o důležité rozhodnutí, které by nemělo být polovičaté a činěné jen proto, že jsme obdrželi dotaci  z důvodu ne dobrého projektu, ale zbývajících prostředků po původně kladně hodnocených projektech, kdy příjemci před námi  z různých důvodů peníze nepřijali.

- prověřit možnosti výstavby opravdové lední plochy např. formou PPP - např. podobným způsobem jako v Bystřici nad Perštejnem, kde chtějí stavět zimní stadion formou investice a provozování soukromého subjektu. V pátek 22.2. jedu pro bližší informace do tohoto města a chci s sebou vzít zástupce investičního odboru, případně sportovců.
 
 

4.2.2013 - 10.2.2013

Pondělí bylo dělné. Hned v osm ráno schůzka s panem Pavlem Biharym věci bydlení, potom porada s ředitelkami našich škol a mateřské školy, setkání se zástupcem vlastníka Hotelu Park, který mi kontaktoval a rozebírali jsme různé varianty budoucnosti tohoto objekt a jeho využití.

Odpoledne zasedla pracovní skupina k odkanalizování našich osad – L. Sedla St. Prachatic.

 

V úterý standardně porada vedoucích odborů, další porady a odpoledne jsem se podělil o své dojmy z pozorování voleb se seniory. Dlužno dodat, že jsme si špatně napsal termín do diáře a myslel si, že přednáška je až za měsíc. Štěstí bylo, že jsem byl v Prachaticích a mohl nakonec s půl hodinovým zpožděním povídání zahájit.

 

Ve středu jsem byl na jednání v Praze, kde jsme s paní Dolejškovou navštívili zástupce firmy Solsan a jednali ve věci podpory slavností.

 

Ve čtvrtek jsem byl s panem starostou na jednání s ředitelem ČEZ Energo, kdy jsme hovořili o problematice tepelného hospodářství a možnostech řešení. Později jsme navštívili naše kolegy s Íčka na veletrhu Holiday World, který se konal na pražském výstavišti.

Po třetí hodině jsem dorazil do Prachatic, abych se zúčastnil jednání komisí dopravy a životního prostředí nad návrhem nového územního plánu.

Také mi potěšily fotografie dětí z Gruzie z rozdělování hraček, kde je vidět, jak mají z hraček našich předškoláků radost. To si vždy řeknu, že to za to stálo a nabije to člověka pozitivní energií, alespoň na chvíli.

 

Pátek byl také hektický – začal schůzkou v půl osmé a odcházel jsem domů po půl třetí.

 

V sobotu jsem oddával.

 

Postřehy 6. týdne končím několika upřesňujícími informacemi.

 

Dokrývač TV signálu jsem nechtěl budovat pro manžele Mrázovi, aby měli dobrý signál v Nebahovech. Ti, kteří tuto skutečnou „perličku“ vymysleli nebo ji šíří, by měli vědět, že signál v Nebahovech nemůže případný dokrývač na Šibeničním vrchu ovlivnit. Bod umístění je níže a za kopcem než je obydlí u Nebahov ředitelky knihovny.

 

Také jsem se doslechl, že jsem zakázal panu Voldřichovi ze studia JVP natáčet ples hospodářské komory. Tuto absurditu mi sdělil sám pan Voldřich, že ji slyšel od "lidí", kteří se ho na to ptali.

 

Když to tak píši, tak si říkám, že bych pravomocemi, které jsou mi různě přisuzovány, čas od času rád disponoval; mnoho věcí by se z mého pohledu dalo rychle a efektivně řešit. Ale to by bral asi každý z nás - možnost občas sám o některých věcech rozhodnout...

 

 

28.1.2013 - 3.2.2013

Pondělí bylo určené k zasedání rady a zastupitelstva. Většina bodů i průběhu je známá. Dovolím si jen několik poznámek.

Nejprve k TV signálu – možnosti jeho dokrytí za spoluúčasti města. Je to škoda ne pro mě jako předkladatele, že bod nebyl schválen, ale pro nás všechny občany, kteří bychom takové zlepšení přijali. Zvláště pokud by bylo možné TV signál chytat na malou anténku, což by prý šlo. Spoluúčast města nevidím jako fatální, naopak by nám všem ušetřila podstatně více peněz než kolik do toho město vloží. A to za to určitě stálo. Všechny argumenty padly na zasedání zastupitelstva a mnozí je můžete již v pondělí shlédnout v kabelové televizi.

 

S tím souvisí i debaty na zastupitelstvu ohledně kontrolního výboru, zápisů z rad, které vyústily v rezignaci pana Roháčka na funkci člena předsedy kontrolního výboru. Mohl bych psát dlouhé pojednání, ale nebudu.

Jen stejně jako mnozí vím, že jde o způsob politického projevu, který je dlouhodobější, cílený a spíše graduje. Každý si poctivě řekněme, jak k tomu problému přistupujeme a aktivně na místech k tomu určených s tímto nešvarem bojujeme a snažíme se jej řešit.

 

V úterý proběhly běžné porady a také jsme setkal na Technických službách s dodavatelem softwaru a GPS technologie, která by měla jako vedlejší efekt umožnit veřejnosti sledovat na mapě na webu, zda u nich byl traktor prohrnovat sníh nebo zda projel kuka vůz a odvezl odpadky. Chci, abychom tuto aplikaci zprovoznili co nejdříve.

 

Ve středu jsem den zahájil jednáním s panem Mrzenou hned v 7:30, kdy jsem byl informován o variantním umístění kontejnerů na separovaný odpad. Určitě děkuji za zájem a profesionalitu při přípravě na tuto velkou investiční akci – výstavbu obchodního domu Kaufland, která proběhne ve městě.

Hned následovala schůzka nad zlepšením stavu o informování o možnostech běžeckého lyžování v okolí Prachatic. Pozvání přijal kromě pracovníků KISu a odboru kultury přispěvatel do diskusního fóra města a velmi děkuji za jeho občanský přístup – upozornit na problém a předkládat argumenty. Oproti běžné zvyklosti nejlépe anonymně namítat nebo v případě nás politiků, plytce kritizovat, avšak nenabízet jakékoliv jiné řešení či v podstatě nechtít problém řešit, ale jen bourat a ničit práci a snahy druhého...

Zbytek středy byl normální – proběhlo otevření obálek VŘ na opravu Hradební zdi, které bylo vyhlášené bez oslovení - tak zvaně "na volno" a opět ukázalo, že nejlevnější byla prachatická firma, tzn. že zdaleka neplatí onen častý argument, že v případě otevřených výběrových řízení je zakázka plněna někým mimo Prachatice. Má to jednoduchou logiku, totiž že místní musí být vždy levnější než dodavatel z dálky, protože ten má doprovodné náklady. Pokud nechce z různých důvodů jít s nabídkou pod nákladovou cenu.

 

Ve čtvrtek jsem odjel do České Třebové na prohlídku tohoto zajímavého města, kam jsem byl pozván panem starostou Zedníkem, který nám detailně představil jejich úspěch i výzvy, které město očekává. V diskusi s dalšími představiteli měst – Bystřice nad Perštejnem, Vrchlabí, Milevska a Kyjova, kteří se návštěvy také účastnili, jsem bohužel posmutněl, protože takovou míru intrik, bezdůvodných osobních animozit, neschopnosti společné práce pro občany jako u nás ve svých městech nemají a nechápou ji.

 

V pátek jsem obdržel od pana Jurči první materiál k postupu řešení ZTV Cvrčkov, který bude pokladem pro materiál do rady města a později do zastupitelstva, který by představil kroky, které bychom měli učinit a schválit, abychom co nejdříve nabídli spoluobčanům kvalitní parcely a místo k individuálnímu bydlení.

 

 

15.1.2013 - 27.1.2013

V pondělí jsem týden zahájil přípravou na trhy. Sešli jsme se společně s pan Jeřábkovou se zástupcem organizátora trhů. Dohodli jsme se, že trhy budou organizovat za naší podpory i letos. První by měl být v květnu, poslední v říjnu.

 

Odpoledne jsme jel do Prahy na jednání ohledně tepelného hospodářství společně s panem Jandou a Zochem.

 

Úterý jsem měl jednání představenstva JVS, kde zastupuji město a odpoledne setkání s poradním sborem seniorů, studentskou radou.

 

Ve středu jsem zahájil den předáním několika předmětů panu Václavu Korousovi, který organizuje turnaj v mariáši. Několik knih o městě, svíček.

Sešel jsem se s panem tajemníkem a vedoucím stavebního odboru a regionálního rozvoje A. Jurčem, abychom otevřeli problematiku ZTV Pod Cvrčkovem, resp. Přípravu ZTV v širším rámci, který zahrnuje majetkoprávní vztahy, projít stávající studii rozvoje území, zda odpovídá požadavkům současnosti, potom se rozhodnout o projektu, zjistit zájem o parcely a nakonec o realizaci. Zní to jednoduše, ale je to relativně mnoho práce. Ale beru tento projekt jako jeden ze stěžejníchv letošním roce kromě výstavby odpadového dvoru, dalších investičních akcí a dořešení tepelného hospodářství.

 

Čtvrtek byl běžný bez zvláštních událostí.

 

Pátek jsme strávil prací nad drobnostmi, zasíláním emailů. Společně s paní ředitelkou Bolkovou jsme diskutovali možnosti anglických lektorů a kroky, které podnikneme proto, abychom nějaké co nejdříve přivítali v Prachaticích.

 

V pátek odpoledne jsme byli se ženou volit a vhodili jako v první kole hlas pro K. Swarzenberga, abych v sobotu s napětím sledoval sčítání a po několika desítkách minut zjistil, že lid si více přál Miloše Zemana.

 

Přestože jsme pana Zemana nevolil, plně respektuji jeho vítězství v demokratických volbách a přeji si, aby nyní byl opravdu prezidentem, který bude moudrý, který bude hledat důvody pro svornost národa – občanské společnosti, ukazovat a dokazovat ve společnosti sobě rovných hlav států, že Česká republika je místo světa, které není žádným autsajdrem. Zkrátka dělat pořádné řemeslo, protože politika je řemeslem jako každé jiné, lhostejno, jste-li prezidentem či místostarostou malého města nebo zastupitelem zapadlé obce.

 

Určitě nejsem sám, kdo má z volby smíšený pocit a to proto, že si pokládám otázku, do jaké míry účel světí prostředky? To není o naivitě a idealismu, ale o běžné životě a respektu k pravidlům, sobě a ostatním lidem.

 

Miloš Zeman pronesl po své vítězné volbě příměr o dvou klubech - Spartě a Slávii, kdy nyní je potřeba na kluby zapomenout a společně reprezentovat. Potud nic proti, plně s ním souhlasím, jen zapomněl říci, že jeden klub fauloval a nebyly to fauly ze hry – zatahání za dres, šlapák ze zápalu boje, ale podle mého názoru chladnokrevné likvidační fauly typu šlapání na achilovu šlachu zezadu..., strkání v momentě, kdy jej nečekáte, zkrátka podpásové údery.

Jinak nemohu nazvat výroky k Benešovým dekretům, údajnému zámku s hákovými kříži rodiny paní S., roli M. Šloufa v kampani, inzeráty, které zadal v Blesku bývalý důstojník Stb a vyšly ve volební den, atd.

A to je něco, co jeho vítězství umenšuje asi nejen v mých očích a myslím, že mnoha lidí nechá pachuť v ústech s úvahou, když může takto dosáhnout mandátu prezident země, proč bych se měl já ohlížet na druhé? Ctít pravidla? Chtít aby peníze nebyly špinavé? Nebýt xenofobní? Nepomlouvat? Nešidit zákazníka? Nefušovat svou práci? Proč dělat řemeslo poctivě?

 

Proč nelikvidovat konkurenčního prodejce pikadorů potajmu vylepenými plakáty s textem, že prodává zkažené párky, i když dobře vím, že je kupuje od stejného výrobce jako já a když zkrachuje, tak mu řici, byl jsi dobrý prodavač, vážím si Tě, chci s Tebou společně prodávat na velkých festivalech, jsme přece z jedné ulice...

 

Naprostá většina lidí není hloupá a řekne si, vida, když se budu chovat slušně, tak se nikam nedostanu a ničeno nedosáhnu, protože k čemu je mi, vrátím-li se k fotbalové terminologii, že hraji dobře fotbal, excelentně kličkuji, trénuji, když přece stačí pořádně zfaulovat soupeře a vyhrát a rozhodčímu to nevadí, stejně jako divákům, kteří vidí jen výhru svého týmu....

 

Pravda je, že argumenty a výroky kandidátů jsme mohli svobodně slyšet a posuzovat a svůj hlas dát v tajné volbě tomu, pro koho jsme se rozhodli podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. To je určitě to nejcennější na celém procesu, jakkoliv to z každého z nás nesnímá břímě za svou volbu, ale ani hrdost z rozhodnutí.

 

Pane prezidente Zemane, moc si přeji, abyste i přes tento pro mě nefér začátek Vašeho prezidentování byl brzy i pro mě hlava státu, které si vážím pro její činy a státotvornost.

 

 

14.1.2012 - 20.1.2012

V pondělí proběhla rada města. Kromě jiných bodů jsme schválili založení pracovní skupiny pro přípravu projektové dokumentace na odkanalizování osad. Zkrátka budu společně s kolegy z týmu postupovat stejně systematicky jako v případě střelnice či odpadového dvora. Dále účast v případném projektu města Gori z Gruzie, které nás požádalo prostřednictvím české ambasády o spolupráci. Město nebude vkládat žádné prostředky do tohoto projektu, bude-li jim schválen.

Odpoledne jsem jednal na E.ON ve věci spoluúčasti na financování uzávěru plynu na potrubí v Rumpálově ulici. Také proběhlo otevření obálek VŘ na prováděcí dokumentaci na kompostárnu a odpadový dvůr. Škoda jen, že se tohoto otevřeného řízení nezúčastnil žádný prachatický projektant...

 

V úterý jsem byl s ředitelem DDM panem Machartem jednat na NIDM – Národním institutu dětí a mládeže ve věci osudu areálu DDM, který stále není dořešen. Cílem je bezplatný převod do majetku Jihočeského kraje, případně do majetku města. Důvod je prostý – zabránit prodeji majetku, který léta sloužil pro mimoškolní činnost prachatickým dětem. Bylo by to likvidační rozhodutí pro tento areál.


Středeční ráno jsme hned v osm hodin zahájil praktickou zkouškou vjezdu těžké techniky do prostoru Tatranu za účasti dopravního inženýra Policie ČR. Důvodem je příprava na projektovou dokumentaci pro případný skateový betonový moderní areál v místech, kde se dnes nachází a kde býval také vjezd do areálu.

Večer proběhlo pracovní zastupitelstvo k problematice tepelného hospodářství, kde jsme zevrubně probírali všechny možnosti řešení stávající situace. Diskutovali jsme dlouho do noci. Jde  o velmi vážnou agendu. Shodli jsme se, že z možných variant řešení nevyloučíme ani jednání se strategickým partnerem.

 

Ve čtvrtek začalo úporně sněžit, přesto proběhl plánovaný seminář pro odbornou veřejnost a podnikatele z Jihočeského kraje o obchodování s Ruskou federací podle plánu a účastníci jej hodnotili jako přínosný. V podobných akcích chceme pokračovat i nadále.

 

V pátek pokračovala sněhová kalamita a také jsme projednali jednací řízení o dodělání Rumpálovy ulice. Cena za dodělání konce ulice ve skále by neměla přesáhnout cca 800 tisíc Kč za více práce oproti původnímu rozpočtu. Odpoledne jsme operativně zasedli s vedoucí KSD a jednatelem TS, abychom rozhodli o odvozu sněhu z centra a dalších problematických míst města. Pan jednatel Eichner domluvil použití sněžné frézy, což se ukázalo jako velmi dobrý nápad, za který jej chválím.

Večer jsem nejprve ospalý a s myšlenkami brzkého odchodu domů vyrazil s manželkou na ples města. Skutečnost nakonec byla taková, že jsme po dlouhé době přišli domu okolo třetí ráno a ples si užili. Top Band hrál tradičně výborně a my stejně jako všichni ostatní plesající tančili a veselili se...

 

V sobotu ráno jsem vyrazil  pěšky  do města, abych se také podíval na činnost frézy. Fungovalo to velmi dobře, V Neumannově i Horní ulici sníh mizel z komunikací před očima. Jinak je více než na místě poděkovat všem pracovníkům technických služeb i partě pana Laciho za úsilí i houževnatost, s jakou se popasovali se sněhovou nadílkou, která jak mnozí starší lidé říkají, nemá obdoby. Myslím, že jakmile přestalo sněžit, dali se všichni do usilovné práce, i když byli většinou již skoro dvacet čtyři hodin na nohou. Určitě je dobré si uvědomit, že těch několik pracovníků, co jezdí s traktory a pár pracovníků, kteří ručně dočišťují přechody a místa, kam nemůže technika, není schopno dočista uklidit město během několika hodin. Zbytek je na nás, občanech, abychom si uklidili chodník před domem a pozitivní příklad, že to funguje nalezne každý, kdo pojede například ulicí Pod Cvrčkovem.

 

V neděli jsem shlédnul vysílání JVP, kde se dotazuje pan Voldřich pana Zikmunda na některé otázky spojené s chodem radnice a politickou situaci ve městě.

Protože pan kolega Zikmund říká věci, se kterými nemohu souhlasit a protože médium, které je zprostředkovává obdobné otázky bohužel mně a myslím ani nikomu jinému nepoložilo, abychom mohli standardně komunikovat vlastní názor, reaguji zde.


Zveřejňování záznamu zasedání zastupitelstva na webu města a jmenovité hlasování na radě i zastupitelstvu města, tak jak je PRO Prachatice jako jediný subjekt konkrétně měly uvedené ve volebním programu, bylo domluveno v rámci povolebních jednání. Následně po ustanovení koalice a vedení města nechtěl formát zveřejňování obrazového a zvukového záznamu  jednání zastupitelstva na webových stránkách města kromě jiných pan radní Zikmund s odůvodněním (pokud mi paměť neklame), že bychom mohli být dehonestováni, pokud bude záznam veřejně přístupný.

Kompromisním řešením tehdy byl tedy stávající způsob zveřejňování. Jeden den (bývá to za týden od zasedání zastupitelstva) jde záznam na kabelovce a potom si jej může kdokoliv vyžádat v kanceláři starosty. Nejde o rozhodnutí jednotlivce – pravděpodobně myslel pan kolega Zikmund mě, ale řešení, které bylo schválené zastupitelstvem na jeho druhém zasedání 24.1.2011 tak, že byl upraven jednací řád zastupitelstva. Pan Zikmund pro něj také hlasoval, jak je patrno ze zápisu. Na základě tohoto usnesení byla upravena smlouva s panem Voldřichem na pořizování audiovizuálního záznamu. Tolik na doplnění kritiky pana Zikmunda.

Jde o podobné tvrzení jako v případě koaličního prohlášení, které pan Zikmund považoval za nezbytný dokument pro setrvání v koalici, aby jej po nějakém čase označil za nepotřebný. Každý, kdo si chce ověřit má slova, se může podívat na vysílání JVP, kde A. Zikmund uvedená tvrzení sám pronáší a na Novinky na těchto stránkách, jak jsme se k tomu v minulosti vyjadřovali...

K plnění volebních programů, podílu každého z nás na úspěších města, ale i jeho problémech, se nyní vyjadřovat nebudu; určitě nastane čas bilancování před volbami. Snad jen, že každé rozhodnutí je založené na aktivním pozitivním hlasování, které  následně musí někdo odpracovat. Pokud se zdržuji nebo nesouhlasím, nenesu odpovědnost za takové rozhodnutí, ale ani nepatřím mezi ty, kteří konkrétní věc schválí a jsou nositeli odpovědnosti, ale i úspěchu a zásluh za tato rozhodnutí a činy.


 

7.1.2012 - 13.1.2012

Pondělí bylo klidnější, na desátou hodinu jsem jel do Českých Budějovic za Ing. Šímou na základě jeho žádosti probrat problematiku tepelného hospodářství.

Odpoledne jsme s kolegyní Jeřábkovou projížděli město a hodnotili jednotlivé chodníky a místa k opravě, dobudování chodníku atd.

 

V úterý byla pravidelná porada vedení a odpoledne jsem se zúčastnil otevření rekonstruovaného ICM. Při slavnostní řeči pana starosty a při pohledu na snímky stavu objektu před a po rekonstrukci, které byly promítané, jsem bilancoval práci a koordinaci, kterou jsem projektu věnoval za město, aby stavební práce probíhaly, tak jak měly - problémy při podřezání stavby, dofinancování některých prací, koordinace městské správy domů a bytů a zájmu stávajících nájemníků, kteří zde mají pronajaté prostory, standardní dozorovaní stavby... Stálo to za to, bylo mé resumé. Občané mají důstojné místo pro nejrůznější aktivity – od pomoci s řešením finančních problémů po rady dospívajícím nebo jen pro scházení třeba seniorů.

 

Ve středu jsem byl v Praze, kde jsem jednal o možnostech využití prostor po SOA. Uvidíme, zda se povede postoupit dále nebo možný zájem o prostory zapadne jako mnoho jiných jednání.

 

Ve čtvrtek jsem narychlo jel společně s panem Jandou navštívit paní místostarostku do Světlé nad Sázavou a probrat s ní jejich zkušenosti se snahou nepřátelsky dodávat teplo do soustavy od dalšího subjektu.

 

V pátek jsem se zúčastnil dalšího slavnostního otevření zařízení, které poskytuje sociální služby našim občanům – nám Prachtičanům. Jde o využití domu na náměstí, kde bývalo elektro, domácí potřeby a kam se nastěhoval Portus Prachatice, kterému velí kolega Júsuf Traore. Jemu i všem jeho spolupracovnicím a spolupracovníkovi přeji, aby jim záměr vyšel a Prachatičané si našli cestu k jejich službám, ať již jako maminky s malým dětmi, které zde mohou vypít kávu, popovídat si a jejich ratolesti si zatím pohrají nebo klienti, kteří potřebují odbornou pomoc a radu při řešení nejrůznějších problému a starostí, které přináší dnešní doba a na které jsme mnohdy zoufale sami.

Na slavnostním otevření jsem se potkal také se zástupci Hotelu Albatros, který Portus Prachatice podporuje a kromě jiného připravuje zabijačkové hody, které se uskuteční 26. ledna. Více informací naleznete zde vy, kteří tradiční pochoutky z pašíků máte rádi.

 

Odpoledne jsme byli s ženou volit prezidenta České republiky. V druhém kole, stejně jako v pátek, podpoříme Karla Swarzenberga, protože naplňuje nejvíce naše představy o hlavě státu, která naváže na osobnost TGM i Václava Havla, kterých si vážíme pro jejich státotvornost, jakkoliv měli tito muži a pan Karel Schwarzenberg má jako každý z nás své chyby a nedostatky.

 

 

31.12.2012 - 6.1.2013

Silvestr byl bez zvláštních událostí. Jak v práci, tak večer doma.

 

Nový rok jsme začal procházkou na Libín - z parkoviště pod Libínem na Sedýlku. Přišli jsme s dcerou asi v půl desáté a měli jsme kartičky s číslem 19 a 20. Byly krásně vidět Alpy stejně jako navečer ohňostroj, který si na náměstí vychutnalo hodně Prachatičanů stejně jako ostaní ze svých oken a domovů.

 

Středa nebyla ničím výrazná, připravoval jsem si různé schůzky, ukládal do archivu písemnosti za minulý rok.

 

Ve čtvrtek kromě obligátních porad s vedoucími odborů a šéfy společností, které mám na starosti, jsem společně s panem Batystou jednal na ČSAD o možnostech umístění volného připojení k internetu v prostorách nástupiště. Věřím, že dotáhneme brzy tuto drobnost do konce ku spokojenosti všech, kteří využívají hromadnou dopravu a podobně jako s odstraněním chodníků a vybudováním nového před Penny ukážeme, jak je snadné dělat věci, když je zájem od všech partnerů věc dotáhnout do konce.

 

V pátek jsmem opět s panem Batystou jednal se zástupcem firmy, která by měla již konečně dotáhnout rekonstrukci našich webových stránek do zdárného konce.

 

V jedenáct hodin jsem se zúčastnil smutečního obřadu  - pohřbu paní Ivy Jungvirtové, paní učitelky ze ZŠ Zlatá stezka, která naučila matematiku mnoho z nás. Čest její památce.

 

Ještě si dovolím malou tabulku. Třeba bychom mohli řešit výši nájemného tak, že zlevníme jen část nájemného převyšující metry malých bytů - v úvaze 40 m2, tzn. u bytů velkých bude další nájemné nižší. Takový kompromisní návrh je spravedlivý, protože za metry plochy malého bytu platí všichni stejnou výši, až za další metry platí držitelé velkých bytů méně.

Jednoduchý vzorec myslím řeší více pohledů na problém - nájemníkům se sníží náklad na bydlení a městu zvýší šance na obsazenost bytů, které jsou nyní prázdné a netrží žádné nájemné. U obsazených bytů bude motivovat stávající nájemníky k bydlení v tomto bytu a sníží snahu o hledání řešení bydlení, které bude nákladově nižší. Zároveň takový systém nezlevní byty, o které je poptávka.

 

Byt Nájemné před úpravou/byt Nájemné po úpravě/byt Průměrné nájemné po úpravě/m2 Úspora/rok
20 m2 1 070 Kč 1 070 Kč 53,49 Kč 0 Kč
40 m2 2 140 Kč 2 140 Kč 53,49 Kč 0 Kč
60 m2 3 209 Kč 2 800 Kč 46,66 Kč 4 918 Kč
80 m2 4 279 Kč 3 460 Kč 43,25 Kč 9 835 Kč
100 m2 5 349 Kč 4 120 Kč 41,20 Kč 14 753 Kč

 

Nájemné 1 m2 do 40 m2 plochy: 53,49 Kč
Nájemné 1 m2 nad 40 m2 plochy: 33,00 Kč

                                                         

25.12.2012 - 30.-12.2012

Proběhly svátky a dovolená.

 

 

17.12.2012 - 24.12.2012

Pondělní rada byla rychlá a odpolední zastupitelstvo schválilo několik důležitých věcí. V majetkových záležitostech to bylo vykoupení pozemků v ulici Slunečná a Duhová a Na Sadech – jde o komunikaci před Kůtu, na kterou obě výše uvedené navazují. Důležité je to proto, že jde o první krok k jednak majetkovému převodu do majetku města především části v ulici Na Sadech, protože je to základní předpoklad pro další rozvoj – vybudování chodníku, povrchu k nově vybudovaným ulicím a hlavně k dalšímu rozvoji této lokality k individuálnímu bydlení.

Základní předpoklad také proto, že vlastníci soukromých pozemků nemusí dávat souhlas s nově budovanými komunikacemi a potom může být zásadní rekonstrukce takové cesty zablokovaná. Na komunikace – jejich výkup v ulici Duhová a Slunečná se složili občané, kteří zde bydlí. Tzn. že město vlastně nestály pozemky pod těmito cestami nic.

 

Schválili jsme rozpočet, který bohužel neobsahuje zvýšení výdajů na sociální oblast, ale jinak jej považuji za dobrý – nezadlužuje budoucnost a umožňuje nám některé investice.

 

Kolegyně Štemberková v různém přednesla dva příspěvky, oba vážné. První se týká nesouhlasu s výkonem funkce vedoucí odboru kultury, cestovního ruchu a školství na půl úvazku. Od začátku, kdy jsem se o těchto úvahách dozvěděl, tak s tímto modelem vedení nesouhlasím, nedovedu si představit, že bude plně funkční a nezaloží kromě jiných problémů i špatné mezilidské vztahy nejen mezi pracovníky odboru, ale i na celém úřadu. Pevně věřím, že ve vedení města toto rozhodnutí přehodnotíme.

 

V druhém příspěvku kolegyně Štemberková hovořila o tom, že byl vedoucí KISu a další zaměstnanci někde opilý. Musím stejně jako na zastupitelstvu konstatovat, že za dosavadní prací pana Pilouška si stojím a myslím, že bychom si nejdříve měli každý zametat před svým prahem. Občas se každému z nás povedlo a povede něco, co tak úplně nechtěl a nechce.

 

Ve středu jsem byl s panem řidičem Vlachyňským dovést hračky sebrané našimi dětmi za Brno, kde byly ve čtvrtek naloženy a odjely do Gruzie spolu s materiálem, který veze kamion firmy Energo-pro.

 

Čtvrtek byl plný zdvořilostních schůzek, kdy zajímavá byla schůzka s panem Tichým, který je jedním z obeslaných účastníku výběrového řízení České televize, která chce na základě našich jednání vybudovat dokrývač TV signálu.

 

Pátek byl podobný jako čtvrtek, jen jsem byl na besídce ve speciální škole, která byla spontánní a moc se mi líbila. Pokládal jsem si otázku, co je cennější a přínosnější pro společnost. Zda takový absolvent „zvláštní“ školy, který své schopnosti poctivě věnuje třeba údržbě zahrad, stavbě zdí, úklidu nebo absolvent vysoké školy, který své nadprůměrné schopnosti využije k vyvádění peněz z veřejných rozpočtů, obohacení bez jakékoliv přidané hodnoty. Odpověď pro mě byla jednoduchá. Smeknu před zahradníkem, který svou práci nejen neošidí, ale i nezpůsobuje jak morální, tak faktickou škodu svému okolí.

 

Na obědě mi potěšila jedna z obyvatelek Rumpálovy ulice, která mi poděkovala za přístup k nim, řešení problémů, starost o detaily při realizaci. Měl jsem z toho radost o to větší, že prý to nebyl ojedinělý názor v této ulici.

 

V neděli podvečer jsme zapaloval poslední svíčku na adventním věnci u stromu na náměstí. Kvarteto hrálo z oken radnice a myslím, že by stálo za to to třeba někdy v létě zopakovat, protože se zvuk moc hezky nesl večerním náměstím. Škoda, že dnešní Štědrý den je na blátě.

 

Krásné Vánoce a jen vše dobré do roku 2013 přeji všem čtenářům mých postřehů a věřím, že budou stránky PRO Prachatice číst každé pondělí i v následujícím roce.

 

 

10.12.2012 - 16.12.2012

Pondělí nebylo ničím zajímavé. Snad kromě toho, že jsme dokumentovali balení hraček dětmi do beden, aby byly připravené k odvozu do Gruzie. Dopravci, firmě Energo-pro, je povezeme v středu 19.12. Potom ještě letos poputují za dětmi do školek, které vybrala charitativní organizace Civitas Georgica ve spolupráci s českou nevládní organizací Agora-CE.

 

V úterý jsem byl na představenstvu JVS.

 

V středu jsem ráno měli jednání s nájemcem Hotelu Park, na kterém jsme se vzájemně informovali o stavu věcí. Odpoledne jsme připravovali v jednotlivých školkách bedny na cestu – oblepovali bedny páskou, aby se někde nerozpadly.

 

Ve čtvrtek proběhlo na radnici jednání, na kterém se setkali zástupci naší knihovny a freyungské, aby detailněji probrali možný přeshraniční projekt autorských čtení ve vlaku, který je na české straně předmětem zájmu cestujících a čtenářů v jedné osobě. Jednání vedla paní kolegyně Mrázová.

 

Navečer jsme se setkali s obyvateli Rumpálovy ulice, abychom je informovali o podrobných návrzích možného odkanalizování zbývající části této ulice. Shodli jsme se, že varianta umožňující všem gravitační odkanalizování, byť ne ideálně, je právě tím kompromisním řešením, které výrazně více nezatíží městský rozpočet a zároveň vyjde vstříc majitelům nemovitostí.

 

Večer jsem se na chvíli po tomto setkání zastavil na setkání pana starosty se zástupci sportovních oddílů a spolků v Prachaticích.

 

Pátek byl nezajímavý, snad kromě pouštění balonků pro Ježíška s Júsufem.

 

V sobotu jsem pomáhal Júsufovi a jeho kolegům společně s mnoha dalšími lidmi stěhovat jejich zařízení do objektu, který nyní Portus má na náměstí v domě, kde bývalo elektro, kuchyňka, železářství a restaurace Punkva. Byl to nekonečný proud krabic, drobností a těžších kusů nábytku, ale byť jsem odcházel ještě před koncem akce podobné pověstnému Kulovému blesku, tak věřím, že vše dotáhli do zdárného konce a přeji jak pracovníkům Portusu Prachatice, tak jejich klientům, aby se jim všem dařilo.

 

 

3.12.2012-9.12.2012

V pondělí proběhla rada.

