Zastupitelstvo města Prachatice nebude zveřejňovat projednávané materiály

22.06.2016 09:08

Zastupitelstvo města neschválilo úpravu jednacího řádu, která by řešila proceduru zveřejňování podkladů, které na daném zastupitelstvu budou projednávány.

 

Po více jak roce byl vedením města Prachatice akcepotován návrh (což oceňuji, byť časová prodleva je neúměrně dlouhá), který jsem v lednu roku 2015 v této souvislosti podával a i další zastupitelé jej podporovali.

 

Pro hlasovali (9):

Bolková

Klimeš

Kollar

Králová

Machart

Malý

Müllerová

Paulová

Zeman

 

Zdrželi se (4):

Kuneš

Lorenc

Stráský

Toncar

 

Nehlasovali (3):

Mrázová

Krejsová

Lang

 

Z jednání před hlasováním dříve odešli (4):

Bauer

Kecskeméthy

Přívozník

 

Z jednání byli omluveni (1):

Štemberková

 

 

Robert Zeman, zastupitel