Upřesnění výroků pana radního Zikmunda z vysílání studia JVP ze dne 30.5.2012

03.06.2012 12:15

Po shlédnutí rozhovoru pana Voldřicha s panem A. Zikmundem, radním města Prachatice za ODS, který naleznete zde,  si dovolím reagovat na některé informace, které zde zazněly.

 

K vodě již hovořit nebudu, jen je škoda, že práci, která trvala rok a to především proto, že jsme se drželi lhůt koncesního řízení, nebylo možné provést během oněch zmiňovaných 5 let...  To jen na okraj, protože je  každopádně dobře, že máme úkol dotáhnutý do konce.

 

K teplu jsme se vyjadřoval v předcházejícím článku Novinek.

 

K soutěžení zakázek - směrnici č. 5/2011. Nejen pan radní Zikmund obdrží v materiálech příští rady města jednoduchou statistiku, kterou vede odbor investic, kde je informace o způsobu vyhlášení, projektové ceně, vysoutěžené ceně. Ta myslím ukazuje spojitost nižších vysoutěžených cen s otevřením VŘ více účastníkům.

 

Tedy směrnice č.5/2011, která není v podstatě nic jiného, než že od 40 tisíc se zveřejňují ceny nabídek i vítěze a od 800 tisíc se povinně otevírá výběrové řízení všem, je smysluplná a to z pohledu veřejného zájmu, transparentnosti a otevřenosti správy města.

 

Proto nerozumím kritice tohoto jednoduchého systému zveřejňování údajů z VŘ, které je možné najít na webu města a to zvláště ve světle korupčních afér české politické scény. Pan kolega Zikmund je ve svém nesouhlasu konzistetntní, protože pro směrnici ani jednou nehlasoval. Byla přijata v roce 2011 i upravena  v detailech na radě 30.4. 2012 pouze hlasy radních za PRO Prachatice a TOP09.

 

Nově přijatý zákon o veřejných zakázkách neřeší zakázky pod 1 mil. Kč, tzn. my - město Prachatice zůstává i nadále otevřenější a přísnější a myslím, že tento způsob zadávání zakázek přináší výsledky všem občanům města.

Osobně bych přivítal povinné soutěžení na volno u mnohem nižších částek a také takto mnohdy zakázky z vlastní vůle zadáváme.

 

Zveřejňování zakázek a aktualizace směrnice č 4/2008 společně se jmenovitým hlasováním a obrazovým a zvukovým záznamem ze zastupitelstva patří k základním bodům ústních dohod po volbách, které byly  včleněny do programového prohlášení.

Pro informaci - jmenovité hlasování a záznam ze  zastupitelstva jsou prvky, které se mají povinně objevit v novele zákona o obcích a u nás v Prachaticích jsou již druhý rok platné. Jde o body, které jsou deklarovány Vládou ČR v rámci boje proti korupci, která je vážným problémem celé republiky.

 

Postoj k programovému prohlášení je velmi zvláštní. Byla to ODS, která vedla přípravy programového prohlášení a rozesílala jeho návrhy prostřednictvím pana starosty Martina Malého koaličním partnerům a pan Zikmund, který na podzim společně s kolegy spojoval podepsání programového prohlášení se setrváním ODS v koalici. Zastupitelé PRO Prachatice jasně deklarovali souhlas a podpisem potvrdili programové prohlášení připravené ODS, které bylo po diskusi přijato koaličními partnery na konci ledna. Dodnes nepodepsaní jsou pouze zastupitelé ODS vyjma pana starosty Malého. Tedy pokud vím, protože se k nám nazpět námi podepsané jedno paré programového prohlášení zatím nedostalo....

 

Kácení stromů - jakékoliv kácení nepovažuji za dobré, ale ve zmiňovaných případech proběhlo vždy správní řízení, myslím, že všechny žádosti byly projednány v komisi rady města pro životní prostředí, ze které dostáváme všichni členové rady zápisy. V případě sakur v ulici SNP se vyjadřoval dendrolog; pokaždé byla žádost o kácení dřevin na pozemcích města podána občany, organizací. Tedy rozhodně nešlo o ukvapené akce realizované mimo zákon. To neznamená, že se mi musí rozhodnutí kacet líbit a líbí, ale respektuji jej.

 

Více psát nechci, nijak mi podobné reakce netěší a nemyslím si, že takový způsob spolupráce svědčí městu Prachatice a jeho občanům, ale na druhou stranu se domnívám, že je nutné některé výroky dopřesnit.

 

 

 

Robert Zeman, lídr PRO Prachatice a místostarosta města Prachatice