 

V úterý jsme se zúčastnil vánoční besídky v DPS na Skalce. Byly to příjemné chvíle s mnoha lidmi, které jsme znal z dob svého dětství, kdy byli při plné síle a dnes tráví svůj zralý věk v tomto zařízení, kde mají své soukromí a zároveň širokou dostupnou péči. Vždy při takových setkáních si uvědomím, jak je čas ke každému z nás neúprosný...

 

Ve čtvrtek proběhlo jednání bezpečnostní rady ORP Prachatice. Také jsem pozval na pracovní oběd ředitelky našich základních škol a mateřské školy a pracovníky z odboru kultury, školství a cestovního ruchu. Hlavním důvodem bylo vyjádření poděkování za jejich práci, chvíli se zastavit a nakonec si povídat o problematice školství.

Navečer proběhly dvě setkání s obyvateli ulic Chelčického a Černohorské nad zpracovanými projekty. Jednání byla smysluplná, jak občané, tak my jsme si některé věci ujasnili a měli bychom předejít nutnosti řešit některé připomínky až v rámci realizace.

 

V pátek ráno jsem popřál k významnému jubileu paní Peřinkové a dopoledne jsem byl na jednání představenstva Resortu sv. Markéty. Jeli jsme společně s panem starostou, protože šlo o společné jednání představenstva a dozorčí rady. Zatím stále není možné říci, že se začne stavět.

 

Odpoledne jsem vyrazil vlakem do Vodňan na vánoční večírek firmy, pro kterou jsem pracoval než jsem se stal místostarostou. Akce byla v minipivovaru v Dražíči za Týnem nad Vltavou. Z Vodňan jsem vyrazil s kolegou autem. Bohužel dostal v lese na námraze smyk a auto nakonec skončilo převrácené na bok a zapřené o mohutný kmen stromu v místech spolujezdce. Měli jsme oba velké štěstí – ani jednomu se nic nestalo. Je to mžik, co může každému z nás úplně změnit život nebo jej ukončit.

 

 

26.11.2012 - 2.12.2012

Pondělí bylo plné drobných schůzek a práce. Hned ráno krátké setkání s panem Košinou, se kteým jsme jednali společně s kolegyní Jeřábkovou ve věci souhlasu s výstavbou chodníku na jejich pozemcích, kdy jsme již přinesli smlouvu a pan Košina ji přijal. Musím vyjádřit uznání a poděkování za korektní jednání.

Dále se na dvakrát umísťoval strom na náměstí. Určitě je dobře, že se raději ten první zlomil nyní, než kdyby k tomu došlo třeba při vichřici.

 

Odpoledne jsem strávil skoro dvě hodiny s odborníkem na USES – územní systém ekologické stability, který má umožnit možnost bytí a migrace drobných živočichů v krajině. Tito odborníci mají obrovskou moc, neboť jejich rozhodnutím mohou vlastníkům půdy proměnit pozemky v podstatě v přírodní rezervaci. Věřím, že debata, na kterou jsem se snažil odborně připravit, byla přínosná jak pro pána, tak pro nás, kteří, jsme zde diskutovali nad územním plánem Prachatic a okolních obcí.

 

V úterý jsem společně s kolegyní Ivou Jeřábkovou a pracovníky Tepelného hospodářství řešil stížnost občanů, kteří se domnívají, že mají doma zimu a neustále zavzdušněné topení. Dohodli jsme se na umístění automatických odvzdušňovacích ventilů a měření teplot u nich doma, pokud s tím budou souhlasit.

Odpoledne přijel ředitel firmy, která uvažuje s výstavbou dokrývače TV signálu na místě, kde se nachází vodojem na vrcholu Šibeničního vrchu. Nyní budu čekat na zpracované podklady, se kterými postoupíme dál a bude možné je v orgánech města projednat.
 

Středa byla opět plná schůzek a odpoledne jsme probírali na pracovním jednání zastupitelstva rozpočet a další důležité body, které budou na pořadu jednání řádného zastupitelstva. Opět jsme předkládali k projednání návrhy na vnitřní úspory a přesun do oblasti sociálních služeb.

 

Ve čtvrtek jsem byl v Praze na pracovním obědě s panem Linzerem, kdy jsme projednávali různé provozní problémy místního střediska ČEVAKu a potom si normálně povídali o osobním životě každého z nás.

 

Pátek byl běžným pracovním dnem, připravoval jsem seznam na PFka, projednávali další stížnost, kterou občané směřovali do mých rukou a komunikoval s velvyslanectvím v Tel Avivu, protože se nám ozvali z Izraele pánové z několika municipalit v Peru, kteří se tam účastnili pravděpodobně nějaké návštěvy a žádali nás o zvací dopis, aby mohli navštívit Prachatice. Bylo docela těžké jim vysvětlit, že to nepůjde, že o víza musí požádat ve své zemi, kde jsou trvale žijícími občany, tedy v Peru...


 

19.11.2012 - 25.11.2012

Pondělní rada byla důležitá. Projednávali jsme rozpočet a nedošli ke koncensu, nepřijali jsme žádné doporučující usnesení pro zastupitelstvo. Dílem proto, že jsme nakonec byli jen čtyři členové pro hlasovaní, dílem, že jsme nenašli shodu na některých úpravách rozpočtu pro rok 2012.

Nešlo o rámec rozpočtu, ten všichni ctíme, že je konzervativní v příjmech a obezřetný ve výdajích. Ale o možné přesuny v jednotlivých položkách. Šlo o navýšení prostředků na sociální oblast – možné dofinancování služeb, které jsme jako zastupitelstvo v květnu jednomyslně schválili, když jsme souhlasili s aktualizací komunitních služeb na Prachaticku. Dále přišla žádost na příspěvek Boromejek na opravy rodného domu Jana Nepomuka Neumanna.

Společně s kolegy Tajanovskou a Štěpánem jsme chtěli navýšit oblast sociální a zároveň i nalézt prostředky na obnovu majetku pro řád Boromejek.

Důvod pro navýšení „sociálu“ není pocitový, ale věcný. Jednak tyto služby pomáhají mnoha lidem v dnešní složité době a Prachatičné je sami chtějí. Za další díky těmto organizacím plynou do ekonomiky našeho města desítky milionů. Organizace zřizují desítky přímých pracovních míst a nepřímo mnoho dalších. Viz detailní informace od Júsufa Traoreho, předsedy komise sociální a prevence kriminality zde.

 

Rezervy jsme hledali v nenaplnění financování Jazz festu, mapové nadstavby pro stavební úřad, údržbě letního kina, snížení výdajů na televizní vysílání – zrušení příspěvku na provoz infokanálu JVP studia a ve snížení příspěvku na sport, byť nijak výrazném. Takto získané prostředky by  pokryly, byť ne plně, potřeby sociální oblasti i příspěvek na opravu rodného domu J. N. Neumanna a i případné další drobné nároky třeba některé z příspěvkových organizací.

 

Tedy jsme hledali kompromis, který se zatím nepovedlo nalézt. Jsem optimista a věřím, že pro potřeby občanů kompromisní shodu najdeme.

 

V úterý jsem byl s kolegyní Mrázovou navštívit knihovnu ve Freyungu. Diskutovali jsme o možné spolupráci německých knihovníků na akcích naší městské knihovny.

Odpoledne jsme se účastnil části jednání finančního výboru zastupitelstva města, kde se diskutoval rozpočet.

 

Středa byla bez významějších schůzek.

 

Ve čtvrtek jsem se setkal s paní ředitelkou Bolkovou a její kolegyní z brněnské základní školy, která ja zaměřena na Montessori způsob výuky.

 

Odpoledne jsem se zúčastnil předávání plaket dobrovolným dárcům krve v radničním sálu. Myslím, že dobrovolného dárcovství krve si musíme všichni vážit.

 

V pátek jsme společně s kolegyní Hankou Mrázovou byli v Praze a měli jednání na MŠMT, kde jsme hovořili o možnostech finančních zdrojů, které by nám pomohly uhradit náklady na stavbu knihovny. Je to dlouhodobá záležitost, ale pevně věřím, že se podaří nakonec vhodné zdroje pro financování nalézt.
 

 

12.11.2012 - 18.11.2012

Pondělí nebyly žádné význačné schůzky, kromě setkání s projektantem ve věci přípravy ocenění prací na dokončení Rumpálovy ulice.

 

V úterý proběhlo představenstvo JVS, kde jsme kromě běžné agendy schválili i možnost umítění případného dokrývače na TV signál na vodojem Šibeniční vrch.

 

Odpoledne proběhlo jednání poradního sboru seniorů a tělesně postižených a studentské rady.

 

Středa byla opět plná drobností od seznámení se s aktuálními problémy nájemníků v panelovém domě u nemocnice po jednání s panem Talafousem v Ostrově ohledně drobných úprav komunikace před řadovkami.

 

Ve čtvrtek byly pravidelné porady, kolaudace opravené části Rumpálovy ulice a setkání s vedením Vimperku a Volar, kdy jsme si popovídali o problémech, které řešíme, které jsou někde stejné, v jiném různé.

 

V pátek byly opět na pořadu dne drobnosti, které ale zabraly celý den.

 

V sobotu 23. výročí Listopadu 89, letí to a zamyslet se nad tím, kde jsme, zdali to tak chceme a hlavně, co každý děláme a můžeme udělat, aby nebyla ona pověstná blbá nálada, tak to jsme měli udělat v sobotu asi každý.

 

Vše je jen na nás, v našich rukou, jakkoliv máme každý jen malou možnost jako občan věci ovlivnit, ale máme. My politici z logiky věcí mnohem větší, avšak jako jedinci nezmůžeme skoro nic, pokud nenajdeme shodu a hlavně ji nebudeme hledat s kolegy. Kteří ale musí mít stejnou vůli stavěť na tom, co nás spojuje, protože potom to dopadá tak, jak vidíme dnes - jsme společnost bez nálady, bez vůle si naslouchat, bez snahy hledat kompromisy, bez nutnosti dívat se dopředu...

 

Neděle - je fajn, že jsme jsme po 32 letech vyhráli Davisův pohár, třeba je to znamení, že se některé věci v lepší obrátí...

 

 

5.11.2012 - 11.11.2012

V pondělí proběhla rada a jednání zastupitelstva, které navštívili obyvatelé Rumpálovy ulice.

 

V úterý jsme byli společně s Hankou Rabenhauptovou, Vlastou Lukáškem a Maruškou Peřinkovou na konferenci, která měla mezinárodní účast a zabývala se urbanismem a vícegeneračním soužitím.

 

Ve středu jsem měl jednání na KP projektu v Českých Budějovicích, kdy jsme probírali stávající formát informací, které KP Projekt zasílá všem pracovníkům města.

Odpoledne jsme jednali v pracovní skupině nad výzvou na projektanta pro prováděcí dokumentaci na odpadový dvůr a kompostárnu.

Ve tři odpoledne jsem byl účastníkem slavnostního předání Ceny města Prachatic panu Bojanovskému, kterému jsem popřál především pevné zdraví a radost z každého dne.

 

Ve čtvrtek proběhly pravidelné porady s vedoucími odborů, které mám na starosti. Odpoledne jsme zasedl v komisi na výběr pracovníka KIS v oblasti programového plánování. Volba nebyla rozhodně jednoduchá, kdy konečné rozhodnutí bylo na řediteli KISu a já jej plně respektuji.

 

Odpoledne jsme ještě společně s paní ředitelkou Královou, paní zástupkyní Braunovou a Věrkou Rojovou řešili problematiku cvičení jógy na ZŠ Zlatá stezka. Myslím, jsem přesvědčen, že všechny strany vnímali jako cílový bod děti a za to všem velmi děkuji a vážím si jejich přístupu, který nebývá až tak obvyklý – vnímat veřejný zájem silněji než své vlastní cíle, jakkoliv jsou na místě.

 

V pátek ráno proběhla schůzka s nájemníky hotelu Park a námi – sociálním odborem, úřadem práce, městskou policií. Výsledkem byla dohoda, že úřad práce bude styčnou organizací pro veřejně prospěšné práce pro ubytované, neziskové organizace působící na našem území se budou zabývat dětmi a mládeží a městská policie bude více v této části města hlídkovat.

Naše veškeré snažení není z důvodu nadstandardně pomáhat určité skupině obyvatel, ale předcházet problémům, které nastanou, pokud vše zůstane bez  koordinace, spolupráce a respektování skutečností – stavu společnosti jaký je.

 

V jedenáct hodin jsme položili kytice u hrobů vojáků, kteří mají pomníky na našem hřbitově a uctili tak památku padlých nejen ve světových válkách u příležitosti Dne veteránů. Myslím, že si ani nemůžeme uvědomit, co vše nám dali, abychom my žili v míru. Moc si toho nevážíme, protože to bereme jako samozřejmost a to dobře není.

 

Navečer jsem byl na malé společenské akci technických služeb, která byla velmi příjemná, protože si na nic nehrála, lidé se bavili a v garáži bylo příjemné teplo i atmosféra. Pro mě velký odpočinek po celém týdnu.

 

 

29.10.2012 - 4.11.2012

V pondělí jsem absolvoval jednání v Praze ve věci TV signálu v České televizi i firmě, která staví zařízení pro přenos signálu. Vše je v jednání a zatím varianta řešení, která by byla k projednání ještě není na světě. Ihned až bude, tak s ní seznámím kolegy z rady i zastupitelstva.

 

V úterý jsem se zúčastnil kontrolního dne na rekonstrukci Rumpálovy ulice a odpoledne jsme jednali v pracovní skupině Zdravého města Prachatice.

 

Středa byla zajímavá tím, že jsme jednak uzavřeli slavnostním vyhlášením hledání míst přátelských rodině za přítomnosti psychologa Jeronýma Klimeše a také podvečerním podnikatelským fórem, kde jsme vyslechli více zajímavých příspěvků. Potěšilo mi, že pan starosta ve své prezentaci práce radnice, která se v loňském i letošním roce odvedla, kromě mnoha investičních akcí, na které jsem ve většině případech dohlížel, protože investice jsou v mé odpovědnosti dle koaliční dohody, zmínil také můj nápad zkusit pořádat zabijačkové hody, které se již dvakrát setkaly se zájmem veřejnosti.

 

Čtvrtek byl standardní. Dopoledne porady, kdy jsme jednali kromě jiných provozních záležitostí i o přípravě obůrky pro zvěř – podání povolení, přípravě materiálu pro příští rok.

 

Večer jsem zažil nemilé překvapení, kdy mi jeden spoluobčan, kterému za jeho otevřené jednání děkuji, ukázal dokument, kterým 8.10. stavební úřad zahájil správní řízení změny způsobu vytápění v Klimě. A hned od prvního okamžiku jsme byli účastníky řízení. Takže jsem celou dobu fakticky uváděl občany v omyl, když jsem nejprve Janě Vandlíčkové, šéfredaktocre Listů Prachaticka a potom redaktorovi týdeníku 5+2 říkal, že město účastníkem řízení ihned od začátku správního nebylo a že nedopatřením – omylem se zařadilo později na naší žádost.

 

Takže se omlouvám za šíření této nepravdy, byť jsem jednal neúmyslně.

 

Pouze osobní útěchou mi může být skutečnost, že přesně z tohoto důvodu jsem již na jaře žádal o zavedení systému, kdy stavební odbor i jiné správní orgány městského úřadu budou informovat kromě vedoucího finančního odboru, který je pověřen zastupovat město v běžných majetkoprávních záležitostech i vedení města o tom, že se město stalo účastníkem řízení v důležité věci. Systém jsme nastavili, ale nezafungoval jak měl. To mi nezbavuje odpovědnosti, jakkoliv ji nenesu sám a v podstatě ve funkci místostarosty nemám žádnou přímou pravomoc. Politickou odpovědnost však mám a alespoň ve svých očích bez nejmenších pochyb.

 

V pátek jsem byl v Praze jednat na MZV ohledně podpory a spolupráce na projektu anglicky hovořících odborných lektorů do školek, který bychom chtěli zkusit realizovat u nás ve městě a zároveň jej nabídnout všem obcím prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR.

 

 

22.10.2012 -28.10.2012

Pondělní rada města měla na pořadu mnoho bodů. Mezi nejdůležitější patřila zpráva o stavu prací na rekonstrukci Rumpálovy ulice. K tomu více napíši v rámci čtvrtka.

Proběhla také valná hromada společnosti Městských lesů Prachatice, kde jsme rozhodli o provozování městské honitby prostřednictvím této společnosti a také o zbudování obůrky v místě, kam bude přesunuta v nedaleké budoucnosti střelnice. Myslím, že spolu s panem jednatelem Šterbou nejsme jediní, kdo se na to těší a rádi  podpoří realizaci této malé akce, která ale může přinést mnoho radosti především dětem.

 

V úterý jsem se prakticky celý den věnoval problematice Rumpálovy ulice a odpoledne jel na jednání představenstva Jihočeského vodárenského svazu do Českých Budějovic.

 

Středa byla vyhrazena výběrovému řízení na vedoucího odboru Kanceláře starosty.

 

Čtvrtek byl dopoledne neplánovaně pracovně vyhrazen opět řešení detailů v Rumpálově ulici. Odpoledne - večer jsme se společně s kolegy z odboru investic, stavebním dozorem, zástupcem Strabagu a projektantem kanalizace sešli s pozvanými majiteli dotčených nemovitostí a jejich hosty.

Výsledkem jednání byl společný souhlas nad závěrem, kdy my necháme pečlivě posoudit jak z technického hlediska, tak samozřejmě i finančního a ekonomického všechny dohodnuté varianty. Potom se sejdeme znovu s občany a budeme je informovat o výsledcích práce. Pevně věřím, že najdeme nakonec společné pochopení technického řešení, které bude přijatelné jak pro obyvatele zbývajících devíti domů, tak i pro ostatní občany našeho města.

 

V pátek jsem se zúčastnil části semináře o Zl. Stezce, který byl zajímavý svou náplní i hosty. Mezi jinými i panem Vratislavem Kulhánkem, bývalým šéfem Škody Auto.

 

 

14.10.2012 - 21.10.2012

Týden nebyl ničím vyjímečný.

 

V úterý mi navštívil pan Linzer, jednatel Energie AG. Probírali jsme přípravu ceny vody pro rok následující, protože nyní čekáme na výsledky práce statistického úřadu, aby mohla být cena vodného a stočného pro rok 2013 předložena zastupitelstvu co nejdříve ke schválení. To je nutné proto, že podle smlouvy se cena vysoutěžená upravuje o inflaci právě podle statistických dat za třetí čtvrtletí.

 

Ve středu a čtvrtek jsem měl odjet do Štrasburku, ale jednání, kterého jsme se měl zúčastnit, bylo na poslední chvíli zrušené, takže jsem čas strávil prací na úřadu.

 

V pátek jsem byl v Praze na jednání Komise pro zahraniční spolupráci Předsednictva SMO ČR.

 

P.S. Omlouvám se za zveřejnění postřehů až v úterý večer, ale omylem jsem je zapomněl v systému v neděli zveřejnit.

 

 

8.10.2012 - 13.10.2012

Pondělní rada neproběhla; nesešli jsme se, protože starosta s kolegyní Tajanovskou byl na předem dohodnuté a v radě schválené služební cestě, týden před radou se omluvil radní Zikmund a v pondělí se cca hodinu a půl před zahájením rady omluvila radní Štemberková bez udání důvodu. Pravděpodobně jím ale bylo provázení německy hovořících návštěvníků Prachatic, protože po deváté hodině jim ukazovala náměstí...

 

Její neúčastí se rada stala neusnášení schopnou (zbyli jsme tři – já, Kamil Štěpán a paní Mrázová), protože musí být vždy přítomna nadpoloviční většina členů rady, aby bylo možno řádně pracovat.

 

V úterý proběhlo jednání představenstva JVS a odpoledne setkání s občany v rámci poradního sboru seniorů a zdravotně postižených a studentská rada.

 

Středa byla zajímavá tím, že jsme se sešli se zástupci Osadního výboru Libínského Sedla a probírali technické aspekty kanalizace na L. Sedle společně se zástupci vodoprávního úřadu a provozovatele.

 

Ve čtvrtek jsem kromě pravidelných porad měl opět jednání s panem Nadberežným z Českých radiokomunikací ve věci TV signálu. Je to takový nekonečný seriál, protože se ukazuje, že komerční televize nemají nakonec zájem dokrýt signál v Prachaticích. Jsme pro ně příliš malá zájmová skupina, bohužel....

 

Večer jsme měli jednání společně se zástupci skateboardu, TJ Tatran Prachatice a představitelů fotbalu, tenisu. Výsledkem je dohoda o tom, že skate jako takový není překážkou pro další kroky, které by vedly k vybudování moderního areálu na místě stávajícího pro tento sport, který zajímá mnoho lidí, především mládeže.

 

Pátek byl ve znamení mnoha jednání, včetně mimořádného kontrolního dne na Rumpálově ulici, kde se stavba potýká se skalnatým podložím, které se objevilo v trase kanalizace.

 

Odpoledne jsme šel volit do zastupitelstva kraje, kam jsem kandidoval na 14. místě hnutí Jihočeši 2012 a dále z našeho sdružení nezávislých kandidátů Júsuf Traore a Šárka Grabmüllerová. Nikdo jsme neměli přehnané ambice, kampaň nevedli, přesto myslím, že můžeme se ctí poděkovat za důvěru u nás doma v Prachaticích, za přednostní hlasy, které jsme dostali. Jsou pro mě signálem, že přestože nepatříme k nejpreferovanějšímu uskupení, tak snad svou prací, naší prací jsme pro voliče - občany Prachatic vhodnou alternativou k podpoře. A to v prostředí a době, která není jednoduchá...

 

Ještě jedou za sebe děkuji a vašich hlasů pro Jihočechy 2012 a preferenčních pro mě si vážím a beru je jako důležitou zpětnou vazbu v polovině volebního období. Druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů ve městě, které jsem od voličů obdržel (203) po zastupitelce a radní Jihočeského kraje za ČSSD Janě Krejsové (375), jsou určitou osobní známkou, která není jedničkou, ale která mě  společně s kolegy zavazuje dál pracovat pro Prachatice co nejlépe.

 

 

1.10.2012 - 7.10.2012

Pondělí bylo plné pracovních schůzek a oficialit. Od účasti otevření kavárny ve Sluníčku Portusu po vernisáž v knihovně a Zimní zahradě. Také měl druhé narozeniny náš Kryštof.

 

Úterý bylo obdobné. Rán porada, potom kontrolní den na Rumpálově ulici; odpoledne setkání s V. Francem ohledně festivalu dechových souborů.

 

Středa byla podobná a ve čtvrtek jsme společně s paní Dolejškovou jeli do Prahy na jednání s panem Mallotou ve věci přípravy Semináře o Zl. Stezce, který má v Prachaticích letitou tradici a je možností přivést do našeho města zajímavé lidi. Odpoledne jsem měl jednání na Svazu měst a obcí ČR a vyzvedl jsem si podklady a další dokumenty pro cestu na pracovní zasedání CEMR ve Štrasburku, kam pojedu zastupovat v rámci krátké pracovní cesty naší republiku v polovině října. Možností reprezentovat naší zem si velmi vážím.

 

V pátek jsme ráno od osmi hodin probírali přípravu výzvy na zhotovení projektové dokumentace na odpadový dvůr a kompostárnu. Vzápětí jsme měli krátkou pracovní schůzku se zástupci střelců a dohodli jsme se, že nám dodají vizualizaci budoucí střelnice, se kterou následně seznámíme kolegy ze zastupitelstva.

 

V sobotu jsem měl tu čest oddat tři páry snoubenců a odpoledne si užít příjemný a krásně vybarvený podzimní den.

 

 

24.9.2012 - 30.9.2012

Pondělní rada a zastupitelstvo proběhly reativně rychle. Škoda je, že jsme nevyužili šanci na účast ve světovém finále soutěže Livcome Awards, o které jsem již psal.

Možnosti prezentovat město na světové úrovni nejsou běžné a jen opakuji, co jsem řekl na zastupitelstvu, že naše účast mohla pozitivně podpořit budoucí žádosti o dotace...

V úterý jsem odjel do španělského Cádizu, kde jsem se účastnil v rámci delegace Svazu měst a obcí České republiky valného shromáždění svazů měst a obcí zemí EU a dalších zástupců  municipalit a jejich sdružení z Latinské Ameriky a dalších zemí.

Více si lze načíst   případě zájmu zde.  Náklady na cestu a pobyt nehradilo město Prachatice, avšak měl jsem možnost předat vizitky s webovými stránkami našeho města mnoha kolegům z různých zemí Evropy i Latinské Ameriky a  reprezentovat tak nejen naší vlast, ale zároveň naše město, Prachatičany.

 

 

17.9.2012 - 23.9.2012

Týden byl rychlý  a plný různých schůzek.

 

V úterý jsem měl jednání s jednatelem Lidl, v.o.s. panem Molnárem ve věci nádob na tříděný odpadu u Lidlu a jejich posílení. Nedošli jsme k dohodě, tak nyní hledáme řešení, které zamezí vyšším nákladům města na úklid okolo nádob a zároveň najde místo, kde mohou být a kde občané v této lokalitě odloží tříděný odpad. Je to škoda, že se Lidl neztotožnil se záměrem posílit množství nádob v této  lokalitě, protože se obávám, že ze setrvačnosti budou lidé odkládat odpad zde dál, ale nyní již k tíži Lidlu.

 

Ve čtvrtek jsme navštívili výstavu Floravil, která je součásr For Arch veletrhu v Praze. Byli jsme sde s kolegyní Peřinkovou a Jeřábkovou.

 

Čtvrtek byly porady, výběrové řízení na hypotéční úvěr a také svatba. oddával jsem snoubence v Radničním sále a snad se jim obřad líbil alespoň tak, jako nám s paní matrikářkou a recitátorkou Petrou Kišovou.

 

V pátek jsme měšli krátkou schůzku k přípravě projektové dokumentace k odpadovému dvoru, setkal jsme se s dětmi se ZŠ Národní a byla to velmi příjemná hodinka mezi dětmi, které si normálně povídaly. Na jedenáctou jsme s paní Hauptmanovou jeli do Č. Budějovic na jednání s panem Studenovským, vedoucím odboru sociálního  a zdravotního ve věci případného dofinancování provozu domovů pro seniory.

 

Odpolende v půl šesté setkání s příznivci jógy a tohoto životního stylu u příležitosti dne míru. Musím říci že to bylo příjemné. Potom ještě na chvíli pozdravit pracovníky městských lesů, kteří se setkali možná i po více letek, protože si připomněli 20 let péče o městské lesy. městské lesy byly založeny - obnovena organizace v roce 1992.

 

V sobotu jsem se účastnil coby bavorský lev podzimních slavností. Bylo to zábavné a v  kostýmu bylo docela horko, takže nejen já, ale i Júsuf, český lev s korunkou, jsme byli jako v sauně. Ale snad se pobavily i přítomné děti.

 

 

10.9.2012 - 16.9.2012

Pondělní rada byla relativně krátká. Projednávalo se více bodů, ale zajímavým jistě bylo probrání účasti ve světovém  finále soutěže Livcom Awards, kam město postoupilo a které se koná v listopadu ve Spojených arabských emirátech. Rada schválila účast paní Peřinkové, která je koordinátorem za Prachatice činnosti zdravého města a mou za město, kdy jsem zastupitelstvem ustanoven politikem zdravého města, zároveň jeho představitel a budu plnit roli tlumočníka. Jde o prestižní záležitost a již jen samotná účast ve finále, kde je z Evropy jen několik měst, bude pro město přínosem jak z prestižních důvodů, tak i praktických, protože podobné úspěchy mohou být plusem pro získávání nejrůznějších dotačních titulů. Paní Peřinkové přispěje na cestu sponzorsky provozovatel našeho vodního hospodářství částkou třiceti tisíc. Také chceme požádat Jihočeský kraj o podporu, protože jde opravdu o mimořádnou událost.

 

Je na místě poděkovat Hance Rabenhauptové, protože tento úspěch je i jejím úspěchem a zadostiučiněním, jelikož to je ona, která s agendou zdravého města začala.

 

Zbytek týdne byl poskládán z mnoha jednání. Kamarád mi onehdy říkal, že to vypadá, jako že nic nedělám, když píši jen o něčem. Měl-li bych psát o všech jednáních a každodenní práci, bylo by to jednak dlouhé a jednak nezajímavé.

 

Snad jen ještě zmíním páteční odpověď ministra životního prostředí Tomáše Chalupy na dopis, který jsem mu posílal před časem společně s kolegyní Hankou Mrázovou. V pátek jsme obdrželi sdělení, že bychom mohli očekávat výzvu, která bude obsahovat možnost sloučení environmentálního centra s knihovnou a tak se ucházet o možnost získat finančního zdroje na novou knihovnu, která by zároveň plnila i funkci právě centra životního prostředí. Tak uvidíme, jak se vše vyvine. Zatím platí alespoň velký dík panu ministrovi Chalupovi vůbec za zájem o náš problém.

 

 

3.9.2012 - 9.9.2012

Týden utekl velmi rychle.

 

V pondělí přijeli cyklisté ze Zvolena, aby v úterý ráno odstartovali společně se třemi prachatickými kolaři na 4 denní cestu do Zvolena.

 

Já se naopak v úterý zúčastnil jednání představenstva JVS a ve středu se na moldavské ambasádě domlouval na detailech s J.E. S. Gordou, velvyslancem Moldavské republiky ve věci prodeje moldavských vín a pilotního projektu centra pro sdělování zkušeností, který by měla financovat Česká rozvojová agentura právě pro moldavská města.

 

V pátek ráno jsme společně s kolegyní Hankou Mrázovou, Annou Bryxovou a Hankou Kindlmanovou vyrazili na krátkou oficiální návštěvu Zvolena. Musím říci, že pobyt byl opravdu srdečný a je myslím pro oba s kolegyní Mázovou výzvou pro rozšíření smysluplné spolupráce pro více lidí z úřadu, celých Prachatic. Domů jsme dorazili společně s našimi cyklisty, takže vše dopadlo ku spokojenosti všech a všichni jsme se domů ve zdraví vrátili, což je základ pro další spolupráci.

 

 

27.8.2012 - 2.9.2012

Pondělní rada měla více bodů. Jedním z nejdůležitějších bylo rozhodování o snížení nájmu dle návrhu paní Novotné. V bodě, kdy jsme měli potvrdit stávající výši nájmu, jsme nenašli shodu a nepřijali usnesení.

Pro mě - nás to znamená se k tomuto tématu znovu vrátit a hledat formát snížení, který bude přijatelný pro co nejvíce zastupitelů jak z řad stávající koalice, tak i mimo ni. Dlohoudobý nezájem o větší byty nelze  již vnímat jako dočasný stav a je nutné nabídku srovnat s potávkou, tzn. v našem případě nabídnout bydlení za nižší náklady, protože spoluobčané na ně nemají prostředky a logicky hledají náhradní řešení.

Osobně to vnímám jako velký problém.

 

V úterý jsem poblahopřál panu Bojanovskému hodně zdraví a pohody k jeho osmdesátým narozeninám. Jsem rád, že jsem s ním mohl osm let spolupracovat v radě města.

 

Ve středu jsem byl v Českých Budějovicích domlouvat s Jihočeskou hospodářskou komorou seminář pro podnikatele o obchodování s Ruskem, který se bude konat u nás v Prachaticích.

 

Ve čtvrtek jsem byl v Praze na jednání na České rozvojové agentuře ve věci realizace projektu Centra pro sdělování zkušeností pro samosprávy ze zemí Východního partnerství.

 

V pátek proběhlo jednání se střelci ohledně financování výstavby nové střelnice - probírali jsme dílčí kroky, které povedou k vyřešení problému. V tomto případě odhady majetku a další detaily, abychom měli na jednání zastupitelstva co nejvíce podkladů pro rozhodování.

 

 

20.8.2012 - 26.8.2012

Týden utekl velmi rychle, protože kromě pondělí a pátku jsem čerpal tři dny dovolenou.

 

V pátek jsme měli jednání pracovní skupiny pro přesun střelnice, kde jsme probírali financování celé akce, abychom i vtomto důležitém bodu měli co nejdříve jasno a všichni věděli, co můžeme od sebe očekávat. Jednání bylo jako vždy konstruktivní ze strany zástupců střeleckého klubu.

 

Také jsme oficiálně ukončil měření výskytu azbestových vláken na ZŠ Národní a můžeme být bez obav - nehrozí riziko uvolňování vláken do ovzduší a tím nebezpeční poškození zdraví dětí, učitelů i dalších pracovníků a návštěvníků školy.

