Robert Zeman: Trestní oznámení ano, osobní komunikace ne - tak řeší radní Hana Mrázová problematiku nákupu auta knihovnou

18.04.2016 15:56

 

Vážení spoluobčané,

dnes jsem byl na Policii ČR v Prachaticích, abych se vyjádřil k trestnímu oznámení na mou osobu, které prostřednictvím právního zástupce podala radní města Prachatice a ředitelka městské knihovny Mgr. Hana Mrázová.

Předmětem trestního oznámení je přečin pomluvy, případně křivého obvinění její osoby v souvislosti s mou kritikou způsobu, jakým postupovala ona i rada města v případě nákupu vozidla pro knihovnu na konci roku 2014.

Policii ČR jsem zopakoval stále stejné argumenty, které naleznete v mých článcích i v zápisech ze zastupitelstva. Pokud budu obviněn proto a za to, že jsem vystupoval a snášel argumenty proti postupu, který stále považuji za klientelistický a proti duchu směrnice č. 5/2011, jsem připraven se jasně a zřetelně obhajovat i v dalších fázích této kauzy.

Musím říci, že mě celá událost překvapila svou nelogičností a prostotou. Paní radní Mrázová ani jednou nezareagovala na zastupitelstvu na mé
argumenty, které jsem slovně nebo písemně podával. Mlčela. Neřekla jediné slovo na vysvětlenou. To jí ale nijak nebránilo v tom, aby na mě skrze právníka podala trestní oznámení pro pomluvu, či dokonce křivé obvinění.

Přesto, aby měla paní kolegyně Mrázová radost a já klid, si dovolím vyslovit toto tvrzení:

"Radní města Prachatice, zvolená za Hnutí NEZÁVISLÍ, paní Hana Mrázová je osoba ryzího charakteru a pevných morálních zásad, která je díky své skromnosti a zájmu o druhé vysoce ceněna svými zaměstnanci i občany Prachatic, kde trvale žije a uléhá každý večer ke spravedlivému spánku".

 

Robert Zeman, zastupitel města Prachatice