Jak je to s přímým zadáváním zakázek na prachatické radnici?

08.06.2013 21:48

 

Radní Štemberková ve svém vystoupení v kabelové TV kromě jiných věcí konstatovala, že zadáváme zakázky "firmám na ruku".

 

Tzv. přímé zadání zakázky bylo činěno i v minulosti. Např. u nákupu vína Via Aurea z Vinařství Kovács, u právních služeb, atd.

 

Rozdíl v přístupu k problematice vidíte v následující tabulce. Jistě je dobré se podívat, kolik bylo přímých zadání od platnosti směrnice 5/2011 zadáno a  srovnat jejich množství se sumou proběhlých výběrových řízení. Údaje naleznete zde.

 

Možná si čtenář položí otázku, proč na tyto výpady vůbec reaguji. Protože jsou  mimořádně nebezpečné tím, že bez jediného důkazu zpochybňují tak citlivou oblast činnosti městského úřadu, jakou je zadávání VŘ.

 

R. Zeman, místostarosta města Prachatice

 

 

Zadání dle směrnice 4/2008 Zadání dle směrnice 5/2011

Do 100 tisíc bez DPH rozhodoval o zadání zakázky vedoucí odboru.

Od 100 - 300 tisíc vyhlašoval zadání zakázky vedoucí odboru, přičemž museli být vyzváni min. tři uchazeči dle evidenčního listu. 

Nad 300 tisíc do zákonných limitů zakázek malého rozsahu o způsobu zadání  rozhodoval starosta(místostarosta). 

Zákonné limity byly do 2.mil.Kč u dodávek a služeb  a do 6.mil.u stavebních prací.

Přímé zadání konkrétní firmě ve výši nad 100 tis. kč bez DPH bylo schváleno usnesením rady. 

Do 40 tisíc bez DPH rozhoduje vedoucí odboru o zadání zakázky bez provedení záznamu na webu.

Od 40 až 100 tisíc vyhlašuje zadání zakázky vedoucí odboru, přičemž musí být vyzváni min.3 uchazeči.

Od 100 až 800 tisíc vyhlašuje zadání zakázky vedoucí odboru a musí být osloveno min.5 uchazečů, kteří musí být odsouhlaseny starostou (místostarostou).

Nad 800 tis. do zákonných limitů není nikdo oslovován a zadání je otevřené všem uchazečům, kteří splní kvalifikační předpoklady a zveřejněné na webových stránkách města.

Zákonné limity jsou do 1.mil.Kč u dodávek a služeb  a do 3 mil. u stavebních prací.

Přímé zadání konkrétní firmě ve výši nad 40 tisíc Kč bez DPH musí být schváleno usnesením rady.

Oslovené firmy, nabídnutá cena, výsledek VŘ  se nezveřejňovaly na webových stránkách města, vyjma několika případů v roce 2010. A to ani přímá zadání (kromě uvedení údajů v zápisu z rady města). Od 40 tisíc bez DPH jsou firmy a jejich nabízené ceny zveřejňované na webu města. To platí i pro přímé zadání, u kterých navíc musí být uvedeno zdůvodnění      přímého zadání.

 

 

Způsob zadaní překladů JNN odborem kultury v roce 2010

Způsob zadání překladů knihy o Prachaticích odborem kultury v roce 2013
Přímé zadání konkrétní firmě bez živnostenského oprávnění vedoucím odboru, výsledek nezveřejněn.

Vyhlášené otevřené výběrové řízení na webových stránkách města pracovníkem odboru, do kterého se mohou hlásit  pouze kvalifikovaní uchazeči.

Firmy s nabízenými cenami i vítězný uchazeč s nejnižší cenovou nabídkou budou zveřejněny na webu města.