 

V sobotu jsem byl ve Vimperku, kde jsme za nás pozdravil a popřál hezké prožití slavnostního dne včem Vimperčanům na jejich oslavách 700 let vimperské větve Zlaté stezky.

 

 

13.8.2012 - 19.8.2012

Celý 33. týden byl plný drobných schůzek, prací, které se vážou k projektům střelnice, televizního vysílání v Prachaticích, protipovodňovým opatřením a další běžné agendě.

 

Ve čtvrtek jsme byli s panem starostou a paní Doleškovou na pohřbu pana Maindla. Čest jeho památce. Měl by být příkladem nám všem  svou činnorodostí a prací pro druhé. Smuteční řeč, kterou pronesl Jaroslav Černý, jsem vnímal jako citlivou a upřímnou.

 

V pátek večer jsme sešli s panem Lucukem a lidmi od skateu na Tatraně, abychom se na místě seznámili s názorem pana Martina Lucuka, stavitele betonových zapuštěných skateparků na naše možnosti a předpoklady. První dojem je dobrý a máme velkou šanci případně zakomponovat moderní nehlučný skateový areál ve stávajícím místě tak, aby nebyl v rozporu s ježděním na in-line dráze i s hotelem a celkovým vjemem z areálu. Tak uvidíme, jak se vše vyvine. Prozatím se můžeme podívat na areál vybudovaný v Klatovech zde.

 

 

 

6.8.2012 - 12.8.2012

V pondělí zasedla rada města. Kromě jiných bodů projednala i zadání žádosti na spolufincování výstavby odpadového dvoru a kompostárny na SFŽP. Končí tak více jak roční příprava na tento okamžik. Na začátku jsme měli jen místo, kde bude umístěn nový dvůr, dnes již máme po roce systematické práce žádost, která by měla mít podle všech racionálních ukazatelů výraznou šanci na úspěch. Poděkování je na místě pracovní skupině, kterou jsem stanovil v čele s Josefem Starým, který vše koordinoval, dále Marušce Peřinkové, Rosťovi Eichnerovi, Jirkovi Srchovi a Ivaně Jeřábkové a samozřejmě Karlovi Paškovi, tajemníku úřadu, který vše ze strany úřadu podporoval.

 

V úterý jsem odjel do Mauthausenu projednat partnerství do projektu, který chceme podat do doatčního schématu Evropské komise Evropa pro občany a to z ůvodu financování přeshraničních akcí a Slavností Zl. Stezky.

 

Ve středu jsem čerpal dovolenou a ve čtvrtek kromě běžných porad jel ze stejného důvodu jako v úterý navštívit Grainet.

 

Pátek byl spíše klidnější a kromě několika běžných jednání utekl rychle.

 

V sobotu ráno jsem se synem navštívil trhy Na povrchu, byli jsme tam okolo deváté, takže zatím nebylo mnoho lidí, ale nepršelo, takže věřím, že si je Prachatičané užili stejně jako my, kteří si odnesli kromě hrnečku, klobásy, vimperského piva a párku pocit, že je to bylo hezké a dobře zorganizované.

 

 

30.7.2012 - 5.8.2012

V pondělí jsem se setkal s jednatelem Intica - Systems a povídali jsem o možnostech případného spolufinancování výstavby chodníku do zóny na Krumloské ulici. Také přijel pan Linzer, jednatel Energie AG a probírali jsme zahájení nového roku v provozování vody.

 

V úterý dorazil pan Peroutka s kolegy a společně s pracovní skupinou jsme připravili finální materiál k projednání do pondělní rady města pro rozhodnutí o podání žádosti o dotaci do otevřené výzvy na SFŽP.

Odpoledne jsem byl v Mauthausenu a jednal s panem starostou o spolupráci v oblasti  financování našich aktivit - Slavností Zlaté stezky a dalších prostřednictvím programu Evropa pro občany, kam bychom chtěli také podat žádost.

Ve středu jsme byli s J. Černým, Mírou Bartošem, Romanem Podlahou a Frantou Zíků obhlédnout nový skate park v Klatovech.

 

Večer byl bezvadný koncert na Parkáně.

 

Ve čtvrtek jsem měl jednání s paní Hausler, jednatelkou GRW, ve věci možné podpory chodníku na Krumlovské. Odpoledne jsem dělal doprovod paní Rosemary z Californie , která přijela s organizátorem Xterry do Prachatic. Navštívili jsem rozhlednu, Křišťanovický rybník a okolní krásné šumavské vesnice.

 

V pátek jsem měl dovolenou, ale večer jsem vyrazil do Mauthausenu na Fest, který u nich začínal. Byla to zdvořilostní návštěva a jel jsem v zastoupení starosty, který obdržel osobní pozvánku.

 

 

23.7. - 29.7.2012

V pondělí proběhla rychle rada a valná hromada Tepelného hospodářství Prachatice, s.r.o. Na radě jsme řešili ukončení VŘ na zateplení SNP 559 a vyhlášení výtězné firmy. Na valné hromadě jsme hovořili o rámci řešení projektu kogenerací - projekční činnosti, času, financování, způsobu zadávání dílčích zakázek atd.

 

V úterý kromě porady a droných činností jsme se večer sešel společně s panem Černým a představiteli skate v Prachaticích a to za účelem rozhýbání stavu, který momentálně panuje a jeho zlepšení.

 

Ve středu jsem byl v Praze jednat na České televizi ohledně TV signálu. Výsledek moc radostný není. Byť u nás signál není nic moc, nejsme rozhodně prioritou. Ale pan Ing. Ferkl byl vstřícný a jednání otevřené, třeba nakonec u nás ke zlepšení dojde.

 

Čtvrtek i pátek nevybočovaly z řady a nebyly ničím zajímané. Páteční odpoledne společně se sobotním jsem věnoval koupání na Kříšťanovickém rybníku, kde je to ideální pro malé děti, které si to také náležitě užívají společně s lopatičkou a kyblíčkem.

 

 

16.7.2012 - 22.7.2012

V pondělí rada a zastupitelstvo. O nejdůležitějším bodu jsem již psal - rozhodnutí zastupitelstva o tom, že půjdeme cestou zakoupení kogenerací do tepelného hospodářství a nepodrobíme tuto oblast soutěži. Myslím, že to není ku prospěchu odběratelů, že nás čekají velké finanční problémy, až projekt nevyjde dle představ a moc rád bych se v této větě mýlil.

 

V úterý jsem byl v Praze na České rozvojové agentuře jednat o spolupráci na projektu Centra pro sdělování zkušeností pro samosprávy ze zemí Východního partnerství. Jednání bylo zajímavé a s oboustrannou chutí spolupracovat. Také jsem odpoledne navštívil ambasádu Moldavské republiky a hovořili jsme s diplomaty o projektu, kdy nám bude dán cca poloviční výtěžek z prodeje moldavských vín, které budou prodávány v rámci promo akce, která má tuto zem přiblížit našim občanům.

 

Ve středu proběhlo v Prachaticích jednání se panem Jakubem Stárkem ohledně hlednání možné podpory výstavby knihovny ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Čtvrtek jsme měl dovolenou a byl v Linci s dcerou v rámci výletu z dětského pasu.

 

Pátek byl pracovní a řešil jsem na úřadu různé záležitosti - od výběrových řízení po setkání s organizátory Letní školy staré hudby v Prachaticích, kdy jsme si povídali o spolupráci v roce následujícím.

 

 

9.7.2012 - 15.7.2012

V pondělí jsem byl v Praze na MŠMT, kde jsme jednal, resp. seznamoval pracovníka pověřeného ministrem se mnou jednat, o projektu výstavby nové  knihovny, možnostech multizdrojového případného financování. Jednání bylo vstupní a bude pokračovat u nás v Prachaticích.

Od úterý do pátku probíhaly běžné letní dny, kdy je více klidu.

 

Ve středu jsem obdržel protokol od Českých radiokomunikací, které provedly 4.7. měření kvality a síly TV signálu v Prachaticích. Závěr je, že doporučují umístění zařízení na Zdenice, které by signál zkvalitnilo. Na konec července mám již domluvenu schůzku s technických ředitelem České televize, kde bychom měli hovořit na toto téma. Je to takový běh na dlouhou trať, třeba to nakonec dopadne tak, že se signál zkvalitní pro všechny možné odběratele. Zvláště nyní, kdy Skylink chce zpoplatnit příjem ČT a dalších českých programů přes satelit je aktuálnost bezplatného dobrého příjmu ještě vyšší.

 

Ve čtvrtek jsme na poradě s panem Štěrbou rozváděli myšlenku, která mi napadla puprostřed jednání. Co se zkusit zapřemýšlet nad malou obůrkou, farmovým chovem, kde by děti mohly vidět jelena, srnku, muflona, atd.? A umístit tuto obůrku u Feferského rybníčku, když zde uvažujeme již se střelnicí? Takové místo, kam by se dalo jít procházkou po tankovce, zde si ve srubu sníst oběd nebo upéct na ohništi vuřty, Prohlédnout si zvěř, která má domov na šich okolních lesích z blízka... Uvidíme, jak se nám myšlenku povede rozvinout do konkrétní podoby. S tím souvisí i jiný nápad, na který mi nasměroval soused Vašek Šulec - MUDr. Šulec. Vytvořit v oblasti vodojemu na Šibeničním vrchu klidovou zónu - cestičky na inline bruslení, které by byly po vrstevnici, resp. pomalu stoupaly na vrchol, kde by třeba bylo hřiště a stánek s občerstvením... Podobný plán je již na světě z 80. let a nyní jej studuji, co by se z něj dalo případně použít a co ne.

 

V sobotu svatby a v té souvislosti o přání nás všech, kteří se jich účástníme (oddávající, matrikářka, recitátorka) k další svatbě, která bude za týden a to Marii Weissové, která na svatbách v naší obřadní síni hraje a svým hudebním i lidským projevem důstojně navázala na odkaz Václava Svobody.

 

2.7.2012 - 8.7.2012

Tři pracovní dny byly rychlé, pracovní. Pondělí ve znamení vyřizování emailů a drobností, na které nebyl čas během Stezky.

 

V úterý jsme byl v Českých Budějovicích na jednání představenstva JVS a odpoledne proběhla na radnici  plánovaná schůzka pracovní skupiny s panem Peroutkou, který připravuje žádost na SFŽP na vstavbu našeho odpadového dvora. Detailně jsme probírali veškeré varianty uspořádání odpadového dvora i kompostárny, abychom měli žádost připravenou tak, abychom uspěli po podání co nejlépe.

 

Středa byla opět ve znamení drobnějších jednání, schůzek, admimistrace probíhajících projektů - zmíněný odpadový dvůr, přemístění střelnice, oprava Rumpálovy ulice a dalších.

 

V pátek u nás zahrozila bouře, viadukt byl zase pod vodou, ale výraznějších škod nezanechala.

 

V sobotu jsem se byl na základě pozvání s paní Jeřábkovou ve Vodňanech na svatbě - obřadu, ženil se pan Laci a svatba to byla vskutku velká. Škoda jen, že jsme dorazili skoro po obřadu, protože k nám nedoputovalo oznámení o změně času. Přeji novonaželům Laciovým hodně štěstí a spokojenosti na jejich společné pouti životem a nám všem příjemný následující letní týden.

 

25.6.2012 - 1.7.2012

Týden utekl jako voda, v pondělí rada a zastupitelstvo.

Potom zbytek týdne mnoho drobností - příprav na Zlatou stezku, která vypukla v pátek a skončila včera, pro některé hosty až dnes nebo zítra. Podle toho, jak mají dohodnutou dopravu.

 

Jaké byly slavnosti? Myslím, že dobré, protože nepršelo, plné náměstí svědčilo o zájmu nás všech a chuti se bavit. Velké poděkování patří oragnizátorům v čele s Jiřinkou Doleškovou a kolegyním Bohumile Jindrákové a Vlaďce Blažíčkové. Stejně tak i KIS s Michalem Pilouškem a a všem jeho kolegyním a kolegům. Za úřad byl neustále vidět pan Zdeněk Rubeš, jak hlídá ony neviditelné, ale důležité záležitosti el. energie, organizace atd.

Samozřejmě, že velký dík patří všem, kteří celý svůj čas věnovali jednotlivým delegacím a podíleli se na zdárném chodu slavností i v roli , které není nijak navenek vidět. Stejně tak jako díky patří pořadatelské službě a zkrátka všem, kteří přiložili ruku k dílu.

 

Nakonec TS Prachatice a pan Laci se svými pracovníky dokonale po každé noci uklidili náměstí, kloubouk dolů i před vámi pánové.

 

Bylo to vyčerpávající pro všechny, ale XXII. Slavnosti Zlaté stezky stály za to!

 

 

18.6.2012 - 24.6.2012

Týden utekl rychle, by't se zkládal ze spíše drobných věcí a událostí. Za zmínku stojí až čtvrtek, kdy jsem měl jednání na MZV ve věci možného financování projektu Centra prosdělování zkušeností pro samosprávy ze zemí Východního partnerství. Dále odpoledne na Českých radiokomunikacích z důvodu špatného TV signálu ve městě. Výsledkem je žádost o schůzku s generálním ředitelem ČT a předložení argumentů k posouzení dokrytí signálu pro pro první multiplex, ve kterém vysílá ČT a následně i dalších, které jsou provozovány soukromými televizemi.

 

V pátek jsme si v pracovní skupině  k přemístění střelnice zadali úkoly, protože se snažíme prověřit ještě další lokalitu, zda-li by sem šlo střelncici přemístit. Má výhodu, že je relativně daleko od všech obydlí, tak uvidíme.

 

V sobotu jsme měl tu čest přivítat představitele jednotlivých dechových orchestrů a přivítat je na náměstí a nakonec v podvečer předat pamětní listy společně s V. Francem, který 1. mezinárodní přehlídku velkých dechových orchestrů zorganizoval a který si po právu zaslouží určitě nejen mé uznání. Večer jsme se pobavili na náměstí při koncertu naší prachatické kapely Fadžitulikistulán a německé kapely, která hrála všechny možné rockové písničky... Byl to příjemný večer a lidé se bavili, byli spokojení, co více si přát.

 

 

11.6.2012 - 17.6.2012

Pondělní rada nebyla dlouhá.

 

Předkládal jsem několik bodů. Informace o stavu investiční akce zateplení domů čp 1008 -1009, která byla dokončena. Dále návrh zastřešení prostoru v ulici Zvolenská, kde je přirozená tržnice a trhovci si staví různé provizorní přístřešky. Podnět byl ze strany trhovců, avšak nenašel nadpoloviční podporu v radě. Tzn. že stav zůstává jako dnes. Každý trhovec postaví vlastní igelitový stan, což příliš vzhledné není, zvláště v kontrastu s historickým centrem, o které vzorně pečujeme... Třeba najdeme ještě jiné řešení.

Radní se také seznámili s přehledem investičních akcí, které jsme provedli od začátku našeho volebního období a které administroval odbor investic. Průměrná realizační cena odpovídá cca 50-60% projektantské ceny.

 

V úterý jsme absolvovali pracovní schůzku k odpadovému dvoru. Odpoledne jsme s panem starostou byl účastníkem recepce na Ruském velvyslanectví ke Dni Ruska.

 

Ve středu jsem se zúčastnil valné hromady Resortu sv. Markéty a jednání představenstva. Stav je setrvalý, stále není dohodnuto dofinancování projektu.

 

Čtvrtek byl také s cestou do Prahy, kde jsme jednal na SFŽP ohledně detailů administrace akce zateplení Národní 1008-1009 a potom s panem náměstkem Moulisem a kolegyní H. Mrázovou  ve věci možného financování knihovny a environmentálního centra. Jednání jsou na začátku, navázala na setkání s ministryní kultury, takže není možné činit jakékoliv závěry.

 

V pátek opět Praha - jednání Komise pro zahr. spolupráci Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky a potom odpoledne setkání s generálním ředitele Č. radiokomunikací ve věci nekvalitního pozemního příjmu v Prachaticích, ze kterého nakonec sešlo a je přeloženo na příští týden.

 

V sobotu jsem měl tu čest se účastnit poutní mše u příložetosti umrtí Jana Neumanna a posléze pozvat za město Prachatice hosty ke slavnostnímu obědu, kterého se zúčastnil otec biskup Paďour, generální vikář A. Pintíř, předseda KDU-ČSL MVDr. Bělobrádek a další významní hosté a občané Prachatic.

 

4.6.2012 - 10.6.2012

V úterý jsem se zúčastnil valné hromady Jihočeského vodárenského svazu, která proběhla velmi rychle a nebylo zde projednáváno nic závažného.

 

Ve středu jsme začali s paní Jindrákovou přiípravovat projekt, který bychom chtěli podat do programu Evropa pro občany a ucházet se o prostředky nejen  na naše přeshraniční aktivity.

 

Odpoledně jsem pasoval na čtenáře děti ze škol. Bylo to příjemné zpestření každodenních pracovních povinností.

 

Ve čtvrtek jsem den zahájil čtením z bible pro školáky a potom odjel tlumočit a doprovodit pana velvyslance Moldavské republiky J.E. Štefana Gordu na návštěvě Jana Stráského v NPŠ.

 

V pátek jsme společně s paní H. Mrázovou navštívili ministryni kultury Alenu Hanákovou, abychom s ní probrali možnosti podpory výstavby knihovny v Prachaticích.

 

V sobotu jsem navštívil trhy - opět pršelo, takže trhovci myslím neměli příliš důvodů k radosti. Třeba již v tomto roce naposledy nepřízeň počasí omezila větší zájem Prachatičanů o tuto zajímavou možnost nákupu něčeho dobrého, co si běžně nekoupíme.

 

 

28.5.2012 - 3.6.2012

Týden začal radou města v pondělí, ze které jsme se omluvil, protože jsem zkoušel u maturity na SOA na Zl. stezce studenty, které jsem tento školní rok učil základům ekonomie. Bez nároku na jakýkoliv honorář. Pro mě to bylo moc příjemné a věřím, že si studenti něco odnesli z našich hodin. Většině se zkouška z dospělosti povedla a všem přeji ještě takto, aby se jim v běžném životě dařilo a těm, kteří budou zkoušet studijní štěstí dále, aby uspěli.

 

V úterý nás navštívila skupina obyvatel z Velikonočního ostrova - Rapanuiců v jejich jazyce společně se svou královnou Liou. Večer vystoupili se svým tančním uměním v divadle.

Ve středu navštívili školku v Zahradní ulici, kam přišli na doporučení paní ředitelky Kubátové. Škoda, že královně, kterou přijal i pan prezident Klaus na Hradě, nebylo dobře, takže se děti setkaly jen s tanečníky. I tak to byl myslím jak pro ně, tak i paní učitelky hezký zážitek. Byli to všichni velmi příjemné lidé, kteří si snad odvezou domů na daleký Velikonoční ostrov se sochami Moai obdobné pocity.

 

Ve čtvrtek jsem byl na konferenci o korupci na Úřadu vlády ČR, kde přednášeli o novelách zákona o obcích i dalších připravovaných změnách v legislativě v souvislosti s potíráním korupce. Myslím, že se mnohdy navrhovaná zpřísnění mohou lehce dostat do jiné role a to např. politického boje uvnitř jednotlivých zastupitelstev; třeba v souvislosti se zdůvodňováním nižších cen u prodávaného majetku, které bude možné pouze v případech zvlášť hodného zřetele.

 

V pátek proběhla porada za účasti s členů osadního výboru Libínského Sedla k možnému umístění střelnice u skládky. Později jsem měl jednání se zástupci Tribase, s.r.o. a ředitelem krajského úřadu L. Průšou a vedoucím odboru majetkového J. Fidlerem ve věci směn a koupí pozemků  v oblasti učiliště v kasárnách.

 

V sobotu jsme společně s paní matrikářkou J. Peškovou oddali tři páry snoubenců, kterým ještě jednou přeji hezký a pohodový manželský život, pokud čtou tyto řádky.

 

 

21.5. 2012 - 27.5.2012

V pondělí proběhly různé schůzky, jedou z nich byla s arch. Nepustilem, kdy jsme s paní Jeřábkovou a arch. Markovou debatovali nad možnými návrhy zastřešení tržiště před Rytíři štěstěny, které se budou posuzovat v nějaké blízké radě. Proč zastřešení? Toto místo je přirozeným centerem stánkového prodeje, kde stojí z úvahu něco s ním udělat a zvýšit jeho atraktivitu jak pro zákazníky, tak prodejce.

 

Také nás v pondělí navštívil velvyslanec Ruské federace, který pobědval v restauraci U medvěda a následně pokračoval do Českého Krumlova. Určitě je dobře, když o Prachaticích má pozitivní povědomí co nejvíce důležitých lidí.

 

V úterý byla stěžejní akcí dne schůzka pracovní skupiny k problematice tepla, kdy jsme debatovali a poslouchali zástupce ČEZu několik hodin.

 

Ve středu jsme se domluvili s paní Jeřábkovou a Ing. Maryškou na zvelebení okolí autobusového nádraží, kdy ČSAD odstraní staré chodníky, my zlikvidujeme rozpadlou dlažbu a vše se dosype ornicí, kterou nám bezplatně poskytla firma GRW - paní jednatelka Haussler, za což jí i touto cestou děkuji.

 

Navečer jsem přijal pozvání  Jihočeské hospodářské komory na předávání cen Cross Border Award za nejlepší inovaci firmy z trojúhelníku Jihočský kraj - Horní Rakousko - Bavorsko - Pasovsko, které proběhlo v sále zastupitelstva Jihočeského kraje.

 

Ve čtvrtek, kromě běžných porad, jsem jednal s panem Prokopcem - ředitelem UZSVM Jihočeského kraje o možnostech rozšíření prostor  dopravní agendy. Jednání jsou na začátku, takže výsledek zatím není možné ani předjímat. Pevně však věřím, že nalezneme nějakou variantu, která zkvalitní výkon státní správy, který v přenesené působnosti zajišťujeme jako obec pro stát a zároveň nebude ku škodě úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Myslím, že si všichni uvědomujeme to, že pracujeme pro občany a nejsme soupeři, ale kolegové, kteří hledají cesty, jak si vyjít vstříc.

 

Odpoledne jsme se na svou žádost zúčastnil jednání kontrolního výboru zastupitelstva, kde jsme odpovídal na otázky, které mi kladli jeho členové. Hostem byl také radní Zikmund.

 

V pátek jsem se zúčastnil sportovních klání mezi městy, které se uskutečnilo v Jindřichově Hradci. Nakonec jen jako nehrající člen.

 

V sobotu ráno jsem ve spolupráci panem jednatelem TS Eichnerm  zaslal fotky prostranství, kde bychom chtěli opět rozšířit množství nádob na separovaný odpad  do centrály Lidlu v Brandýse nad Labem. Čekám na odpověď na návrh řešení, které by pomohlo nepořádku v okolí kontejnerů a zároveň i občanům, kteří hojně využívají tohoto místa k odložení separovaného odpadu ze svých domácností.

 

 

14.5.2012 - 20.5.2012

Pondělní rada proběhla celkem rychle. Základní informace již proběhly tiskem, nebudu je tedy více rozebírat.

 

V úterý nás navštívila delegace z partnerského města Mauthausenu. Také proběhla beseda s účastníky českého rekonstrukčního týmu v Lógaru v Afghánistánu, které se zúčastnily děti z našich škol. Škoda, že jsme museli zrušit původně plánovanou odpolední běsedu pro občany, ale nejistota, zda bude vše organizačně tak, jak má, nás vedla k tomu, že jsme zvolili jen dopolední povídání. Výstava o této činnosti a zájmech České republiky, ať již na ní má každý názor jakýkoliv, je k vidění na Velkém náměsti a bude vystavena zhruba do konce května.

 

Středa byla plná různých jednání, kromě jiných i nad webovými stránkami, projektantem křižovatky nad kasárny. Také jsem odpovídal na otázky dětí v rámci akce, kterou pořádalo o.s. Krebul.

 

Čtvrtek byl obdobný.

 

V pátek jsem jednal o možnostech zřízení stomatologické ambulance pro dva mladé dentisty, ktří mají chuť a zájem u nás zakotvit, takže snad se povede u nás navýšit počet zubařů. Ze strany města samozřejmě podpora je. V poledne jsme jednal s panem Ing. Prokopcem, ředitelem ÚZSVM Jihočeského kraje a to o dopravní agendě, kterou my zajišťujeme v prostorách budovy, kterou tento úřad vlastní.

 

Cestu do Českých Budějovic jsem také využil k setkání se zástupkyní ředitele Jihočeské hospodářské komory paní Ing. M. Fouňovou a povídání o možnostech spolupráce města i JHK a to především v oblasti zahraničních vztahů a kontaktů, které mám nejen z občasných cest do zemí bývalého Sovětského svazu.

 

Nemohu nezmínit páteční ranní krátký telefon, kdy jsem odpovídal na dotaz pana Gorbunova, zda nás může v pondělí navštívit mimořádná a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice Jeho Excelence Boris Sergey Kiselev s doprovodem, který cestuje na jednání do Českých Budějovic a který by rád osobně spatřil naše město. Na jeho návštěvu se samozřejmě těšíme a vnímám ji jako poctu pro Prachatice.

 

 

7.5.2012 - 13.5.2012

Po návratu z dovolené jsem ve čtvrtek absolvoval běžně plánované porady s technickými odbory a společnostmi, které mám na starosti. V pátek jsme ráno jednali opět v pracovní skupině o možnostech řešení střelnice. Ukazuje se, že varianta umístění střelnice u skládky na Libínském Sedle by měla být nejméně špatná a svým hlukem by neměla omezovat a rušit obyvatele této části Prachatic. Standardně uvažujeme o projednání s občany a předsedu osadního výboru pana Machalu jsem pozval na příští jednání pracovní skupiny, aby se stal jejím členem.

 

Později jsme hovořili se zástupcem firmy, která nabízí technické řešení, které by zlepšili příjem digitálního TV signálu, protože České radiokomunikace nebudou naše problémy řešit. Uvidíme, jakou konkrétní nabídku odbržíme a co by to pro občany znamenalo a jaké náklady by neslo město.

 

K problematice tepla píši v samostatném článku v Novinkách. V této souvislosti mi nedá a musím se podělit o informaci, kterou jsem slyšel. Prý připravuji místo jednatele tepelného hospodářství pro pana Hagaru a stejně tak i místo ředitele sportovního zařízení. Musel jsem se pousmát a každému, kdo  vnímá toto sdělení vážně navrhuji, aby se dotázal právě pana Hagary, jak on vidí tyto informace.

 

 

30.4.2012 - 6.5.2012

Pondelni zastuptelstvo probralo vice dulezitych veci. Digitalizaci kina, provozovani vody a informaci o nabidce CEZ Energo provozovat tepelne hospodarstvi.

PRO Prachatice se rozhodly nakonec podporit variantu provozovani externi firmou. Jednak nabidla nizsi cenu a jednak je to stabilnejsi reseni za stavajici urovne spoluprace a komunikace v zastupitelstvu. Rozbor cen predstavime na strankach pristi tyden. Pan kolega Rohacek se dotazoval, co na to reknou nasi volici. Jsem si jist, ze nase motivy pochopi, protoze provozovat sami znamena hospodarit a podporovat racionalni reseni a to podle meho nazoru v ramci celeho zastupitelstva, nikoliv v ramci vladnouci koalice, at je jakakoliv.

Naznaky pani kolegyne Krejsove, ze nekdo, kdo jedna s vedenim firmy [rozumejte ja, ostatnich clenu komise vcetni ji samotne se to pravdepodobne netyka] vynasel informace firme CEVAK, jsou tezko postizitelne a slozite na ne reagovat. Musel bych se snizit na podobnou uroven a to nechci. Stejne jako v pripade jinych iracionalnich vypadu vuci me osobe. Podle me prave takovy zpusob komunikace rozhodne nenapomaha slozitym a odpovednym rozhodnutim. A tim vlastni provozovani je, protoze krome moznych benefitu prinasi samozrejme i rizika a to ne mala.

 

K ostatnim tematum napisi vice po navratu z dovolene, kterou cerpam od utery 1.5. do 9.5. a vyuzil jsem ji v ramci moznosti ucastnit se za Ceskou republiku  pozorovaci mise OBSE v Armenii. Proto dnesni postrehy pisi rano 6.5. v hotelu v Jerevanu bez diakritiky. Za chvili zaciname pozorovat s kolegyni z Polska prubeh parlamentnich voleb... Preji hezkou nedeli domu do Cech.

 

 

23.4.2012  - 29.4.2012

Tyden je ve znameni pracovni cesty do Gruzie. Tyto radky pisi v sobotu rano v Khashuri na pujcenem laptopu. Konference v Tbilisi myslim dopadla pro Prachtice dobre. Bylo vice dotazu na nase mesto, praci, postupy. Nas prispevek ocenil i pan velvyslanec Jestrab prijetim me osoby na ambasade spolecne se svym zastupcem panem Koskem. Hovorili jsme mimo jine i o moznostech vyslani nejakeho naseho peveckeho sboru do Gruzie. Vnimal jsem podporu. Take jsem se seznmil s mnoho zajimavymi lidmi. Nektere z nich se budu snazit presvedcit, aby nejakou svou konferenci usporadali u nas v Prachaticich.

 

Vcera jsem dorazil do Khashuri, kde mi vrele prijali a take dovezli z Tbilisi. Navstivil jsem skolky a snzil se udelat nejake snimky, o ktere se chci podelit, aby i dalsi Prachaticane mohli mit predstavu o zivote v tomto meste pod Malym Kavkazem. Dnes mam schuzku s vedenim mesta a NP Borjomi, kde bych chtel byt napomocen navazani vztahu pro pracovniky parku Sumava. Vice napisi jiz z domova.

 

NP Borjomi je parkem, který je co do velikosti s NP Šumava srovnatelným. Jen hory jsou vyšší a vegetace pestrá, tedy zde neřeší problémy monokultury smrků, se kterými se Šumava potýká. Vedení parku - pan ředitel Levan Tabunidze, jsou připraveno a otevřeno spolupráci.

 

Domů jsem drazil v neděli odpoledne a stále mi nepřesávají fascinovat možnosti, které nám technika přináší. Ráno vstát skoro 3 tisíce km daleko a večer ulehnout doma. Stála cesta za to? Myslím, že ano, Prachatice zná se o několik zajímavých lidí ve světě i v Gruzii více. Možná nic, možná základ nějakého projektu, který nám bude prospěšný. To ukáže budoucnost.

 

 

16.4.2012 - 22.4.2012

V pondělí proběhla rada města. Kromě mnoha bodů, které jsme schválili, jsme jednali i výsledcích kontroly plnění směrnice na zadávání veřejných zakázek u obchodních spol. V MSBD, TS a Sportovním zařízení bylo v podstatě v pořádku,  Tepelné hospodářství vykazovalo nejvíce nedostatků. Všechny kontrolované subjekty se vyjádřily ke kontrole a jejich stanovisko bylo součástí materiálu projednávaného v radě města.

 

Kontrola však přinesla další potvrzení  nutnosti mít na úřadě co nejvíce kvalifikovaného vnitřního kontrolora, který bude mít dostatek času se zabývat kontolou např. plnění různých projektů - hlídat přiměřenost nákladů atd. Tedy řešit případné nesrovnalosti v rámci úřadu a co nejdříve a nastavovat nápravná opatření, která budou působit obecně.

 

Rada také schválila mou cestu ve dnech 24.4. až 29.4. do Gruzie, kam jedu přednášet o naší skládce - postupu její výstavy na mezinárodní ekonomické fórum   LED Tbilisi  . Při té příležitosti do odletu zpět domů navštívím město Khashuri, kam jsme poslali hračky a budu s nimi jednat o možnostech další spolupráce, která by byla přínosem jak pro ně, tak pro Prachatice.

Možnost přednášet a reprezentovat naše město na této mezinárodní konferenci považuji za velkou možnost zviditelnit Prachatice na mezinárodní úrovni. Prachatice jsou partnery konference po boku Vídně, Paříže, Berlína a dalších měst, jak je možné nalézt na programu konference a vážím si toho, že SMO ČR nabídnul reprezentaci republiky právě mně, resp. městu Prachatice.

Náklady na cestu a pobyt na konferenci nejsou hrazeny z rozpočtu města Prachatice, ale městem Tbilisi. Historii fóra naleznete  na www.economicforum.ge

 

V úterý jsme společně s J. Starým byli v Praze na konzultaci na SFŽP ve věci příprav na připravení projektu pro podání k financování. Po jednání jsme se připojili k panu starostovi a zúčastnili se vyhlašování Historického města roku 2011 ve Španělské sále na Hradě.

