Upozornění - nový postup při zvláštním užívání veřejného prostranství

02.04.2016 19:28

Vážení Prachatičané. Dovolte mi, abych Vás informoval o novém postupu rady města při vyřizování Vašich žádosti o pronájem veřejných prostranství, ale z logiky věci i o pronájmu bytů, koupi pozemků a dalších  nejen majetkových případů, kdy budete žádat o souhlas Radu města Prachatice.


O co jde? Dle usnesení 1112/16 musíte totiž nyní přinést  radě města souhlasné stanovisko sousedů, zda s Vaším záměrem souhlasí.


Že Vaše žádost je ze zákona zveřejněna na úřední desce a každý občan se k ní může ve stanovené lhůtě vyjádřit? Jistě, to platí, ale nad rámec zákonných povinností nyní musíte přinést pro rozhodnutí vyjádření sousedů.


Že to neodpovídá zdravému rozumu? Že nejde o správní řízení, ktere má pravidla určená zákonem? Že jste tímto způsobem vydaní napospas rozmarům, bezdůvodné nepřejícnosti kohokoliv bez možnosti se bránit?


Podle Martina Malého, Jana Klimeše, Radky Paulové a dalších radních města Prachatice ne. Pro ně je takový postup bez pravidel normální, když jej nyní v našem městě zavedli.


Jinak by v případě žádosti majitelů Pivovaru Prachatice o zábor veřejného prostranství v uličce před jejich vchodem do nemovitostí jejich žádost neodsunuli k rozhodnutí do doby než přinesou stanoviska majitelů okolních nemovitostí. Čirou náhodou je mezi nimi i vedlejší pohostinství - Hotel Koruna, které se nyní rekonstruuje.


Jsem zvědav, jak vše dopadne, osobně si nepamatuji, že bychom (když jsem byl člen rady města) v takových případech kdy chtěli, aby si lidé v podstatě vyřizovali veřejné záležitosti mimo jakákoliv pravidla mezi sebou a my se tak (odpovědní radní) vyvinili z rozhodování. Co se stane, když Pivovar Prachatice, a.s. nepřinese žádná stanoviska nebo negativní? Co když se jim nikdo písemně nevyjádří?


Jsem zvědav, zda tato nejen nespravedlivá, ale i hloupá a nebezpečná praxe začne a skončí s Michaly Pilouškovými nebo ne.


Robert Zeman, zastupitel