 

Zbytek týdne byl plný menších porad, jednání. V pátek jsme opět seděli nad možností umístění střelnice v jiné lokalitě než stávající.

 

Jednání okolo posílení signálu TV v Prachaticích zatím příliš nepokročila, spíše se ukazuje, že ČRa nenaleznou řešení, které by nám tento problém řešilo. Ale existují i jiné možnosti, o kterých budeme jednat - vlastní zařízení, které by nestálo miliony, ale je to věc posouzení, které uděláme co nejdříve.

 

 

10.4.2012 - 15.4.2012

Týden byl bez velkých zajímavostí.

 

Ve středu jsme sešli ke střelnici opět v pracovní skupině. Pan projektant je odborník a z toho plyne, že nalézt kvalitní a přiměřeně nákladné odhlučnění stávající střelnice není jednoduché vzhledem k mnoha důvodům, které to komplikují. Na schůzce zazněly i nápady ohledně hledání jiného přijatelného místa. Vše podstatné bylo odpoledne tlumočenou na pracovním jednání zastupitelstva, kde jsme probírali i provozování vodního hospodářství, problematiku tepelného hospodářství a kino, jeho modernizaci na 3D úroveň.

 

Ve čtvrtek obdobně jako pracovní jednání zastupitelstva proběhlo i jednání finančního výboru, kterého jsme se se starostou účastnili jako hosté a odpovídali jsme na otázky přítomných členů.

 

V pátek jsme seděli hned ráno s panem Jandou - vedoucím finančního odboru, Fatkou a Haisem, abychom hledali možné lokality k případnému přestěhování střelnice. Tedy takové, které nebudou na obtíž okolí. A to jednoduché není. Nyní těch několik možných prověříme ze všech možných hledisek.

 

Sešel jsem se se zástupcem Radiokomunikací, a.s., se kterým jsme probrali a vzájemně hledali řešení špatného TV signálu z pozemního vysílání. Pan Nadberežný mi slíbil, že se pokusí přijít s návrhy řešení co nejdříve. Zatím jsem optimista a věřím, že problém vyřešíme ku spokojenosti občanů.

 

 

2.4.2012 - 9.4.2012

V pondělí jsme byli společně s paní Dolejškovou a panem Špačkem v Českém centru ve Vídni instalovat upoutávku na Slavnosti Zlaté stezky a  také předjednat další možnou výstavu, která by přiblížila Prachatice a jejich činnost na poli kulturním. Možná i ve spolupráci se Správou národního parku Šumava.

 

V úterý po poradě proběhlo setkání s Romy ku příležitosti dne Romů, který je vyhlášen na 8.4. O jednání napsala vyčerpávající článek H. Rabenhauptová na stránkách města.

 

Odpoledne jsem reaogoval v kabelové televizi na kritiku kolegyně radní Štemberkové ohledně veřejných zakázek a další činnosti rady města.

 

Středa byla asi nevýznačnějším dnem týdne. Na základě kontaktu, který mi laskavě předala paní Ing. Hrabáková, vedoucí odboru kultury Jihočeského kraje, jsem pozval na pracovní návštěvu představitele Obchodního zastupitelství Ruské federace. Obchodního radu pana Turova a jeho poradce pana Gorbunova. S pány jsme společně se starostou strávili několik hodin. Ukázali jsme jim areál na Lázních sv. Markéty, kde je planovaná výstavba Resortu sv. Markéty, pokud se najdou finanční prostředky, protože stále nejsou ještě pohromadě. Pánové také ocenili krásu našeho města, kdy jsme hovořili o možnostech přiblížení regionu ruským turistům. Také jsem oslovil hospodářskou komoru k předání kontraktů firem, které bvy měly zájem přídně o spolupráci. Příjemnou zpětnou vazbou pro celé Prachatice je poděkování pana Turova za návštěvu našeho města, které  naleznete  na stránkách města zde  .

 

Ve čtvrtek jsme kromě běžných porad řešili i další kroky v přípravě na požádání o dotace na odpadový dvůr a napsal jsem generálnímu řediteli Českých radiokomunikací dopis s reakcí na článek, který vyšel v Hospodářských novinách o natáčení reklamy, kdy nejen pan generání ředitel zametá tisícikoruny a apaluje na občany, aby využívali pozemní digitální vysílání k příjmu programů. V dopise jsem informoval, že mnozí občané u nás by také rádi přijímali signál z pozemních vysílačů, ale není u nás dostatečně kvalitní. Dopis se setkal se zájmem a příští pátek by nás měl navšítvit pracovník radiokomunikací. Třeba nakonec dojde k řešení, kdy se rapidně zlepší kvalita signálu ve městě.

 

V  pátek jsme kromě běžné agendy zasednul v podverčer do poroty soutěže "Portus hledá Mistra slova", kde soputěžili děti o post nejlepšího mluvčího, šoumena. V porotě seděl Pavel "fracek" Novotný, ale musím říci, že byl velmi příjemný a imange, které buduje v Praze, nebylo u nás vůbec patrné. Škoda jen, že jsem byl po týdnu tak unavený, že jsem neměl více síly na veselejší komunikaci s dětmi.

 

 

26.3.2012 - 1.4.2012

Pondělní rada nebyla dlouhá. Z nejdůležitějších bodů byl opakovaný výběr ředitele Kulturních a informačních služeb města Prachatice - KIS Prachatice. Radě města se představilo 6 uchazečů a z nich byl vyhodnocen jako nejlepší Michal Piloušek. Jen zopakuji, co jsem odpověděl na dotaz T. Přibylovi z Prachaticka News. Je to šance, výzva a já věřím, že ji Michal Piloušek ku prospěchu nás všech Prachatičanů využije a zúročí. Protože KIS je v mé působnosti, určitě má mou plnou podporu a obráceně budu očekávat výkon a bezchybný chod organizace.

 

V zápisu z rady si v různém můžete přečíst mnoho "důležitých" věcí. Je to celkově nehezké čtení a nepřidává na důstojnosti nejen nikomu z nás, ale především úřadu, který zastáváme a reprezentujeme. V té souvislosti nemohu nevzpomenout vystoupení kolegyně radní Štemberkové v kabelové televize, kde je "vše", co dělá úřad špatně a kde kromě jiného znovu kritizuje podle mého názoru bez racionální argumentace systém zadávání veřejných zakázek a vyjímky, kdy je zakázka zadána přímo.

Je to vážné téma, které nelze přejít mlčením. Tedy opět jako skoro před rokem vysvětluji: zakázky nad 40 tisíc bez DPH a jejich výsledky mají být zveřejněny na webových stránkách. Tzn. je zde 100% veřejná kontrola a možný zdroj k jakémukoliv dotazu na zadavatele, případně na nás politiky. Vyjímka - to je to samé. Pokud je udělena, věřejnost ví opět z otevřeného zdroje - zápisu z jednání rady města, že byla učiněna. A kdokoliv si může najít v materiálech, které radní dostávají k tématům, o co šlo a důvody jejího udělení. Tzn. opět 100% transparentnost. Vyjímku uděluje svým usnesením rada, jde o rozhodnutí min. 4 členů, nikoliv mé, starosty. Předminulý pátek jsme provedli kontrolu nad plněním směrnice - viz mé minulé postřehy. Její výsledky budou pžedloženy do rady města.

 

Je mi líto, že je naše práce v podstatě soustavně poznamenaná v celku zásadním nesouladem ve vidění problémů, přístupu k jejich řešení, protože to znamená, že místo abychom využívali svých schopností a jejich synergií pro město, často je utápíme v malicherných sporech.

Přitom město potřebuje spolupráci nejlépe všech zastupitelů minimálně v tom, že spolu budeme komunikovat na takové úrovni, abychom nedávali spoluobčanům špatné příklady a neznevažovali úřad, který vykonáváme. Lhostejno v jaké funkci.

 

V úterý jsem společně s kolegyní Doleškovou strávil v Benešově u Prahy na zajímavém školení k diplomatickému protokolu a etiketě. Určitě se nám všem hodí znát pravidla, kterými se řídí statní návštěvy, umístění vlajek na stolech a mnoho dalších drobných detailů, které patří ke správné a důstojné a hlavně profesionální práci a organizaci význačných návštěv. Lhostejno, zda-li jde o rutinní návštěvu kolegů z Grainetu nebo velvyslance.

 

Ve středu jsem měl mnoho drobných schůzek. Porada s ředitelkami mateřských školek ohledně možností rodilých anglicky mluvících učitelů mateřských školek do školek, pracovní schůzka MA21, studentskou radu, a další rychlé schůzky zaplnily celý den.

 

Ve čtvrtek jsem měl důležitou schůzku společně s kolegy z finančního odboru s projektantem, který vzešel ze soutěže na odhlučnění střelnice. Standardně se celého procesu účastní zástupci střelců, abychom neztráceli čas a měli společná stanoviska. Musím říci, že je to opravdu profesionální a panu Amortovi, Beyerovi a tentokrát i panu Štechovi děkujeme za jejich pohledy. Celý projekt vede po administrativní části pan Jurčo a rád konstatuji, že velmi dobře.

 

V poledne jsme se rychle sešli s pracovnicemi KHS a paní ředitelkou Bolkovou na ZŠ Národní. Zde budou odborníci měřit přítomnost azbestu a minerálních vláken za běžného provozu na vytipovaných místech. Jde o preventivní akci a je dobře, že proběhne.

 

Večer jsme slavnostně přijali delegace ze Zvolena a Rogačeva z Běloruska, které přijely na sportovní klání ve fotbale a volejbale, jenž začalo následující den.

 

Páteční dopoledne jsme strávil mimo jiné i diskusí s vedením Hotelu Albatros a Sport Active o možnostech hlubší spolupráce všech poskytovatelů služeb v cestovním ruchu s radnicí.

 

Fotbalové klání zahájené v pátek odpoledne a ukončené v sobotu po poledni dopadlo dobře, byť byl jeden zhmožděný kotník a já ještě dnes nemohu pořádně chodit, protože jsem si natáhnul sval a bolí mi achillova pata, jak jsem se snažil co nejméně kazit hru týmu, ve kterém jsem hrál. Borci z běloruského Rogačeva bohužel skončili poslední ve fotbale, ale na oplátku třetí ve volejbalových zápasech. To je hra, sport...

Jak to někdy bývá, svět je malý. V hovoru jsme zjistili, že Rogačev má od podzimu za partnerské město Khashuri v Gruzii, kam naše děti z mateřských škol poslaly hračky a které jsem v podstatě náhodou navštívil během mé podzimní cesty organizované Svazem měst a obcí České republiky do této země.

 

Návštěvníci byli spokojení a byť se může zdát, že podobné podniky jsou samoúčelné, nemyslím si to. Čím více se lidé osobně znají, tím nesnadnější je manipulace  s nimi. Byť v tomto případě se setkávájí většinou pracovníci městských úřadů z našich partnerských města hostů. Je to několik drobných koleček do soukolí porozumění, přímého kontaktu, znalostí jednotlivých lidí, kteří si nejsou po setkání cizí.  A to je dobře.

Při té příležitosti si dovolím upozornit na článek, který píše o možná pro někoho naivní, ale jak se zdá pro mnohé výborné iniciativě izraelského učitele, ke které se jako vločky nabalující se na sněhovou kouli přidávají lidé nejen v Izraeli a Íránu. Vice naleznete zde nebo na facebooku či webových stránkách.

 

Přeji nám všem hezký nadcházející týden.

 

 

19.3.2012 - 25.3.2012

Týden utekl velmi rychle. Důvodem byly mé dva dny dovolené. V pondělí a ve čtvrtek. Mezi nimi byly dny s běžnou pracovní agendou. V úterý jednání představenstva Jihočeského vodárenského svazu, kde naše město zastupuji. Odpoledne jsme měl jednání, kromě jiných, s firmou Sauron jenž mi kontaktovala. Nabízí internet a je schopná pokrýt signálem nejen náměstí, ale i např. Hulák a areál sportovního zařízení zdarma po určitý čas - cca 1 hodinu. Následně je možné si přikoupit připojení pomocí SMS za cca 50 Kč/4  hod. Myslím, že to není špatná myšlenka a určitě stojí za zvážení. Hodina je dost času na prohlédnutí emailů i internetu, pokud to návštěvník nutně potřebuje. Pokud se dáme touto cestou, bude naplněn jeden z požadavků občanů, který vzešel z fóra zdravého města.

 

Středa byla plná drobných schůzek. Od otevírání naučné stezky na Zlaté stezce, což je každoroční akce  po  veřejné projednávání komunitního plánu.

 

V pátek jsme společně s paní Jeřábkovou a panem Jandou kontrolovali u společností zřizovaných městem plnění směrnice o zadávání veřejných zakázek č.5/2011. Výsledek bude projednán v radě města.

 

V sobotu tři svatby a všechny byly hezké ...

 

 

12.3.2012 - 18.3.2012

Pondělní rada oplývala množství bodů, které byly důležité. Projednali jsme program na slavnosti. Zvedli vstupné, ale myslím, že zde nejde o nic dramatického, byť bývalo  levnější.  Pokud si jej půjdeme koupit v předprodeji, bude o 30 Kč dražší, tedy o sumu rovnající se jednomu pivu, které si na slavnostech zakoupíme - zhruba. Důvodem je především nižší suma v rozpočtu, kterou máme na slavnosti vyčleněnou.

 

Projednali jsme také znovu umístění obrazů do kapliček, kdy jsme rozhodli o variantě první, která měla podporu památkového ústavu. Mezitím došlo k mediální smršti a rada je na pranýři. Viž článek v Blesku zde. I to se někdy stává. Škoda jen, že tyto motivy rovnou odborná komise nevyřadila z posuzování, když byly z odborného hlediska nepřijatelné, protože paní architektka Marková i paní Ourodová z NPÚ byly v komisi také. Z logiky věci to znamená, že radní mohli posuzovat všechny. Píši to s vědomím, že jsem na té radě již nebyl a neúčastnil se debaty ani nehlasoval, ale pokud by odborná komise názor hned vyřadila, nedošlo by k této nemilé události a nemátlo by to radní jako návrh, který je sice až třetí v pořadí, ale není nepřijatelný, jak se ukázalo později.

 

Výběrové řízení na KIS jsme nakonec neukončili, rsp. revokolvali usnesení o novém vyhlášení; všichni kandidáti budou mít tedy možnost jít ještě jednou představit sebe i koncepci. Nyní ale přímo před radou města. Nejde o nejlepší řešení, ale možná nejméně špatné v dané nestandardní situaci.

 

Také jsem v bodu různé informoval radu o tom, že Policie ČR začala ze svého podnětu šetřit překlady knih o JNN. Podkladem jí bylo mé vyjádření na diskusním fóru k dotazu, který zde byl položen - jen jsem odpověděl na přímý dotaz ohledně této kauzi. Nic více, nic méně.

 

Přesto si někteří lidé myslí, že jsem policii záměrně upozornil, ale pokud bych to chtěl udělat, učiním to tak, že se sám pod trestní oznámení podepíši, tak jako v případě mnoha jiných vyjádření.

 

Jeden pán prý z tohoto důvodu prohlašuje, že mi zničí, i kdyby ho to mělo stát všechny peníze. Co k tomu dodat....

 

V úterý přijel na návštěvu na  základě pozvání, které jsme Jeho excelenci zaslal zhruba na začátku února, Stefan Gorda - velvyslanec Moldavské republiky. Celý den, včetně pracovního oběda s podnikateli, byl příjemný a myslím, že Moldávie má v u nás muže na pravém místě.

 

Středa byla plná drobných schůzek a večer jsme se narychlo balil na službní cestu do Tater - Štrbského Plesa, kde jsme na konferenci prezentoval Slavnosti Zlaté stezky a naše zaslání hraček do Gruzie. O prezentaci mi požádal Svaz měst a obcí České republiky a byla to pro mě čest. I účastníkům z řad starostů z Čech a Slovenska se líbila a přivezl jsem dost zajímavých kontaktů. kromě jiného i na skupinu Lojzo, která má zájem u nás vystoupit.

 

Cesta byla sice dlouhá - ve čtvrtek ráno tam a navečer v pátek domů, ale ve zdraví jsme dojeli a to je podstatné. Cestu, stravné i pobyt hradil SMO ČR, rozpočtu města se nedotknul.

 

 

5.3.2012 - 11.3.2012

V pondělí nás navštívili na základě pozvání kolegové z Grainetu, kterým jsem ukázali město a při večeři probrali všehochuť záležitostí, které jsou důležité pro obě obce.

V úterý byl běžný den, ale na druhou stranu vyjímečný tím, že úřad zpřísnil účast v diskusním fóru města. Zpřísnil možná není to správně slovo, zkrátka přispěvatelé se musí přihlásit a vytvořit svůj účet podobně jako do jiných systémů - facebook, e -shopy atd. Jednou stranou je to dobře, nebudou zde úplně anonymní příspěvky, jejichž pisatelé se neodváží z různých důvodů přiznat svou identitu. Jiný pohled je o tom, že si myslím, že přijdeme o mnoho přispěvatelů, kteří byť zůstávali anonymní, tak se dotazovali na věci, které měly smysl a byly praktické pro všechny - zimní údržba, úklid atd. Zde neexistuje jediná správná odpověď a mně bude svobodnější podoba diskusního fóra chybět.

 

Ve středu již po čtvrté zasedla pracovní skupina k tvorbě webových stránek, kterou vede Milan Batysta a dlužno dodat, že velmi dobře. Pomalu se blížíme k finalizaci zadání, probírají se vizuální podoby webu. Důvodem této práce je fakt, že nyní stojí celý systím na jednom programátorovi a to není dobře.

 

Odpoledne jsem byl na krátké pracovní návštěvě v Madetě na jednání s generálním ředitelem p. Teplým. Důvody byly dva - jednak avizovaný rozhovor do naší kabelové televize a co bude s areálem po ukončení provozu.

 

Čtvrtek byl pracovní - společně s panem Starým jsme byli na konzultaci u odborníků SFŽP ve věci přípravy žádosti o dotaci na výstavbu odpadového dvora. Chci a nejenom já, abychom byli připraveni co nejlépe na výzvu, která přijde někdy v létě.

 

Pátek byl plný drobných jednání hned o rána.

 

V neděli, ač nachlazen, jsem si zahrál basketbal s Zorkou Škrábalovou a Júsufem v rámci moc hezké akce, kterou pořádal Portus Prachatice. Nic extra to z mé strany nebylo, ale bojovali jsme a zahráli si dobře. Náš tým se jmenoval Američtí tygři a měl jsem čest hrát po boku tří šikovných kluků ve věku tak 10 let a Zorky a Lucie Šlossarové. Výhráli všichni, kdo hráli a o to šlo.

 

 

27.2. - 4.3.2012

V pondělí zasedla rada města a by jsme zde byl jen chvíli, protože jsem musel odjet, měla vliv na celý týden. V různém totiž schválila nové výběrové řízení na KIS, byť jsme na začátku rozhodli, že se tímto bodem zabývat nebudeme.

 

Ve středu jsem na svou žádost navštívil jednání rady hopodářské komory. Pozval jejich zástupce na oběd s velvyslancem Moldavie, který by měl přijet za 14 dnů. Věřím, že všichni budeme hledat cesty, jak společnými silami pomoci městu na poli podnikání, rozvoje.

 

Také jsem uvedl do funkce paní Čapkovou, která je pověřena řízením KISu do doby výběru řádného ředitele.

 

Čtvrtek i pátek byly rychlé, plné drobných schůzek, akcí.

 

Celkově týden za moc nestál.

 

 

20.2.2012 - 26.2.2012

V pondělí zasedla komise na výběr ředitele KIS - kulturrních a informačních služeb města. Nadpoloviční většinou se usnesla a doporučila jednoho kandidáta. Protože však došla ještě jedna obálka uchazeče o tento post po termínu výběrového řízení a ponevadž jsme pravděpodobně udělali chybu my v nejednoznačném znění inzerátu, nemůže být řízení zatím uzavřeno a komise v nejbližší době znovu zasedne.

 

V úterý, kromě běžných schůzek, jsem byl navečer s panem starostou na jednání s nájemníky budovy polikliniky. Poliklinika je v nedobrém stavu, pan Vejvoda informoval o akcích, které chtějí letos dělat, aby se začaly řešit nejpalčivější problémy.

 

Čtvrtek dopoledne byl určený k jednání se zástupkyní SONu z Českých Budejovic - paní Ing. Paukejovou. jednali jsme o vhodnosti nebo nepřiměřenosti prací na zateplovanání  č.p. 1008-1009 v chladných dnech. Další z přítomných, které na jednání společně s paní Paukejovou přišli, byla paní Trněná, která bez mého vědomí vyvěsila ve vchodech text dopisu, který nebyl pravdivý v té části, kde psala o tom, že zastavuji práce na zateplování do doby jednání. Toto i další věci jsme si vyjasnili na jednání a závěrem bylo, že paní Paukejový může kdykoliv přijít na kontrolní dny a zastupovat nájemníky, kteří z různých důvodů nechtějí komunikovat s lidmi, kteří mají výkon stavby na starosti. Musí však být připomínky racionální, podložené argumenty.

Přes všechny tyto peripetie se práce blíží pomalu ke svému konci, kterým bude zateplený dům a snížená spotřeba tepla pro jeho nájemníky.

 

V pátek jsme byl společně s panem Markytánem na jednání na SFŽP. Výsledkem, který potěšil nejen nás oba, je rozhodnutí o přidělení dotace v plné výši právě na výše  zmiňovaný dům, které jsme podepsané odvezli domů. Jsou to takové drobné radosti, které mi vždy tuto práci zpříjemní.

 

 

13.2.2012 - 19.2.1012

Pondělní rada neměla závažnějších bodů na pořadu jednání a zápis je možné najít za několik dnů na webu města. Stejně jako jindy.

 

V úterý navštívil gymnazium, studenty 3. ročníku pan Mgr. Daniel Putík, který je pracovníkem Ministerstva zahraničních věcí ČR. Studentům vyprávěl o práci diplomata, co obnáší, co je na ní hezké a co naopak je méně příjmenou součástí této činnosti. Šlo o další z návštěv zajímavých lidí, které se snažím zvát k nám do Prachatic. Tato proběhla ve spolupráci s PaedDr. Janem Klimešem, zastupitelem města Prachatice za ČSSD. Určitě nebude naše poslední na poli vzdělávání mládeže. Hned po této besedě jsem oslovil dopisem 1. náměstka MZV ve věci setkání s někým, kdo byl účastníkem civilní části mise v Afghánistánu, členem tzv. PRT Lóghar.

Odpoledne se sešla pracovní skupina k provozování vodního hospodářství, aby probrala detailně nabídky TS a ČEVAKu a našla případné úspory v kalkulaci naší městské firmy.

 

Středu jsem věnoval vzácné návštěvě. Opětovně přijala mé pozvání a navštívila nás paní Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy a nositelka nejvyššího státního vyznamenání - Řádu TGM. Setkala se se studenty v zaplněném divadle, kde jim vyprávěla o svém životním osudu. Rozhovor  s paní Lieblovou naleznete zde a film, který natočila a je velmi působivý zde.

 

Čtvrtek byl celý zaplněn setkání s občany, které v rámci účasti v síti  zdravých měst pořádáme. Dopoledne s dětmi, odpoledne s dospělými. Tak jako loni, musím konstatovat, že výrazná účast veřejnosti nebyla. Mám-li na mysli účast spoluobčanů, kteří se jinak neangažují. Na druhou stranu bylo moc fajn, že byla přítomna výrazná většina seniorů, kteří se o okolí zajímají. Účast sedmi zastupitelů nebyla také výrazná. Proto mě potěšilo, že kromě Andrey Tajanovské, která byla mimo Prachatice, jsme byli my, zastupitelé za PRO Prachatice, účastni všichni. Dále kolegyně Hanka Mrázová a kolegové Jan Toncar, Vladimír Lang a Zdeňek Kollar. Pan starosta se omlouval, měl plánovanou dovolenou.

Poděkování také patří Hance Rabenhauptové i Marii Peřinkové za organizaci, příparvu i moderování obou fór. Výstupy z nich považuji za důležitý zdroj zpětné vazby pro zastupitelstvo. Podrobnosti najdete na webových stránkách města.

 

V pátek hned ráno jsme se sešli se zástupcem střelců a řešili jsme možné formáty odhlučnění střelnice. Zatím se zdá, že  jde práce ku spokojenosti všech stran. A to je nejlepší stav, který může nastat.

 

Tento den mi také napsala paní Paukejová, zástupkyně SONu z českých Budějovic ohledně zateplování č.p. 1008 - 1009 - stávající výměny oken. Osobně se setkáme příští čtvrtek a to i za účasti pana starosty a dalších námi pozvaných účastníků. Bez ohledu na tento podnět jsme po dohodě s domovníkem panem Mgr. Dvořákem vyvěsili krátkou rekapitulaci této investiční akce, která nepatří mezi ty snadno řešitelné, ať z důvodu financování, tak i termínů dodělání a kolaudace pro přiznání dotace, které nás nutí pokusit se využít každého dne, kdy jde pracovat, byť to třeba není úplně konfortní pro obyvatele a uživatele bytů.

 

V sobotu před devátou jsmem vyrazil na Kostelní náměstí zkontrolovat vepřové hody, které zde již druhý rok pořádáme. Potěšilo mi, že je spoluobčané vzali za své. Postál jsme si ve frontě a koupil polévku k snídani u Fandy Zíků u Poláků, jakož i dvě jitrničky. Abych byl spravedlivý, koupil jsme si později i jitrnici u Zdeňka Kunešů - Zefy. Večer jsme je měli k večeři a obě, byť každá jiná, byly výborné - voněly, byly čerstvé, zkrátka poctivé řemeslo. A to je možná to nejchutnější, co mohli oba výrobci nabídnout.

 

Přeji nám všem hezký budoucí týden.

 

 

6.2.2012 - 12.2.2012

Pondělí - hektické. Začalo výběrovým řízením na vodohospodáře na odbor životního prostředí. Všichni uchazeči byli šikovní a nebylo jednoduché vybrat nejlepšího. Smutná ukázka, jak je to dnes složité s prací - VŠ technického směru a hledají práci, živí se, jak to jde...

Odpoledne otevírání obálek na výběrové řízení na opravu zadního traktu radnice. Bylo otevřené a přineslo výsledky - vítězná nabídka byla o cca 30% nižší oproti ceníkové ceně.

Ještě více odpoledne mě navštívil pan Linzer, jednatel Energie AG, která vlastní ČEVAK. Pana Linzera jsem informoval o časové představě a postupu dokončení procesu koncesního řízení. Termín jsem si dal zhruba do konce března. Ostatně takto jsem odpovídal na dotazy Tomáše Přibyla - šéfredaktora PrachatickoNews před zhruba 14 dny; článek naleznete zde.


Večer, od 18 hodin, jsem se v kanceláři setkal s panem Vilímkem, Toncarem a Štemberkovou a hovořili jsme o možnostech a parametrech řešení vlastnických vztahů pozemků v lokalitě ulice Duhová a před Kůtů.

 

V úterý jsme společně s paní Dolejškovou navštívil vevyslance Bolívarské republiky Venezuela pana Leóna a strávili jsem společným hovorem zhruba hodinu. Stalo se tak u příležitosti navrácení obrázků pana Dunkela, které byly vystavené v Zimní zahradě. Odpoledne jsme měl jednání na MŠMT, kde jsem konzultoval možnosti projektu Centra pro sdělování zkušeností.

 

Středa byla ve znamení přípravy na farmářské trhy. Budou probíhat od května a určitě alespoň jednou budou na Parkáně. Odpoledne jsem se věnoval přípravě na svolání pracovní skupiny k provozování vody, kdy se má jednání uskutečnit příští jednání a kde budeme projednávat a podrobně probírat jednotlivé varianty možností provozování.

 

Ve čtvrtek jsem brzy ráno vyrazili společně s jednatelem sportovního zařízení J. Černým do Jihlavy, kde jsme se byli podívat na sluneční kolektory, které jsou jednoduché a používají se  v zahraničí k dotápění podobně velkých bazénů, jako je ten náš. Shodli jsme se, že je to cesta, kterou stojí tato podrobné zvážit, vyzkoušet. Pokusíme se připravit takový návrh řešení, který by pro nás byl výhodný a odpovídal opatrnosti při rozhodování.

 

Pátek byl klidnější, stačil jsem dodělat resty, které se různě nakupily a které jsem nemohl dodělat po večerech doma prostřednictvím emailů. Odpoledne zasedla poprvé komise na výběr ředitele KIS. Více zatím sdělit nemohu, pouze svůj pocit, myslím, že se přihlásilo dost kvalitních kandidátů a to je dobře.

 

V neděli večer jsme se sešli já a Andrea Tajanovská za PRO Prachatice s kolegy  z TOP09 a panem Rosou a probírali v rámci svolané schůzky problémy výše nájmů v obecnách bytech i privatizaci. Ostatní koaliční partneři se z jednání omluvili.

 

 

30.1.2012 - 5.2.2012

V pondělí byla rada, zastupitelstvo a také pohřeb pana Mrkvičky, bývalého starosty Volar, který náhle zesnul. Smutného obřadu jsem se za město Prachatice zúčastnil a vyjádřil tak naší účast. Pana Mrkvičku jsem znal, byl to myslím slušný chlap. Při této příležitosti se má možnost člověk zamyslet sám nad sebou, nad svým životem, cíly, svou rodinou - co jí dávám a naopak, co beru.

 

Zastupitelstvo bylo relativně dlouhé, předkládal jsem informaci o stavu projektu výstavby Resortu sv. Markéty. Bohužel stále není dořešené financování a projekt je ve fázi, v jaké ji můžeme vidět - zbořeniště a nepořádek, který zbyl po nedomyšlené demolici před mnoha lety.

Také se probíraly závěry práce kontrolního výboru za rok 2011. Nehlasoval jsem společně s kolegy pro vzetí na vědomí tohoto materiálu, protože se neztotožňujeme se závěry kontrolorů ve věci zadávání překladů knih o Janu Nepomuku Neumannovi.

 

Úterý i středa nebyly nijak zajímavé, tak jako ostatní dny byly vyplněné mnoha dílčími setkáními, ať již k odpadovému dvoru nebo poradou vedení, či schůzkami s občany.

Také jsem v úterý požádal za naše sdružení prostřednictvím emailu koaliční partnery o setkání a zahájením debaty nad bytovým hospodářstvím - nájmy, privatizací. Zkrátka rozpovídat tuto problematiku, která je důležitá pro cca čtvrtinu obyvatel města, kteří zde žijí. Setkat bychom se měli v neděli 12. února.

 

Ve čtvrtek jsem byl v Praze, zasedala Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR, kde jsme probírali záležitosti předsednictva svazu - informace o uskupeních Evropského parlamentu (výbor regionů a další platformy), členství za ČR v nich, dotační tituly a příprava na ně ze strany svazu - připomínkování, doporučení. Určitě získané informace, především o programu Evropa pro občany zužitkujeme v případné zažádání o prostředky na některé z našich akcí.

 

 

23.1.2012 - 29.1.2012

Pondělí bylo bez zvláštních událostí.

Úterý, po desáté hodině dopolední, jsme vyrazili společně s kolegy zastupiteli, kteří reprezentovali jednotlivé politické frakce v zastupitelstvu do Prahy na výběrové řízení  - otevírání obálek s nabídkou cen na provozování našeho vodního hospodářství do sídla VRV Praha.  Výsledek je docela potěšující i při těch špatných podmínkách, které u nás vznikly ukončením provozu Madety.

Nejnižší cena je lehce nad 80 Kč/m3 včetně DPH (17,5%) za dodávku a vyčištění. Určitě neřeknu tajemství, že patří firmě ČEVAK. Druhá s odstupem cca 1,50 Kč je cena podaná mimo soutěž Technickými slubami.

Tedy se nenaplnila obava, že cena bude atakovat pomyslnou stokorunu. Nyní nás čeká rozbor obou nejnižších cen, abychom jasně věděli, co získáme a co naopak může být k tíži města při tom či onom provozování. Tedy např. pokud by provozovaly TS, jak velký zisk, přínos to bude mít pro firmu a naopak, co může v případě např. plateb pokut za špatné čištění odpadní vody platit. Určitě nás čeká ještě diskuse právě nad těmito tématy. Naštěstí máme času realtivně dostatek.

Osobně jsem přesvědčen, že postup jít do koncese a zároveň podle stejných parametrů připravit vlastní cenu se nám vyplatil, resp. outěžení všech subjektů. Nám vyplatil, myslím nám odběratelům vody v Prachaticích.

Ve středu jsme měli jednání ohledně střelnice a postupu jejího odhlučnění, aby co nejdříve bylo možné vypracovat projekt, zahájit práce, dořešit financování a záležitost posunout k reálným výsledkům. Jednání se standardně účastní zástupce střelců  pan Josef Amort.

Čvrtek byl ve znamení přijetí kolegů z radnice ve Waldkirchenu, kdy jsme měli asi poprvé více času ukázat sousedům naše město, popovídat si nad problémy, které vzájemně máme a vůbec si najít na sebe čas.

V pátek jsme s panem jednatelem Vejvodou z MSBD procházeli úpravy, které by měly vylepšit jejich web, zlepšit informovanost s nájemníky a přiblížit plnění jednotlivých podnětů. Web společnosti v novém designu by měl být spuštěn v nejbližších dnech a rozhodně pana jednatele za provedené kroky chválím. Čas a praxe ukáže, zda obdobné hodnocení přidají také nájemníci obecních bytů a nebytových prostor.

Večer bylo vyhlášení ankety sportovec okresu za rok 2011. Vše standardně na vysoké úrovni, jen pan moderátor občas přestřelil, snad nejvíce, kdy vytýkal malé slečně Terezce Podlahové, že si s sebou vzala na podium skateboard, asi v domění, že si dovolila ve svém prostředí prezentovat sponzora. Ironií je, že nic takového ani na prkně nebylo a zkrátka si jej jen s sebou správně s hrdostí vzala.

Přístup pana moderátora je ukázkou, že být profesionálem bez dostatečné empatie a citu pro okamžik a prostředí není ideální kombinace vedoucí k úspěchu. To platí nejen pro moderování, ale i pro práci politika.

Po vyhlášení jsem ještě vyrazil s kamarádem  a sousedem v jedné osobě - Vaškem Šuleců do Strunkovic nad Blanicí, kde vystupovali místní hudebníci a básníci v kině a Vladimír Veit.  Atmosféra i projev bardů o poznání amatérštější, ale upřímný a lidský. Je škoda, že Vláďa Veit, jeden z posledních hrajících a žijících známých muzikantů 80. let, není více znám současnému publiku.
 

 

16.1.2012 - 22.1. 2012

V pondělí jsme měli jednání rady, kde jsme kromě mnoha dalších bodů probírali i možné dotápění Huláku. Bod byl odložen, potože jsme se shodli, že stávající informace nejsou dostačující a ještě je doplníme. Jde o téma, které budí rozpaky a různé náhledy na věc, ale to nemění nic na tom pokusit se nalézt optimální technické i ekonomické řešení. Veřejné koupaliště máme pěkné, jen ta voda je trochu studenější a to by stálo za zlepšení pro každého návštěvníka. To se alespoň domnívám já.

 

Vypsali jsme také výběrové řízení na ředitelku KIS, kdy paní Vlčková jde do důchodu. Pevně věřím, že se najde mnoho kvalitních uchazečů, ze kterých potom komise a následně rada vybere důstojného nástupce stávající šéfové organizace.

 

V úterý jsme se sešli v rámci pracovní skupiny na přípravu provozování vodního hospodářství TS Prachatice. Na jednání jsme probírali cenu, za kterou je společnost schopna provozovat. V úterý 24.1. budeme všichni vědět více, protože firmy, které se přihlásily do koncesního řízení, předloží před komisí složené ze zastupitelů své návrhy.

 

Ve středu jsem byl na pozvání pana senátora Krejči v senátu. Probírali jsme různé možnosti spolupráce, ačkoliv nejsou Prachatice v jeho volebním obvodu. Myslím, ale že to rozumným lidem nebrání pomáhat a zajímat se o dění v okolí.

 

V pátek jsme společně s paní Peřinkovou diskutovali za účasti pana Fencla - ředitele muzea nad možnostni umístění sbírek pana Nauše, aby i veřejnost měla možnost třeba čas od času nahlédnout a seznámit se s jeho dílem, nebo aby bylo důstojně a systematicky uloženo pro generace budoucí.

 

Večer byl ples města a myslím, že nebyl špatný. Škoda jen, že akustika v sále není taková, jaká by měla být, ale co nebo kdo je dokonalý.

 

Přeji nám všem hezký a pohodový příští týden.

 

 

9.1.2012 - 15.1.2012

Týden byl hektický a rychlý. V pondělí jednání na ministerstvu životního prostředí ve věci odpadového dvora, dokumentace, kterou připravujeme, abychom měli vše tak, jak má být a my se mohli zdárně účastnit žádostí o dotace, až budou vypsané.

 

V úterý jsem komunikoval s Českým telekomunikačním úřadem, kdy jsem se dotazoval na možná řešení špatného příjmu televizního signálu, který je šířený pozemní cestou. Odpovědi mi neuspokojily, prý nemohou nic dělat. Přesto zkusíme hledat řešení, která by pomohla odstranit nekvalitní nebo žádný digitální příjem v některých lokalitách města. Večer jsme setkali se zastupiteli z Imprunety a dvou dalších měst z regionu Chianti, kteří jeli na veletrh do Brna zastupovat jejich oblast. Setkání bylo příjemné i důležité, protože dlouhá léta nebyly vztahy s Imprunetou příliš frekventované. letos by měl zavítat do tohoto našeho letitého partnerského města pěvecký sbor Česká píseň.

 

Středa byla zasvěcena návštěvě venezuelského velvyslance pana Leóna. Určitě bylo nejen příjemné s jeho excelencí hovořit o životě ve Venezuele a v České republice.

 

Ve čtvrtek a pátek jsme navštívili veletrh Go a Regiontour v Brně, kde tradičně zastupují naše město v expozici Jihočeského kraje pracovníci KIS Prachatice. 

 

 

2.1.2012 - 8.1.2012

V pondělí jsme se sešli s panem Mgr. Janem Dudkem a probrali převod  řízení veřejně prospěšných prací na úřad práce. Myslím, že vše bude pokračovat jako dosud, myšleno organizování a zajišťování práce ve prospěch města. TS budou i nadále zaměstnávat pracovníky z řad občanů, kteří veřejně prospěšné práce budou vykonávat.

 

V úterý jsme ustanovili pracovní skupiny k tvorbě webových stránek a k řešení prolematiky hlučnosti střelnice. Obě mám na starost.

 

Ve středu jsem měl dovolenou a čtvrtek i pátek byl  ve znamení běžných pracovních schůzek a průběžných pracovnách porad s vedoucími odborů.

 

V neděli večer jsem jednali nad programovým prohlášením, výsledkem jednání je dohoda všech subjektů nad zněním, kterou čekají ještě drobné korektury, především jazykové,  aby mohlo být programové prohlášení v nejbližších dnech podepsáno.

 

 

26.12.2011 - 1.1.2012

Týden utekl jako voda, přestože byly svátky a dovolené, tak jsme řešili některé praktické věci - ve čtvrtek jsme měli technickou poradu k projektu odpadového dvoru, debatovali nad příklady naší činnosti, které můžeme nabídnout ostatním zdravým městům v rámci dobré praxe i projednali předběžné návrhy na technická řešení dohřívání vody na veřejném koupališti Hulák.

 

I tak ale týden utekl rychle.

 

 

19.12.2011 - 25.12.2011

V pondělí byla rada a poslední letošní jednání zastupitelstva. Jednání zastupitelů bylo relativně krátké, odsouhlasili jsme rozpočet i cenu vody na rok následující. Není nijak dobrá, ale také ani katastrofání, za m3 budeme včetně vyšší daně z přidané hodnoty platit necelých 72 Kč plus pevná roční sazba za vodoměr, která se neměnila. Tzn. nárůst je o cca 8 Kč. Teplo je také dražší, bohužel nárůst cen plynu i DPH je znát. Byť celkově občané zaplatí o 7 mil. Kč méně oproti letošnímu roku. Důvod? Výrazně nižší spotřeba tepla, kterou způsobilo zateplení bytových domů. Tabulku změn naleznete v Novinkách.

 

Ve středu jsem se účastnil jednání představenstva Resortu sv. Markéty, kdy jsme konstatovali, že finanční prostředky potřebné pro zahájení stavby nejsou zajištěny v potřebné výši, což znamená, že se stavět zatím nezačne. Další jednání proběhne nejpozději v březnu.

 

Ve čtvrtek proběhlo taktéž letošní poslední setkání koordinační skupiny pro komunitní plánování a také jsem koupil kapra. Večer jsme měli posezení PRO Prachatice.

 

Pátek byl již více slavnostní a předzvěstí následujícího Štědrého dne.

 

 

12.12.2011 - 18.12.2011

V pondělí jsme balili hračky do Gruzie a odesílali je. Nebylo to jednoduché, byly jich plné zhruba 4 m3. Ale nakonec jsme to zvládli a ve středu odešly kamionem do Khashuri. Samozřejmě budeme hlídat jejich osud, jak moc udělají radost dětem v daleké Gruzii.

 

V úterý jsem byl v Českých Budějovicích na jednání představenstva Jihočeského vodárenského svazu.

 

Ve středu jsme společně s panem starostou, radními R. Štemberkovou a A. Zikmundem byli na zdvořilostní návštěvě partnerského města Mauthausen, kde jsme se setkali s vedením radnice. Protože jsme neměli tlumočníka a nikdo jiný neprojevil vůli překládat, tak jsem jednání tlumočil do angličtiny. Jazyková zdatnost pánů z Mauthausenu je na velmi dobré úrovni, takže jsme myslím nikdo netrpěl neporozuměním. Při příležitosti setkání jsme hovořili mimo jiné i o jarním turnaji v kopané, který tradičně pořádáme, ale i o brzké návštěvě zástupců Mauthausenu v našem městě, abychom si mohli v klidu probrat všechny možnosti spolupráce a pokud možno ji rozvinout.

 

Ve čtvrtek jsme se setkali se seniory, opět to byla slavnostní možnost poohlédnout se za rokem spolupráce a navečer jsme přijal pozvání na koncert do Prahy, které jsem obdržel od pana jednatele Linzera z Energie AG. Proto již  bez mé přítomnosti projednala kolegyně Rabenhauptová se studenskou radou úkol, na kterém jsme se dohodli při předchozích setkání - říci nám místa, kde mají děti a mládež pocit ohrožení. Výsledky jsou již na webu města a pro nás to znamená je probrat s městskou policií, zintenzivnit pochůzkovou činnost v nejpalčivějších místech, případně je do plánu obchůzek zařadit.

 

V pátek jsem měl možnost se účastnit a přijmout za Svaz měst a obcí ČR degaci zástupců obcí a měst z Moldavie včetně představitelů organizace sdružující municipality. Jednání  na půdě svazu byl přítomen i moldavský velvyslanec, který přijal pozvání navštívit naše město v jarích měsících. 

 

V neděli jsme přivítali na náměstí společně se starostou a Andreou Tajanovskou spoluobčany před koncertem a zapálením čtvrté adventní svíce. Tento úkol připadnul mně a moc se mi nepovedl - svítila jen jedna svíčka a skoro začal hořet věnec. 

Také jsme se společně s mnoha lidmi zamysleli nad životem a činy, přínosem a odkazem pana Václava Havla, který v ranních nedělních hodinách skonal. Pro mě byl PAN prezident a vždy jsem si jej vážil a patřím k jeho stoupencům. Škoda, že se u nás nerozeněly zvony na kostele, ale to se někdy stane, že informace nedoputuje k příjemci včas.

 

Přeji nám všem klidný a slavností předvánoční týden.

 

 

5.12.2011 - 11.12.2011

V pondělí proběhla rada města. Večer patřil čertům nejen na náněstí pro děti, ale byli na návštěvě v mnoha domácnostech. Úterý jsem byl v Praze, kde jsme měl jednání na hospodářské komoře a také byl účasten ma konferenci zdravých měst.

 

Ve středu, kromě mnoha drobných záležitostí, proběhlo slavnostní předání dokončené rekonstrukce Lázeňské ulice. Nakonec se stihlo vše dokončit před příchodem zimy, ale jen tak tak. Letos je příroda v tomto ohledu shovívavá. Také jsem sháněl dopravu hraček do Khashuri v Gruzii a vypadalo to, že vzhledem k nákladům na dopravu, budeme schopni poslat max. jednu bednu.

 

Čtvrtek byl ve znamení jednání  - běžné porady,  hned ráno v 7:30 konzultace nad hotovým projektem odpadového dvora, odpoledne setkání se zástupcem firmy Software 602, která nabízí elektonické formuláře, které jsou vhodné nejen k vyplnění, ale i k další práci v rámci úřadu. Tuto myšlenku podporuji, věřím, že  se nám podaří ještě letos v rámci rozpočtu aplikaci nakoupit a zprovoznit.

Také se mi nakonec povedlo domluvit dopravu do Gruzie zdarma - firma Energo - pro z Brna nám tam 4 bedny s hračkami vezme. Je to fajn vědět, že existují lidé - firmy, které mají chuť udělat něco pro druhé bez nároku na honorář. Ano, určitě budou mít užitek z případné medializace, ale stejně takové jednání je minimálně k veřejnému poděkování.

 

V pátek jsem jednal s lidmi z Agora CE o možnostech zapojení Prachatic do jejich projektů, pro nás možnost přivítat návštěvníky z různých zemí, pro ně možnost poznat Prachatice a nás, jak politiky, tak samozřejmě předvším občany. Uvidíme. Je to běh na dlouhou trať.

Večer jsem byl na vánočním večírku firmy, pro kterou jsem pracoval před nástupem do funkce. Byl ve Vodňanech a bylo to fajn. Velký odpočinek - především duševní díky protředí nezáludnosti a normální otevřenosti a možnost se potkat s dělníky i pracovnicemi z výroby i kolektivem z kanceláře.

 

V neděli vánoční trhy, byli jsme s dcerou okolo 11 hodiny a  zájem myslím byl pěkný. Odpoledne přijela paní Zima, to jsem byl doma, ale prostřednictvím webkamery viděl docela hezký chumel lidí u podia. Je jen dobře, že podobné akce my Prachatičané navštěvujeme.

 

 

28.11.2011 - 4.12.2011

Pondělí bylo naplňené běžnou pracovní agendou, mimo jiné s jednatelem MSBD, kdy jsme jednali o možnostech zefektivnění chodu společnosti, větší pružnosti a prozákaznickém fungování. Pan jednatel připraví některé body k projednání na valnou hromadu společnosti, která se bude konat na jaře.

 

Úterý bylo obdobné, ve středu jsem cestoval do Prahy, kde jsem jednal se zástupci MZV kromě témat spojených s projektem centra pro sdělování zkušeností pro samosprávy ze zemí Východního partnerství i o možnostech zapojení města, využití města - jeho ubytovacích a kongresových kapacit pro semináře, setkání atd.

 

Ve čtvrtek ráno mě přijal pan Teplý z Madety, byl jsem se informovat na stav ukončení výroby závodu ve městě, vše je tak, jak bylo řečeno v minulosti. Madeta končí výroku k březnu roku 2012, nový nájemce nebo kupec prostor, které po zbydou zatím není jasný. Pan ¨Teplý také souhlasil s rozhovorem do kabelové televize na toto téma, který bude natočen v lednu příštího roku.

 

V tento den jsme se také setkali s podnikateli, kteří mají nad 50 zaměstnanců. Omluvili se pánové z Klimy; byly jsme jen my - já a starosta, zástupci firmy Strabag a VDI, kdo přišli do firmy KOMA systems, která hostila toto setkání. Tedy velký nezájem ze strany ostatních firem, což je škoda jak pro nás, tak myslím i pro ty, kteří nepřišli.

 

Večer jsem odpojil z webu diskusní forum, jak si mnozí čtenáři jistě všimli. Pro mě to je prohra, protože jsme přili jak my, tak občané o fungující prostředek komunikace. Vnímal jsem to jako možnost prezentovat názory na témata žádaná svobodně lidmi, což by si myslím měl přát a mít zájem činit každý politik.

Faktem je, že podle mého názoru nemocný jedinec nebo skupinka lidí, kteří jsou plni nenávisti, přeměnila tuto platformu v místo pomluv, útoků a dehonestace bez skrupulí a racionálních důvodů. A to vůči mě, Júsufovi, paní Mrázové a Hance Rabenhauptové...

Člověk si klade otázku, proč asi zrovna proti těmto lidem, kdo by mohl mít zájem a klesnout tak nízko a anonymně plnit svými negativními emocemi prostor určený k debatě nad problémy našeho města. 

 

Jak píšeme v novinkách, diskuse pro nás nekončí, jen bude bohužel pro všechny slušné svodobomyslně uvažující přispěvatele méně volná. Kdokoliv může psát dotaz prostřednictvím kolonky Kontaktujte nás. Na slušný a věcný dotaz odpovíme a jak dotaz, tak odpověď vystavíme v nové části webu, kterou po prvních dotazech přidáme a která se bude jmenovat pravděpodobně Vaše otázky - naše odpovědi...

 

V pátek jsem byl přijat v Praze panem eurokomisařem Štefanem Fülem, který si našel ve svém plném programu čas a mohl jsem mu tlumočit podstatu našeho projektu. Myslím, že projekt vnímá pozitivně, přesto nás ještě čeká dlouhá cesta k jeho realizaci, sehnání prostředků na financování. Určitě však vnímá Prachatice jako aktivní město, které si nedělá svými snahami o větší využití pro kongresovou turistiku žádnou ostudu, naopak.

 

Sobotní odpoledne jsem strávil v divadle na koncertě u příležitosti mezinárodního dne postižených a bylo moc fajn vidět spokojenost a radost v očích dětí, které předváděly své schopnosti při tancování, kdy to pro ně není vůbec jednoduché. 

 

Přeji nám všem pohodový týden.

 

 

 

21.11.2011 - 27.11.2011

Pondělí začalo brzy – ve tři ráno vstát a po osmé hodině jsme již společně s kolegy ze svazu měst a obcí zahájili v Bruselu pracovní cestu do Evropského parlamentu a dalších institucí. Postupně jsme navštívili Dům měst, obcí a regionů, Evropský parlament, Výbor regionů.

 

Všude byly zajímavé diskuse a přednášky, informace o dalším finančním období 2014-2020. Samozřejmě lze vše načíst z dokumentů, ale osobní styk, možnost komunikovat, je vždy lepší.

 

Součástí programu bylo i setkání s několika europoslanci – Panem Vlasákem, Březinou a paní Brzobohatou. Diskuse byla o byrokarcii, ale i o korupci v Čechách, která je v Bruselu viděna výrazně a pan europoslanec Březina to v rámci diskuse velmi jadrně deklaroval.

 

Úterní večer byl ve znamení večeře, na kterou nás pozvala paní velvyslankyně Vicenová a musím říci, že jde o kultivovanou dámu, která je na svém místě. Měl jsem možnost nejenom s ní konzultovat projekt Centra préo sdělování zkušeností pro samosprávy ze zemí Východního partnerství. Určitě povídání bylo přínosné a věřím, že ku prospěchu věci.

 

Zkrátka všude byly setkání pohodové a příjemné, často se hovořilo o tom, že nám těžko Brusel může "vládnout", když návrhy Evropské komise musí schvalovat jak představitelé národních vlád v Radě Evropy, tak europoslanci, kteří jsou rovněž volení námi občany  v rámci voleb. Tzn. že ona příslovečná evropská byrokracie zase tak samovolná není.

 

Přemýšlel jsem čím to je, že mnoho nápadů je odtržených od reality; možná je to i proto, že tyto instituce jsou plné inteligentních a vzdělaných lidí, kteří si naslouchají, kultivovaně komunikují a hledají společně kompromisy. Zkrátka žijí ve více ideálním světě oproti zbytku Evropy, oproti běžnému každodennímu dni se vším, co k němu patří. Oproti nám. Možná i proto bylo setkání s námi – komunálními politiky pro ně zajímavé a určitou zpětnou vazbou.

 

Čtvrtek jsem doháněl drobné úkoly, které se nakupily, co jsem zde nebyl, byť díky technice je možné komunikovat v podstatě on line, odpovídat na maily ihned. Mimo jiné odpovídal na dotaz na diskusním foru od paní Švamberové ohledně koaličních jednání, které proběhly v neděli.

 

Zastupitelstvo ve středu schválilo koncesní dokumentaci, takže proces může pokračovat a my se přiblížit k dořešení provozování vody.

 

V pátek jsem byl společně se starostou, vedoucí sociálního odboru Hauptmanovu a Hankou Rabenhauptovou v Praze, kde jsme převzali ocenění za již zmňované druhé místo v soutěži Obec přátelská rodině. Je příjemné vědět, že kolega Júsuf Traore také významně svou prací v organizacích, které vede, přispěl k tomuto úspěchu. Jemu také gratuluji a děkuji za práci, která pomáhá celému městu jak doma, tak i v reputaci.

 

 

14.11.2011 - 20.11.2011

V pondělí jsem společně s panem ředitele městské policie Ivem Novotným předávali ceny dětem, které se zúčastnily branného dne městské policie. Bylo přijemné vnímat, že děti bavilo soutěžit, orientovat se v mapě, běhat. Určitě se jim v běžném životě neztratí takovéto dovednosti, když jim najednou nepůjde navigace či mobil.

 

Večer jsem se setkal s členy osadního výboru na Fefrách, kde jsem debatovali o kanalizaci, o možnostech dalšího postupu, nad náklady, které je mohou čekat a dalšími detaily z této oblasti.

 

Úterý bylo příjemné jeho pracovním koncem - účastí na vernisáži fotografií, které zde vystavily děti.  Nejen ony mohly fotografovat během prázdnin a své zachycené okamžiky dát do soutěže, kterou organizoval pan Mgr. Zdeněk Krejsa se svými kolegy.

 

Středa měla jako výrazný bod dne technickou radu nad řešením Rumpálovy ulice - vedení chodníku. Čekají nás po tomto jednání znovu debaty nad tématem,  kde může chodník v rámci rekonstrukce vůbec vést.

 

Ve čtvrtek jsem byl se ženou na výletě v Pasově, kde to vypadalo spíše jako v Prachaticích vzhledem k tolika známým tvářím, které jsem tam viděl.

 

Pátek využiji k informaci (zatím neoficiální, ale již publikované) o umístění na 2. místě v soutěži Obec přátelská rodině, kde získáme kromě o cenění i značnou finanční částku - půl milionu korun, která poplyne zpět do oblasti sociálních služeb, alespoň by tomu tak mělo být. Je na místě poděkovat H. Rabenhautové, která nese lví podíl na tomto úspěchu. Mimo jiné i tím, že porotu zaujala výzdoba - malby v prostoru sociálního odboru. Upřímně gratuluji nejen jí, ale celému městu k tomuto úspěchu.

 

Přeji všem čtenářům hezký týden.

 

 

7.11 2011 -13.11. 2011

Týden byl nevýrazný, snad kromě avizovaného spuštění webových kamer na Libíně, o kterém jsme informovali na webu města, v tisku, a jejichž obrázky najdete zde.

 

Pondělní rada města byla relativně krátká, kromě běžné agendy byl důležitý bod schválení penále firmě Miras2, o čemž také již informoval Prachaticky deník.

 

V úterý jsme poslali kolegům z ODS formulace do programového prohlášení, na kterých jsme se shodli na nedělním jednání a nyní bychom se měli sejít k podpisu programového prohlášení, případně další schůzce, pokud bude potřeba cokoliv dopřesnit.

 

Na našem diskusním foru se objevilo najednou více příspěvků, které silně dehonestovali kolegyni Rabenhauptovou, mě, celé Pro Prachatice. Opět krásná ukázka, na které není nic hezkého, jak může být a je často svoboda projevu zneužívána k urážkám, v tomto případě si myslím i politickému boji jedince nebo skupiny, který se jinak otevřeně nepostaví se svými názory těm, které hrubě napadá. Znovu jsem čelil dotazům, proč vlastně diskusní forum nezakážeme a byl terčem kritiky, která praví, že jsme zodpovední za tyto texty.

 

Pro mě je to silný vnitřní boj, do jaké míry je svoboda projevu tak svatá, abychom neodstraňovali takové příspěvky, které jsou evidentně zlé a účelové. Zatím vítězí právě snaha o svobodu projevu, ale jsem si vědom, že jde o sdělení na hranici vkusu, mnohdy již za ní. Druhou stranou si každý může udělat obrázek sám o každém, čemkoliv.

 

Den veteránů 11.11.11 byl chladný a možná o to více nám umožnil si uvědomit, jaké oběti naši předci přinášeli pro naše klidné spaní, mír, stav, který je pro nás tak samozřejmý. Jak hloupě mi ty řádky po přečtení připadají, jako nějaká agitka z mládí, kdy asi mnohý z nás usínal s přáním, aby nebyla válka, střet Sovětského svazu a USA, o kterém se tenkrát neustále mluvilo. Jsme o desítky let starší a obavy  se čas od času zase vynoří jako špatný sen, když si otevřu internet, zprávy v televizi, poslechnu různé názory v hospodě.

 

Stále více mi také přichází na mysl úvaha o plebiscitu - referendu uspořádaném radnicí, který bychom u příležitosti krajských voleb uskutečnili v Prachaticích. Proč? Třeba proto, abychom se všichni občani vyjádřili k tématům, která nemají jednoznačnou podporu v zastupitelstvu a přitom jsou důležitá pro všechny nebo velkou část ovyvatel města. Nájemné, cena vody, daň z nemovitostí, provoz heren atd. Nemyslím si, že to je slabost, naopak, pokud by se nám povedlo na plebiscitu a otázkách domluvit, bylo by to jen a jen dobře respektovat vůli lidu. Ale zatím je to myšlenka, kterou chci diskutovat s kolegyněmi a kolegy v koalici i celém zastupitelstvu.

 

 

31.10.2011 - 6.11.2011

Týden byl normální, plný různých schůzek a jednání. Kromě středy, kdy jsem měl dovolenou. Připravují se podklady pro stanovení ceny vody pro rok následující, se kterými budou seznámeni kolegové radní i zastupitelé, až budeme mít všech informace pohromadě. A samozřejmě veřejnost.

 

Snad nezakřiknu výsledek, ale brzy bychom měli již mít možnost vidět záběry z online kamer z Libína. Věřím, že vše dotáhneme do zdárného konce již příští týden. Snímek z webkamery západu slunce, pohled z rozhledny na Boubín a Bobík, je pro inspiraci...

 

 

Přeji všem hezký týden.

 

24.10. - 30.10.2011

Přemýšlel jsem, o čem psát tentotokrát. Nejprve jsem chtěl psát o radě, o bodech, které byly schváleny a jenž jsem předkládal, ale protože o projektu Centra pro sdělování zkušeností pro samosprávy ze zemí Východního partnerství jsem napsal v minulosti dost a kromě toho tuto mou činnost již komentoval pan Zikmund v rozhovoru pro kabelovou televizi studia JVP, tak nebudu. Těší mi, že má kolega Zikmund o mou práci takový zájem, jen bych s ním polemizoval, že není vhodná doba na takové projekty. Naopak, cokoliv pomůže městu v soutěži s ostatními, zvýší tržby místním podnikatelům - v tomto případě v ubytování, gastronomii atd., je přínosem. Samozřejmě vím, že to je jen střípek v mozaice, ale takový, který by mohl pomoci. Jsme na začátku, pověření rady bylo těsné, ostatně stačí se podívat na záznam hlasování v zápise z rady z 24.10.2011. 

 

Dále jak správně uvádí, v  druhé části měsíce jsem byl pozván Svazem měst a obcí České republiky na studijní cestu do Evropského parlamentu, Výboru regionů Evropského parlamentu a dalších institucí EU v Bruselu. Pracovní cesta je na 3 dny a město opět nestojí nic kromě stravného. 

 

V kabelové televizi se hovoří také o dodatku č.1 koaliční dohody, podle kterého bych měl přijít o odbory - investiční, kultury a školství, Knihovnu a KIS. Na oplátku bych dostal na starost živnostenský úřad a sportovní zařízení. Důvod proč jej ODS zaslala oficiálně nevím, ale podle vyjádření A. Zikmunda máme sice platnou koaliční dohodu, ale po roce chtějí změnu a kdo ji nepodepíše - svobodně a dobrovolně, tak v koalici nebude. Volně parafrázuji a domýšlím taktiku předkladatelů - dáme takové požadavky, které nebudou chtít splnit a když na ně přistoupí, tak vymyslíme něco jiného. Co na tom, že to nemá žádné racionální jádro, ani slůvko důvodu. Tedy pokud nejde především o tu nedohodu.  Je mi líto, že píši tato slova, ale tak to celé  již vnímám - ne jako snahu o spolupráci, ale o nadvládu. Druhou stranou vím, že se tak nechovají všichni členové ODS a těm, kteří s tímto nemají nic společného se omlouvám za svá slova. Uvidíme, co jednání přinesou, ale nedělám si iluze. 

 

Mnohem důležitější je článek - názor pana Škopka na Prachaticko News, který naleznete zde. Píše v něm o tom, že je možná stejně nebo ještě důležitější než investice do infrastruktury, které nutně nepotřebujeme, zamýšlet se nad tím, jaké ceny v Prachaticích jsou a budou za nájmy, teplo, vodu. Tedy komodity a služby, které jsme schopni ovlivnit. Jeho slova stojí za přemýšlení, protože jsou podle mého názoru velmi racionální. Jak z ekonomických důvodů, tak sociologických a sociálních. Osobně jsem si jist, že já i kolegové jsme byli a jsme připraveni hledat cesty jak snížit ceny nájmů, vody a udržet cenu tepla co nejníže. Ale taková řešení vyžadují koncensus ideálně všech zastupitelů nebo alespoň co nejvíce, aby rozhodnutí byla stabilní a nebyla předmětem politických dohadů a her. Bohužel ani zde nejsem velký optimista, když si vzpomenu na projednávání nájmu za vodní hospodářství a obávám se, že hledání a hlavně nalezení cesty, jak někde snížit náklady na žití ve městě, se nám v dohledné době nepovede.

 

 

17.10. - 23.10.2011
Jak týden charakerizovat? Asi jako běžný pracovní týden, kdy za zmínku stojí středeční zastupitelstvo a obdržení programového prohlášení od ODS.
 
Zastupitelstvo bylo krátké a v tisku o něm bylo napsáno dosti. Škoda jen, že nikdo ze zastupitelů nevyužil možnost dotazů ke zpracovatelům studií, kteří byli právě z tohoto důvodu pozvání. Když nic jiného, tak mi osobně přijde líto těch mnoha hodin a práce, které do studií páni inženýři vložili. Proto by si zasloužili možnost otevřené konfrontace, možnost odborně reagovat na dotazy. 
 
Ve středu jsme obdrželi návrh programového prohlášení, které je v podstatě totožné s tím, které jsem naposledy projednávali v březnu tohoto roku. Osobně nevidím žádné zásadní rozpory. Více podrobností - naše stanovisko najdete v Novinkách.
 

 

10.10.2011 - 16.10.2011

Týden jsem strávil na pracovní cestě v Gruzii. Jaká byla? Rozhodně zajímavá. Gruzie je krásná země, byť se její rozvinutost nedá chápat a vnímat dle našich měřítek. V Tbilisi bezpečno, bez problémů se dá večer procházek kdekoliv, jezdit metrem. Konference se účastnili zástupci samospráv a myslím, že jsme si všichni, jak my z české strany, tak kolegové z gruzínské, rozuměli. A to nejen doslova, ale i profesně. Dohodli jsme se na komunikaci, po emailech, skype, velký zájem mají o předávání zkušeností, tak pevně věřím, že jim budu, případně budeme spolu s dalšími kolegy účinně nápomocni.

 

Gruzínské samosprávy nejsou obcemi v našem slova smyslu, ale něco jako střediskové obce. Tzn. okolo největší jsou zdržené menší obce - komunity. Volební systém mají takový, že je částečně poměrný a z menších obcí vždy zvolený vetšinovým systémem zástupce. Tímto je zajišťována proporčnost a zájem centrání obce - města o malé komunity v jeho regionu.

 

Gruzínci májí nás, naší zem - Čechy - Československo -  rádi. Často hovoří o tom, že jsme jako oni - národ, který byl okupován Rusy. Pravda je, že si asi málokdo z nás dovede představit stav, kdy mnozí z Gruzínců, ale i Osetinců a utečenců z Abcházie bydlí v lepším případě v nových domcích s malou zahrádkou, které jsou združené ve velkých koloniích někde v polích, nemají práci ani naději na návrat domů, do svých vesnic, ke svým  zahradám a půdě, aby mohli v klidu žít jako předtím - v potu tváře, ale svobodně pracovat na svém gruntu a přebytky prodávat do měst...

 

Dosti slov, protože se jich dá napsat mnoho, třeba některé fotografie přiblíží mé pocity lépe a srozumitelněji. Najdete je na mém osobní profilu úplně dole v nové fotogalerii, klikněte zde.

 

 

3.10.2011 - 9.10.2011

Pondělí vyplnilo jednání rady města i pracovní setkání se zastupiteli k tématům nájemného vody, rozšíření kamerového bodu, resp. jeho přemístění na ulici Krumlovskou.

 

V radě jsem původně chtěl předkládat bod ohledně propagace města v review na palubách letadel ČSA, ale stáhnul jsem jej, protože po dohodě s kolegy Z PRO Prachatice jej doplníme i o další data, na které čekám, aby byly možnosti k rozhodnutí co nejširší. Osobně jsem přesvědčen, že marketing a zviditelnění potřebujeme, zvláště pokud se povede dotáhnout do konce projekt lázní a je jedním ze základů zvýšení našich šancí v oblasti turistického ruchu, povědomí o městě, které za to stojí vidět a pobýt zde nějaký čas.

 

Také jsem informoval a následně byl usnesením rady města byl vyslán na pracovní cestu do Tbilisi, kam odjíždím dnes večer,  kde proběhne konference Česko gruzínská spolupráce na místní úrovni. Nabídku na účast jsem obdržel od Svazu měst a obci České republiky a považuji ji za ocenění nejen mé práce,ale logicky celého města. Náklady na cestu i ubytování nejsou hrazeny městem Prachatice, pouze stravné ve výši 145 Euro je placeno z rozpočtu města. Věřím, že budu mít prostor tlumočit naše zkušenosti, stejně jako přivezu zajímavé poznatky, které mohou být přínosné pro Prachatice i případně další města a obce Jihočeského kraje.

 

Ve čtvrtek jsem se dozvěděl od první výstupy z místního sněmu ODS a následně večer četl usnesení k programovému prohlášení.  Určitě jsme připraveni jednat o programovém prohlášení  tak, jako tomu bylo i v minulosti, tzn. na platformě volebních programů jednotlivých členů koalice. Za PRO Prachatice od začátku neměníme naše hlavní priority: průhledné zadávání veřejných zakázek, jmenovité hlasování, záznam z jednání zastupitelstev, smlouva na dobu neurčitou pro obyvatele, kteří plní obsah nájemních smluv v bytech města města, případné provozování vodního hospodářství městskou firmou, pokud to bude pro město výhodné z hlediska ceny vodného a stočného a zaměstnanosti ve městě. S těmito prioritami jsme šli do všech jednání, která proběhla a respektovali jsme ODS jako partnera, který jednání vede a řídí, tzn i je svolává. Určitě nejenom já, ale i kolegové jsme připraveni dále projednávat, případně jednání vést a tvořit. Poslední varianty neměly příliš sporných bodu, pevně věřím, že to mu stále tak je a bude.

 

V pátek jsem se zúčastnil kolegina cestovního ruchu Jihočeského kraje. Byť bylo jednání svoláno na 4 hodinu odpolední, bylo zajímavé a určitě jej nepovažuji za ztrátu času. Bylo krásně vidět, jak velký potenciál máme, jen využít všech synergií a vyjímečností jednotlivých míst. Budu rád, když nezůstaneme stranou a aktivně se zapojíme do dění, různých akcí atd.

 

 

26.9.2011 - 2.10.2011

Týden byl rozdělený svátkem přesně uprostřed. První polovina byla běžně pracovní, v úterý jsme společně s panem Rubešem a zastupitelem Velichem jeli do Prahy na otevírání obálek na koncesní řízení. Přihlásily se tři firmy:

ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 8/2264

Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno (skupina VEOLIA - Francie)

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 6, Šumperk (skupina ONDEO - Francie)

Tzn. tyto tři firmy se mohou dále ucházet o provozování našeho vodního hospodářství v rámci probíhajícího koncesního řízení.

 

Ve čtvrtek proběhlo první zasedání nové studentské rady. Zatím byla spíše zakřiknutá, ale věřím, že se na dalším setkání více kolegové otevřou a my budeme mít společně více námětů k povídání a řešení.

 

Ve čtvrtek i pátek byla vyběrová řízení na projektovou dokumentaci na odpadový dvůr a také na zateplení střechy tělocvičny na Vodňance. Obě dopadla docela dobře - výsledné částky jsou výrazně nižší než plánované výdaje. Což je dobře, protože se ušetřené peníze budou samozřejmě hodit.

 

V pátek odpoledne - navečer  jsem jel na pozvání pana Michala - vedoucího zastoupení Evropské komise v České republice, na krátké setkání na Krajském úřadě v Č. Budějovicích. Mnoho nás tam nebylo, pátek navečer dali pravděpodobně kolegové přednost nádhernému počasí, ale setkání bylo příjemné a zajímavé.

 

 

19.9.2011 - 25.9.2011

Týden byl především o cestování, v pondělí i ve středu do Prahy na jendání, čtvrtek do Napajedel, kde jsme přebrali cenu za Lávku. Píši záměrně za Lávku, protože je možné stavbu i tak nazvat. Ocenění pro architekta i vedení a zastupitelstvo minulého volebního období.

 

Pátek ráno jsme se setkali s M. Bartošem i J. Černým na Tatraně a diskutovali nad budoucností prvků pro skate. Uvidíme, jak se povede je opravit a následně provozovat tak, aby nebyly místem pro scházení lidí, kteří s tímto sportem mnoho společného nemají.

 

Přeji nám všem krásný následující týden, prý má být kromě středy - Václava plný babího léta...

 

 

12.9. - 18.9.2011

Dnešní postřehy věnuji průběhu zastupitelstva 12.9.

 

Jak již mnozí čtenáři ví, všechny body, které jsem předkládal, kromě průběžné zprávy o stavu projektu Lázní, nebyly přijaty.

 

Začnu začátkem jednání, kdy kolegyně Krejsová jednak přednesla, jednak písemně do zápisu dala materiál, kde píše, že je ČEVAK zvýhodňován mou osobou.  Je to absurdní a mimo jakékoliv rácio.

 

Jak v případě studie pro Libínské Sedlo, tak pro vyšší využití místních zdrojů Dr. Krejsová tvrdí, že ČEVAK je zvýhodňovaný pro koncesní řízení. Jenže čím? Tím, že jako stávající provozovatel nechal vypracovat studii od odborné firmy, studii, která byla celá předaná zastupitelům? Tzn. je veřejná?  Že provozuje soustavu mnoho let, to je pravda, logicky bude mít výhodu znalosti místních reálii. Ale to je přece platné v jakékoliv činnosti. Starosta, který je ve funkci, má přece také tuto "výhodu" v politické soutěži.

 

Dále paní kolegyně zapomněla nebo si neuvědomila, o čem koncesní řízení je. Jednoduše řečeno. Udělá se místopis, suma majetku, struktura sítě atd., podle které všichni možní provozovatelé činí své nabídky na náklady a zisk provozování po určitou dobu. Proto je také ten proces tak drahý  (město stojí cca 700 tisíc Kč a rozhodlo o tomto procesu minulé zastupitelstvo), aby umožnil mít obdobné znalosti o předmětu soutěže - koncese všem uchazečům.

 

Další věc, na kterou kolegyně Krejsová ve svých závěrech zapomněla, je skutečnost, že nikoho vybrat nemusíme a že zastupitelstvo rozhodne po získání informací, ostrých nabídek jak dál. Také TS budou počítat a připravovat se na provozování, podobně jako velké firmy. Podle jejich výsledků uvidíme jak dál. Pokud si zachováme racionální a věcný pohled na vcelku odborné a jasné věci, resp. pokud budeme chtít.

 

Myslím si, že způsob jednání Dr. Krejsové  paradoxně škodí myšlence vlastního provozování. Jak se asi každá odpovědná osoba postaví ke skutečnosti, že může kdykoliv čekat podobný výpad, který nemá žádný racionální základ? Takové nečitelné iracionální prostředí nepomáhá ničemu.

 

Ke studiím a jejich zpochybnění. Resp. způsobu jejich zpochybnění. Nejen každý, kdo studoval vysokou školu ví, že oponentura čehokoliv je žádoucí. Proto jsou oponentní posudky ke všem pracím - od bakalářských po vědecké. Ale na stejné úrovni, racionální, s jasným citováním zdrojů a formulováním závěrů nikoliv na pocitové úrovni, ale vědecké. Firma EKO EKO, kterou oslovil provozovatel vodovodů předpokládám z důvodu její odbornosti, připravila písemný materiál s jasnými čísly; standardní je na podobné úrovni tlumočit  podobným způsobem oponentní názory.

Necítím se odborníkem, ale toliko vím, že jde o problematiku, která musí zapadnou to rámce legislativy - vodního zákona, zákona o odpadech, zákona o ochraně přírody a dalších. Tzn. na první pohled jasná řešení a formulace tak vůbec nemusí být platná např. z legislativních důvodů. 

 

Dostávám se k předjednávání. Budu klidně předjednávat, nemám s tím sebemenší problém, naopak. Ale  bohužel nikdo ze zastupitelů nenapsal jediný email, nezavolal, že chce to či ono vysvětlit.

 

Partnerské město v USA. Krásná ukázka toho, jak lze podsunout úplně něco jiného oproti záměru. Záměr byl vytvořit pracovní skupinu, která by přemýšlela na touto možností, kterou jsem ještě jako předkladatel rozšířil na další anglicky mluvící země. Za názorem si stojím, ve světě dnes obstojí jen lidé s jazyky a angličtina je základ a obdobné aktivity má více měst.

Rétorika diskutujících? Dr. Krejsová mi obvinila z touhy cestovat za městské peníze, radní Štemberková přidala  názor, že jde o přežité věci, které říká z pozice osoby, která se zahr. vztahy zabývá a poslanec Bauer výsměšně podoktnul: "Tohle se Ti vážně Roberte nepovedlo".

 

To vše jen proto, že jsem chtěl znát od zastupitelstva, zda-li na základě aurgumentů uvedených v důvodové zprávě se dále o to snažit, utrácet práci svou i jiných lidí. Odpověď jsem dostal. A netěší mi ne kvůli mě, ale Prachaticím.

 

Snad jen jako poznámku k mé údajné touze cestovat za městské peníze. Byl jsem již v loňské roce nominován SMO ČR do delegace za Českou republiku do Výboru regionů Evropského parlamentu jako náhradník (celkem 14 reprezentantů za Českou republiku), předsedám od úterý 13.9. Komisi pro zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí České republiky.

 

Proč to píši? Rozhodně nemám zapotřebí cestovat za městské peníze, pokud jsem někam vyslán nebo soukromě cestuji, vždy město reprezentuji a to i v dobách, kdy jsem mandát neměl. Pokaždé, když jsem byl jako pozorovatel voleb někde na misi, měl jsem s sebou propagační předměty, knížky o městě. Již jen z důvodu, že čas od času pohybuji v prostředí diplomacie, bych si nikdy nedovolil zesměšňovat ostatní partnery, kolegy, lhostejno zda v zastupitelstvu města nebo někde na konferenci či pozorování voleb.

 

Určitě úsilí něco tvořit, posunovat dále nevzdám, budu jednat, rád předjednávat s kýmkoliv. Svůj mandát vnímám jako prostředek pro službu občanům, nikoliv jako nástroj pro negaci a destrukci, urážení a zesměšňování kolegů. A myslím, že i moji kolegové z PRO Prachatice to vnímají podobně a za to jim patří poděkování. I proto, že jsme společně jako jediní i se starostou Martinem Malým dodržovali dohodnutá pravidla - všechny mnou předkládané materiály byly projednány se souhlasných stanoviskem v radě.

 

Dvě poznámky nakonec.

 

Každý, kdo něco stavěl ví, že postavit byť i jen kousek zdi stojí čas i úsilí, avšak zbořit lze za pár sekund...

 

Společenská atmosféra je díky nedostatku prostředků všude stále složitější. To jakým způsobem se jako politici k sobě chováme, je mnohem důležitější oproti nedávné minulosti. Nikde není psáno, že se historie nemůže opakovat. Třeba ta z 30., 40. let minulého století.

Hloupost? Pevně věřím, že ano.

 

 

5.9. - 11.9.2011

V týdnu proběhla řada jednání - s poradním sborem seniorů, který pravidelně předkládá návrhy na různá zlepšení jak míst, tak dění ve městě. Za tyto podněty velmi děkuji, protože podobně jako na pozorovatelských misích jsou STO - krátkodobí pozorovatelé očima a ušima mise, pro nás jsou to všímaví senioři a lidé s handikepem.

 

Pondělí jsem byl s paní Vojtovou na krátkém jednání v Mauthausenu, kde jsme domlouvali spolupráci pro příští prázniny  pro děti  a mládež - možnost návštěv jejich města a okolí v rámci dětských prázninových aktivit.

 

Čtvrtek byl důležitý jednáním s předsedou VDI o možnostech plynové přípojky za souhlasu použití pozemku města. Probírali jsme důvody našeho negativního postoje k této akci, protože se obáváme o tepelné hospodářství, dodávky tepla, které by v tomto případě mohly být nahrazeny z plynu - alespoň teoreticky. Právníci mají najít možnost, kdy by přípojka sloužila jen k technol. účelům, ale jsme skeptičtí, zda-li to bude vůbec právně možné.

 

V sobotu slavnostní jednání baráčníků. Průvod  byl hezký, bohužel náměstí prázdné, zbytek okolí také. Ano, byl v 9:30, kdy mnoho spoluobčanů spí, odpočívá po náročném týdnu, ale přece jen to je ukazatel, alespoň pro mě, že něco není  úplně v pořádku v našem městě.

 

S předchozím odstavcem souvisí následující zamyšlení. V úterý jsem na finančním výboru informoval o kromě jiných projektů o vývoji koncesního řízení na provozovatele vodního hospodářství. Černý scénář se bohužel naplňuje a Madeta ukončí výrobu v prachatickém závodě (sníží se prodej vody v Prachaticích o cca 140 tisíc m3 vody), zároveň se zvýší DPH z 10% na 17,5% možná 19%. Z toho plyne jednoznačná věc. Cena vody může vzrůst v roce 2012, resp. 2013 až o cca 30 Kč.

 

Jako zastupitelstvo budeme zítra stát před rozhodnutím, zdali prostřednictvím změny nájemného, které je nyní ve výši 17 mil. Kč, snížíme dopad jeho snížením na spotřebitele nebo ne.

V roli předkladatele materiálu navrhnu snížení nájemného na cca 13 mil. Kč, tzn. výsledná cena by měla být zhruba nějakých 88 Kč, tzn. nárůst ceny o cca 25% oproti dnešnímu stavu. Pokud necháme 17 mil. bude se blížit ke 100 Kč (97 Kč dle výpočtu), bude nárůst cca 40% včetbě předpokládaného DPH na 17,5%

 

Osobně si dovedu představit i větší slevu z nájemného, ale v zájmu koncensu a s přihlédnutím k akcím v obnově vod. majetku bych viděl raději tento výsledek. Trvání na stávajícím nájemném může být  impulzem pro další snižování odběru vody, přesouvání provozoven za nižším nákladem, stěhování občanů z města pryč. To jsou zákonitosti trhu. Pokud neúměrně snížíme nájemné, stane se to, že soustava bude vybydlovaná, byť samozřejmě ne hned.

 

Co mě vedlo k snížení nájemného o cca 25%? Racionální úvaha, ne ideologie nebo technokratické lpění na zákoně. Soutěžíme ve VŘ nižší ceny oproti plánovaným leckdy ještě výrazněji než 25%. Ale předběžná opatrnost velí nechat nějakou přiměřenou rezervu ve prospěch obnovy majetku.

 

Návrh jsem při běžném jednání, které čas od času absolvuji s pane Klimešem, lídrem ČSSD, tlumočil, stejně jako na finančním výboru 6.9. Podotýkám, že o této úvaze jsem vedl debatu - informoval starostu Malého před jednáním s panem Klimešem.

 

Co nás v pondělí čeká? To co říkám všude, kudy chodím - stanovení nějaké výše nájemného. Osobně budu respektovat jakýkoliv výsledek, samozřejmě i ten, pro který nebudu hlasovat. Věřím, že každý z nás vyjádří názor na tuto problematiku jasně a s odpovědností za něj.

Neexistuje jednoznačně  správné rozhodnutí, protože jak lpění na vysokém nájemném, tak co nejnižším s ohledem na spotřebitele, je ideově legitimní a má své zdůvodnění. Z toho důvodu se snažíme s kolegy z PRO Prachatice držet pokud možno přijatelného středu, kde se snoubí jak ekonomické, tak sociální možnosti řešení.

 

Nejhorší varianta je taková, že neschválíme nic, nebude moci koncesní řízení pokračovat a my se budeme jen dohadovat a obviňovat kdo, co,  jak, pro koho...

 

 

29.8.2011 - 4.9.2011

Pondělní rada byla zatím ta nejrychlejší, co jsem v tomto období zažil. Byli jsme jen 4 radní a kolega Zikmund se po cca 1,5 hodině omluvil, takže jsme se snažili vše co nejrychleji projednat.

 

V úterý jsem byl v Praze jednat na ZSMV ve věci kamer - výpůjčky místa na stožáru. Je to opravdu takový evergreen. Mluvím o tom od začátku roku a realizace zatím není; snad co nejdříve bude... Pevně v to věřím.

 

Středa byla plná různých schůzek, kdy jedna z těch podstatných byla s ředitele ČVAKu ohledně prvnách jednání o ceně vody na rok 2011. Vstupní jednání.  Podobné nás čeká na zastupitelstvu v pondělí 12.9., protože parametry se mnoho měnit nebudou - mám na mysli rok 2012 a 2013.

 

Ve čtvrtek jsem jednal s majitelem a nájemcem bývalé prodejny na Krumlovské ulici, dnes nonstop Bastila a hledali jsme řešení petice, kterou doručili obyvatelé z této části k nám na úřad. Dohodnuté detaily budou předmětem jednání rady taktéž 12.9.

 

V neděli jsem ještě v podvečer zkontroloval vchod do ZŠ Vodňanská, který akorát hadicí myli dělnici Mirasu z Rumunska, jak mi sami řekli. Komunikovali jsme posunky. Ráno by měly TS ještě posekat trávu před vchodem a děti mohou přijít na první den školy hlavním vchodem bez lešení...

 

 

22.8.2011 - 28.8.2011

Pondělí, úterý jsem měl dovolenou.

 

Ve středu den začal sepsáním smlouvy u notářů pro nabyvatele pozemků, kteří je koupili od města. V 9 hodin setkání s ředitelkami základních škol. Odpoledne od 15 hodin domovní schůze na Krumlovské 39; průběh myslím dobře popsala paní kolegyně Hanka Rabenhauptová na stránkách města.

 

Čtvrtek byl opět doledne věnován ZŠ Vodňanská - nejprve jednání o  vícepracech a méněpracech, jde především o upřesňování stávajích ocenění než o skutečné vícepráce. Např. dveře posuvné budou nahrazeny klasickými. A samozřejmě neustálé apelování na firmu, aby přidala na výkonu.

 

V pátek návštěva reklamky v Praze, která obhospodařuje billboardy. Jednání bylo o možnostech zda vůbec, jak, a za kolik bychom mohli mít my jako město upoutávky na nás, naše krásy i možnosti vyžití, které zde pro mnoho turistů určitě jsou. Jen je více sdělit okolí, dostat do podvědomí lidem, že Prachatice je místo, kde mohou o tuzemské dovolené bydlet a jezdit na výlety do okolí, lhostejno zda za přírodou nebo kulturou. Vedro bylo opravdu velké.

 

Sobotní dopoledne jsem byl na slavnostech Zlaté stezky v Kašperských Horách. Myslím, že se my za naše slavnosti nemusíme vůbec stydět, byť kašpeskohorské byly zajímavé také.

 

Zkrátka nejteplejší týden roku proběhl tak nějak rychle a horce....

 

 

15.8.2011 -21.8.2011

Týden  byl pracovní se dnem volna ve středu. Byl vyplněný mnoha drobnými jednáními a schůzkami nad projekty, které běží a jsou ve fázi příprav. 

 

Např. jsem řešil kamery na Libíně, protože je ve hře požadavek na komerční zpoplatnění a to by bylo pro nás neprůchodné. Proto příští týden budeme jednat s představiteli Zařízení služeb ministerstva vnitra České republiky o této problematice. Vše se protahuje více než bych si přál.

 

Jednali jsme nad projekty odpadového dvora, provozování vodního hospodářství v Prachaticích - materiál od VRV byl doručen v tomto týdnnu - skoro o měsíc později oproti původní dohodě.

 

V týdnu se také objevila bohužel nutnost pokácet lípu v ulici U Hvězdárny v souvislosti s rekonstrukcí sítí v této ulici. Výkop pro vodovod  byl mnohem hlubší než jak byl projektován - původní vodovodní řad leží ve větší hloubce a stromu byly tak zásadně poškozeny kořenové systémy. Abychom měli více nezávislých informací, povolaji jsme ještě na páteční ráno dendrologa, soudního znalce, aby nám posoudil možnost a schopnost regenerace stromu. Jeho verdikt, který bude doručen ve formě znaleckého posudku městu v písemné formě, zněl jasně. Strom se musí pokácet a nejlépe co nejdříve, protože by mohl při hlášených bouřích opravdu spadnout. To se také stalo - pokácení v pátek dopoledne. Osobně jsem pro to každý strom, pokud to jen trochu jde zachránit, ale zde byla taková souhra okolností, že bohužel nebylo možné kácení zrušit.

 

 

8.8.2011 - 14.8.2011

Týden utekl jako voda. V pondělí rada, která byla do podvečerních hodin a kde jsme probírali mnoho bodů. Zápis naleznete na webových stránkách města - www.prachatice.cz

 

Úterní dopoledne jsem byl na VŠERS v Českých Budějovicích jednat s panem rektorem Švejdou.  Středa byla dovolenková - Dinopark v Plzni - podle mě kýč, pro dcerku bezva zábava :-)

 

Ve čtvrtek jsme byli s kolegou Markytánem na SFŽP ve věci dotazů na konkrétní problémy a kroky u zateplování ZŠ Vodňanská. Pátek dovolená. V sobotu dopoledne svatby.

 

Zkrátka týden utekl jako voda, byť je to otřepaná fráze, ale na místě.

 

Přeji nám všem hezký letní týden, podle předpovědi by takový být měl...

 

 

1.8. - 7.8.2011

První srpnový týden jsem z velké části zaplnil jednáními s lidmi, kteří pracují v PR, mají blízko k médiím. Důvodem bylo vytvoření představy o možnostech většího zviditelnění Prachatic jak v rámci republiky, tak i pro zahraniční návštěvníky.

 

Jednal jsem s lidmi z ČSA o možnostech informování o městě na palubách letadel českého vlajkového dopravce, s PR manažerkou Rádia Blaník, dámami z Jihočeské centrály cestovního ruchu. Čekám na odezvy, nabídky a následně je vyhodnotíme a zvážíme, co vše může být pro město přínosem.

 

Ve čtvrtek zasedal řídící výbor komunitního plánování, kde jsme probírali dotazníky, vizi projektu a mnoho dalších podrobností.

Ve stejný den, ale dopoledne, proběhnul další z kontrolních dnů na stavbě zateplení ZŠ Vodňanská. Dodavatel je stále nečinný, resp. množství pracovníků rozhodně neodpovídá potřebám stavby a termínů. Opět jsme společně se stavebním dozorem i vedoucím odboru investic velmi důrazně apelovali na vedení firmy, aby vše okamžitě napravila. Upřímně však nevěřím ve velký pokrok. To znamená, že se připravujeme na krizovou variantu, kterou je jiné uspořádání zahájení výuky na ZŠ Vodňanská, ale logicky i na našich dalších školách. Dodavatelská firma od nás neobdržela zatím ani korunu a veškeré nedostatky budou bez pardonu s firmou řešeny v rámci uzavřené smlouvy.

Šlo této situaci zabránit? Šlo, ale jedině tak, že bychom vrátili dotaci a akci, která byla vysoutěžená vloňském roce zrušili, tzn. škola by pravděpodobně minimálně rok zůstala nezateplená, možná déle, možná navždy. Vše jsme od jara zvažovali a kromě této varianty jsem jinou neměli. Než stavět a od začátku důsledně hlídat smlouvu, apelovat na firmu. To činíme a čas věnovaný této investiční akci je naprosto nadstandardní. Nepíši to jako omluvu, ale jako holé konstatování. Často volíte ve svém životě mezi ne dobrým a špatným rozhodnutím, ale mezi špatným a ještě horším. V politice je to bohužel velmi častá volba díky tomu, že rozhodování se dotýká občanů a vždy je pro někoho nepříjemné nebo méně výhodné.

My se rozhodli stavět, využít výhodné smlouvy a dotace a bohužel to má tuto stinnou stránku - pravděpodobné nesplnění termínu dokončení. Věřte že to netěší nikoho, ale bylo to špatné rozhodutí oproti tomu ještě horšímu - nestavět a přijít o dotaci.

 

Pátek jsem měl dovolenou a víkend byl sice deštivý, ale naštěstí ne natolik, abychom museli mobilizovat na povodně.

 

 

25.7.2011 - 31.7.2011

V pondělí jsem si v souhrnu tisku, který připravuje kolegyně Horálková pro celý úřad i společnosti města, přečetl články pojednávající o tepelném hospodářství a polemizující s rozhodnutím rady, resp. celého zastupitelstva, nevyužít nabídky na pronájem soustavy firmě Komterm.

 

Osobně se problematikou tepelného hospodářství zabývám velmi dlouho, již ve volebním období 1998-2002 jsem měl společnost na starosti, takže jsem všechny problémy viděl detaině. Tehdy jsme také debatovali o možném pronájmu soustavy, o převzetí kotelny od Klimy a vlastní kombinované výrobě  tepla a elektřiny na turbině, která zde je umístěna, byly vypracované studie - podrobné studie, za jakých podmínek je turbinu možné provozovat... Nakonec vždy po mnoha úvahách nebylo realizováno žádné takové opatření. Důvod je jednoduchý. Realizace měly příliš "ale".

 

Jak je správně uvedeno v článku, na základě odborných stanovisek právníků i špičkových odborníků na teplo v ČR, VŠICHNI zastupitelé odmítli nabídku. Tedy ne z žádných ideových nebo pocitových důvodů. Nechci se pouštět dále do odborné argumentace, ale sám fakt, že všichni zastupitelé nevnímali nabídku jako výhodnou pro město, stojí za zvážení. Pro mě to znamená, že byť každý jsme různě jinak nastavený, jsme to všichni vnímali tak, že by to nebylo v konečném důsledku přínosem pro odběratele tepla. Samozřejmě to neznamená zůstat na místě, ale snažíme se hledat možnosti, jak cenu stabilizovat, snížit.

  

Celý týden uběhl jako voda, v úterý proběhlo představenosto JVS, kde jsme kromě jiných bodů take diskutovali problematiku vyššího využití místních zdrojů u nás v Prachaticích. Ve středu jsme spoelčně s paní Vojtovou navštívil RRA Šumava - abych ji představil a zároveň si dohodli konkrétní body spolupráce.

 

Pátek byl ve znamení výběrového řízení na rekonstrukci Lázeňské ulice. Výsledná cena je pro město potěšující, vítězná firma Strabag nabídla cenu necelých 6 mil. Kč oproti rozpočtovaným cca 13 mil. Kč.

 

Sobota byla svatební - čtyři snoubenecké páry si řekli ano v naší krásné a důstjné obřadní síni, to je číslo, které již delší dobu nepamatuji. Na náměstí byla také historická auta, ale povedlo se nám společně si vyjít vstříc a obřady mohly být důstojné a nerušené hlukem zvenčí. Pozdní odpoledne jsme s dcerou vyrazil na houby a - rostou, měli jsme zhruba košíček hříbků a lišek, takže byla smaženice a hříby putovaly po povaření do mrazáku. Sezóna houbařů začíná.

 

 

18.7.2011 - 24.7.2011

Pondělní rada byla plná bodů, které jsem předkládal. Kromě stavu rozpracovanosti jednotlivých investičních akcí (které vyčerpávajícím způsobem komentoval na jednání Jan Plánek) také projekt na vyšší využívání místních zdrojů pitné vody, který zpracovala na základě požadavků města firma  Eko Eko a Čevak, za což oběma patří dík.

Studie systematicky mapuje možnosti využití především přebytků vody z Feferského vodojemu. Rada jej přijala a doporučila zastupitelstvu realizovat opatření, které případně umožní přečerpávat vodu do vodojemů na Šibeničním vrchu a zde míchat s vodou z Římova. Jako vše v životě i toto má svá úskalí. Jde o míru míchání, která musí být taková, aby se kvalita vody nezhoršila, protože obě vody jsou jiné. Ta z Libína je více kyselá. Dále musíme jednat s Jihočeským vodárenským svazem, který dodává vodu z Římova, protože vodojemy, kde se voda měla míchat, jsou v majetku této organizace. A ta má své oprávněné zájmy a povinnost udržet kvalitu vody, bez které se město neobejde. Nic jednoduchého, ale druhou stranou se již můžeme bavit nad konkrétními řešeními. Celou studii chci předložit na příští jednání zastupitelstva k projednání.

 

V úterý jsme se byli s kolegou Starým, Eichnerem a Srchem podívat v Týně nad Vltavou na kompostárnu, kterou zde provozuje pan Netík ml. Exkurze byla zajímavá a hlavně přínosná a dobrá proto, že pan Netík je zemědělec, který má hlavu otevřenou a správný přístup hospodáře. To je to, co hledáme a určitě s ním budeme dále komunikovat a konzultovat náš projekt, který chci, abychom co nedříve připravili. Josef Starý, který je koordinátorem přípravy projektu nového odpadového dvora, je osoba na svém místě, takže věřím, že co nejdříve budeme připravení s projektem pro územní řízení a pro podání žádosti o dotace na realizaci.

 

Ve středu jsem byl na jednání představenstva Resortu sv. Markéty. Zprávu o činnosti bych chtěl předložit na dalším zastupitelstvu, aby byli nejen zastupitelé informovaní o stavu věcí.

 

Čtvrtek byl ve znamení jednání na Libíně, kde jsme se sešli s pracovníky MV, abychom probrali podmínky, za kterým mohou být kamery umístěné na stožáru ministerstva vnitra. Musím poděkovat za vstřícnost všem zástupcům jednotlivých složek a organizací, které se k umístění zařízení vyjadřují; kamery zde mohou být, ještě je nutné projednat otázku nájmu, protože pokud by město mělo hradit standardní nájemné, nejsme schopni zde kamery realizovat. Ale věřím, že se dohodneme a brzy se všichni budeme radovat z krásných záběrů na Boubín a Prachatice s pohledem na severovýchod.

 

Pátek byl klidnější, tak jsem toho využil k prohlídce stavby - rekonstrukce sítí v ulici U Hvězdárny, chodníku v Jánské ulici a vyřizování emailů.

 

Nedělní odpoledne jsem v pdovečer navštívil vernisáž obrazů a fotografií, které vznikly během výtvarného workshopu Salve. Je příjemné vidět a vnímat šikovnost českých i německy mluvících malířů a to, jak pozitivně vnímají naše město.

 

Přeji všem čtenářům pohodový a úspěšný nastávající týden, byť asi bude podobně upršený a chladný jako současný, nyní již skoro minulý.

 

 

11.7.2011 - 17.7.2011

Čas utíká jako vody a máme za sebou polovinu měsíce července. Týden byl plný různých schůzek, jednání, ale i dne dovolené.

 

V pondělí jsme hodnotili slavnosti Zlaté stezky s kolegyněmi a kolegy, kteří se přímo účastnili organizace akce a výkonu pořadatelských činností. Cílem nebylo ani plácání se po ramenou, jak jsme dobří, ani bezobsažná kritika a hledání viníka za věci, které se nepovedly. Zkrátka hodnocení, přemýšlení, co, proč, jak a kde pro příští ročník zlepšit a zvýšit úroveň naší práce.

Když jsem pracoval ve Vodňanech pro Laminar Medicu CE, nazývali jsme takovou činnost CIT (Cotinuous Improvement Team).

Pravidelně jsem svolával pracovní skupinu a na základě výsledků porad vedení, auditrů atd., jsme hodnotili nedostatky a hledali právě cesty, jak věci zlepšit. Byla zde krásně vidět rozdílnost náhledů anglické firmní kutury a českého přístupu. Zatímco my většinou hledáme viníka, oni cestu, jak věci udělat tak, aby se příště nestali. To jsem alespoň se svým šéfem zažil já a považuji to za velmi pozitivní. Dlužno dodat, že jinak anglické přístupy k řízení nutně neznamenají záruku úspěchu.

Ve středu jsem měl pracovní jednání s Ing. Konopovou - ředitelkou Jihočeské centrály cestovního ruchu a v zajímavé a podnětné debatě jsme hledali různé možnosti zvýšení turistické přitažlivosti našeho města. Uvidíme, co vše se povede realizovat. 

 

Čtvrtek byl dnem dovolené.

 

V pátek jsme společně se starostou navštívili pana Ing. Teplého - majitele Madety. Účelem bylo seznámit se po půl rosc s vývojem bytí či zániku mlékárny - závodu Madety u nás ve městě. Bohužel platí, že provoz bude ukončen k 31.3.2012. Osobně oceňuji přístup pana Teplého k pracovníkům, kdy opakovaně deklaroval nabídky práce v jiných provozech firmy s možností zajištění bytů a autobusové linky, která by zaměstnance z Prachatic vozila za prací. To je věc, která se každý den nevidí, myslím snaha se postarat o své zaměstnance a vnímat je jako lidi a  ne pouze jako nákladovou položku.

Určitě se budeme snažit pomáhat hledat vhodného kupce, nájemce prostor ve spolupráci s vedením Madety, aby zde nebyla opuštěná továrna a ideálně se sem vrátila podobná činnost.

 

 

4.7.2011 - 10.7.2011

Týden byl poznamenaný svátky, které jsem využil oba  pracovně - štípal jsme dřevo i udělal kousek práce okolo domu na zahradě. Ve čtvrtek jsme měli závěrečné pracovní jednání se zástupci Čevaku a firmou Eko Eko, kteří zpracovávali studii o možnostech většího využití místních zdrojů pitné vody. Materiál jde do příští rady, věřím, že se jím budeme zabývat odpovědně.

Sobota i neděle byla zase pracovní a hlavně v neděli jsem si na nedostatek zážitků stěžovat nemohl. Nejprve jsem ráno při odvozu prken z pily u COOPu měl to "štěstí", že jsme potkal hlídku Policie ČR. Vzhledem k tomu, že jsem neměl na konci prken červený fáborek a od sousedovo káry technický průkaz s sebou, odjížděl jsem z kontroly s ústřižkem od blokové pokuty. Jako občanu mi to radost neudělalo, jako místostarosta jsem měl pocity o poznání lepší, protože je určitě dobře, že i v neděli ráno je policie akceschopná.

 

Odpoledne jsem byl pozván na paintball, na hřiště do remízku za Prachaticemi směrem na Husineckou přehradu. Hřiště provozují tři mládenci a držím jim palce. Jak jsem dopadnul - jako ostatní. Střílel a byl střelen - modřiny to dokazují. Já jej hrál poprvé a protředí lesíka jen doporučuji - je to věrohodný terén pro tuhle adrenalinovou hru. Podrobnosti o hřišti naleznete zde.

 

Večer, když jsem psal předchozí řádky, začala bouřka. Vypadnul internet a my šli celá rodina spát. Já do doby než zavolali z městské policie, že máme povodňový stav, takže jsem po desáté vstal, oblékl s e a vyrazil coby člen povodňové komise do terénu. Naštěstí hlavní příval deště odezněl a my mohli s kolegyní Jeřábkovou jít po půlnoci spát. Proto postřehy dopisuji dnes v pondělí ráno.

 

Přeji hezký letní týden spojený s dovolenými, houbami i koupáním nejen na Huláku...

 

 

27.6.2011 - 3.7.2011

Rada města proběhla v pondělí, kromě jiných bodů stojí za zmínku odsouhlasení výpůjčky webových kamer od pana MUDr. Matouška z Vimperku, které umístíme na Libíně - buď na policejním stožáru nebo na rozhledně. O snímky s vysokým rozlišením se bude dělit a exkluzivitu záběrů bude mít jak město Prachatice, tak Dr. Matoušek. Chceme je zde umístit co nejdříve, abychom se brzy všichni těšili z pohledů na Boubín a Cikánské údolí a dále obrázky ze směru Prachatic s výhledem dále na sever. Obzvláště podzim s jeho inverzemi bude atraktivní a rozhledna, potažmo Prachatice mohou lákat turisty i v tomto období.

  

V úterý proběhla valná hromada Lázní sv. Markéty, kde na základě usnesení zastupitelstva zastupuji město a jsem členem představenstva společnosti. Více informací naleznete brzy na webu města Prachatice, protože jedním z úkolů, které jsem si vytknul, je větší informovanost veřejnosti o tomto projektu.

 

Ve středu ráno jsem společně s cca 30 dalšími starosty a místostarosty měst a obcí Jihočeského kraje vyrazil autobusem do Bruselu, abychom byli ve čtvrtek večer účastníky konference o novém Euroregionu Dunaj-Vltava. Večer jedeme nazpět a po 11 hodinách jízdy jsem v 10 hodin dopoledne v pátek doma. Stálo to za to? Určitě, kromě důležitých informací ohledně euroregionu, jsem se potkal z mnohými kolegy z dob, kdy jsem byl radním našeho kraje. Také poznal nové tváře a věřím, že např. pan starosta Týna nad Vltavou na mě nezanevřel, protože jsem mu rušil spánek svým chrápáním. Bruselská piva jsou dobrá, ale drahá a naše jim více než důstojně dokáží konkurovat - kvalitou, chutí i samozřejmě cenou. Co stojí za shlédnutí? Určitě střed města, radnice je stejně krásná a impozantní, jak jsem si ji pamatoval z minulosti, když jsem ji viděl poprvé před 13 lety.

 

Pátek  jsem po příjezdu řešil s J. Markytánem zateplování Vodňanky, kdy oba cítíme a víme, že jde o náročnou investiční akci, která mnoha svými faktory dělá vrásky nejen nám.

 

Sobotní večer byl ve znamení slavnostního přijetí účastníků Gasshuku 2011, které Prachatice hostí již po páté. V obřadní síni jsme se setkali s japonskými trenéry, ale i účastníky ze Švýcarska, Bosny a Hercegoviny, organizátory Davidem Havlíkem a Richardem Růžičkou. Po přijetí jsme si společně povídali a pevně věřím, že Prachatice považují za město přátelské. Svět je malý - tlumočníkem do Japonštiny a zpět, je můj spolužák z gymnázia Ota Šrámek - dnes respektovaný průvodce japonských turistů po Českém Krumlově. Určitě přivítáme další ročníky u nás a myslím, že dřívější příprava nám nikomu neuškodí, naopak. Vždy je co zlepšovat.

Nedělní výuka - trénink byl poučný a zajímavý. Vidět plnou halu borců a borkyň s černými pásky, jak koordinovaně cvičí společně s drobnou Japonkou, sl. Yuko Takahashi, která však je uznávanou šampionkou, se nepovede každý den. Soustředění je do 6.7., takže doporučuji každému si udělat chvilku a navštívit halu na Tatraně. Alespoň na chvíli.

 

 

20.6.2011 - 26.6.2011

Je neděle večer, a určitě nejenom já se pomalu dostáváme do klidu po hektickém týdnu.

 

Do pátku se střídaly různé povinnosti, schůzky a ktěm významějším patřilo přivítaní návštěvníků z řad tour operátorů a novinářské veřejnosti, kteří v rámci cyklu zastavení po jižních Čechám, místě Rožmberků, zavítali i k nám do Prachatic. Setkali jsme se ve středu odpoledne v Hotelu Koruna, kde byli ubytovaní. Turné po krásách našeho kraje pořádala Jihočeská centrála cestovního ruchu. Věřím, že si pobyt u nás užili a že zařadí Prachatice mezi své destinace a místa, o kterých rádi napíší.

 

Pátek byl hektický, dopoledne ještě najížděli stánkaři, ale již bylo možné si dát i malé pivo a klobásku. Já chodil ke stánku z Vodňan, byly výborné včetně milé obsluhy. Trochu s obavami jsme sledovali počasí, ale nakonec vyšlo na oba dny bezvadně, pravda, páteční noc byla chladná a Čechomoři svým rytmem zahřívali myslím všechny návštěvníky náměstí, které bylo krásně zaplněné.

 

Jak páteční, tak sobotní  vystoupení kulturních souborů z partnerských měst byla bezvadná - zvláště tanečníci a tanečnice ze Zvolena stáli za shlédnutí. Ale samozřejmě nejenom oni.

Ná sobotní večer jsem se těšil, Mňága a Žďorp je kapela, která svou hudbou a hlavně texty, které tak dokonale vyjadřují běžný život i přemýšlení většiny lidí, ovlivnila mnoho z nás starších, ale i dnešních teenagerů. Krásně to ilustrovalo opět plné náměstí a my všichni, kteří jsme si užívali rytmy hudby naplno. Vedle nás skákali mladíci a nevypadlo to, že by se šetřili. Takže Mňágo moc, moc díky za super zážitek. Nás může těšit, že si slavnosti páni muzikanti užili s námi. Jsem hrdý na to, že se šli podívat třeba na Extabend a několik členů se veselilo až do rána, kdy jsme se potkali na náměstí okolo 8 hodiny dnes v neděli při jejich odjezdu a bylo vidět, že si večer užili. :-)

 

Ráno jsem se společně s Jiřinkou Dolejškovou za město, jeho vedení i nás všechny Prachatičáky s delegacemi z partnerských měst rozloučil - poděkovali jsme za návštěvu a popřáli všem šťastnou cestu.

 

Chci poděkovat za myslím dobrou přípravu všem dámám z odboru kultury - paní Jindrákové, Linhové a samozřejmě paní vedoucí Doleškové, všem pracovníkům KISU pod vedením Jarky Vlčkové; panu Rubešovi, odvedl hodně práce, která sice není vidět, ale bez které by slavnosti nebyly. To platí pro pracovníky TS Prachatice a jejich šéfa R. Eichnera i mistra M. Chlumeckého. Dále všem kolegyním a kolegům z úřadu, kteří se o delegace starali, aby byli všichni spokojení. Zkrátka o jejich profesionální i neobyčejně obyčejný  lidský zájem. Také děkuji všem, kteří uklízeli a zajišťovali bezpečnost. Firma pana Laciho opět odvedla bezvadnou práci, klobouk dolů. Opravdu, velký dík všem, kteří se svýma rukama probojovávali k čistotě, která překvapuje mnohé návštěvníky Prachatic a kterou my Prachatičané možná bereme jako samozřejmost. Omluvám se, jestli jsem na někoho zapomněl, není to úmysl.

 

Také děkuji za upozornění chlapci od stanoviště u bývalé Horní brány, když mi v sobotu v podveřer vyčinil, že nemám na ruce pásek. Měl pravdu, byť jsem ho neměl proto, že jsme si myslel, že z důvodu mnoha společenských povinností by to nebylo vhodné. Proč o tom píši? Protože si jeho otevřeného sdělení vážím a považuji to za správné - otevřeně neanonymně se ozvat se svým názorem. Je to základ pro řešení věcí, uvědomění si třeba chyb, posun ve věcech nejenom veřejných.

 

Věřím, že konec června a následující svátky budou pro nás všechny příjemné a klidné a podle předpovědi si budeme užívat skutečného léta.

 

 

13.62011 - 19.6.2011

Týden byl ve znamení oslav 200 let narození Jana Nepomuka Neumanna. Ve čtvrtek Martin Malý přijal v obřadní síni celou biskupskou konferenci. Přijetí bylo srdečné a kardinál Rigali je příjemný člověk s velmi dobrou angličtinou. Žádné americké mluvení nosem. Událost moderovala radní Štemberková, která celý projekt vymyslela a na který posléze město Prachatice získalo grant. Za ten nápad jí patří po zásluze velké poděkování.

O to smutnější je v kontextu s předchozími větami, kromě jiných věcí, nikým nečekané křtění knih o JNN, které proběhlo při zahájení posledního koncertu duchovní hudby v kostele sv. Jakuba. Těžko se spolupracuje a hledá společná řeč nad mnoha problémy, když nikdo z vedení města a ani nikdo z pracovníků úřadu, kteří dlouhé měsíce vše detailně zařizovali, nevěděl o křtu knihy, kterou vydalo město Prachatice. Pro někoho  možná drobnost a malichernost, pro mě závažná věc k řešení.

 

Sobotní ráno jsem nemohl dospat v obavách o počasí, v šest ráno to vypadalo na radarových snímcích, že nás právě v době zahájení přímého přenosu ČT déšť nemine. Naštěstí bylo nakonec děštivo severněji a celá mše byla kapkám deště ušetřena. Je to zážitek, který je hodný vzpomínek. Krásná hudba, slavnostní atmosféra, důstojný projev  pana starosty Martina Malého, záběry našeho náměstí, které umocnily jeho architektonickou čistotu a mohly jej přiblížit celým Čechám. Osobně jsem rád a vážím si možnosti tam být společně se svou maminkou.

 

Jako osoba, která má celou věc na odpovědnosti výkonně - kultura patří do mé odpovědnosti, jsem byl opravdu spokojený, že vše fungovalo, jak mělo. Říká se: "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti". Platí to. Když jsem po 31.1. musel řešit, jak to dál bude  s oslavami, kde na městě kromě projektu, jenž byl podán pro získání dotace, nebyl žádný scénář, seznam vyřízených záležitostí, zápisy z jednání atd., nebylo to lehké. Jak pro mě, tak pro paní vedoucí odboru kultury a školství Jiřinu Dolejškovou i její kolegyně paní B. Jindrákovou a S. Linhovou. Nevzdali jsme to a výsledkem byl právě dobrý chod celé akce. Byly to desítky hodin, které zakončil zhruba 40 stránkový scénář a kdy každý věděl co má dělat - kde a kdy.

A že to fungovalo, bylo vidět z reakcí jednotlivých aktérů - stavitelů pódia, lidí z ČT a především hostů a věřím, že i návštěvníků. Takže děkuji všem uvedeným dámám z odboru kultury, paní Vlčkové a všem pracovníkům KISu, dále TS Prachatice v čele s R. Eichnerem, Zdeňkovi Rubešovi a mnoha dalším kolegům z úřadu. Jistě, jsou za práci placeni, ale to neumenšuje jejich snahu a profesionalitu.

Poděkování je také na místě všem představitelům římskokatolické církve, kteří se samozřejmě na přípravách spolupodíleli v čele s p. generálním vikářem Adolfem Pintířem, p. Píchou a p. Marešem. Velký dík patří i našemu panu faráři J. Sláčikovi.

 

Co vlastně přinesly oslavy běžnému Prachatičanovi? Někomu, kdo není třeba věřící? Měly i pro něj něco pozitivního?

Myslím, že ano. Jednak lidé u obrazovek viděli naše město, jeho krásy a určitě je větší šance, že si jej vyberou za výletní místo. S tím je spojený oběd, zmrzlina, nákup jídla, map, třeba ubytování.... Zkrátka tržby pro naše podnikatele, práce pro našince. Určitě nepůjde o horentní sumy, ale druhou stranou může takový zájem pomoci.

Dále je určitě hodná k zamyšlení skutečnost, že (pevně v to věřím a racionálně si myslím) pan ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, stejně jako pan Beam - generální konzul americké ambasády nebo pan Martin Palouš - bývalý velvyslanec v USA a v OSN, či náš senátor Tomáš Jirsa, byli spokojení a chvíle strávené v Prachaticích si užili. A to je dobře pro nás všechny, kteří zde žijeme bez ohledu, zda jsme seděli v první řadě nebo se oslav vůbec neúčastnily a nepovažovali je za důležité.

Tito pánové, odvezli-li si  dobrý dojem z nás, oslav, prostředí, atmosféry, mohou jméno Prachatic šířit dále. Nemyslím jen vědomě, ale náhodou a kdo ví, třeba si na nás vzpomenou v nějaký moment, který může pomoci všem, třeba v diskusi někde na recepci kdesi ve světě s investory a jen tak mezi řečí říci: "Vy hledáte místo pro pro svou pobočku v České republice, někde ve venkovské oblasti? Zkuste Prachatice, tam jsou docela šikovní, uvidíte, že budete spokojený...."

 

Možná hloupost, ale život je plný takových maličkostí, které nás ovlivňují a štěstí přeje připraveným.

 

Mějme pohodový příští týden a užijme si oslavy Zl. stezky pokud možno bez deště a v pohodě.

 

 

6.6.2011 - 12.6.2011

V pondělí nás navštívila pani Lieblová, měla besedu s našimi dětmi v divadle. Oproti volarským dětem byly naše prachatické méně ukázněné, alespoň takový jsem měl dojem. Možná je to ale normální, možná je to taková doba. Důležité je, že paní Lieblové se u nás líbilo a klobouk dolů - v 82 letech vyšla na rozhlednu bez větších problémů. Odměnou nám byl krásný rozhled po okolý, teplý vánek na vrcholku stavby byl příjemný a jen dokresloval pohodu krásné vyhlídky na Šumavu i Podšumaví.

 

V úterý úderem 7. hodiny ranní sedáme společně s Hankou Rabenhauptovou a dětmi i seniory do autobusu a vyrážíme na výlet do Prahy. Proč - jako drobná odměna pro členy studentské rady a rady seniorů. Navštívili jsme Nadaci Charty 77 (zajistila Hanka Rabenhauptová, stejně jako návštěvu PSP), kde s námi a k nám velmi hezky promluvila paní ředitelka Jirků společně s kolegyněmi. Potom jsme pěšky zamířili na Malou stranu, do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde měli děti i senioři zajištěnou prohlídku prostor díky laskavosti Jana Bauera, ktarý si našel v nabitém progarmu čas delegaci alespoň pozdravit. Já jsem na ekurzi nešel, zvolil jsem malou prohlídku Nerudovky a okolí a nakonec, protože úterý bylo mimořádně parné, jsem si dal pivo U Kocoura a uvědomil si, že to je asi poprvé v životě, co jsem v těchto místech více jako turista. Kvasnicový Bernard byl dobrý, tlačenka ušla. Celkový dojem ze dne - výborný.

 

Zbytek týdne byl pracovní - další jednání nad přípravou projektu nového odpadového dvora, kontrolní den na akci zateplení ZŠ Vodňanská a další dílčí schůzky.

 

Pravda, čtvrtek byl vyjímečný přijetím pana MUDr. Jana Antonína Magera u příležitosti 70. narozenin. Bylo to příjemné povídání a někteří znás si připomněli, jak se o nás staral - o mě v 12 letech, když jsem padnul na kámen po Vánocích tak šikovně, že mi šil horní ret 12 stehy...

 

Sobota byla svatební - společně s paní Peškovou jsme oddávali, byly tři svatby. Oddávání je pro mě taková odměna - je to hezká práce a vážím si jí. Snad to podobně vnímají i snoubenci, manželé, kteří mi prošli, takříkajíc, pod rukama.

 

Za zmínku ještě stojí trhy, byly  opět v Poštovní ulici a již jsme se domluvili s pořadateli, že příště bude i muzika, aby bylo veseleji jak nakupujícím, tak trhovcům a možná posune vjem z našich trhů výše a my se budeme moci o kousek blíže přiblížit atmosféře trhů ve Chlumanech.

 

Přeji hezký týden, kdy nás čekají slavnosti JNN a přímý přenos mše, která bude sloužena na prachatickém Velkém náměstí a on line přenášena ČT na obrazovky i vašich televizorů.

 

 

24.5.2011 - 5.6.2011

Veškeré dění v týdnu zastínilo umrtí Václava Chalupy, který zemřel po těžké nemoci. Vašek byl čestný chlap, kterého jsem si vážil a kterých mnoho na světě není. Čest jeho památce.

 

 

23.5. - 29.5.2011

Týden proběhnul pracovně.

Pondělí bylo ve znamení jednání nejsilnějšího koaličního partnera ODS. Zůstávají v koalici, ale ony rozdíly v pojetí komunální politiky, o kterých jsem četl v tisku, mi zatím nikdo neosvětlil, vlastně nevím, zdali přetrvávají nebo ne. Mohu se spolu s kolegy jen domnívat. A to může lehce vést k mylným interpretacím.

 

V úterý byla porada k JNN oslavám, kdy jsme dopilovávali detaily na přímý přenos, postavení pódia, jak bude vyzdobeno.... Je to spousta detailů a scénář, který připravila paní Dolejšková, již má přes 30 stan a asi ještě přibudou další.

 

Středa i čtvrtek byly ve znamení mnoha schůzek, včetně výběrového řízení na rekonstrukci ulice U Hvězdárny. Výsledná cena je více než příjemná, cca 2,9 mil. Kč oproti projektové ceně 6 mil. Kč a částce alokované v rozpočtu, která je 7,2 mil. Kč. Úspora je značná a peníze se nám určitě budou hodit jednak na sumu, kterou budeme platit Tescu za vrácený pozemek, jednak na další akce, které tím, že šetříme, můžeme připravit či realizovat, i když v rozpočtu původně nebyly.

 

V sobotu odpoledne proběhl seminář k 10. výročí otevření Galerie O.H. Hajeka. Seminář, resp. příspěvky zde pronesené byly zajímavé a měly filozofický rozměr. Určitě nejenom mě oslovila přednáška Pavla Fencla, ředitele prachatického muzea.

 

Přeji všem hezký týden.

 

 

16.5.2011 - 22.5.2011

Pondělí ani úterý mi nezůstalo vryté do paměti. Snad jen, že na pořadu jednání rady města nebylo mnoho bodů, ale byla dlouhá a když jsem po páté odcházel, ještě diskuse v době různé nekončily.

 

Středa byla naopak plná dojmů. Nejprve jsem si přečetl odpoledne článek Jirky Hagary, který byl jako blesk z čistého nebe, které ale bylo delší dobu plné napětí. Co bude dál, to uvidíme v příštím týdnu.

 

Opakem byl pan Špaček a a jeho vystoupení v ten samý den v Národním domě. Delší dobu jsem se tak příjemně a spontánně nebavil. beseda byla nejen poučná, ale i zábavná a hlavně upřímná. Je osobnost a jsem rád, že po drobných vzájemných nedorozuměních mé pozvání přijal a nás návštěvníky besedy obohatil. Zdarma a za to ještě jednou děkuji. Jeho blog, ale i další zajímavosti naleznete zde.

 

Den  poté - čtvrtek byl také příjemný. Na schůzce, kterou jsem na základě žádosti pana Ing. Hesouna, projektového manažera, který zajišťuje výstavbu lázní, bylo oznámeno, že dub pyramidální nebude pokácen. Společnost udělala změnu v dokumentaci, objekt posunula. Dobrá zpráva pro všechny a ať byly motivy jakékoliv, podstatné je, že strom zůstane zachován.

 

V neděli jsem se zúčastnil slavnosti zahájení roku Rožmberků ve Vimperku na zámku. Bylo to hezké, ale myslím, že naše slavnosti jsou přece jenom o kousek lepší.

 

Přeji nám všem pohodový příští týden....

 

 

9.5.2011 - 15.5.2011

Týden utekl v jednotlivých jednáních a listuju-li diářem, nenacházím výraznějších momentů.

 

Možná jen instalace nové webkamery na  místo stávající polohovací, která byla přemístěna na střechu radnice, přesněji na štít staré radnice. Odtud snímkuje v podstatě celé Prachatice, zvláště střed města. Brzy přibudou další  prepozice, které přiblíží jak historické domy, tak i zbytek Prachatic. Místo samé (umístění polohovací kamery) nalezl během diskuse o umístění této kamery na veži nové radnice Michal Přerost a já mu děkuji za dobrý nápad.

 

Hokej jsme nevyhráli, ale vybojované třetí místo je více než důstojné. Mějme pohodový další květnový týden.

 

 

2.5.2011 - 8.5.2011

Na pondělní radě byla z mého pohledu nejdůležitější bodem schválení nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, která upravuje jednak způsoby zadávání a jednak zveřejňování průběhu, resp. výsledků výběrových řízení a nákupů. Směrnici jsme schválili 4 hlasy - my zástupci PRO Prachatice v radě města společně s hlasem TOP09 paní H. Mrázové. Myslím, že jde o velmi důležitý dokument a to nejen z pohledu nás PRO Prachatice, kteří jsme měli tuto problematiku přímo uvedenou ve volebním programu.

Že je to cesta správným směrem, je vidět na některých zakázkách, které byly v rámci stávající směrnice podrobeny široké konkurenci - viz sekce Veřejné zakázky na městském webu, kde najdete jednotlivé akce. Např. chodník na Malém náměstí, který měl projektantskou cenu v úrovni 900 tis. Kč (schválený rozpočet města na rok 2011), byl vysoutěžen za 536 tis. Kč, tzn. o cca 40% méně oproti rozpočtu. Tato akce byla poptávána volně na internetu, mohla se přihlásit jakákoliv firma, přesto vyhrála firma místní. Některá města dávají přímo na web veškeré zakázky jako je Chrudim nebo Semily, kde toto praktikují od 30 tisíc Kč. My se rozhodli neomezeně otevřít přístup všem uchazečům u plnění zakázek od 800 tisíc Kč bez DPH. Do 800 tisíc budou obesílány firmy dle výběru zadavatele, a to tak, aby většina místních a regionálních firem byla zhruba ve stejné četnosti a objemu zakázek oslovována. Od 40 tisíc bez DPH budou základní údaje zakázek zveřejněny na webu. Stejný model je povinný i pro všechny organizace města.

Čas ukáže, jak bude směrnice - způsob zadávání zakázek v této podobě, úspěšná. Dosavadní praxe ukazuje, že by mohla. Směrnice bude platit od 1.6 2011.

 

V úterý jsem se zúčastnil besedy ve Volarech s PhDr. Dagmar Lieblovou, dámou, která jako dítě přežila Terezín, ale především Osvětim a koncentrační tábor v Bergen - Belsenu. Šlo o velmi sugestivní zážitek a nedovedu si v reálu něco takové představit, zvláště jako táta od dvou dětí. Proto jsme také hned požádal paní doktorku, zda-li by nepřijela k nám na besedu s dětmi ze škol, aby samy slyšely ty hrůzy, které zažívali lidé a u kterých nemáme nikdo a nikdy žádnou jistotu, že se nemůžou v jakékoliv podobě opakovat, zvláště zapomeneme-li na ně. Paní Lieblová s povídáním souhlasila a bude si někdy v červnu s dětmi povídat.

Opravdu působivý 14 minutový snímek, který byl promítán na besedě ve Volarech, můžete najít zde a sami si připomenout, čeho je schopno lidské pokolení. Pro mě bylo setkání velmi poučné, při všem mrazení, které jsme pociťoval při sledování filmu a potom z věcných odpovědí paní Dagmar na otázky dětí, jsem rád, že jsem ji mohl poslouchat a možná si více uvědomit, jaké věci jsou v životě důležité a co je nicotné.

 

Ve čtvrtek jsem byl s kolegou Zdeňkem Rubešem na exkurzi v Třeboni, kde spotřebovávají plyn v kogenerační jednotce v lázních Aurora, který byl vyrobený v bioplynové stanici u velkovýkrmny prasat. Plyn vedou skoro 5 km dlouhým plynovodem. Zajímavá věc, která pro nás byla inspirací, protože začínáme s prací na uspořádání nového odpadového dvora a přemýšlíme o všech alternativách.

 

 

25.4. - 1.5.2011

Týden byl  šedivý s rysem mnoha drobných, ale důležitých jednání, činností. Pondělí bylo velikonoční a užili jsme si jej u maminky na Blaničce, kde je horda dětí - mrňat od 4 do 10 let. Vládly sladkosti a my měli doma vajíčka na 100 způsobů do konce týdne.

Úterý bylo ve znamení důležité porady s pracovníky ČT, kteří přijeli na pracovní návštěvu ohledně přímého přenosu. Musím, říci, že to byl příjemný pocit vnímat jejich spokojenost s průběhem jednání, které bravurně vedla paní Dolešková. Úkoly byly rozdány, scénář doplněn o  další potřebné detaily a osobní odpovědnosti. 18. červen se blíží a přímý přenos bohoslužby konané na náměstí ku příležitosti výročí JNN s ním.

Ve finanční výboru jsme projednali dosavadní postup v oblasti provozování vodního hospodářství a návrh na vyhlášení koncesního řízení a dalšího sledování možnosti vlastního provozování, byl přijat všemi členy výboru. Pro mě a kolegy to znamená pokračovat v práci - na přípravě vyhlášení koncesního řízení.

Středa i čtvrtek jsem měl vyplnění jednáními s občany, které trápilo mnoho rozličných věcí. Od parkování na náměstí po problematiku bytů - jejich přidělování a údržbu.

Zkrátka týden utekl jako voda.

 

18.4.2011 - 24.4.2011

Týden byl rychlý, v pondělí rada města, navečer od 16 hodin jednání se signatáři petice pro zachování dubu pyramidálního. Strávili jsme jednáním 2 hodiny, ale věřím, že bylo přínosné alespoň v tom, že jsme se dokázali dohodnout na textu prohlášení, které naleznete na stránkách města zde a že nám založilo úroveň komunikace pro další problémy, které vyvstanou se stavbou wellness centra, bude-li zahájena.

 

Úterý bylo slavnostní, byli jsme se starostou Martinem Malým, Janou Vítkovou a Jiřinou Dolejškovou ve Španělském sale Pražského hradu na vyhlášení vítěze soutěže Historické město roku 2010. Prachatice byly nominované na cenu nejvyšší, ale nakonec jsme společně s Poličkou nevyhráli. Pro nás to není žádná prohra, město bylo vítězem již v roce 2002. Každopádně je to ocenění pro všechny Prachatičany, protože jsme to my, kteří si mohou krás města denodenně užívat a právem být pyšnými na místo, kde žijeme.

 

 

11.4.2011 - 17.4.2011

Pondělí a vlastně celý týden byl ve znamení dvou veřejných projednání. Pondělní bylo o stromech na Lázních sv. Markéty, které mají být poražené v rámci výstavby wellness centra. Veřejná diskuse proběhla v radničním sále a podle mého názoru byla přínosná. To jak ze subjektivního, tak objektivního hlediska. To subjektivní je možná stejně důležité nebo důležitější než stromy samotné. Celá debata byla totiž velmi kultivovaná a možná ve světle posledních událostí české vrcholové politiky, kde obrazně každý nahrává každého a systém z valné části spotřebovává veškerou lidskou invenci a síly na sebe sama a pro skutečné vládnutí není valný prostor. To, co proběhlo v pondělí, ale mělo všechny znaky snahy řešit problém. Nechci vůbec věci idealizovat, proto přejdu k té objektivní stránce. Díky tomu, že se občané ozvali, tak se problematika stala důležitou nebo důležitější jak pro město - samosprávu, tak pro investora. Výsledkem je zatím snížení rozsahu nutnosti pokácet stromy o 10 jedinců oproti původnímu záměru, dále jasné ujištění a uvědomění si skutečnosti, že kácet se bude moci až těsně v momentě, kdy stromy budou fyzicky vadit stavbě. Symbol projednání - dub pyramidální však pravděpodobně nebude moci být zachován. Hledá se cesta vhodné náhrady -  např. vzrostlým stromem téhož kultivaru, který by byl připomínkou původního. Zjistili jsme si informace o přesazování v Liberci, Nošovicích. To vše jsou kroky vedoucí k nějakému závěru a poučením pro velmi dlouhou cestu stavby, kdy podobné problémy určitě nastanou. Proto chci nadále jít cestou pravidlného informování o stavu projektu ve vší rozmanitosti - od tiskových konferencí po veřejná setkání. dalším strategickým momentem bude v případě zahájení stavby účast místních a regionálních firem na subdodávkách čehokoliv. Motiv můj a jsem si jist, že celého vedení města, rady, zastupitelstva, je jasný - komunikovat vše tak, aby dostaly šanci pro subdodávky stavební, zahradnické, truhlářské a všechny jiné zmiňované místní i regionální firmy, aby co nejvíce peněz bylo zdrojem obživy našinců. To je úkol můj, má role v představenstvu - komunikovat a dohodnout se na přijatelném formátu s ostatmími akcionáři, generálním dodavatelem atd.

 

Ve středu jsem se setkal s panem Princem - ředitele JVS, tedy Jihočeského vodárenského svazu. Jednali jsme o možnostech případného přepouštění vody z Feferského vodojemu do vodojemu  na Šibeničním vrchu nebo u hřbitova, který je v majetku JVS. Důvod? Dostat vodu k odběratelům, která bez užitku vytéká z Feferského vodojemu do kanálu. Dohodli jsme se, že to z hlediska správního půjde, že jen případně vodojem přejde do vlastnictví města kvůli kvalitě míchané vody. Dohoda je základ pro další pokračování řešení této možnosti, které se nakonec může na základě nepřekročitelných technických a chemických parametrů neuskutečnit. Ale pevně věřím, že se to povede a podnět pana Hrůzy, za který mu děkuji, zda-li by nešlo s vodou, která přepadem teče z vodojemu něco dělat, dotáhneme do zdárného konce k užitku všem Prachatičanům.

 

Pohled do hlubin O2 Arény na jeviště s rozestavěnou zdí a skoro do posledního místa zaplněných ochozů podobně nedočkavých důchodců, lidé středního věku i mladých příznivců R. Waterse, Pink Floyd, rozhodně stál za docela velké peníze za lístek i kličkování po okolí dálnice (nechtěli jsme s kamarádem z Vodňan utrácet 250 Kč za známku a trochu jsme neplánovaně poznali okolí Nové Vsi a cestou nazpět Voznice).

První tóny In The Flesh mě zavedly do roku 1982, kdy jsem poprvé Zeď slyšel. Určitě nejenom mě se vybavilo celých 20 let, vzpomínky na vše, co s tou muzikou mám spojené. Vedle mě seděly nějaké slečny ze Slovenska a myslím, že moc nerozuměly slovům o tom, že pro mě je to splněný sen, kdy mě tenkrát nenapadlo, že někdy bude zhmotněn - být na Zdi, osobně zažít atmosféru koncertu, který svým obsahem je stále aktuální. Stát se lhostejným a pohodlným jako Pink, se děje nebo může stát každému z nás jak ve veřejném, tak osobním životě. Někde jsem četl, že Roger Waters je levicový kapitalista, nevím co vše lze ta dvě slova skrýt. Ale rozhodně oslovil miliony lidí na celém světě včetně mě.

Koncert stál za to, jen mi mrzí, že jsem si nevzal foťák, protože po zkušenostech kamaráda jsem nechtěl  běhat z fronty do úschovny. Takže žádnou vzpomínku ve formě vlastní fotek nemám. Takže byl-li někdo z vás čtenářů také tam a povedlo se mu něco nafotit, budu moc rád, kdyby mi třeba na mail nějakou pro vzpomínu poslal.

 

Sobota byla ve znamení poobědního spánku, dospával jsem deficit z koncertu po návratu ve 2 hod. ráno. Navečer jsem byli společně s Martinem Malým na veřejném jednání na Libínském Sedle ve věci úvah o odtržení osady od Prachatic a přechodu k Záblatí. Stejně jako v pondělí setkání dozajista splnilo účel. Diskutovat a upozornit na problémy s kanalizací a výši vkládaných prostředků do osady. Osobně si odnáším sám sobě zadaný úkol pracovat na variantách řešení odkanalizování  a tyto následně ve všech možných formátech probrat a rozhodout se jak dál. Co bych si dále přál? Dovolím si volně  opakovat slova ze včera. Aby každý, kdo vidí něco rozbitého, má pocit, že je potřeba to či ono řešit, zvednul telefon a poslal na úřad podnět emailem, protřednictví diskusního fóra, slovem, když se potkáme. A to nejenom na Libínském Sedle. Jen to je cesta pro nejefektivnější řešení problémů. Samy se nevyřeší a úřad nemá kapacitu, empatii a  možnosti být všude. Osobně jsem přesvědčen, že z mnoha objektivních důvodů mají malé obce mnohem těžší zajistit a udržet veřejný rozvoj na obci. To logicky neznamená, že být součástí města je automatická výhra. Není, nikdy nebyla a nebude. Ale myslím, že celé povídání splnilo účel - možná spící problém je pojmenován a nyní je na všech aktérech, jak jej zvládnou vyřešit, jak se nám to společně povede.

 

 

4.4.2011 - 10.4.2011

V pondělí zasedala rada města, kde jsme probírali kromě jiného provozování vodního hospodářství. Cesta, kterou po hlasování v radě dále jdeme, je taková, že budeme nadále sledovat všechny varianty provozování. Tzn. jak velkou firmou, která by vzešla z koncesního řízení, tak vlastními silami. Nejde o alibistický postup, ale takový, který nám dá více informací o jednotlivých možnostech a dopadech na celé vodní hospodářství. Potřebujeme znát všechny parametry provozování, abychom se nakonec se vší vážností a odpovědností v zastupitelstvu rozhodli. Provozování vlastními silami je pro mě stále prioritou, musí být ekonomické a výhodné pro Prachatice.

 

Předkládal jsem také doplnění kamer, ale materiál jsem po projednání vzal zpět k dopracování. Na základě diskuse zjištujeme, zda je možné použít nějaké prostředky z jiných zdrojů, nejen z rozpočtu. Chci, abychom nabídli blízkému okolí i světu zajímavé on-line pohledy na Prachatice a okolí, ale o tom jsem psal již v minulosti.

 

Úterní návštěva pana Michala - vedoucího zastoupení EK v ČR v divadle a beseda s dětmi snad byla zajímavá. Důvodem k povídání byla snaha o přiblížení dětem osobu, se kterou se obvykle běžně nesetkávají. věřím, že si děti odnesly něco pozitivního stejně jako pan Michal s kolegyní příjemné dojmy z našeho města. Určitě je dobře, když se o Prachaticích ví v blízkém i dalekém okolí co nejvíce.

 

V pátek jsme se setkali s Romy v rámci akce "Den Romů". Po vystoupení dětí ze speciální základní školy jsme si myslím velmi vážně povídali o všem, co se problematiky romské komunity v Prachaticích týká. Jednoduché řešení není a vzhledem k v podstatě nulové kvalifikaci většiny z prachatických Romů bude a je těžké najít práci. Práce je alfa a omega rozvoje a bytí každého z nás. Myslím, že všichni víme, jak těžké je ji najít a ještě těžší udržet a mít alespoň trochu jistotu při plánování svého a rodinného života.

 

V sobotu jsem chtěl jet na koncert do Strunkovic nad Blanicí na Hutku, Třešňáka a Vláďu Veita. Ke své smůle jsem na něj zapomněl, tak snad  nedopadnu podobně další pátek, kdy se těším na R. Waterse a jeho Zeď do O2 Arény - snad ji do té doby  nezavřou.

 

Mějte hezký týden.

 

 

27.3.2011 - 3.4.2011

Týden utekl rychle. Za zmínku možná stojí jednání v Litoměřicích na konferenci zdravých měst. Jednání bylo zajímavé a kromě nových informací jsem si odvezl i poznatek, že ač jsou Litoměřice městskou památkovou rezervací, mají náměstí plné aut. Netvrdím, že to je dobře, ale zajímavá zkušenost to byla. Jinak střed města žije mnohem více než u nás, je to možná dáno, že náměstí je větší, možná tím, že je dostupnější. ale každý dům měl krámek tu s papírem, tu kopírování nebo i zeleninu s vystaveným sortimentem na chodníku.

 

Ve čtvrtek jsem měli jednání na ČT, kde společně s paní Dolejškovou a Jindrákovou proběhlo první setkání a výměna informací k možnému přímému přenosu mše z oslav JNN. Není to žádná legrace, vše musí klapnout a připravit se musí tak, aby vše dobře dopadlo v uvedeném času..

 

V pátek jsem večer byl poprvé v tomto roce v divadle na závěrečném představení a předávání cen Štítu města Prachatice. Bylo to hezké a 38 let je opravdu dlouhá tradice.

 

 

21.3.2011 - 26.3.2011

Pondělní zastupitelstvo a Tesco. Myslím, že vše je známo, výsledky hlasování i záznam z jednání brzy spatří světlo světa. Snad jen drobná poznámka, že zatím v podstatě není nic rozhodnuto, jakkoliv email došlý od zástupců Tesca zakládá  úvahu o tom, že Tesco nebude postaveno. Nyní je podstatné, aby ve lhůtě stavba nezačala být budována na základě právoplaného stavebného povolení nebo obdobného právního dokumentu - certifikátu. 

Jsem také rád, že jsme odschválili finance na vypořádání na Libíně a co nejdříve zde mohli činit kroky, aby vše dobře fungovalo.

 

K agendě R. Štemberkové jen chci říci, že jsem vystavil fakta. Informace, které nepředala, nechyběly mně, ale úřadu. 

V diskusi (místy opravdu zlé) padá dotaz, jak jsem předal před 8 lety agendu já a jak mi byla předaná. 

Tato otázka je irelevantní, protože jsem byl politik a ne zaměstnanec. To je zásadní a jediná odpověď. Tzn. žádné protokoly neexistují. Nebyl jediný důvod je tvořit. 

Přesto jsem logicky před 8 lety předal šanony s agendou, o které jsem si myslel, že je dobré, aby ji měli, Hance Rabenhauptové a Honzovi Beranovi; bylo to ještě v Husovce. A jak onehdy (mimo tuto kauzu) říkala H. Rabenhauptová, popřál jsem jí hodně úspěchů..., což si nepamatuji, ale potěšilo mi, že si to pamatovala ona. 

 Jak mi předali agendu Martin Malý a Jan Bauer? Nijak. Po Honzovi mám PC a veškeré vybavení kanceláře. PC bylo samozřejmě přemazané informatiky úřadu - byl politik a speciálně jsem se ptal, zda-li vše smazali.  Jen a pouze úřad je od toho, aby držel kontinuitu dat, informací v listinné a elektronické podobě. 

Zjištění, která byla spolu s pracovníky objevena, jsem nejprve sdělil tajemníkovi a starostovi, posléze řekl na radě do očí Růženě Štemberkové.

Pravda, mohl jsem nechat paní Dolejškovou a všechny její kolegy "plácat" ve všem, mávnout rukou a nezajímat se o něco, o čem jsem samozřejmě věděl, že mi přinese tyto problémy.

Jenže ti lidé musí pracovat, měli volat a psát na partnerská města v souvislosti s kopanou, slavnostmi Zl. stezky a hlavně dělat na Neumannovi a mnoha dalších kulturních akcích.

Za skutečností, že jsme nenašli kontakty na partnerská města a že v PC nebyla žádná data, si stojím.

 

Snad jen poznámka, informace o tom, jakým způsobem jsem ve firmě, kde jsem pracoval, předal agendu já po nástupu do uvolněné funkce místostarosty. Povolební situace nebyla příjemná vedení firmy ani mně a ani jiným, protože vše bylo dlouhé i rychlé nakonec, protože vyjednávání bylo takové, jaké bylo. Ale našli jsme řešení, zaučil jsem kolegyni a samozřejmě nechal v práci veškeré doklady v listinné i elektronické podobě včetně emailové korespondence. O předání agendy a zaučení kolegyně jsme pořídili zápis (podepsaný námi oběma) a jsem jí stále k dispozici, resp. firmě, když potřebuje s něčím poradit, co jsem dělal 4 roky a ona z logiky věci nemá ještě zažité. Proč? Protože to považuji za profesionální a hlavně normální. Možná i proto stále jezdí do Prachatic spát můj nyní bývalý nadřízený z mateřské firmy z Anglie, když se jednou za několik měsíců dostaví na konzultace do Vodňan.

 

Dočetl jsem se o sobě, jaký jsem hlupák a to nejhorší na světě. Myslím však, že mi to dotyčný nebo dotyčná anonymní pisatelka do očí asi nepoví, ačkoliv se možná často potkáváme.

Je to otřepané, ale platné: "Pro hloupého každý hloupý", říká hlupák Forrest Gump a hlupák Robert Zeman si dovoluje k citátu připojit.

 

Přeji všem čtenářům včetně těch, pro které jsem zosobněním zla a hlouposti, aby měli lepší dny než mám nyní já...

 

 

14.3.2011 - 20.3.2011

V pondělí jsme se setkali se zástupci střelců a modelářů, kteří využívají objekt střelnice ke svým činnostem a koníčkům. Společně jsme se informovali o stavu věcí a my na městě zadáme vypracovat co nejdříve novou hlukovou studii a zároveň jsem začal zjišťovat, jak se obdobné problémy řeší jinde. nyní skočím až do pátku, kdy jsem si přečetl v MF Dnes články o tom, jak střelnice má být přesunuta do Kahova. Jak uvedl Martin Malý v článku v MF Dnes, opravdu nexistuje žádné projednané, dohodnuté a odsouhlasené stěhování střelnice do Kahova nebo jinam. Všichni zúčastnění v tomto problému ví, že nejde o nic jednoduchého a veškeré kroky budou činěné citlivě po zralém rozvážení. Ale určitě chci, abychom byli aktivní a problém řešili, protože jak ukazují příspěvky na diskusním fóru  PRO Prachatice, jde o téma, které jedním z parametrů postupu pro realizaci ZTV Cvrčkov.

 

V týdnu také proběhlo koaliční jednání nad programovým prohlášením. Věřím, že vše brzy zvládneme. Určitě jej následně zveřejníme na našich stránkách stejně jako smlouvu.

 

V úterý proběhla další pracovní schůzka na biskupství k oslavám JNN. Za město jsme se jí zúčastnili ve standardním složení - paní Dolejšková, paní Jindráková a já. Myslím, že organizačně se vše vyvíjí docela dobře. Proto také mohou být odeslány pozvánky na jednotlivé hosty, které chce město oslovit. Mezi nimi je samozřejmě i vedení Filadelfie a protože jde o potencionální VIP hosty, jednak jsem volal panu místostarostovi Alanu Greenbergerovi a osobně jej zval, resp. tlumočil opětovně pozvání Martina Malého a jednak poslal email jemu i starostovi panu Michaelu Nutterovi, aby o všem věděli i takto neoficiálně a mohli se připravit na návštěvu. Byť jsem několikrát hovořil i se sekretářkou pana Greenbergera, zatím žádná emailová odpověď nepřišla. Tak uvidíme, pevně věřím, že někdo z Filadelfie dorazí. Oficiální stránky města působení prvního amerického světce pro zajímavost najdete zde.  

 

Ve čtvrtek jsem vyrazil na MZV, kde jsem měl sjednanou schůzku s Petrem Marešem, velvyslancem pro Východní partnerství. Projednával jsem s ním základní teze možného projektu, který mi před časem napadnul v souvislosti s občasnými návštěvami těchto zemí v rámci pozorování voleb. Vše je v úplných začátcích, přesto si dovolím pro dokreslení několik slov.

Projekt by umožnil předávání zkušeností z práce samospráv obcí i větších měst České republiky, ale i z přilehlých starších členů Evropské unie protějškům ze zemí Východního partnerství. Místem pro takový program by měly být právě naše Prachatice, které jsou vhodné z více důvodů - naše oblast je spíše venkovská, ale máme sami dostatek zkušeností s průmyslem, máme dobré a fungující vztahy s partnerskými městy v Rakousku i Německu. Co by něco takového přineslo nám všem Prachtičákům? Kromě prestiže samozřejmě vyšší zájem o ubytování, stravování, dopravu a další odvětví. Třeba by takovým místem pro školení mohly být i nevyužité pavilony ZŠ na Zl. stezce, i když jsme se zatím pracovně na brainstromingové schůzce v úterý shodli, že by zde bylo vhodné bydlení. Ale vše je otevřené.

Budu se snažit, aby projekt uspěl, zrealizovat jej a pevně věřím, že jej podpoří každý, kdo má možnosti je v oblasti mezinárodních vztahů. 

 

V pátek jsem odpoledne zúčastnil společně s Rostislavem Eichnerem a dalšími pracovníky Technických služeb na pohřbu Jardy Hartrmana, dlouholetého pracovníka této naší firmy. Poslední rozloučení se konalo v krematoriu v Českých Budějovicích. Nemohl jsem si nevzpomenout jeho nasazení během povodní v roce 2002 a jako každý pohřeb i tenhle byl smutný.

 

 

7.3.2011 -13.3.2011

Rada města v pondělí rozhodla ve věci lhůt a svolání zastupitelstva Tesca tak, že výzvu jsme neodeslali a zastupitelstvo bud

 

V období od 3.1. do 6.3. došlo ke ztrátě dat, bohužel....  Robert Zeman

 

 

27.12.10 - 2.1.2011

Povánoční týden byl klidnější, nicméně pracovní. V pondělí jsme na základě mého pozvání přijali Jana Stráského, který oslavil na Štědrý den 70. narozeniny. Určitě je persona a já osobně jsem stále rád, že jsme měl možnost jej před 12 lety, resp. za 12 let  poznat velmi osobně. Stále je pro mě osobností, vzorem politika, který se vůči lidem nechoval nikdy povýšeně a který politiku nebral jako prostředem k osobnímu obohacení, ale jako činnost, výsadu něco tvořit pro druhé. Jinak je to houževnatý muž, podobně jako Míra Krejčí, které zajímavě spojuje Václav Klaus - M. Krejčí s ním chodil do obecní školy v Praze, J. Stráský zase v bance sdílel kancelář.   Ve středu mě přijal pan Teplý, předseda představenstva a majitel Madety. Musím říci, že jsem jej osobně do té doby neznal a z rozhovoru jsem neměl špatný pocit. Nepůsobil na mě jen jako byznysmen, který vše vidí skrze čísla a zisk a měl jsem pocit, že uzavření mlékarny v Prachaticích mu není lhostejné. Pro tento názor hovoří i snaha o zachování míst stávajících pracovníků, bohužel ne v Prachaticích. Nicméně rozumím ekonomickému hledisku nákladů především na surovinu a obecnému trendu koncentrace výroby a zvyšování efektivity, byť nás to často připravuje nejen o tradiční práci, ale o rozmanitost v nabídce, pestrou sociální skladbu obcí a měst a mnoho dalších atributů tradiční lidské společnosti. Částečně dobrou zprávou pro mě bylo potvrzení informace, že uzavření plánuje až na konce roku, 2011, resp. na rok 2012... Jsem si vědom toho, že jsem jen obyčejný místostarosta malého města, ale přesto chci zkusit něco udělat proto, aby třeba k uzavření nedošlo. Moc mi toho zatím nenapadá, ale minimálně zkusit hovořit s významnými producenty mléka v regionu na toto téma, o to se pokusím co nejdříve. Náhoda je blbec, říká se, třeba i zde se třeba povede nalézt řešení, způsob, který by zvrátil rozhodnutí uzavřít mlékárnu. Šance na úspěch je ale malá.   Mediálně zajímavým se stal ohňostroj, kdy se pan Jan Beneš dotazoval na náklady na ohňostroje a paní Hrůzová vyjádřila v Prachatickonews názor, že dva jsou si zbytečné. Tedy ten půlnoční. Oba mají stát do 25 tisíc, což je částka pro někoho malá za to, že si děti i večer dospělí Prachatičáci užili podívané na mnohdy opravdu působivé detonace pyrotechniky na obloze, pro jiného zbytečně vynaložené náklady v době všeobecných úspor. Oba názory mají své racionální jádro, takže se naskýtá otázka, která je tak častá jak v politice, ale  v našich životech. Co je méně špatné? Já si osobně myslím, že pro tento letošní případ méně špatná je varianta, která se uskutečnila. Tedy byly ohňostroje dva. Byl jsem na náměstí s dcerou v 7 večer a myslím, že zde bylo rodičů s ratolestmi dost a určitě i koukali ze svých domovů mnozí další. Večer jsem na náměstí nebyl, již jsme spali celá rodina, ale podle informací městské policie, která sídlí na náměstí a má samozřejmě i kamery a jejich záznam k dispozici, na náměstí příznivci byli, byť možná v menším počtu než při dětském představení. Zde platí, že by náměstí nebylo prázdné ani v případě i když ohňostroj nebude. Správné a jediné rozhodnutí? Není a nemůže být, všichni spíše pracujeme s představami a pocity. Nejvíce objektivní by bylo referendum, ale asi jako já cítíte, že to není asi to nejdůležitější téma, co nás v Prachaticích trápí. Proto asi zůstane na rozhodnutí zastupitelů, vedení města řešit zda ohňostroj ano nebo ne. Platí, že ne každý bude vnitřně souhlasit, ale tak to je nejen v politice...   Dnešní výstup na Libín jsme absolvoval s dcerou, šli jsme až po obědě, po příjemném spánku. Stav "nahoře", kdy jsme řešili ve čtvrtek, zdali vůbec bude nějaké občerstvení u rozhledny a díky Filipovi Pekárkovi se povedlo zajistit několik stánků, není uspokojivý. Věřím, že příští rok, novoroční výstup 2012 bude již s možností posezení v chatě u polévky, čaje, grogu, zkrátka podobně, jak tomu bývalo za éry Pekárkových...   Mějme rok 2011 za rok pokud možno pohodový.    

 

 

20.12.2010 - 26.12.2010

Předvánoční týden uplynul jako voda. Kromě příjemných momentů, kdy jsme s paní Hauptmanou rozvezli malé dárky v podobě ovoce do domova důchodců, azylového domu a na dětské oddělení naší nemocnice, byl samozřejmě  pracovní.   Středobodem bylo zasedání zastupitelstva, kde jsme schválili rozpočet, některé majetkové záležitosti, zvolili vedení výborů a odsouhlasili cenu vody pro příští rok. A probrali  další body, které byly na programu jednání.   Cena vody se stala tématem diskuse, kdy ze strany kolegů z ČSSD cena zpochybněna jako nevýhodná. Původní návrh ČEVAKu byl, myslím, že jsem to zde již psal, o cca 4,5 mil. vyšší a znamenal by nárůst ceny vodného a stočného o cca 10%. To není, tedy jsem uspořili všichni oněch 4,5 mil. Kč, alespoň zatím, pokud se  nezmění parametry odběru - tedy pravděpodobně do doby, než zkončí mlékárna s odběrem, pokud uzavře prachatický závod Madety své brány letos. Co je důležité - při konečném vyúčtování, pokud by měl provozovatel náklady vyšší, tak jdou k jeho tíži, tzn. cena vody nemůže být vyšší. Proto si nemyslím, že by byla cena špatná a poškozovala nás každého jednotlivého odběratele.   Snad ale nejpodstatnější je fakt, že zastupitelstvo, jeho průběh, bylo natočeno a bude záznam umístěný na internet, takže každý bude mít možnost shlédnout naše jednání in natura, byť ze záznamu. Uvidíme, co to s námi politiky udělá a hlavně, jak vás bude naše konání zajímat nyní i později, protože by mělo jít o běžnou praxi.    

 

 

13.12.2010- 19.12.2010

Hned v pondělí byla druhá rada, relativně dlouhá. odsouhlasili jsme zkušební provoz - parkování na druhé straně náměstí. Ale to dnes již víte z médií. Také se schvalovalo přidělení mnoha bytů a proto jsem požádal ihned paní Jeřábkovou o vyvěšení často kladených otázek na web, aby každý žadatel měl více informací v tomto relativně nepřehledném systému, kdy směrnice říká, že de jure může žádat jen prachatický občan, což tak není úplně pravda, protože byty, které jdou do kol dalších, mohou být obsazeny i iinými žadateli. Směrnice si říká o revizi. Budeme se o to snažit co nejrychleji.   Také se zabývám myšlenkou monitoringu některých cest do lesa, protože se krádeže dřeva rozmáhají, možná bychom byli všichni překvapení, kdo a kolik toho neoprávněně z lesa odváží.   Ve středu jsem krátce mluvil s lidmi, kteří vykonávají veřejné práce, musím říci, že podle mých informací zatím pracují na úklidu sněhu. Ty, kteří pracují samozřejmě chválím!   Čvrtek byl ve znamení společenských událostí. Nejprve besídka ve školce naší dcery Anny, kde děti hrály pohádku o Červené Karkulce. Večer setkání se zástupci sportovních spolků. Ještě později v Růži  příprava na sobotní turnaj k 70. narozeninám nestora našeho basketu, fajn chlapa, který může být pro mnohé z nás vzorem šíří svých zájmů a přístupem k životu - Míry Krejčího. Sobotní turnaj se vyvedl pěkně, hráli jak mladí, tak emeritní hráči našeho basketu. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším členem našeho neformálního a rekreačního uskupení je 44 let...   Týden uběhl rychle, předvánoční atmosférou příliš neoplýval...    

 

 

6.12.2010 - 12.12.2010

Týden utekl jako voda. Kromě běžných denních povinností jako jsou porady, práce na rozpracovaných projektech plynoucích z volebního programu (přiblížení zast. občanům, výběrová řízení, smlouvy na byty atd.) jsem byl dvakrát navštívit spoluobčany z domů s pečovatelskou službou. Na Skalce řeší obyvatelé, tedy někteří z nich, problém s placením výtahu, který běžně neužívají, protože bydlí na patře kde je vchod do výtahu, tedy tzv. "P". Jde o desetikoruny. Možná se to zdá jako maličkost, ale určitě není a jde o případ, kde je vidět, jak moc musí každý, tedy podle mě naprostá většina lidí šetřit. Jinak setkání byla moc příjemná a je vidět, jak moc čas běží, já si to uvědomil na setkáních - v DPS Na sadech bydlí má učitelka z první třídy paní Petřeková a na Skalce paní Šimonová. S její Dášou jsme chodili do školy a hráli si se psy v první, druhé třídě...   Pátek přinesl výsledek onoho zrušeného a znovu vypsaného výběrového řízení na asfaltování některých ploch ve městě. Nejnižší cena je o více jak polovinu nižší než cena uvažovaná dle projektu. Tzn. více jak 2 mil. Kč byly ušetřeny. Škoda, že nemohou zůstat v rozpočtu města, protože se jedná o 100% dotační titul poskytnutý státem. Ale i tak je dobře, že peníze nás všech mohou být užity smysluplně, poctivě  a hlavně efektivně jinde. Alespoň v to doufám. Je vidět, že široké soutěžení se vyplatí, byť není jeden případ a hlavně míra úspory samozřejmě běžnou záležitostí, to ukáže až čas a větší množina proběhlých soutěží.   Paní Zima, její příjezd kočárem byl hezký. Hlavně děti si jej snad trochu užily. Je příjemné vidět, jak se nestydí a jdou říci básničku na pódium, pravda, ne všem hochům se to nakonec povedlo, ale snaha se cení. Příjezd byl opravdu ve znamení zimy, uvidíme, jak vše zvládneme příští týden z hlediska úklidu.   Je klidný večer, venkovní vzduch voní kouřem z okolních komínů, které jen polehoučku vyfukují namodralý kouř spálených polen dřeva. Nefouká vítr a vločky se tiše snášejí na Prachatice. Mějme klidnou noc 3. adventní neděle...    

 

 

29.11.2010 - 5.12.2010

V sobotu 27.11. začal padat sníh a stal se důežitou součástí událostí  v tomto týdnu. Hned na radě města - 1. radě města, která proběhla v pondělí, byl tématem. Mnoho chodníků nejen v centru města je neuklizených nebo špatně uklizených a všichni chodíme po něčem - v něčem, co se nám nikomu nelíbí. Druhá strana mince se fakt, že platný a schválený plán údržby je naplňován, protože hlavním účelem je zajistit základní průjezdnost a schůdnost, nikoliv dočista odstranit sníh z komunikací a chodníků.  Proto celý týden hledám rychlé řešení, stejně tak jako systémové. Nakonec jsme v pátek vyzkoušeli smetat prosolený sníh - zatím v centru Multikárou. Zdá se, že by mohlo jít o doplnění postupu úklidu sněhu a přinesl by to nejdůležitější - lidé by nechodili v břečce, byť ne všude se to povede. Měli bychom také snad do 14 dnů zakoupit Vari systém s rotačním kartáčem, který bude určený na chodníky, kam technika nemůže - centrum města... Hledáme dobrovolníky na úklid - chcme jej platit v rámci možností. Uvidíme, jakt to půjde a sedne si do rámce především peněz vyčleněných v rozpočtu na zimní údržbu a možností pracovníků, kteří dělají zimní údržbu. Moc jich není, protože by se jinak v rámci činností a příjmů TS neuživili. Také bude na webu města brzy, snad již v začátku příštího týdne více informací. Proč? Sám jsem patřil k těm, kteří věci viděli jinak, když se dozvěděli nějaké souvislosti.   Poslal jsem dopis ohledně zastávky autobusu u  InTiCa systems, prodloužení linek až k objektu, zřízení případně dalších pro směny z oblasti sídliště, případně zastávky další uvnitř zony. Věřím, že se povede co nejdříve organizačně vše zařídit, protože zde pracuje mnoho lidí, kteří mi přinesli tři archy podpisů k podpoře záměru.   Týden byl docela hektický a v pátek jej zakončil koncert skupiny The Tap Tap z Jedličkova ústavu v Praze. Byl hezký, atmosféra moc příjemná, ale já  párkrát na chviličku usnul. Tak snad si toho v přítmí děti nevšimly.

   

 

22.11.2010 - 28.11.2010

Vše je již v plném nasazení, příprava na ples města, stanovení termínů se všemi vedoucími, atd. a hlavně probírání rozpočtu, který bude opravdu hodně úsporný a kdy se starostou diskutujeme nad tisíci a desetitisíci v zhruba 1/4 miliardovém rozpočtu. Se všemi vedoucími řešíme nepříjemnou, ale nutnou skutečnost, kterou je snížení mzdových prostředků o 10% pro každého zaměstnance na úřadu i v příspěvkových organizacích.   Na základě podnětu z disk. fora města připravuji materiály do RM o možnosti rozšíření parkování na druhé části náměstí v přiměřeném intervalu. Půjde o zkušební provoz, který bude vyhodnocený. Musím konstatovat, že  přístup všech včetně M. Grožaje je profesionální a to je výborné. Uvidíme, zda-li tento návrh obstojí jak v radě, ale potom i v běžném životě. Co nezkusíme, nemůžeme objektivně hodnotit, jen předjímat.   Zrušil jsem VŘ na asfaltování některých ploch ve městě, znovu vypsal a doplnil více firem do soutěže. Začali jsme pracovat na revizi platných směrnic pro zadávání zakázek, aby co nejdříve byly připraveny koncepty ke schválení v radě, které  zohlední naše volební představy o širších výběrových řízení - otevřeném zadávání veřejných zakázek.   Měl jsem dvě jednání se zástupci Čevak, a.s. a určitě je na místě poděkovat vrcholovému vedení, stejně jako vedení, které je "blíže" k nám za pochopení tíživé  finanční situace jak města jako instituce, tak odběratelů. Vše nasvědčuje tomu, že nebudeme zvyšovat cenu vodného a stočného pro rok 2011. Nájemné, které se používá na  rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě zůstává nezměněné. Z toho mám radost nejenom já, ale samozřejmě i starosta Martin Malý.   Ve čtvrtek jsem na památku dal drobnosti pánům Millnsovi i Coulterovi, písničkářům, kteří více než důstojně pobavili a obohatili diváky svými soulovými pisničkami. I jejich angličtina byla bezva a hezky jsme si popovídali nejenom o českém pivu. Třeba je ještě někdy uvidíme a poslechneme.   Měl jsem jít v pátek na oslavy ZŠ Vodňanská, ale nakonec nešel a věřím, že jsem byl omluven, moc děkuji za pozvání, ale pan starosta Malý reprezentoval město důstojně a já mohl být doma a trochu pomoci s domácností.   Dostal jsem od bývaleho spolužáka ze základky adventní věnec i věnec na dveře. Obojí je moc hezké a já Ti Zdeňku děkuji.   Zkoušíme v rámci vánoční výzdoby podsvítit ochoz věže kostela, jak jste si v pátek mohli všimnout při pohledu na věž. Je nutné ještě doplnit body, aby podsvícení bylo estetické, uvidíme, jak tato nenásilná forma doplnění slavnostní vánoční výzdoby uspěje.  

 

 

16.11.2010 - 21.11.2010

V úterý ráno jdu prvně na radnici pracovně. Celý týden nenám kde sedět, protože se stěhuje nábytek z a do kanceláře. V pátek mám nábytek po J. Bauerovi, stejně jako počítač - vše funkční. Mobil si nechávám svůj, ostatně je nový, koupil jsem jej před cca 14 dny.   Dny jsem využil schůzkami s jednotlivými vedoucími a jednateli společností, které mám na odpovědnosti dle koaliční smlouvy. Zde jsem jim sdělil představu o spolupráci, komunikaci atd. Chci racionální, ale funkční komunikaci.   Páteční večer byl ve znamení soutěže Supertalentu, kde jsme měl čest být v porotě. Děti měly opravdovou odvahu, opravdu klobouk dolů... Škoda jen, že na finále odešlo hodně návštěvníků, kteří zde byli do konce základní soutěžní části...